Saturday September 19, 2020 09:14

กำแพงเพช Press Releases

มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ ทั่วไป—08 Sep 20

สำนักงานพาณิชย์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (จังหวัดนครสวรรค์, กำแพงเพชร, พิจิตร, อุทัยธานี) โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์" ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๒๐.๐๐

สนพ.กำแพงเพชร เยี่ยมชม นาคา 2020 อ้วน เสกศิลปะจากเศษเหล็ก ทั่วไป—27 Aug 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เยี่ยมชมผลงาน นาคา 2020 อ้วน เสกศิลปะจากเศษเหล็ก (นายสัญญา ดอกบัว) ชาวอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ปัจจุบันมีอาชีพทำโมเดลจากเศษเหล็ก

ภาพข่าว: สนพ.กำแพงเพชร และ กฟภ.กำแพงเพชร เปิดโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ทั่วไป—19 Aug 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการเปิดโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน จำนวน 18 ชั่วโมง และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ

ภาพข่าว: สนพ.กำแพงเพชร เข้าให้คำปรึกษาเชิงลึกภายใต้โครงการเพิ่มผลิตแรงงานสู่ sme ทั่วไป—17 Aug 20

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยทีมที่ปรึกษาดำเนินการเข้าให้คำปรึกษาเชิงลึก ครั้งที่ 7 ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ณ บริษัท ทิพย์กำแพงเพชรไบโอเอนเนอยี่ จำกัด อ.บึงสามัคคี

ภาพข่าว: สนพ.กำแพงเพชร เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ทั่วไป—17 Aug 20

สนพ.กำแพงเพชร เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ในวันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาเทคนิคการสอนงาน ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ภาพข่าว: สนพ.กำแพงเพชร เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ทั่วไป—17 Aug 20

สนพ.กำแพงเพชร เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานในวันที่ 13 - 16 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ

สนพ.กำแพงเพชร ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ทั่วไป—11 Aug 20

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร มอบหมายให้นางสาวภูริชญา พิลึก นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ภาพข่าว: สนพ.กำแพงเพชร ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ ทั่วไป—10 Aug 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ 1 ให้แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 21 คน โดยใช้หลักเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานฯ ช่วงการระบาด Covid-19 ตามมาตรการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ

สนพ.กำแพงเพชร ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ทั่วไป—10 Aug 20

ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร มอบหมายให้นายจักรกฤษณ์ วิมลปัญญาธร นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ภาพข่าว: ผอ.สนพ.กำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ทั่วไป—10 Aug 20

นายสุนทร แก้ววิฬา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม ภารกิจของหน่วยงาน ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ภาพข่าว: สนพ.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี ทั่วไป—05 Aug 20

นายสุนทร แก้ววิฬา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี …เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยนายเชาวลิตร

ภาพข่าว: สนพ.กำแพงพชร จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ทั่วไป—05 Aug 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ดำเนินการจัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ให้กับบุคคลทั่วไป จำนวน 10 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง

ภาพข่าว: สนพ.กำแพงเพชร เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ ทั่วไป—24 Jul 20

ในวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการบำรุงรักษารถบรรทุกเพื่อรองรับระบบโลจิสติกส์ จำนวน 20 คน ณ บริษัท ศรีไทย เฟรท ฟอวัดเดอร์ จำกัด สาขาลานกระบือ อำเภอลานกระบือ

สนพ.กำแพงเพชร จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ ทั่วไป—23 Jul 20

สนพ.กำแพงพชร จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ดำเนินการจัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

สนพ.กำแพงเพชร เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ทั่วไป—23 Jul 20

สนพ.กำแพงเพชร เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ในวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาเบเกอรี่และกาแฟ ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

ภาพข่าว: ผอ.สนพ.กำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ทั่วไป—22 Jul 20

นายสุนทร แก้ววิฬา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ร่วมออกหน่วยให้บริการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ภารกิจของหน่วยงาน ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการรับรองความรู้ความสามารถ โดยมีนายเชาวลิตร

สนพ.กำแพงเพชร ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ทั่วไป—20 Jul 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 20 คน โดยใช้หลักเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานฯ ช่วงการระบาด Covid-19 ตามมาตรการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ

