Thursday October 17, 2019 20:41

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย Press Releases

QS เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตสู่ตลาดแรงงานประจำปี ทั่วไป—19 Sep 19

QS Quacquarelli Symonds สถาบันคลังสมองชั้นนำในแวดวงอุดมศึกษาระดับโลก ประกาศรายชื่อ 500 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกที่มีความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตให้พร้อมทำงาน โดยผลการจัดอันดับ 2020 QS Graduate Employability Rankings ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เป็นกลาง

มหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้อันดับสูงขึ้นในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำโลก (QS World University ทั่วไป—19 Jun 19

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (QS World University Rankings) ฉบับที่ 16 ได้รับการเผยแพร่วันนี้โดยนักวิเคราะห์การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของโลกจาก QS (Quacquarelli Symonds) โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยของไทยที่ทำผลงานดีที่สุดในอันดับโลก

THE ประกาศ มข. ยืนที่ 1 ในไทย ด้านการอุทิศเพื่อสังคม ทั่วไป—10 Apr 19

รศ.นพ ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า Times Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก จากประเทศอังกฤษ ที่ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและทั่วโลกให้การยอมรับในการจัดอันดับ ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ติดโผการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก ยืนยันความแข็งแกร่ง ทั่วไป—01 Apr 19

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการจัดอันดับ ติดท็อป 200 ของโลก โดย QS World University Rankings by Subject 2019 เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามสาขาวิชาต่างๆ โดย QS จากประเทศอังกฤษ เป็นหน่วยงานในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก

QS เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามสาขาวิชาประจำปี 2562 ทั่วไป—27 Feb 19

QS Quacquarelli Symonds ผู้วิเคราะห์ข้อมูลสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก ได้เปิดเผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามสาขาวิชา "QS World University Rankings by Subjects" ที่มีข้อมูลครบถ้วนที่สุด[1] โดยเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 1,222 แห่ง ใน 78 ประเทศ ใน 48

กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มจธ. ครองอันดับ 1 สองปีซ้อน จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก THE ทั่วไป—28 Dec 18

Times Higher Education World University Rankings by Subject ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามสาขาวิชา ประจำปี 2019 มีมหาวิทยาลัยในไทยอยู่ในอันดับโลก จำนวน 12 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

QS เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชียประจำปี 2019 ทั่วไป—24 Oct 18

QS Quacquarelli Symondsขอประกาศผลการจัดอันดับ 500 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชีย โดยNational University of Singaporeกลับมาครองอันดับหนึ่งอีกครั้งจากNanyang Technological Universityขณะที่University of Hong Kongไต่ขึ้นมา 3 อันดับมาอยู่ที่อันดับ 2

มหาวิทยาลัยศิลปากร แถลงข่าวการจัดงาน QS Totally Arts Summit (Art Design) ครั้งแรกในโลก ทั่วไป—15 Aug 18

มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ Quacquarelli Symonds (QS) สำนักจัดอันดับ มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และมีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก อาทิ QS World University Rankings, QS Asian University Ranking และ QS World

QS เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามสาขาวิชา ทั่วไป—02 Mar 18

QS Quacquarelli Symonds ผู้วิเคราะห์ข้อมูลด้านสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับ QS World University Rankings by Subject ครั้งที่ 8 แล้ววันนี้ โครงการวิจัยครั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลจากสถาบันชั้นนำของโลกในสาขาวิชาทั้งหมด 48 สาขา และ 5 กลุ่มวิชา

มจพ. ติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก UI Green Metric World University Ranking ทั่วไป—09 Feb 18

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของโลก จากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมจัดอันดับใน ปี 2017 ทั้งสิ้น 619

วิศวกรรมเครื่องกล มจธ. หนึ่งเดียวในไทยติดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จากการจัดอันดับโดย ARWU by Academic ทั่วไป—04 Dec 17

