Saturday February 13, 2016 09:25

คณะครุศาสตร์ Press Releases

ครูอาสา มทร.ธัญบุรี ส่งต่อความสุขให้น้อง ทั่วไป—10 Feb 16

ชมรมครูอาสา ฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการครูอาสาจากพี่สู่น้อง โรงเรียนบ้านวังตอสามัคคี ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี "เจมส์" นายมนัส อินสลุด นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ราชภัฏโคราชจัดงานครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ทั่วไป—04 Feb 16

กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 ภายใต้ชื่อ "เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน : การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00-16.00 น. ณ อาคาร 31และหอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี

กิจกรรมภายในงานพบกับ นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ การมอบโล่รางวัลแก่ศิษย์เก่าและครูต้นแบบ การบรรยายทางวิชาการ นิทรรศการทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย กิจกรรมสาธิตการสอนของครูต้นแบบการสอนดีเด่น การแสดงของนักศึกษา การประกวดเล่านิทาน OPEN House ศูนย์ศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู คลินิกจิตวิทยา การให้คำปรึกษา และเล่นเกมรับของรางวัลมากมาย

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะครุศาสตร์ อาคาร 17 ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1101, 1116 (ชมฟรีตลอดงาน)

งานเสวนาทางวิชาการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ปฏิบัติการ โดยคณะครุศาสตร์ ทั่วไป—27 Jan 16

ครุศาสตร์ ราชภัฏอยุธยา จัดเสวนา "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่การปฏิบัติ" สะท้อนผลเกือบสามเดือน เด็กสุข พ่อแม่ยังห่วงรอยต่อสอบเข้า ผอ.ชี้ผู้บริหารต้องปรับกลยุทธ์ให้เหมาะกับบริบทและความพร้อมของโรงเรียนตน

ครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน : การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ทั่วไป—26 Jan 16

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 ภายใต้ชื่อ "เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน : การจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00-16.00 น.

นักวิจัยไทย คิดค้น PMK หุ่นยนต์เสริมพลังแขน PMK Robotic Exoskeleton ไอที—29 Dec 15

บุคลากรจาก 3 สถาบันร่วมวิจัยคิดค้น นำโดย ผศ.ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ

มรภ.สงขลา ติวครูชายแดนใต้ พัฒนาทักษะเด็กปฐมวัย ทั่วไป—08 Dec 15

คณะครุฯ มรภ.สงขลา ติวเข้มครูชายแดนใต้ พัฒนาทักษะวิทย์ คณิตฯ ภาษา สำหรับเด็กปฐมวัย เน้นจัดประสบการณ์หลากหลาย กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ปูทางสู่ความสำเร็จในชีวิต ดร.อัจฉรา วงศ์วัฒนามงคล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)

ภาพข่าว: ประชุมวิชาการ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8 ทั่วไป—15 Dec 15

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ (ที่ 3 จากซ้าย) อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล (ที่ 2 จากซ้าย) คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดงานประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ "Engineering

ร่วมฟังบรรยายพิเศษ โรงเรียนคือชุมชนแห่งการเรียนรู้: วิสัยทัศน์ ปรัชญา ทั่วไป—26 Nov 15

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียน ครู คณาจารย์ นักการศึกษาและผู้สนใจ ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ "โรงเรียนคือชุมชนแห่งการเรียนรู้ : วิสัยทัศน์ ปรัชญา และระบบกิจกรรม" (School as Learning

เปิดบ้านอินเตอร์ ต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ทั่วไป—23 Nov 15

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เราได้มีโอกาส "เปิดบ้านอินเตอร์" ต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 66 คน นับเป็น ปีที่ 2 อย่างต่อเนื่อง

กลุ่ม ปตท. จัดค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน ดึงครูจากโครงการ The Coacher เสริมพลัง สร้างครู ทั่วไป—24 Oct 15

เชื่อเมื่อเด็กสนุกกับการเรียนรู้ ห้องเรียนจะกลายเป็น "พื้นที่ปลอดภัย" ที่เด็กสามารถแสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ได้เต็มที่ ผศ.ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

ภาพข่าว: แข่งขันหุ่นยนต์ ไอที—19 Oct 15

ศศิลักษณ์ พจนานนท์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ พร้อม ผศ.กาญจนาบุญ บุญภักดิ์ รองคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล กรรมการผู้จัดการ บริษัทอินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์

มรภ.สงขลา พัฒนาครูก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะ ทั่วไป—07 Oct 15

คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา เพิ่มสมรรถนะวิชาชีพครู-บุคลากรทางการศึกษา เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ดร.อัจฉรา วงศ์วัฒนามงคล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า มรภ.สงขลา

งานประชาสัมพันธ์ ราชภัฏโคราช ถ่ายทอดความรู้ สู่นักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ ทั่วไป—07 Oct 15

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดอบรม เรื่อง การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง

ภาพข่าว: ภาครัฐรวมพลังเอกชน เตรียมจัดงาน EDUCA 2015: มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ ทั่วไป—02 Oct 15

คุณศีลชัย เกียรติภาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์) (ที่ 3 จากขวา) ร่วมกับ รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ คณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ(ที่ 2 จากซ้าย) และ รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ ตัวแทนสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย(ที่ 3 จากซ้าย) จัดงานแถลงข่าว

ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดค่ายศิลปะรับปิดเทอม Green ทั่วไป—23 Sep 15

ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ร่วมกับภาควิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดค่ายศิลปะต้อนรับปิดเทอม "Green Creative Camp" ครั้งที่2 สำหรับน้องๆ อายุระหว่าง 6-12 ปี ภายใต้แนวคิด "Thai Kids คิดไทย

