Sunday November 23, 2014 14:08

คณะครุศาสตร์ Press Releases

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จัด การสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ทั่วไป—21 Nov 14

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จัด “การสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557” หัวข้อ “ก้าวสู่ความสำเร็จของการบริหารจัดการสถานศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21”

สานสัมพันธ์คณาจารย์และนิสิตเก่า 4 ทศวรรษา จารึก ทั่วไป—12 Nov 14

กรุงเทพฯ--12 พ.ย.--กนกรัตน์ แอนด์ เฟรนด์

สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงานสานสัมพันธ์คณาจารย์และนิสิตเก่า "4 ทศวรรษา จารึก" เพื่อย้อนรำลึกถึงคณะครุศาสตร์ เหล่าคณาจารย์และนิสิต ได้พบปะสังสรรค์ ในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 17.00 - 22.00 น. ณ อาคาร 2 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ บริการอาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท กนกรัตน์ แอนด์ เฟรนด์ จำกัด (ที่ปรึกษาด้านงานประชาสัมพันธ์)
โทร.02-284-2662 แฟกซ์. 02-284-2287,2291 www.kanokratpr.com
คุณกนกรัตน์ วีรานุวัตติ์ E-mail: Kanokrat@kanokratpr.com

บ.ซินเนอร์จี้ฯ รุก CSR จับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด CHULA-SYNERGY EKIDEN MARATHON ทั่วไป—05 Nov 14

บริษัท ซินเนอร์จี้ เวิลด์ไวด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้สนับสนุนหลัก ผนึกคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คืนกำไรให้กับสังคมรุก CSR จัดวิ่งผลัดมาราธอนวิบาก “CHULA-SYNERGY EKIDEN MARATHON 2014” รณรงค์ให้สังคมใส่ใจการออกกำลังกาย

เปิดงาน EDUCA 2014: มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7 ปีนี้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั่วไป—20 Oct 14

ภาครัฐ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สถานทูตฟินแลนด์ และภาคเอกชนอีกมากมาย อาทิ มูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง อพวช. ไทยซัมซุง

ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมรับปิดเทอม ทั่วไป—16 Oct 14

ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ นําโดยนายวันชัย จันทร์วัฒรังกูล กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับคณะอาจารย์จากคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่อาจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ อาจารย์ ดร.อินทิรา

นายพงศธร ช่างปลูก นักศึกษาราชภัฏโคราช ผู้มีความเสียสละต่อสังคมเป็นเลิศ รับรางวัล เยาวชนดีเด่น ทั่วไป—15 Oct 14

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับนายพงศธร ช่างปลูก นักศึกษา โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล “เยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์” ประจำปี 2557 โดยได้รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร

งานประชาสัมพันธ์ ราชภัฏโคราช เสริมทักษะด้านการพูด ด้วยการจัดอบรมการปฏิบัติงานวิทยุกระจายเสียง ทั่วไป—08 Oct 14

งานประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดอบรมเรื่อง “การปฏิบัติงานวิทยุกระจายเสียง” ให้แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม

โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ ราชภัฏโคราช เปิดบ้านโชว์ผลงาน สรรสร้างลีลานาฏศิลป์ ทั่วไป—08 Oct 14

โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการสรรสร้างลีลานาฏศิลป์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทกาปรีดาศักดิ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด

ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมรับปิดเทอม ทั่วไป—01 Oct 14

ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ร่วมกับภาควิชาศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้อนรับปิดเทอม ด้วยการเปิดค่ายศิลปะ Green Creative Camp เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์

คณะครุศาสตร์ ราชภัฏโคราช จัดอบรมทักษะการเป็นพิธีกร ทั่วไป—08 Sep 14

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดอบรมทักษะการเป็นพิธีกร เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทกา ปรีดาศักดิ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับวิทยากร

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำความสะอาดวัตถุพิพิธภัณฑ์ ทั่วไป—05 Sep 14

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำความสะอาดวัตถุพิพิธภัณฑ์” เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557ณ ห้องประชุมคุรุเวทย์ คณะครุศาสตร์ โดยมี ดร.สุนทรี

Green Creative Art Camp @Thaya Park ค่ายศิลปะต้อนรับปิดเทอม ทั่วไป—02 Sep 14

ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ร่วมกับ ภาควิชาศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดค่ายศิลปะสำหรับน้องๆ อายุระหว่าง 8–12 ปี ต้อนรับปิดเทอม โดยนิสิตจากจุฬาฯ

เตรียมพบกับ EDUCA 2014 ทั่วไป—28 Aug 14

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมงาน EDUCA 2014 มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7 กับ 7 กิจกรรมพิเศษสำหรับครู ได้แก่ 1)

เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ให้การสนับสนุนน้องๆ ทีม GENesis V มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ทั่วไป—25 Aug 14

สวัสดีครับวันนี้ “มิสเตอร์เค” มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านทราบเกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ได้ร่วมเป็นอีกหนึ่งแรงในการให้การสนับสนุนน้องๆ ทีม GENesis V นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ในโครงการ

มัดลายใส่ผืนผ้า ในเส้นทางการเรียนรู้มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั่วไป—24 Aug 14

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ นิสิตสาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โชว์ผ้ามัดย้อมฝีมือของตนเอง จากการเข้าร่วมกิจกรรมมัดลายใส่ผืนผ้า หนึ่งในกิจกรรมเส้นทางการเรียนรู้มหาวิทยาลัยนเรศวร

