Saturday December 7, 2019 08:58

การฝึกอบรม Press Releases

DPU Aviation Academy (DAA) สร้างวิทยากรมืออาชีพอุตสาหกรรมด้านการบิน ทั่วไป—04 Dec 19

บุคลากรการบินพลาดไม่ได้!! DAA สร้างวิทยากรมืออาชีพอุตสาหกรรมด้านการบิน ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร "Train the Trainer for Aviation Personnel Program" สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU Aviation Academy: DAA) ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก เร่งพัฒนาทักษะฝีมือผู้สูงอายุ ทั่วไป—04 Dec 19

สนพ.นครนายกเปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำเปลญวน ระหว่างวันที่ 28 พ.ย.-2ธ.ค. 62 ณ วัดคาทอลิกพระคริสต์ประจักษ์ ม.4 ต. ท่าทราย อ.เมืองนครนายก ผู้เข้าฝึกอบรม 21

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานแม่กลอง ฝึกอบรมขนมอบ แก่ผู้สูงอายุ ทั่วไป—04 Dec 19

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ดำเนินการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการทำขนมอบ แก่แรงงานผู้สูงอายุในพื้นที่สมุทรสงคราม จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2562 ณ

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานแม่กลอง ฝึกอบรมขนมอบ แก่ผู้สูงอายุ ทั่วไป—04 Dec 19

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ดำเนินการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการทำขนมอบ แก่แรงงานผู้สูงอายุในพื้นที่สมุทรสงคราม จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2562 ณ

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ส่งเสริมการฝึกอบรมกลุ่มแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ทั่วไป—03 Dec 19

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 (16.00 น.) นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน มอบหมายให้ นางกรรณิกา ธงยศ หัวหน้าฝ่ายทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ปิดการฝึกอบรมกลุ่มแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขา การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก

ภาพข่าว: พัฒนาแรงงานนนท์ ให้คำปรึกษา บ.โปรลอกฯ ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วไป—03 Dec 19

นายสงกรานต์ เพิ่มฤาชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี(สนพ.นบ.) เผยว่า วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ได้มอบหมายฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตร การเจียรลับคมเครื่องมือตัด พร้อมให้คำปรึกษา

ภาพข่าว: พัฒนาแรงงานนนท์ ให้คำปรึกษา บ.โปรลอกฯ ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วไป—03 Dec 19

นายสงกรานต์ เพิ่มฤาชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี(สนพ.นบ.) เผยว่า วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ได้มอบหมายฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตร การเจียรลับคมเครื่องมือตัด พร้อมให้คำปรึกษา

ภาพข่าว: สนพ.มหาสารคามออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำและติดตามการฝึกอบรมตามพ.ร.บ. ทั่วไป—03 Dec 19

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำและติดตามการฝึกอบรมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ณ บริษัท เอส.พี.ออโต้ อินดัสทรี จำกัด นำโดยนายสมศักดิ์ เพ็งธรรม

สพร.7อุบลฯ ร่วมกับ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สระบุรี) จำกัด เปิดหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม ทั่วไป—03 Dec 19

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบ วุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม รุ่นที่ 3/2563 สาขาการติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่ม ตาม โครงการความร่วมมือ ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บริษัท

ภาพข่าว: ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ทั่วไป—03 Dec 19

วันนี้(2 ธ.ค.62) สพร.22 นครศรีธรรมราชดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำผ้ามัดย้อม ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 2-7 ธ.ค.62 (หยุดวันที่ 5 ธ.ค.62) ณ ห้องฝึกอบรม

ภาพข่าว: สนพ.มหาสารคาม พัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบ ฝึกสาขาการย้อมเส้นฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ ทั่วไป—29 Nov 19

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม เปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการย้อมเส้นฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ จำนวน 18 ชั่วโมง

ภาพข่าว: สนพ.มหาสารคาม ฝึกอบรมพัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบ สาขาช่างตัดแต่งผมบุรุษ ทั่วไป—29 Nov 19

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม เปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างตัดแต่งผมบุรุษ จำนวน 30 ชั่วโมงให้แก่แรงงานประชาชนทั่วไป จำนวน 22

ภาพข่าว: สนพ.มหาสารคาม ฝึกอาชีพผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีอาชีพเสริม มีรายได้ช่วยเหลือครอบครัว ทั่วไป—29 Nov 19

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม เปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา การมัดหมี่ลายสร้อยดอกหมาก จำนวน 18 ชั่วโมง ให้แก่แรงงานกลุ่มผู้สูงอายุ 20 คน ฝึกระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2562

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม วางแผนพัฒนาทักษะ คนพิการ ทั่วไป—28 Nov 19

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ร่วมหารือกับนายกสมาคมคนพิการสมุทรสงคราม ในการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม และหลักสูตรยกระดับ เพื่อพัฒนาทักษะ สร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการจังหวัดสมุทรสงคราม ณ

ภาพข่าว: สพร.18 อุดรธานี บูรณาการร่วมกับเทศบาลนครอุดรธานนี จัดฝึกอบรมให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไ ทั่วไป—28 Nov 19

ว่าที่ร้อยเอกสมศักดิ์ เนียมสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ร่วมกับ ดร.อธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเพิ่มทักษะหลักสูตรการประดิษฐ์พวงหรีดและดอกไม้จันทน์ ให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานแม่กลอง เสริมมาตรฐานทักษะช่างไฟฟ้า ทั่วไป—28 Nov 19

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงแรงงานสมุทรสงคราม ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการ เพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ในระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2562

ภาพข่าว: สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เปิดฝึกอาชีพให้กับแรงงานผู้สูงอายุ ทั่วไป—26 Nov 19

วันนี้(25 พ.ย.2562) สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เปิดฝึกอาชีพ โครงการฝึกอบรมแรงงานให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 20 คน ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ฝึกระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2562 สาขาตะกร้าหวายลายพื้นเมือง เพื่อเพิ่มทักษะฝีมือให้กับแรงงานผู้สูงอายุ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ส่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ ทั่วไป—26 Nov 19

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ส่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ และภารกิจของหน่วยงาน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนางสาวภูริชญา พิลึก

สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Air Traffic Control (ATC) รุ่นที่ ทั่วไป—25 Nov 19

พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม Air Traffic Control (ATC) รุ่นที่ 39 ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 29 พฤศจิกายน 2562 รวมระยะเวลา 40 สัปดาห์

โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าที่เข้าพักกับการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ทั่วไป—21 Nov 19

โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าที่มาใช้บริการและเข้าพักเป็นสำคัญ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมแผนดับเพลิง - อพยพหนีไฟ และเหตุแผ่นดินไหวตามแผนความปลอดภัยประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 โดยได้ฝึกซ้อมทั้งภาคปฏิบัติและทฤษฏี

วศ.เสริมการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ด้านการสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร ทั่วไป—20 Nov 19

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร "การสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร" มีระยะเวลาการอบรม 2 วัน วันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2562 มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 38 คน เครื่องแก้ววัดปริมาตร

PwC เผยความกังวลระบบอัตโนมัติแย่งงานพบมากที่สุดในกลุ่มคนที่ได้รับโอกาสในการยกระดับทักษะแรงงานน้อย หุ้น—18 Nov 19

- มากกว่า 1 ใน 3 (34%) ของแรงงานที่ไม่ได้รับการศึกษาหลังจากจบระดับมัธยม หรือไม่ได้รับการฝึกอบรมกล่าวว่า พวกเขาไม่ได้รับการเรียนรู้ทักษะทางด้านดิจิทัลใหม่ ๆ เปรียบเทียบกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับวิทยาลัยที่ 17% - 53% ของแรงงานเชื่อว่า

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เสริมการตรวจสอบความใช้ได้ทางเคมี ยกระดับการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการไทย ทั่วไป—15 Nov 19

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดโครงการฝึกอบรมการตรวจสอบความใช้ได้ทางเคมี มุ่งเน้นให้ทราบถึงความสำคัญของการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีทางเคมี และวิธีดำเนินการ โดยมีหัวข้อการอบรมได้แก่ 1.หลักการและความจำเป็นของ Method Validation 2.การศึกษา Key parameters

ภาพข่าว: โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองแก่พยาบาลผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ทั่วไป—15 Nov 19

คุณสุธี เกตุศิริ (นั่ง : กลาง ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองแก่พยาบาลผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มพูนศักยภาพทางการแพทย์และการพยาบาล" รุ่นที่ 5 โดยมีคณะผู้บริหาร และแพทย์ โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมในพิธี

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ส่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ ทั่วไป—15 Nov 19

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ส่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ และภารกิจของหน่วยงาน ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนางพรรณมณีมัย จีนสูงเนิน

ภาพข่าว: สนพ.มหาสารคาม พัฒนาทักษะแรงงานในสถานประกอบการ สาขาควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดเหนือศีรษะ ทั่วไป—15 Nov 19

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดเหนือศีรษะ (Supervisor of Overhead crane) จำนวน 30 ชั่วโมง ตามโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 ให้กับพนักงาน บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์

ภาพข่าว: สพร.7 อุบลฯ จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือการติดตั้งโซล่าเซลล์ให้กับผู้สนใจ ทั่วไป—15 Nov 19

วันที่ 11-15 พ.ย. 2562 สพร.7 อุบลฯ ได้จัดการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ "การพัฒนาแบบจำลองระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์" ให้กับผู้สนใจ ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าวเพื่อให้ผู้สนใจได้เก็บชั่วโมงให้ครบและสามารถสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

ภาพข่าว: รพ.ลานนา อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ACLS สุขภาพ—14 Nov 19

โรงพยาบาลลานนา ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advance Cardiovascular Life Support) โดยมี นพ.สุรชัย สาธิตสมิตพงษ์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และ นพ.อภินันท์ ตันติวุฒิ อายุรแพทย์และแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ส่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ ทั่วไป—13 Nov 19

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ส่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายจักรกฤษณ์ วิมลปัญญาธร

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ส่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะ ทั่วไป—13 Nov 19

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ส่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนางสาวภูริชญา พิลึก