Monday October 24, 2016 12:07

คณะครุศาสตร์ Press Releases

ราชภัฏ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ผลงานจากใจคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา มบส. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ทั่วไป—17 Oct 16

คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมใจสร้างสรรค์ผลงาน "ราชภัฏ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน" เพื่อเป็นการน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

แว่นตานำทาง PMK Glasses Navigator ทั่วไป—13 Oct 16

3 สถาบันร่วมวิจัยคิดค้นนวัตกรรม "PMK Glasses Navigator" แว่นตานำทาง ต้นทุนผลิตชุดละประมาณ 5,000-6,000บาท เข้ามาช่วยผู้ป่วยทางสายตา นำโดย ผศ.ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)

เปิดงาน EDUCA 2016: มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 ชูแนวคิด School as Learning ทั่วไป—12 Oct 16

พร้อมเปิดตัวโครงการ "หนังสือเพื่อครู…ต้นแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต"หวังเสริมสร้างพลังแห่งการเรียนรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏโคราชขอเชิญชมการแสดงวิจิตรลีลาท่วงท่านาฏศิลป์ไทย ทั่วไป—11 Oct 16

โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน ร่วมชมและให้กำลังใจแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในการนำเสนอผลงานการประดิษฐ์ลีลาท่ารำ ภายใต้โครงการวิจิตรลีลาท่วงท่านาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 1/2559 ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 12.30 น.

ราชภัฏโคราช จับมือ มจร.โคราช ถ่ายทอดวิถีวัฒนธรรมข้าวของชาวโคราช ทั่วไป—26 Sep 16

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา จัดโครงการศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ภายใต้ชื่อ วิถีวัฒนธรรมข้าวของชาวโคราช

ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จัดนิทรรศการ ครูในศตวรรษที่ 21 ทั่วไป—23 Sep 16

ที่ห้องประชุม 1201 ตึกอาคารอำนวยการ อ.อัครกิตติ์ ไชยธนกุลวัฒน์ ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงาน นิทรรศการ "อนาคตครูในศตวรรษที่ 21" ซึ่งจัดขึ้นโดยนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ราชภัฏโคราช ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากอังกฤษ เก็บข้อมูลด้านบริหารจัดการเรียนการสอน ทั่วไป—12 Sep 16

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษ ในการเข้าเก็บข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะ โดยมี ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งแนะนำผู้บริหาร

แข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ทั่วไป—24 Aug 16

เนื่องด้วย ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สปฐ.) และ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบังเตรียมจัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ปีที่ 4 ภายใต้ชื่อ "The Disaster Robot

มรภ.สงขลา ทำโครงการคูปองพัฒนาครู ปรับวิธีสอนทันสมัย-เสริมทักษะ 5 สาระเรียนรู้ ทั่วไป—22 Aug 16

ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดโครงการคูปองพัฒนาครู ปี 59 สานต่อข้อตกลง สพฐ. ปรับเปลี่ยนวิธีสอนทันสมัย พัฒนาผู้เรียนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้พร้อมดึงผู้เชี่ยวชาญติดตามประเมินผล ดร.รุจิราพรรณ คงช่วย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์

มรภ.สงขลา ศึกษาบริบทพื้นที่ชายแดนใต้ ขมวดเป็น 3 สาระการเรียนรู้-พัฒนาทักษะครู ทั่วไป—16 Aug 16

ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ศึกษาบริบทพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ทำเป็นสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย อังกฤษ สังคม สอดรับอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ควบคู่พัฒนาศักยภาพครู-บุคลากรการศึกษา ดร.อัจฉรา วงศ์วัฒนามงคล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ราชภัฏโคราชเปิดบ้าน NRRU Open House 2559 ทั่วไป—15 Aug 16

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม NRRU Open House 2559 ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-15.30 น. ณ อาคาร 31 ชั้น 1-2 กิจกรรมภายในงานพบกับ นิทรรศการแนะแนวการศึกษต่อ และแสดงผลงานทางวิชาการของทั้ง 6 คณะ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ราชภัฏโคราช เตรียมพร้อมบัณฑิตพิการก้าวสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ ทั่วไป—03 Aug 16

ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการการเตรียมความพร้อมบัณฑิตก้าวสู่ตลาดแรงงาน อาชีพอิสระ และการพัฒนาเครือข่ายอาชีพกับสถานประกอบการสำหรับนักศึกษาพิการ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม อาคาร 18 ชั้น 3 โดยมี

นศ.ครุ มรภ.สงขลา สวมวิญญาณครู พี่สอนน้องให้อ่านเขียน ช่วยเด็กสนุกกับการเรียนรู้ ลดการลาออกจาก ทั่วไป—03 Aug 16

นักศึกษาครุศาสตร์ มรภ.สงขลา กลุ่มครูไทยใจเกินร้อย สนองนโยบายกระทรวงศึกษาฯ ผุดโครงการพี่สอนน้องให้อ่านเขียน เพิ่มความมั่นใจ ลดจำนวนเด็กทิ้งการเรียนหันไปประกอบอาชีพใช้แรงงาน ดร.มนตรี เด่นดวง อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาวัดผลการศึกษา คณะครุศาสตร์

ภาพข่าว: มจธ. ร่วมมือ เครือข่ายสถานศึกษาสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทั่วไป—02 Aug 16

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ลงนามความร่วมมือเครือข่ายสถานศึกษาสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารปฏิบัติการ

นศ.ครุศาสตร์ จิตอาสาร่วมใจ ลดพลังงานคณะ พลังงาน—28 Jul 16

ช่วงปิดเทอมภาคการเรียน นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อาสาล้างแอร์ ประหยัดพลังงานช่วยมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อานนท์ นิยมผล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เล่าว่า

โครงการครูเพื่อศิษย์ ปลุกจิตวิญญาณนักศึกษาครู ทั่วไป—04 Jul 16

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดโครงการครูเพื่อศิษย์ ลงพื้นที่สัมผัสการเรียนการสอนให้น้องๆนักเรียนตชด. หวังดึงศักยภาพตนเองในทางสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึมซับ และตระหนักในจิตวิญญาณครู ดร.มนตรี เด่นดวง อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รถเข็นไฟฟ้าขึ้นบันได นวัตกรรมช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้น-ลงบันได ทั่วไป—30 Jun 16

"รถเข็นไฟฟ้าขึ้นบันได" ผลงานบุคลากรจาก 3 สถาบันร่วมวิจัยคิดค้น นำโดย ผศ.ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และ

โรงเรียนสาธิต ราชภัฏโคราช น้อมวันทา บูชาคุณครู จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี ทั่วไป—30 Jun 16

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทกา ปรีดาศักดิ์คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารโรงเรียน คณาจารย์

ภาพข่าว: คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทั่วไป—28 Jun 16

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วยอาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านการอนุรั ทั่วไป—28 Jun 16

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วยอาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

เฟรชชี่ปี 1 มรธ.สป.บูชา พระเจ้าตากฯเพื่อความเป็นศิริมงคล ทั่วไป—28 Jun 16

นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 คณะนิเทศศาสตร์และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ พร้อมด้วยคณาจารย์และรุ่นพี่ ร่วมกันทำพิธีสักการะบูชา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั้น

มรภ.สงขลา ผุด 7 โครงการพัฒนาครูใต้ ทั่วไป—17 Jun 16

ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ส่ง 7 โครงการพัฒนาศักยภาพครูตลอดเดือน มิ.ย. ติวอังกฤษ ภาษาไทย เสริมกึ๋นวิจัย-วัดผล ถ่ายทอดเทคนิคกระโดดเชือก สร้างสมรรถภาพทางกาย ดร.อัจฉรา วงศ์วัฒนามงคล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ตลอดช่วงเดือน

ราชภัฏโคราช จัดโครงการจิตอาสาพี่ช่วยน้อง สร้างแหล่งเรียนรู้กระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษ ทั่วไป—13 Jun 16

โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีเปิดโครงการจิตอาสาสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อน้อง : สนามเรียนรู้เพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ อาคาร

มรภ.สงขลา ชู สะเต็มศึกษาสู่อาชีพ พัฒนาการสอนวิทย์-คณิตครู ตชด. ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ทั่วไป—18 May 16

ดร.รุจิราพรรณ คงช่วย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ผู้เสนอโครงการอบรมพัฒนากลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นศ.คอมพิวเตอร์ มทร.ธัญบุรี บริการวิชาการสามเณรภาคฤดูร้อน ไอที—17 May 16

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 100 คน จัดโครงการบริการวิชาการความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แก่สามเณรภาคฤดูร้อนปี 2559 สามเณรภาคฤดูร้อนจำนวน 165 รูป และราหุล (สามเณรประจำ)จำนวน 30 รูป ณ ปัญญานันทาราม

มรภ.สงขลา พี่เลี้ยงครูประถมฝึกทำแผนกลยุทธ์ ทั่วไป—27 Apr 16

คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา สวมบทพี่เลี้ยงติวผู้บริหาร ครูโรงเรียนประถม จัดทำแผนกลยุทธ์ ชี้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนมากมักรอนโยบายจากต้นสังกัด และทำแผนเฉพาะที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเท่านั้น ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์ ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา