Tuesday February 25, 2020 10:48

การบินสำหรับผู้บริหาร Press Releases

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการการบินสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 5 ของสถาบันการบินพลเรือน ทั่วไป—14 May 19

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ "One Transport 2019 : คมนาคมทุกโหมด ตอบโจทย์ประเทศไทย" แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการการบินสำหรับผู้บริหาร (Aviation Management for Executives

สบพ. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการการบินสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 4 (Aviation Management for Executives Program) ทั่วไป—22 May 18

พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธี "โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการการบินสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 4 (Aviation Management for Executives Program)" ซึ่งจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ทั่วไป—22 May 18

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Aviation Industry, the Key Factor of Country Development" แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการการบินสำหรับผู้บริหาร

สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการจัดการการบินสำหรับผู้บริหารรุ่นที่ 4 (Aviation Management ทั่วไป—30 May 18

พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ ประธานกรรมการ สถาบันการบินพลเรือน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการการบินสำหรับผู้บริหารรุ่นที่ 4 (Aviation Management for Executives Program) ของสถาบันการบินพลเรือน โดยมี

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ทั่วไป—24 May 17

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Aviation Growth with Thailand 4.0 eras" แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการการบินสำหรับผู้บริหาร (Aviation Management

ภาพข่าว: สบพ. จัดอบรม การจัดการการบินสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 3 ทั่วไป—17 May 17

เมื่อเร็วๆนี้ สถาบันการบินพลเรือน ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการการบินสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 3 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการ และวิธีปฏิบัติที่ทันสมัยตอบสนองกับการทำงานด้านบริหารจัดการการบิน ณ ห้องเชียงเงิน เชียงทอง โรงแรมโนโวเทล

สบพ. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการการบินสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 3 (Aviation Management for ทั่วไป—16 May 17

พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการการบินสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 3 (Aviation Management for Executives Program) ซึ่งจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 15 – 19 พฤษภาคม 2560

สบพ. จัดหลักสูตร (Aviation Management for Executives Program) รุ่นที่ ทั่วไป—01 Sep 16

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรการบินของไทย" แก่ผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการการบินสำหรับผู้บริหาร (Aviation Management for Executive Program) รุ่นที่ 2"

สบพ. เปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการการบิน สำหรับผู้บริหาร ทั่วไป—27 Jun 16

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการการบิน สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 2 (Aviation Management for Executives Program) ประจำปี 2559 สำหรับผู้บริหารระดับกลางไปจนถึงระดับสูง