นักศึกษามรธ.รับรางวัล การประกวดอ่านฟังเสียงภาษาไทย ทั่วไป—15 Sep 15

ขอแสดงความยินดีกับนายปิยะ ทองมา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดอ่านฟังเสียง ระดับอุดมศึกษา โครงการ "ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" ครั้งที่ 44 ประจำปี 2558 ณ ธนาคารธนชาต ซอยสวนมะลิ

เปิดใจแชมป์โลก ไอที ที่มทร.ธัญบุรี ไอที—25 Aug 15

“น้องปลาย” นายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เป็นตัวแทนประเทศไทย คว้าอันดับที่ 1 (คะแนนสูงสุด) แชมป์โลก

เตรียมพบกับ EDUCA 2015 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ ทั่วไป—11 Aug 15

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมด้วยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานสำคัญทางด้านการศึกษาของประเทศ ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียน ครู

นศ.ครุฯ มรภ.สงขลา คว้ารางวัลผู้มีความประพฤติดี ทั่วไป—07 Aug 15

4 ว่าที่แม่พิมพ์ของชาติ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา พาเหรดรับรางวัลผู้มีความประพฤติดีทั่วราชอาณาจักร เนื่องในวันวิสาขบูชารำลึก ท่ามกลางผู้เข้ารับการคัดเลือกทั่วประเทศกว่า 500 คน เมื่อไม่นานมานี้ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มทร.ธัญบุรี คิดค้นนวัตกรรมบำบัดน้ำเสีย คลื่นอัลตราโซนิคร่วมกับการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง ทั่วไป—24 Jun 15

ผลงานนวัตกรรมฝีมือของนายจีระศักดิ์ มุสิแดง นายมรกต กองอินทร์ และนายอภิวัฒน์ ศรีสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์

ราชภัฏโคราช ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา จัดอบรมชีวิตเบิกบานการเรียนเป็นสุข ทั่วไป—08 Jun 15

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้ชื่อ “ชีวิตเบิกบานการเรียนเป็นสุข” เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ ห้อง 27.05.09 โดยมี พระนคร อริโย และคณะ

มรธ. เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู และบริหารการศึกษา ประจำปี 2558 ทั่วไป—02 Jun 15

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูและ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปี 2558 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อใบสมัคร และตรวจสอบเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัครได้ที่ คณะครุศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น

ภาพข่าว: ระดมสมองครูภาคใต้ทุกระดับ ร่วมพัฒนาการผลิตบัณฑิตครู ทั่วไป—28 May 15

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มี นายดิสัน แหล่ทองคำ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย นายมานพ ชาชิโย คณบดีคณะครุศาสตร์ ตลอดจน

นักศึกษา ราชภัฏโคราช จัดนิทรรศการสุดเจ๋ง Photo Selfie : ซัมเมอร์นี้เซลฟี่กัน ทั่วไป—27 May 15

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดแสดงนิทรรศการ ในหัวข้อ Photo Selfie : ซัมเมอร์นี้เซลฟี่กัน ณ อาคาร 31 ชั้น 1 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร

ภาพข่าว: เชฟรอน จัดอบรมคุณครูในโครงการ คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี ทั่วไป—27 May 15

นายบุญญฤทธิ์ ศรีอ่อนคง ผู้จัดการฝ่ายองค์กรและรัฐสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด (แถวบนกลาง) เปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นที่ปรึกษาโครงงานให้กับคุณครูวิทยาศาสตร์ และพี่เลี้ยงนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

PMK Blind Navigator นวัตกรรม กล่องนำทาง สำหรับผู้ป่วยทางตา ทั่วไป—19 May 15

กล่องนำทาง “PMK Blind Navigator” ผลงานบุคลากรจาก 3 สถาบันร่วมวิจัยคิดค้น นำโดย ผศ.ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี

ครูช่างสอนน้อง กิจกรรมจิตอาสา ผลงาน นศ.คณะครุศาสตร์ฯ มจธ. คว้า 4 รางวัล จากเวทีประกวด ME Thai ทั่วไป—06 May 15

“โครงการครูช่าง”เริ่มเป็นที่รู้จักหลายคนอาจคุ้นหูโดยเฉพาะชาวชุมชนใต้สะพานโซน 1 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จากจุดเริ่มต้นเมื่อปี 2554 ได้รับการปฏิบัติต่อยอดกันมาอย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานของกลุ่มนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ภาพข่าว: วิศวกรรมศาสตร์ และครุศาสตร์ สจล. จัดงาน ภาษาอังกฤษพิชิตงาน ทั่วไป—16 Apr 15

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เดินหน้าปฏิรูปการศึกษา จัดกิจกรรม “ง่ายนิดเดียวกับภาษาอังกฤษพิชิตงาน” รุ่นที่ 1 โดย อ.ณกรณ์ บุญฤทธิ์ และ อ.ธนัสนี จิตต์พานิชย์

มรภ.สงขลา ชง 3 โครงการ พัฒนาศักยภาพครูท้องถิ่น ทั่วไป—15 Apr 15

คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา จัด 3 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น ช่วง 25-29 เมษายน นี้ เริ่มจากอบรมประยุกต์ใช้กูเกิล แอปพลิเคชัน ต่อด้วยจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาแบบบูรณาการ ปิดท้ายติวเข้มวิจัยสำหรับครู เชื่อช่วยเพิ่มทักษะ

กรวิชญ์ มหาวงศ์ มรภ.สงขลา รับโล่เยาวชนดีเด่น สภาพัฒนาการเมือง ทั่วไป—07 Apr 15

สภาพัฒนาการเมือง เลือก กรวิชญ์ มหาวงศ์ มรภ.สงขลา รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2557 ด้านเจ้าตัวฝากถึงเยาวชนให้หมั่นทำความดี แม้เห็นผลช้าแต่จะส่งผลในภายหลัง นายกรวิชญ์ มหาวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์