Saturday December 5, 2020 22:46

ข้าราชการ Press Releases

ดีอีเอส ติวเข้มจัดหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ-รายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วไป—04 Dec 20

นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และผู้เกี่ยวข้อง จากสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ

ตรวจเยี่ยมกรมศุลกากร ทั่วไป—30 Nov 20

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่บุคลากรในสังกัดกรมศุลกากร โดยมี นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร คณะผู้บริหารข้าราชการ พนักงาน

มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มข้าราชการดับเพลิง ทั่วไป—25 Nov 20

นางสุมลวดี ศรีคะชินทร์ ผู้บริหารอาวุโส ฝ่ายขยายงานนครหลวง 45 ผู้แทนบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มตามโครงการสวัสดิการเพื่อข้าราชการดับเพลิง ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนนทบุรี จำนวนเงินเอาประกันภัยรวม 7,400,000

กรมการข้าว เรียกระดมสมอง ศมข. วางแผนผลิตเมล็ดพันธุ์ต้องมีคุณภาพ ทั่วไป—19 Nov 20

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นประธานการประชุมกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 4/2563 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั้ง 28 ศูนย์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการข้าว เข้าร่วมประชุม ณ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ทั่วไป—19 Nov 20

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย นำข้าราชการเจ้าหน้าที่ ร่วมออกให้บริการ ประชาชน ในโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เพื่อประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมและภาระกิจของหน่วยงาน โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้วารชการจังหวัดสุโขทัย

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดโครงการ นปร. เพื่อสรรหาข้าราชการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง เติมเต็มระบบราชการ ทั่วไป—16 Nov 20

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ สำนักงาน ก.พ.ร.ได้ดำเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ หรือ นปร.มาเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ได้ข้าราชการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง พร้อมครบทุกด้าน ป้อนเข้าสู่ระบบราชการ ให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค

ผ่านภาค ก. เตรียมตัวให้พร้อม กสร.จะเปิดสอบบรรจุเป็น "ข้าราชการ" จำนวน 40 ทั่วไป—11 Nov 20

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เตรียมเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ปริญาตรีทุกสาขา) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.บัญชี/การเงินและการธนาคาร) และเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.ทุกสาขา) รวม 40 อัตรา

ปลัด วธ. ประกาศเทศกาลประเพณีจากระดับท้องถิ่นสู่นานาชาติ ต่อยอดสินค้าวัฒนธรรม CPOT สร้างงาน ทั่วไป—10 Nov 20

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยมี นายกฤษฎา คงคะจันทร์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ฯ จับมือ "ไบโอฟาร์ม" ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มอบถุงเปี่ยมสุขให้ประชา ทั่วไป—06 Nov 20

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท) ร่วมกับ บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์คุณภาพชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมด้วย ข้าราชการและสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

สอศ.ประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ จำนวน 74 ราย ทั่วไป—04 Nov 20

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่อนุกรรมการในอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีมติในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563

สำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มท่าจีนถิ่นแม่กลอง ติวเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ทั่วไป—20 Oct 20

นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. กลุ่มท่าจีนถิ่นแม่กลองและสถานศึกษาขึ้นตรง ณ

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ทั่วไป—14 Oct 20

นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยพนักงานข้าราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล-วางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ทั่วไป—14 Oct 20

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และภริยา พร้อมด้วยนายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และพนักงานข้าราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ม.หอการค้าไทย UTCC จับมือ สพร. เสริมศักยภาพบุคลากรสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ ทั่วไป—14 Oct 20

ม.หอการค้าไทยจับมือ สพร. เสริมศักยภาพบุคลากรสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลนี้ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ บุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลมีความสำคัญเร่งด่วน

รมช.มนัญญา มอบนโยบายในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 48 ปี ทั่วไป—30 Sep 20

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวมอบนโยบายพร้อมให้โอวาทแก่ข้าราชการและบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 48 ปี วันที่ 29 กันยายน 2563 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ ถนนกรุงเกษม

ก.พ. ยกกรุงไทยเป็นต้นแบบองค์กรดิจิทัล ส่งบุคลากรเรียนรู้ระบบงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐดิจิทัล หุ้น—29 Sep 20

หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. และ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามบันทึกความตกลง “โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์และเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับข้าราชการสำนักงาน ก.พ.”

เทศมนตรีนครมุมไบ I.S. Chahal ได้รับรางวัล 'Covid Crusader Award-2020' จากมูลนิธิ Panchshil ทั่วไป—29 Sep 20

- มูลนิธิ Panchshil Foundation องค์กรดูแลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ Panchshil Realty มอบรางวัลให้กับ Chahal Iqbal Singh Chahal ข้าราชการฝ่ายบริหาร (I.A.S.) ผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีแห่งนครมุมไบ

ประธานศาลฎีกาเปิดจุดบริการธนาคารกรุงไทย หุ้น—28 Sep 20

นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดจุดบริการธนาคารกรุงไทย ณ อาคารศาลฎีกา ถนนราชดำเนินใน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการธุรกรรมทางการเงินให้แก่ข้าราชการตุลาการและเจ้าหน้าที่ในศาลฎีกาอย่างครบวงจร โดยมี นายผยง ศรีวณิช

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมบริการประชาชน ทั่วไป—28 Sep 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมบริการประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน (23 กันยายน 2563) ณ ศูนย์ร่วมบริการกระทรวงแรงงาน อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีหัวหน้าส่วน ข้าราชการ

ร่วมเฉลิมฉลองความพากเพียร สู่วันเวลาแห่งความภาคภูมิ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ทั่วไป—24 Sep 20

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองพิธีประกาศเกียรติคุณและงานเลี้ยงรับรองในวาระข้าราชการตำรวจเกษียณอายุราชการประจำปี 2563 และเพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าราชการและบุคลากรของข้าราชการตำรวจ ดังคำกล่าว

“นฤมล” ลุยงาน กพร. เดินหน้าขับเคลื่อนสู่กระทรวงเศรษฐกิจ ทั่วไป—23 Sep 20

รมช.แรงงาน พบปะข้าราชการในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ย้ำ ทุกคนต้องร่วมกันช่วยขับเคลื่อนภารกิจหน่วยงาน ยกระดับสู่กระทรวงเศรษฐกิจ ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการสัมมนา

สุดเจ๋ง! 2 ศิษย์เก่านิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม สอบได้ผู้ช่วยผู้พิพากษา ปี”62 ทั่วไป—10 Sep 20

นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะและสถาบัน ในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จากจำนวนผู้สมัครสอบหลายพันคนจากทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

กองทัพบกมุ่งพัฒนาข้าราชการในสังกัดผ่านการบริหารจัดการทางการเงินแบบครบวงจร ทั่วไป—10 Sep 20

ณ กองบัญชาการกองทัพบก พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วย นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการให้บริการจัดการทางการเงินและบริการด้านสิทธิกำลังพลการให้สินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราช

เพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมชนิด HER2-positive จากการอนุมัติการใช้ยามุ่งเป้าในผู้ป่ สุขภาพ—02 Sep 20

ข่าวดี เพื่อโอกาสในการรอดชีวิตที่เพิ่มขึ้นสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมชนิด Her2-positive ในระยะเริ่มต้นและระยะแพร่กระจาย หลังกรมบัญชีกลางประกาศอนุมัติเพิ่มรายการยามุ่งเป้าในการรักษาโรคมะเร็งเต้านมตัวใหม่เพื่อใช้ร่วมกับตัวเก่าเข้าในระบบการเบิกจ่ายยาของข้าราชก

สัมผัสความเขียวขจีที่ “รุกข์คีรี เขาใหญ่” ไปกับคุณบิ๊ก ยุทธชัย พงศ์พณิช ไลฟ์สไตล์—02 Sep 20

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เปิดเผยอีกหนึ่งทริปหรูสุดคูลภายใต้แคมเปญ Let’s getaway ผ่านมุมมองของคุณบิ๊ก ยุทธชัย พงศ์พณิชข้าราชการการเมืองหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงที่พ่วงดีกรีตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ และเป็นนักธุรกิจ

วศ.เสริมการตรวจสอบความใช้ได้ทางเคมี ยกระดับการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการไทย ทั่วไป—31 Aug 20

ดร.อรสา อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การตรวจสอบความใช้ได้ทางเคมี” ได้รับเกียรติจาก นางดุษฏี มั่นความดี ข้าราชการบำนาญกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นวิทยากร

พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมข้าราชการ ทั่วไป—25 Aug 20

นางสาวสุมาลี สุวรรณเกต ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ชำนาญการ ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 2 โดยมี นายสุรพล พลอยสุข รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี

วธ.ผุดชมรมข้าราชการอาวุโสช่วยดูแลสวัสดิการ-คอยเป็นที่ปรึกษาข้าราชการรุ่นใหม่ ทั่วไป—19 Aug 20

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับข้าราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี นางประนอม คลังทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา

ภาพข่าว: พิธี MOU โครงการจัดการศึกษาสำหรับข้าราชการตำรวจรุ่นที่ 3 ระหว่าง ม.หอการค้าไทย กับ ทั่วไป—19 Aug 20

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.)ได้เป็นประธานร่วมกัน ในพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ม.หอการค้าไทย กับ (1) กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) (2)