Wednesday January 22, 2020 05:28

การจัดการ Press Releases

ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2020 ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาและเวิร์กชอป Young Ambassadors สนับสนุนเยาวชนสนใจกีฬากอล์ฟ #hondalpgathailand ทั่วไป—21 Jan 20

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด และไอเอ็มจี ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย สานต่องานสัมมนาและกิจกรรมเวิร์กชอป Young Ambassadors ด้วยการให้ความรู้ในมิติต่างๆ ของการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจและความรักในกีฬากอล์ฟแก่เยาวชนที่สนใจ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปรับโครงสร้างครั้งสำคัญ มุ่งนำคณะการบริหารและการจัดการ เดินหน้าปรับหลักสูตรการศึกษาให้ทัดเทียมระดับอาเซียนพร้อมทะยานสู่ระดับโลกในปีนี้ ทั่วไป—20 Jan 20

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปั้นอนาคตทางการศึกษาใหม่ของไทย สู่การตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของการศึกษาสู่ระดับโลก ผ่าน Faculty of Administration and Management (FAM) ที่จะผลักดันให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ นักศึกษา

ปลา-เก สุดยอดโอกูตูร์ จากฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอ ยกทัพซุปตาร์โชว์ตะลึง ทั่วไป—20 Jan 20

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จัดงานเปิดบ้านศิลปกรรม SHOW POW(ER) ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอดคล้องกับอัตลักษณ์

พีไอเอ็ม จับมือ 24Shopping เชิญร่วมงาน O2O : อินไซต์ เจาะตลาดนักช้อป ปฏิทินข่าว—17 Jan 20

ยุคนี้ต้องรู้..ตลาดนักช้อปยุคใหม่ ! ในงาน O2O : อินไซต์ เจาะตลาดนักช้อป จัดโดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ร่วมกับ บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด (24Shopping ) หนึ่งในผู้นำด้านตลาดออนไลน์ของผู้บริโภคยุคใหม่ ช้อปสนุกทุกสิ่ง สะดวกจริง 24

ภาพข่าว: กิจกรรม ทำและขาย ของเด็กอาชีวะ ทั่วไป—17 Jan 20

นายศักดา มยูขโชติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โดยให้ผู้เรียนฝึกทำอาหารและฝึกขายในสถานการณ์จริงโดยจัดให้มีการทำกิจกรรม "ทำและขาย" สัปดาห์ละ 5

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ. ปราจีนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ทั่วไป—16 Jan 20

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รายละเอียด ดังนี้ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เจาะลึกภาวะ Burnout Syndrome วิธีแก้ ปฏิทินข่าว—15 Jan 20

- เผยผลงานวิจัย "การตลาดเติมพลัง "BURNOUT IN THE CITY: ก่อนสังคมจะหมดไฟ ธุรกิจอะไรที่ตอบโจทย์คุณ" - ประชากรวัยทำงานในกรุงเทพฯ มากถึง 69% เครียดจนน่าเป็นห่วง - เสวนาเจาะลึกแนวทางการทำการตลาดแบบเติมไฟคนวัยทำงานที่กำลังเข้าสู่ภาวะหมดไฟ จาก 3 แขกรับเชิญ

เจ๋งจริง! ร่วมยินดีกับ นศ.เก่ง ม.ศรีปทุม ปฎิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ ทั่วไป—15 Jan 20

เก่งจริง! นศ.วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม บินปฎิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ 1 ปี ณ สถานประกอบการ ประเทศสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอริสา ฉิมกลาง นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

BURNOUT IN THE CITY : เจาะลึกอินไซต์ ... เข้าใจคนทำงาน งานสัมมนาที่จะมาถกและเผยธุรกิจที่จะมาเติมไฟให ปฏิทินข่าว—08 Jan 20

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) โดยนักศึกษาปริญญาโทสาขาการตลาด จัดงานสัมมนาวิชาการ ภายใต้ชื่อ "BURNOUT IN THE CITY : เจาะลึกอินไซต์ ... เข้าใจคนทำงาน พร้อมเผยธุรกิจที่จะมาเติมไฟให้คุณ"

ภาพข่าว: ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคณะบัณฑิตวิทยาการจัดการ ทั่วไป—08 Jan 20

สุนทร อรุณานนท์ชัย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์ ดร.วินิจ ชินสุวรรณ, ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์

ซัมซุงประเดิมทศวรรษใหม่ คว้า 3 รางวัลด้านความยั่งยืน สะท้อนความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของแบรนด์ในการน ปฏิทินข่าว—13 Jan 20

ซัมซุงคว้า 3 รางวัลด้านความยั่งยืน ประเดิมทศวรรษใหม่ สะท้อนความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของแบรนด์ในการนำวัสดุเหลือใช้มารีไซเคิล (recycle) และอัพไซเคิล (upcycle) รวมถึงการดำเนินงานในการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน

ภาพข่าว: ซีเอ็มเอ็มยู เปิดเทรนด์การตลาดโลกสวย ทั่วไป—13 Jan 20

ดร.บุญยิ่ง คงอาชาภัทร หัวหน้าสาขาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (คนที่ 6 จากซ้าย) และนายปภาณ ธีรบวรรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (คนที่ 2 จากซ้าย) ร่วมเปิดงานสัมมนาการตลาด "Voice of Green: เพื่อโลก เพื่อเรา"

ภาพข่าว: สาขา TRM คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ Creative Tourism Learning: ทั่วไป—10 Jan 20

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 อาจารย์กานต์พิชชา ดุลยะลา พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2 และ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จำนวน 2 ทีม คือทีมช่อศรีตรัง ประกอบด้วย นางสาวอนันดา เทศงามถ้วน

ม.อ.ตรัง จับมือ ชุมชนลำภูรา หารือสร้างชุมชนเข้มแข็ง เตรียมจัด ลำภูรามินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ทั่วไป—07 Jan 20

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์วันวิสาข์ พลอย

25 เมษานี้! เปิดอบรมผู้ประกอบการโรงแรมทั่วภาคใต้ ทั่วไป—06 Jan 20

วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดอบรมหลักสูตร การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร (ภาคพิเศษ) ระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึง 28 มิถุนายน พ.ศ. 2563 (อบรมเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์) เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ให้แก่ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ

ซีเอ็มเอ็มยู ชวนร่วมสัมมนาการตลาดโลกสวย Voice of Green ทั่วไป—03 Jan 20

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ซีเอ็มเอ็มยู เชิญร่วมสัมมนาการตลาด "Voice of Green: เพื่อโลก เพื่อเรา" เจาะลึกการตลาดโลกสวย โดนใจผู้บริโภคสายอีโค่ กับอินไซท์พฤติกรรมและความต้องการ บนความรับผิดชอบต่อธรรมชาติ

องค์กรภาคีสาธารณสุขร่วมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระบบยา สุขภาพ—03 Jan 20

องค์กรภาคีด้านสาธารณสุขร่วมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระบบยา จัดประชุมหัวข้อ "ธรรมาภิบาลในระบบยา: ความก้าวหน้าเพื่อการร่วมมือสู่สากล" เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจัดการระบบสาธารณสุขและมุ่งส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

นศ.อาชีวะสุดเจ๋ง คิดค้นสารเคลือบผิวผักและผลไม้สกัดจากธรรมชาติ ยืดอายุการเก็บรักษาและสร้างความมันวาวใ ทั่วไป—02 Jan 20

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเป็นผลงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมให้ผู้สอนใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้

อบรมการสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการนำเสนอเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วไป—27 Dec 19

หลักสูตรการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมการสร้างอินโฟกราฟิก เพื่อการนำเสนอเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ??

JMD Group เลือกใช้ Yardi Voyager ดูแลทรัพย์สินที่บริษัทรับผิดชอบ บ้าน/คอนโด—27 Dec 19

- เจ้าของและผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ในหลายประเทศรวมศูนย์การดำเนินงานทั้งหมดไว้บนโซลูชันการจัดการทรัพย์สินเพียงที่เดียว กลุ่มบริษัท JMD Group จากสิงคโปร์ เลือกใช้ Yardi Voyager(R) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์การจัดการและบัญชีทรัพย์สินบนคลาวด์

ภาพข่าว: สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา ทั่วไป—26 Dec 19

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หน่วยการเรียนทางไกลจังหวัดนครราชสีมา เข้าชมกระบวนการผลิตกระดาษที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ซียูอีแอล ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018 ทั่วไป—26 Dec 19

บริษัท ซียูอีแอล จำกัด ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการบริหารการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018 โดยมี คุณมีแกน อาเบลญ่า ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายปฏิบัติการ

#ทุกฝ่ายต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน เสียงสะท้อนจากเวที แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ทั่วไป—26 Dec 19

ปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานอย่างแท้จริง สำหรับการจัดการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ของภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก ภายใต้แนวคิด "ศิลปหัตถกรรมล้ำค่า ภูมิปัญญาล้ำสมัย เทคโนโลยีก้าวไกล

ภาพข่าว: การบรรยายสรุปการประชุมนานาชาติว่าด้วยนโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรั ทั่วไป—24 Dec 19

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงร่วมการบรรยายสรุปการประชุมนานาชาติว่าด้วยนโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ห้องเวิลด์บอลรูม

วศ.พัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเครื่องมือในระบบ ISO/IEC ทั่วไป—23 Dec 19

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ เปิดฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการเครื่องมือในระบบ ISO/IEC 17025" มุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการเครื่องมือในระบบ ISO/IEC 17025 ให้ถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐาน เมื่อวันที่ 19

สศก. คาดปีหน้า ผลผลิตมันฝรั่ง กว่า 1.38 แสนตัน แจงโควตานำเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งปี 63 ทั่วไป—23 Dec 19

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการบริหารการนำเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่ง และหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป ภายใต้ความตกลง WTO ปี 2563 ว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง

วศ.ยกระดับการจัดการสารเคมีและห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีในภาคอุตสาหกรรม ทั่วไป—23 Dec 19

20 ธันวาคม 2562 ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการ "ยกระดับการจัดการสารเคมีและห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีในภาคอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากล"

สสส. ชู ต.นาข้าวเสีย จ.ตรัง ต้นแบบ ตำบลปลอดเหล้าเข้าพรรษา ใช้พลังสตรีขับเคลื่อนขบวนการ สุขภาพ—20 Dec 19

สสส. ชู ต.นาข้าวเสีย จ.ตรัง ต้นแบบ "ตำบลปลอดเหล้าเข้าพรรษา" ใช้พลังสตรีขับเคลื่อนขบวนการ "สาวพักตับฯ" จากพื้นที่สีแดงกลายเป็นพื้นที่คนงดเหล้ามากที่สุดในจังหวัด พร้อมชื่นชมการขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนรับเทศกาลปีใหม่ ถอดรหัส

ภาพข่าว: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จับมือ กระทรวงการคลัง ทั่วไป—20 Dec 19

วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย สันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติฯ และ ปลูกต้นทองอุไร ในโครงการ Green

ภาพข่าว: ฟูจิตสึ รวมพลังจัดกิจกรรมเพื่อสังคม The 24th FTH Voluntary Blood Donation ทั่วไป—20 Dec 19

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นาย โทชิโร มิอุระ กรรมการผู้จัดการ และคุณ กฤตินี ศิวะกุล หัวหน้ากลุ่มฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการจัดการ พร้อมด้วยพนักงาน บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรม "The 24th FTH