Friday November 16, 2018 00:28

ข่าวธุรกิจ Press Releases

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(16 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—15 Nov 18

กรุงเทพฯ--15 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 08.00 น. สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดงานฟังบรรยายแนะนำ ศูนย์ฯ เยี่ยมชมภายในศูนย์ส่วนเก็บตัวอย่างหิน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10.00 น. ธนาคารออมสิน

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(15 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—15 Nov 18

กรุงเทพฯ--15 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 09.30 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดพิธีเปิดงาน “มหกรรมการลงทุนแห่ง ปี SET in the City 2018” 10.00 น. ปาร์คทูโก จัดงาน

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(15 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—14 Nov 18

กรุงเทพฯ--14 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 09.30 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดพิธีเปิดงาน “มหกรรมการลงทุนแห่ง ปี SET in the City 2018” 10.00 น. ปาร์คทูโก จัดงาน

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(13 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—13 Nov 18

กรุงเทพฯ--13 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 10.30 น. ทีเอ็มบี จัดงาน “TMB SME Insights” ณ โรงแรมเซนต์ รีจิส

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(13 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—12 Nov 18

กรุงเทพฯ--12 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 10.30 น. ทีเอ็มบี จัดงาน “TMB SME Insights” ณ โรงแรมเซนต์ รีจิส

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(12 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—12 Nov 18

กรุงเทพฯ--12 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 09.00 น. สภาธุรกิจตลาดทุนไทย จัดงานสัมมนา FETCO "ระบบการออม เพื่อการเกษียณรองรับสังคมผู้สูงอายุ"

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(12 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—11 Nov 18

กรุงเทพฯ--11 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 09.00 น. สภาธุรกิจตลาดทุนไทย จัดงานสัมมนา FETCO "ระบบการออม เพื่อการเกษียณรองรับสังคมผู้สูงอายุ"

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(9 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—09 Nov 18

กรุงเทพฯ--9 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 08.30 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับตลาด ทุนไทยสำหรับสื่อมวลชน ประจำปี 2561 ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 10.00 น. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(9 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—08 Nov 18

กรุงเทพฯ--8 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 08.30 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับตลาด ทุนไทยสำหรับสื่อมวลชน ประจำปี 2561 ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 10.00 น. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(8 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—08 Nov 18

กรุงเทพฯ--8 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 13.00 น. ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สสว. จัดพิธีลงนามความ ร่วมมือ กับ สสว.เพื่อสนับสนุนเอสเอ็มอี และผลักดัน การเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ณ SCB

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(8 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—07 Nov 18

กรุงเทพฯ--7 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 13.00 น. ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สสว. จัดพิธีลงนามความ ร่วมมือ กับ สสว.เพื่อสนับสนุนเอสเอ็มอี และผลักดัน การเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ณ SCB

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(7 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—07 Nov 18

กรุงเทพฯ--7 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 09.00 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วัน แรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของ บมจ. นอร์ทอีส รับเบอร์ “NER” ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 10.00 น.

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(6 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—05 Nov 18

กรุงเทพฯ--5 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 10.00 น. ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย จัดงานเปิดตัว “บริการ ดิจิทัลแบงก์กิ้ง” ณ อาคารอินเตอร์ เชนจ์ 21 10.00 น. ทาทา สตีล

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(7 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—06 Nov 18

กรุงเทพฯ--6 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 09.00 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วัน แรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของ บมจ. นอร์ทอีส รับเบอร์ “NER” ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 10.00 น.

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(6 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—06 Nov 18

กรุงเทพฯ--6 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 10.00 น. ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย จัดงานเปิดตัว “บริการ ดิจิทัลแบงก์กิ้ง” ณ อาคารอินเตอร์ เชนจ์ 21 10.00 น. ทาทา สตีล

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(5 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—05 Nov 18

กรุงเทพฯ--5 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 09.00 น. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จัดพิธีเปิดการซื้อขาย “TFEX Gold Online Futures” ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 13.30 น. สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(5 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—04 Nov 18

กรุงเทพฯ--4 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 09.00 น. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จัดพิธีเปิดการซื้อขาย “TFEX Gold Online Futures” ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 13.30 น. สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(3 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—03 Nov 18

กรุงเทพฯ--3 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 07.00 น. กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี จัดกิจกรรม TECHJAM 2018 THE GRAND FINAL ณ อาคาร KBTG

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(3 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—02 Nov 18

กรุงเทพฯ--2 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 07.00 น. กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี จัดกิจกรรม TECHJAM 2018 THE GRAND FINAL ณ อาคาร KBTG

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(1 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—01 Nov 18

กรุงเทพฯ--1 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 13.00 น. โอลิมปัส ร่วมกับ บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น เปิดตัว “OLYMPUS Store by BIG

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(31 ตุลาคม 2561) ปฏิทินข่าว—30 Oct 18

กรุงเทพฯ--30 ต.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 09.00 น. สคร. จัดงานพิธีเปิด “การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” กองทุนรวมโครงสร้าง พื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(1 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—31 Oct 18

กรุงเทพฯ--31 ต.ค.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 13.00 น. โอลิมปัส ร่วมกับ บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น เปิดตัว “OLYMPUS Store by BIG

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(31 ตุลาคม 2561) ปฏิทินข่าว—31 Oct 18

กรุงเทพฯ--31 ต.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 09.00 น. สคร. จัดงานพิธีเปิด “การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” กองทุนรวมโครงสร้าง พื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(30 ตุลาคม 2561) ปฏิทินข่าว—30 Oct 18

กรุงเทพฯ--30 ต.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 09.00 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของ บมจ. โรงพยาบาล พระรามเก้า “PR9” ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 13.00 น.

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(30 ตุลาคม 2561) ปฏิทินข่าว—29 Oct 18

กรุงเทพฯ--29 ต.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 09.00 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของ บมจ. โรงพยาบาล พระรามเก้า “PR9” ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 13.00 น.

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(26 ตุลาคม 2561) ปฏิทินข่าว—26 Oct 18

กรุงเทพฯ--26 ต.ค.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 10.00 น. SCBS จัดงาน Press Briefing “แนวโน้มและกลยุทธ์การ ลงทุนในตลาดหุ้นไทยไตรมาส 4/2561” ณ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ 10.30 น.