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยองค์กรต่าง ๆ ระดับนานาชาติ ทำให้เห็นภาพรวมและศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย ทำให้เกิดการพัฒนาเพื่อให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ ปัจจุบันมีสถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกที่มีชื่อเสียง ได้แก่ QS World University Rankings (QS)

ม.หอการค้าไทย สถาบันเอกชนหนึ่งเดียวติดอันดับมหาวิทยาลัยแห่งเอเชีย 2018 ทั่วไป—25 Oct 17

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำเอเชีย"QS World University Rankings 2018" โดย Quacquarelli Symonds หรือ QS จากประเทศอังกฤษประจำปี 2018 ผลปรากฎว่า มีมหาวิทยาลัยรัฐของไทยที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

QS เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชียประจำปี 2018 ทั่วไป—18 Oct 17

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชียประจำปี 2018 ของ QS ซึ่งนำเสนอในวันนี้โดยนักวิเคราะห์การศึกษาระดับสูงทั่วโลกของ QS Quacquarelli Symonds เผยให้เห็นว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังคงติดอันดับ 1 ใน 50 มหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย แต่ตกลงมาอยู่ที่อันดับ 50

QS เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตสู่ตลาดแรงงาน ทั่วไป—12 Sep 17

QS Quacquarelli Symonds สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยและผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะแนวอาชีพระดับโลก ประกาศรายชื่อ 500 มหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตให้พร้อมทำงาน

Eduniversal ชู ศศินทร์ ติด 1 ใน 30 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั่วไป—27 Jun 17

Eduniversal บริษัทธุรกิจการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ของประเทศฝรั่งเศส ที่ให้คำปรึกษาด้านภาษาฝรั่งเศสและเป็นหน่วยงานจัดอันดับในด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา ยกย่องให้ศศินทร์ ติด 1 ใน 30 อันดับ

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS World University Rankings by Subject ทั่วไป—08 Mar 17

จุฬาฯ ทำผลงานดีขึ้น ติดท็อป 100 ใน 2 สาขาวิชา และติดอันดับที่ดีที่สุดในกลุ่มมหาวิทยาลัยของไทย QS Quacquarelli Symonds ได้เปิดเผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS World University Rankings by Subject ฉบับที่ 7 ในวันนี้

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ QS ชี้การลงทุนในภาคการศึกษาช่วยหนุนอันดับมหาวิทยาลัย ทั่วไป—06 Sep 16

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากทั่วโลกฉบับที่ 13 ของ QS World University Rankings เผยการลงทุนในภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน

ม.มหิดล อันดับ ๑ ของไทย อันดับที่ ๙๐ ของมหาวิทยาลัยเอเซีย จัดอันดับโดย ทั่วไป—27 Jun 16

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า Times Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับชั้นนำของโลกได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย หรือ THE Asia University Rankings 2016 ซึ่ง มหาวิทยาลัยมหิดล ติดอันดับที่

สามรายสาขาวิชาของสถาบันเอไอที ติดอันดับโลกในการจัดอันดับปี 2559 ทั่วไป—28 Mar 16

ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกตามรายวิชาของ QS World University Ranking by Subject ซึ่งได้มีการประกาศเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (สถาบันเอไอที) ที่ตั้งในประเทศไทย ติดอันดับโลกในสามสาขาวิชา ได้แก่

QS เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกประจำปี 2558/59 ทั่วไป—15 Sep 15

QS World University Rankings เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกประจำปีที่ได้รับความนิยมสูงสุด เมื่อพิจารณาจากจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์* โซเชียลมีเดีย* และผู้ใช้งานออนไลน์โดยประมาณ* (มากกว่า 100 ล้านรายในปี 2558) (โลโก้:

QS Asian Universities Ranking 2015 ทั่วไป—29 Jun 15

ตามที่ QS Asian Universities Ranking 2015 ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชียใน 200 อันดับแรก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งผลการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้อันดับที่ 171-180

มจธ.เป็นอันดับ 1 ใน 3 มหาวิทยาลัยไทย และเป็นอันดับที่ 49 จากผลการจัดอันดับ THE BRICS Emerging ทั่วไป—26 Dec 14

สถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชื่อดังจากประเทศอังกฤษ Times Higher Education ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ประจำปี 2015 ( The Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings 2015 )

เรียนวิศวะที่เยอรมนีดีอย่างไร? หาคำตอบที่งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ 2557 จัดโดยสำนักงาน ทั่วไป—30 Oct 14

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นอกจากจะเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจแข็งแกร่งและใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรปแล้ว ด้านวิชาการความรู้ต่างๆ ก็ยังอยู่ในระดับท็อปของสหภาพและระดับโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ QS ปี 2014/2015 มีมหาวิทยาลัยจากประเทศเยอรมนีถึง 17

นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขับเคลื่อนให้เอ็มไอที เคมบริดจ์ และอิมพิเรียล ทั่วไป—16 Sep 14

การมุ่งเน้นด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบสูงในระดับโลกเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญของความเป็นผู้นำในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย Quacquarelli Symonds (QS World University Rankings) (Logo:

บริติช เคานซิล ร่วมกับ ทอมสัน รอยเตอร์ จัดประชุมเรื่องการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ทั่วไป—27 Jul 14

บริติช เคานซิล ร่วมกับทอมสัน รอยเตอร์ และ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดการประชุม “มุมมองการจัดอันดับมหาวิทยาลัยแบบ 360 องศา: มาตรฐานการประเมิน ความท้าทายและโอกาสในอาเซียน”

ประเทศไทยขยับอันดับขึ้นในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS: เอเชียครั้งใหม่ ทั่วไป—14 May 14

4 สถาบันจาก 6 สถาบันการศึกษาอันดับต้นๆ ของประเทศไทยขยับอันดับขึ้นในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS: เอเชียครั้งล่าสุด ซึ่งเผยแพร่ที่ : www.TopUniversities.com โลโก้: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130909/638188 Mahidol University

QS เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามสาขาวิชา ชี้มหาวิทยาลัยเก่าแก่ชื่อดังเริ่มสั่นคลอน ทั่วไป—26 Feb 14

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยตาม 30 สาขาวิชาเรียนครั้งใหม่ล่าสุดเผยว่า กลุ่มมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง เช่น Ivy League และ Oxbridge อาจไม่มีอิทธิพลในแวดวงการศึกษาโลกมากอย่างที่ควรจะเป็นอีกต่อไป (โลโก้: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130909/638188

MIT ยังรั้งอันดับ 1 ในรายงาน QS World University Rankings ครั้งที่ ทั่วไป—10 Sep 13

MIT เอาชนะฮาร์วาร์ดและเคมบริดจ์ รักษาแชมป์มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลก ในรายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมของโลกประจำปีครั้งที่ 10 ของ QS (QS World University Rankings) (โลโก้: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130909/638188

QS เผยมหาวิทยาลัยเอเชียจ่อขึ้นแท่นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในอีก 2 ทศวรรษข้างหน้า ทั่วไป—11 Jun 13

คณะผู้รวบรวมข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียของ QS เปิดเผยบนเว็บไซต์ http://www.topuniversities.com ว่า มหาวิทยาลัยเอเชียอาจไล่ตามมหาวิทยาลัยตะวันตกได้ทันภายใน 2 ทศวรรษ (โลโก้: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120528/533558

รายงานการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกของ QS ชี้ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับความนิยมสูงสุด ทั่วไป—08 May 13

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกตามสาขาวิชาประจำปี 2556 ของ QS ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ http://www.topuniversities.com เผยสุดยอดมหาวิทยาลัย 200 อันดับแรกของโลกจำแนกตาม 30 สาขาวิชาเช่น เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ฟิสิกส์ กฎหมาย และสาขาอื่นๆ (โลโก้: