Thursday August 25, 2016 11:24

คณะครุศาสตร์ Press Releases

แข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ทั่วไป—24 Aug 16

เนื่องด้วย ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สปฐ.) และ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบังเตรียมจัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ปีที่ 4 ภายใต้ชื่อ "The Disaster Robot

มรภ.สงขลา ทำโครงการคูปองพัฒนาครู ปรับวิธีสอนทันสมัย-เสริมทักษะ 5 สาระเรียนรู้ ทั่วไป—22 Aug 16

ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดโครงการคูปองพัฒนาครู ปี 59 สานต่อข้อตกลง สพฐ. ปรับเปลี่ยนวิธีสอนทันสมัย พัฒนาผู้เรียนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้พร้อมดึงผู้เชี่ยวชาญติดตามประเมินผล ดร.รุจิราพรรณ คงช่วย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์

มรภ.สงขลา ศึกษาบริบทพื้นที่ชายแดนใต้ ขมวดเป็น 3 สาระการเรียนรู้-พัฒนาทักษะครู ทั่วไป—16 Aug 16

ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ศึกษาบริบทพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ทำเป็นสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย อังกฤษ สังคม สอดรับอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ควบคู่พัฒนาศักยภาพครู-บุคลากรการศึกษา ดร.อัจฉรา วงศ์วัฒนามงคล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ราชภัฏโคราชเปิดบ้าน NRRU Open House 2559 ทั่วไป—15 Aug 16

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม NRRU Open House 2559 ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-15.30 น. ณ อาคาร 31 ชั้น 1-2 กิจกรรมภายในงานพบกับ นิทรรศการแนะแนวการศึกษต่อ และแสดงผลงานทางวิชาการของทั้ง 6 คณะ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ราชภัฏโคราช เตรียมพร้อมบัณฑิตพิการก้าวสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ ทั่วไป—03 Aug 16

ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการการเตรียมความพร้อมบัณฑิตก้าวสู่ตลาดแรงงาน อาชีพอิสระ และการพัฒนาเครือข่ายอาชีพกับสถานประกอบการสำหรับนักศึกษาพิการ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม อาคาร 18 ชั้น 3 โดยมี

นศ.ครุ มรภ.สงขลา สวมวิญญาณครู พี่สอนน้องให้อ่านเขียน ช่วยเด็กสนุกกับการเรียนรู้ ลดการลาออกจาก ทั่วไป—03 Aug 16

นักศึกษาครุศาสตร์ มรภ.สงขลา กลุ่มครูไทยใจเกินร้อย สนองนโยบายกระทรวงศึกษาฯ ผุดโครงการพี่สอนน้องให้อ่านเขียน เพิ่มความมั่นใจ ลดจำนวนเด็กทิ้งการเรียนหันไปประกอบอาชีพใช้แรงงาน ดร.มนตรี เด่นดวง อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาวัดผลการศึกษา คณะครุศาสตร์

ภาพข่าว: มจธ. ร่วมมือ เครือข่ายสถานศึกษาสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทั่วไป—02 Aug 16

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ลงนามความร่วมมือเครือข่ายสถานศึกษาสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารปฏิบัติการ

นศ.ครุศาสตร์ จิตอาสาร่วมใจ ลดพลังงานคณะ พลังงาน—28 Jul 16

ช่วงปิดเทอมภาคการเรียน นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อาสาล้างแอร์ ประหยัดพลังงานช่วยมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อานนท์ นิยมผล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เล่าว่า

โครงการครูเพื่อศิษย์ ปลุกจิตวิญญาณนักศึกษาครู ทั่วไป—04 Jul 16

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดโครงการครูเพื่อศิษย์ ลงพื้นที่สัมผัสการเรียนการสอนให้น้องๆนักเรียนตชด. หวังดึงศักยภาพตนเองในทางสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึมซับ และตระหนักในจิตวิญญาณครู ดร.มนตรี เด่นดวง อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รถเข็นไฟฟ้าขึ้นบันได นวัตกรรมช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้น-ลงบันได ทั่วไป—30 Jun 16

"รถเข็นไฟฟ้าขึ้นบันได" ผลงานบุคลากรจาก 3 สถาบันร่วมวิจัยคิดค้น นำโดย ผศ.ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และ

โรงเรียนสาธิต ราชภัฏโคราช น้อมวันทา บูชาคุณครู จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี ทั่วไป—30 Jun 16

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทกา ปรีดาศักดิ์คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารโรงเรียน คณาจารย์

ภาพข่าว: คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทั่วไป—28 Jun 16

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วยอาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านการอนุรั ทั่วไป—28 Jun 16

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วยอาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

เฟรชชี่ปี 1 มรธ.สป.บูชา พระเจ้าตากฯเพื่อความเป็นศิริมงคล ทั่วไป—28 Jun 16

นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 คณะนิเทศศาสตร์และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ พร้อมด้วยคณาจารย์และรุ่นพี่ ร่วมกันทำพิธีสักการะบูชา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั้น

มรภ.สงขลา ผุด 7 โครงการพัฒนาครูใต้ ทั่วไป—17 Jun 16

ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ส่ง 7 โครงการพัฒนาศักยภาพครูตลอดเดือน มิ.ย. ติวอังกฤษ ภาษาไทย เสริมกึ๋นวิจัย-วัดผล ถ่ายทอดเทคนิคกระโดดเชือก สร้างสมรรถภาพทางกาย ดร.อัจฉรา วงศ์วัฒนามงคล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ตลอดช่วงเดือน

ราชภัฏโคราช จัดโครงการจิตอาสาพี่ช่วยน้อง สร้างแหล่งเรียนรู้กระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษ ทั่วไป—13 Jun 16

โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีเปิดโครงการจิตอาสาสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อน้อง : สนามเรียนรู้เพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ อาคาร

มรภ.สงขลา ชู สะเต็มศึกษาสู่อาชีพ พัฒนาการสอนวิทย์-คณิตครู ตชด. ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ทั่วไป—18 May 16

ดร.รุจิราพรรณ คงช่วย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ผู้เสนอโครงการอบรมพัฒนากลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นศ.คอมพิวเตอร์ มทร.ธัญบุรี บริการวิชาการสามเณรภาคฤดูร้อน ไอที—17 May 16

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 100 คน จัดโครงการบริการวิชาการความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แก่สามเณรภาคฤดูร้อนปี 2559 สามเณรภาคฤดูร้อนจำนวน 165 รูป และราหุล (สามเณรประจำ)จำนวน 30 รูป ณ ปัญญานันทาราม

มรภ.สงขลา พี่เลี้ยงครูประถมฝึกทำแผนกลยุทธ์ ทั่วไป—27 Apr 16

คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา สวมบทพี่เลี้ยงติวผู้บริหาร ครูโรงเรียนประถม จัดทำแผนกลยุทธ์ ชี้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนมากมักรอนโยบายจากต้นสังกัด และทำแผนเฉพาะที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเท่านั้น ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์ ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา

ภาพข่าว: เยี่ยมชมโรงเรียน ทั่วไป—11 Apr 16

โรงเรียนบ้านเด็ก ซุปเปอร์ คิดส์ นำโดย อาจารย์ จินตนา ประดุจพงษ์เพชร ผู้รับใบอนุญาต ได้ต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในการศึกษาสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

ภาพข่าว: มจธ.จับมือชุมชน ร่วมอนุรักษ์ ว่าวจุฬา ทั่วไป—24 Mar 16

นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ภายใต้ความดูแลของ รศ.ดร.พรปภัสสร ปริญชาญกล ได้จัดกิจกรรมเปิด "แหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น"ว่าวจุฬาไทย"ของชุมชนหลังสวนธนบุรีรมย์" ขึ้น ณ

ราชภัฏโคราชส่งเสริมเยาวชนรักการออกกำลังกาย แข่งขันกีฬา NRRU TAEKWONDO CHAMPIONSHIP ครั้งที่ ทั่วไป—14 Mar 16

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 โปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬา "NRRU TAEKWONDO CHAMPIONSHIP" ครั้งที่ 2 ณ ยิมเนเซียม อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา ชั้น 3 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล

ชีวิตในแก้วเหล้า คลิปเตือนสติจากเด็กสื่อสาร มจธ. ทั่วไป—10 Mar 16

3 นักศึกษาต่างรุ่นจากคณะครุศาสตร์ฯ มจธ. รวมทีมหยิบไอเดียการสื่อสารพัฒนาคลิปวีดีโอสะเทือนอารมณ์ หวังกระตุ้นนักดื่มเมาแล้วขับให้เกิดความตระหนักถึงความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่นบนท้องถนนเพื่อลดอุบัติเหตุจากความเห็นแก่ตัว "จะต้องให้มีอีกกี่ชีวิต

ภาพข่าว: สถาบันดนตรียามาฮ่า ผนึกคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั่วไป—07 Mar 16

มร.มาซายา ฟูรูตะ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และ ดร.พีรวัฒน์ ชูเกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยา ไล้ทอง หัวหน้าภาควิชาศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะนักศึกษา

ครุฯ มรภ.สงขลา ปั้นครูมืออาชีพ ทั่วไป—03 Mar 16

คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา พัฒนากำลังคนด้านการศึกษา ดึงแม่พิมพ์รุ่นใหม่ติวเข้มมาตรฐานวิชาชีพ สร้างความเข้มแข็งระบบเครือข่าย ปั้นครูคุณภาพประดับท้องถิ่น ดร.อัจฉรา วงศ์วัฒนามงคล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้

มทร.ธัญบุรี เปิดรับ นศ. ปริญญาโท - เอก ทั่วไป—18 Feb 16

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2559 หลักสูตรปริญญาโท เปิดรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน : ทั่วไป—17 Feb 16

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีเปิดงานครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 ภายใต้ชื่อ เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน : การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 โดยมี

ครูอาสา มทร.ธัญบุรี ส่งต่อความสุขให้น้อง ทั่วไป—10 Feb 16

ชมรมครูอาสา ฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการครูอาสาจากพี่สู่น้อง โรงเรียนบ้านวังตอสามัคคี ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี "เจมส์" นายมนัส อินสลุด นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ราชภัฏโคราชจัดงานครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ทั่วไป—04 Feb 16

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 ภายใต้ชื่อ "เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน : การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00-16.00 น.