สนพ.กำแพงเพชร เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ทั่วไป—20 Jul 20

สนพ.กำแพงเพชร เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การผลิตไฟฟ้าด้วยระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน ให้กับชาวโคก หนอง นา โมเดล จังหวัดกำแพงเพชร ที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผอ.สนพ.กำแพงเพชร มอบผู้แทนและเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ทั่วไป—25 Jun 20

ผอ.สนพ.กพ. มอบผู้แทนและเจ้าหน้าที่ร่วมออกหน่วยให้บริการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ภารกิจของหน่วยงาน ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การรับรองความรู้ความสามารถ โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

สนพ.กำแพงเพชร เข้าให้คำปรึกษาเชิงลึกภายใต้โครงการเพิ่มผลิตแรงงานสู่ sme ทั่วไป—24 Jun 20

สนพ.กำแพงเพชร พร้อมด้วยทีมที่ปรึกษาดำเนินการเข้าให้คำปรึกษาเชิงลึกครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 โดยมีหัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุงเข้าร่วม จำนวน 10 คน ณ บริษัท ทิพย์กำแพงเพชรไบโอเอนเนอยี่ จำกัด อ.บึงสามัคคี

สนพ.กำแพงเพชร เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ทั่วไป—22 Jun 20

สนพ.กำแพงเพชร เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จำนวน 27 คน ณ

ภาพข่าว: ผอ.สนพ.กำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ทั่วไป—10 Jun 20

นายสุนทร แก้ววิฬา ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ร่วมออกหน่วยให้บริการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ภารกิจของหน่วยงาน ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การรับรองความรู้ความสามารถ และให้บริการตรวจ ซ่อม อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย 13 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—08 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในช่วงวันที่ 1 มิ.ย.63 ถึงปัจจุบัน (6 มิ.ย. 63) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 13 จังหวัด แยกเป็น ภาคเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ น่าน ลำปาง พิจิตร และกำแพงเพชร

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย 13 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่อง ทั่วไป—08 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในช่วงวันที่ 1 มิ.ย.63 ถึงปัจจุบัน (7 มิ.ย. 63) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 13 จังหวัด แยกเป็น ภาคเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ น่าน ลำปาง พิจิตร และกำแพงเพชร

ภาพข่าว: สนพ.กำแพงเพชร เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ sme ทั่วไป—05 Jun 20

สนพ.กำแพงเพชร ดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ sme 4.0 ปี 2563 โดยมีพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 40 คน ณ บริษัท ทิพย์กำแพงเพชรไบโอเอนเนอยี่ จำกัด อ.บึงสามัคคี

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย 12 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—05 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในช่วงวันที่ 1 มิ.ย.63 ถึงปัจจุบัน (5 มิ.ย. 63) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 12 จังหวัด แยกเป็น ภาคเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ น่าน ลำปาง พิจิตร และกำแพงเพชร

ภาพข่าว: ผู้อำนวยการ สนพ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเ ทั่วไป—04 Jun 20

ผู้อำนวยการ สนพ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิ.ย.63 นายสุนทร แก้ววิฬา ผู้อำนวยการ สนพ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ

ภาพข่าว: สนพ.กำแพงเพชรร่วมกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ ทั่วไป—04 Jun 20

สนพ.กำแพงเพชรร่วมกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิ.ย.63 เจ้าหน้าที่ สนพ.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย 13 จังหวัดคลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—29 May 20

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในช่วงวันที่ 23 พ.ค. 2563 ถึงปัจจุบัน (29 พ.ค. 63) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 16 จังหวัด แยกเป็น ภาคเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ์

ภาพข่าว: สนพ.กำแพงเพชร มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วไป—14 May 20

สนพ.กำแพงเพชร มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามประกาศ ข้อ 7 “ให้ช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่ผู้ประกอบกิจการที่ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามมาตรา 29 วรรคสอง ในส่วนที่มีการพัฒนาฝีมือแรงงานเกินกว่าร้อยละ 70 ของลูกจ้างทั้งหมด