Monday March 30, 2015 09:17

คณะครุศาสตร์ Press Releases

ราชภัฏโคราจัดงาน ครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ทั่วไป—23 Feb 15

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีเปิดงานครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 ในหัวข้อ เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล

ม.ราชภัฏโคราช จับมือ ม.นาซาเรซ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ จัดแข่งขันกีฬาเทควันโด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ทั่วไป—16 Feb 15

เมื่อวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคาร 34 ชั้น 3 โปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ โปรแกรมวิชาเทควันโดศึกษา มหาวิทยาลัยนาซาเรซ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ได้จัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด ภายใต้ชื่อ

ม.ราชภัฏโคราช จับมือ ม.นาซาเรซ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เชื่อมความสัมพันธ์ทางวิชาการ ทั่วไป—04 Feb 15

โปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนาซาเรซ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ได้ร่วมกันจัดโครงการบริการวิชาการ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดขั้นสูง โครงการจัดการแข่งขันเทควันโด “International

ราชภัฏโคราช จัดงานครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ทั่วไป—02 Feb 15

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 ภายใต้หัวข้อ “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” จัดขึ้นระหว่างวันที่13-14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคาร 31 โดยมีกำหนดการ ดังนี้ วันที่ 13

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(30 มกราคม 2558) ปฏิทินข่าว—30 Jan 15

กรุงเทพฯ--30 ม.ค.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 08.00 น. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุม วิชาการในห้วข้อ "แนวทางการปฏิรูปการศึกษา: รอย เชื่อมต่อสู่คุณภาพเด็กในอนาคต" ณ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(30 มกราคม 2558) ปฏิทินข่าว—29 Jan 15

กรุงเทพฯ--29 ม.ค.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 08.00 น. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุม วิชาการในห้วข้อ "แนวทางการปฏิรูปการศึกษา: รอย เชื่อมต่อสู่คุณภาพเด็กในอนาคต" ณ

เชิญนักเรียน ป.1-6 ทดสอบอายุทางคณิตศาสตร์ ทั่วไป—11 Dec 14

สถาบันนานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมการทดสอบอายุทางคณิตศาสตร์ (Maths Age) ด้วยโปรแกรมการสอนคณิตศาสตร์ออนไลน์จากประเทศอังกฤษ “Maths-Whizz (แมทส์-วิซซ์)

พิธีเปิดการแข่งขันวิ่งผลัดมาราธอนวิบาก CHULA-SYNERGY EKIDEN MARATHON ทั่วไป—11 Dec 14

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จับมือ บริษัท ซินเนอร์จี้ เวิลด์ไวด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้สนับสนุนหลัก จัดวิ่งผลัดมาราธอนวิบาก “CHULA-SYNERGY EKIDEN MARATHON 2014” อีกหนึ่งกิจกรรมทางเลือก รณรงค์ให้สังคมใส่ใจการออกกำลังกาย

พิธีเปิดการแข่งขันวิ่งผลัดมาราธอนวิบาก CHULA-SYNERGY EKIDEN MARATHON ทั่วไป—09 Dec 14

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จับมือ บริษัท ซินเนอร์จี้ เวิลด์ไวด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้สนับสนุนหลัก จัดวิ่งผลัดมาราธอนวิบาก “CHULA-SYNERGY EKIDEN MARATHON 2014” อีกหนึ่งกิจกรรมทางเลือก รณรงค์ให้สังคมใส่ใจการออกกำลังกาย

ศธ. เร่งกระจายอำนาจการศึกษาสู่ท้องถิ่น เน้นโรงเรียนออกแบบการเรียนการสอนเอง ทั่วไป—04 Dec 14

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในเวทีสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 จัดโดยบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าการศึกษาของไทยถูกออกแบบมานาน ทำให้ล้าสมัย

10 คณะ 1 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เขียนถวายคำปฏิญาณเพื่อในหลวง ทั่วไป—04 Dec 14

นักศึกษาจาก 10 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ 1

อาจารย์ นักศึกษา ราชภัฏโคราช สร้างชื่อ คว้ารางวัลระดับประเทศ ในโครงการสร้างสรรค์เยาวชนรุ่นใหม่ผู้มีว ทั่วไป—02 Dec 14

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่งอาจารย์ และนักศึกษา จำนวน 6 คน เข้าร่วมการแข่งขันหลักสูตร MOS Certificate ภายใต้โครงการสร้างสรรค์เยาวชนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยใช้ไอซีที (NETGEN2) ระยะที่ 2 โดยผลปรากฏว่า

คณะครุศาสตร์ ราชภัฏโคราช จัดงานเทศน์มหาชาติ ถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน ทั่วไป—24 Nov 14

สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านเข้าร่วมงานเทศน์มหาชาติสืบสานประเพณีเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา มหาราช ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีกำหนดการ ดังนี้ วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 เวลา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จัด ทั่วไป—21 Nov 14

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จัด “การสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557” หัวข้อ “ก้าวสู่ความสำเร็จของการบริหารจัดการสถานศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21”

สานสัมพันธ์คณาจารย์และนิสิตเก่า 4 ทศวรรษา จารึก ทั่วไป—12 Nov 14

สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงานสานสัมพันธ์คณาจารย์และนิสิตเก่า "4 ทศวรรษา จารึก" เพื่อย้อนรำลึกถึงคณะครุศาสตร์ เหล่าคณาจารย์และนิสิต ได้พบปะสังสรรค์ ในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 17.00 - 22.00 น. ณ

บ.ซินเนอร์จี้ฯ รุก CSR จับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด CHULA-SYNERGY EKIDEN MARATHON ทั่วไป—05 Nov 14

บริษัท ซินเนอร์จี้ เวิลด์ไวด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้สนับสนุนหลัก ผนึกคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คืนกำไรให้กับสังคมรุก CSR จัดวิ่งผลัดมาราธอนวิบาก “CHULA-SYNERGY EKIDEN MARATHON 2014” รณรงค์ให้สังคมใส่ใจการออกกำลังกาย

เปิดงาน EDUCA 2014: มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7 ปีนี้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั่วไป—20 Oct 14

ภาครัฐ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สถานทูตฟินแลนด์ และภาคเอกชนอีกมากมาย อาทิ มูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง อพวช. ไทยซัมซุง

ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมรับปิดเทอม ทั่วไป—16 Oct 14

ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ นําโดยนายวันชัย จันทร์วัฒรังกูล กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับคณะอาจารย์จากคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่อาจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ อาจารย์ ดร.อินทิรา

นายพงศธร ช่างปลูก นักศึกษาราชภัฏโคราช ผู้มีความเสียสละต่อสังคมเป็นเลิศ รับรางวัล เยาวชนดีเด่น ทั่วไป—15 Oct 14

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับนายพงศธร ช่างปลูก นักศึกษา โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล “เยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์” ประจำปี 2557 โดยได้รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร

งานประชาสัมพันธ์ ราชภัฏโคราช เสริมทักษะด้านการพูด ด้วยการจัดอบรมการปฏิบัติงานวิทยุกระจายเสียง ทั่วไป—08 Oct 14

งานประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดอบรมเรื่อง “การปฏิบัติงานวิทยุกระจายเสียง” ให้แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม

โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ ราชภัฏโคราช เปิดบ้านโชว์ผลงาน สรรสร้างลีลานาฏศิลป์ ทั่วไป—08 Oct 14

โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการสรรสร้างลีลานาฏศิลป์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทกาปรีดาศักดิ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด

ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมรับปิดเทอม ทั่วไป—01 Oct 14

ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ร่วมกับภาควิชาศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้อนรับปิดเทอม ด้วยการเปิดค่ายศิลปะ Green Creative Camp เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์

คณะครุศาสตร์ ราชภัฏโคราช จัดอบรมทักษะการเป็นพิธีกร ทั่วไป—08 Sep 14

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดอบรมทักษะการเป็นพิธีกร เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทกา ปรีดาศักดิ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับวิทยากร

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำความสะอาดวัตถุพิพิธภัณฑ์ ทั่วไป—05 Sep 14

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำความสะอาดวัตถุพิพิธภัณฑ์” เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557ณ ห้องประชุมคุรุเวทย์ คณะครุศาสตร์ โดยมี ดร.สุนทรี

Green Creative Art Camp @Thaya Park ค่ายศิลปะต้อนรับปิดเทอม ทั่วไป—02 Sep 14

ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ร่วมกับ ภาควิชาศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดค่ายศิลปะสำหรับน้องๆ อายุระหว่าง 8–12 ปี ต้อนรับปิดเทอม โดยนิสิตจากจุฬาฯ

เตรียมพบกับ EDUCA 2014 ทั่วไป—28 Aug 14

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมงาน EDUCA 2014 มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7 กับ 7 กิจกรรมพิเศษสำหรับครู ได้แก่ 1)

เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ให้การสนับสนุนน้องๆ ทีม GENesis V มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ทั่วไป—25 Aug 14

สวัสดีครับวันนี้ “มิสเตอร์เค” มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านทราบเกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ได้ร่วมเป็นอีกหนึ่งแรงในการให้การสนับสนุนน้องๆ ทีม GENesis V นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ในโครงการ

มัดลายใส่ผืนผ้า ในเส้นทางการเรียนรู้มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั่วไป—24 Aug 14

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ นิสิตสาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โชว์ผ้ามัดย้อมฝีมือของตนเอง จากการเข้าร่วมกิจกรรมมัดลายใส่ผืนผ้า หนึ่งในกิจกรรมเส้นทางการเรียนรู้มหาวิทยาลัยนเรศวร

3 สถาบันใหญ่ สร้างนวัตกรรม หุ่นยนต์เสริมพลัง ช่วยเหลือผู้ป่วยพิการจากราชการสนาม ไอที—20 Aug 14

“หุ่นยนต์เสริมพลัง” ผลงานบุคลากรจาก 3 สถาบันร่วมวิจัยคิดค้น นำโดยดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ราชภัฏโคราช จัดประชุมยุทธศาสตร์การบริหารงานมหาวิทยาลัย ทั่วไป—08 Aug 14

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประชุมยุทธศาสตร์การบริหาร โดยมีคณะครุศาสตร์ เข้าประชุมในเวลา09.00 น. ณ ห้องประชุมคุรุเวทย์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าประชุมในเวลา 13.00