3 สถาบันใหญ่ สร้างนวัตกรรม หุ่นยนต์เสริมพลัง ช่วยเหลือผู้ป่วยพิการจากราชการสนาม ไอที—20 Aug 14

“หุ่นยนต์เสริมพลัง” ผลงานบุคลากรจาก 3 สถาบันร่วมวิจัยคิดค้น นำโดยดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ราชภัฏโคราช จัดประชุมยุทธศาสตร์การบริหารงานมหาวิทยาลัย ทั่วไป—08 Aug 14

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประชุมยุทธศาสตร์การบริหาร โดยมีคณะครุศาสตร์ เข้าประชุมในเวลา09.00 น. ณ ห้องประชุมคุรุเวทย์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าประชุมในเวลา 13.00

ภาพข่าว: ที่ประชุมคณบดีครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ (กลุ่ม 16 ) ร่วมกับ ศึกษาฟอรั่ม จัดงานบรรยายสาธารณะ ทั่วไป—07 Aug 14

รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมคณบดี คณะครุศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ จากหลายมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ศาสตรจารย์ ดร.ฮันเนเล นีเอมี ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาจากประเทศฟินแลนด์ (ที่ 4 จากขวา)

มรภ.สงขลา เพิ่มทักษะครูประถมฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ ทั่วไป—06 Aug 14

คณะครุฯ มรภ.สงขลา จัดอบรมเพิ่มทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษครูประถมศึกษา ชี้ผลวิจัยด้านจิตวิทยาเด็กในอังกฤษ ระบุเด็กที่เรียนรู้ด้วยหลักสูตรการออกเสียง (โฟนิคส์) อ่านและผสมตัวอักษรได้ดีกว่าเด็กที่เรียนหลักสูตรธรรมดา ผศ.เปรมใจ เอื้ออังกูร คณบดีคณะครุศาสตร์

นักศึกษาราชภัฏโคราช สุดเจ๋งประกวดภาพถ่ายรายการเดียว คว้า 4 รางวัล ทั่วไป—22 Jul 14

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ ที่ได้เข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ท่องเที่ยวไทย โดยได้รับรางวัล ดังนี้ 1. นายเสรี

ผู้บริหารราชภัฏโคราชขึ้นแท่นรับเข็มเชิดชูเกียรติ ทั่วไป—22 Jul 14

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุนทรี ศิริอังกูร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน สังกัดโปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ

ม.ราชภัฏโคราช จัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้เป็นบุคคลสำนึกดี มีความรู้ ทั่วไป—09 Jul 14

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมอนุสรณ์70 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ เนตรกลาง รองคณบดี

ราชภัฏโคราช สร้างเครือข่ายครูให้เข้มแข็ง สร้างสัมพันธ์อันดี จัดประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ทั่วไป—01 Jul 14

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง ครูนิเทศก์ทั่วไป อาจารย์นิเทศก์มหาวิทยาลัย และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยมี รองศาสตราจารย์

นักศึกษาราชภัฏโคราช สร้างชื่อเสียงได้รับเลือกเป็นเยาวชนผู้ประพฤติตนในสิ่งที่ดีงาม ทั่วไป—26 Jun 14

เมื่อเร็วๆนี้ นายพงษศธร ช่างปลูก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ได้รับรางวัลยกย่อง เชิดชูเกียรติเยาวชนผู้ประพฤติตนในสิ่งที่ดีงาม และยึดมั่นในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประจำปี 2557 จาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์ธานินทร์

ราชภัฏโคราช จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สร้างเครือข่ายในสายวิชาชีพครู ทั่วไป—23 Jun 14

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง ครูนิเทศก์ทั่วไป นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและอาจารย์นิเทศก์มหาวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องสุวัจน์

ครุศาสตร์ จุฬาฯ เชิญชมTeachers as Learners รายการเพื่อครูโดยเฉพาะ เริ่ม 2 บันเทิง—02 Jun 14

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมรายการใหม่เพื่อครู นักการศึกษา และผู้สนใจ ในชื่อ “ Teachers As Learners” จัดทำขึ้นภายใต้ โครงการการพัฒนาชุมชนครูผู้เรียนรู้บนฐานนวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษา โดยดำเนินการร่วมกับบริษัท ปิโก(ไทยแลนด์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดสอนป.บัณฑิต ทั่วไป—30 May 14

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู สำหรับครูและผู้บริหารที่มีความต้องการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานของคุรุสภา จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 1.หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน 180

นศ.มทร.ธัญบุรี พัฒนาเครื่องยีลูกตาลโดยพลังงานก๊าซชีวภาพ ทั่วไป—28 May 14

นายชัยรัตน์ หงส์ทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นำทีมนักศึกษา ประกอบด้วย “ปอ” นางสาวจันจิรา หงันเปี่ยม “ติ๊ก” นายสรศักดิ์ ผลมี “นนท์”

เปิดบ้าน INTER ต้อนรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) ทั่วไป—30 Apr 14

การเยี่ยมชมโรงงานของนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์จำกัด ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาภาควิชาการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอนชี้แนวทางการสอนสร้างครูดีมีคุ ทั่วไป—28 Apr 14

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 28 เม.ย. 57 อาจารย์อัครกิตติ์ ไชยธนกุลวัฒน์ ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เป็นประธานในงาน “เตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา”