Friday September 20, 2019 06:52

คณะนิติศาสตร์ Press Releases

ภาพข่าว: ม.ศรีปทุม ชลบุรี จัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปีการศึกษา 2562 ทั่วไป—30 Aug 19

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2562 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนโยธินบูรณะ ,

DPU จัดงาน Franchise Bootcamp to Global ต่อยอดแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดสากล ทั่วไป—28 Aug 19

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน Franchise Bootcamp to Global เพื่อต่อยอดแฟรนไชส์ไทยเปิดตลาดสากล ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจแฟรนไชส์ที่จะมาถ่ายทอดความรู้

ห้ามพลาด!!โอกาสครั้งสำคัญต่อยอดแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดสากล ในงาน Franchise Bootcamp to ทั่วไป—15 Aug 19

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน Franchise Bootcamp to Global โอกาสครั้งสำคัญเพื่อต่อยอดแฟรนไชส์ไทยเปิดตลาดสากล พบกับ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์

ศรีปทุม ชลบุรี MOU ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค ๒ ทั่วไป—15 Aug 19

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ อุสาหะ ผู้ช่วยอธิการบดี และ พลตำรวจตรี ฉัตรพัฒน์ จารุเรืองพงศ์ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๒ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือทางการศึกษา

ห้ามพลาด!!โอกาสครั้งสำคัญต่อยอดแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดสากล ในงาน Franchise Bootcamp to ทั่วไป—14 Aug 19

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน Franchise Bootcamp to Global โอกาสครั้งสำคัญเพื่อต่อยอดแฟรนไชส์ไทยเปิดตลาดสากล พบกับ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์

น้อมรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย! นศ.นิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม วางพวงมาลาวันรพี62 ทั่วไป—14 Aug 19

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำพวงมาลาเข้าสักการะหน้าอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี 7 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัชชภร มหาแถลง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์

DPU เปิดรับสมัคร ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง ทั่วไป—13 Aug 19

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 2 ด้วยหลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูงของคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

DPU เปิดรับสมัคร ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง ทั่วไป—09 Aug 19

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 2 ด้วยหลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูงของคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ภาพข่าว: คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม ชลบุรี น้อมรำลึกพระองค์เจ้ารพีพัฒนาศักดิ์ เนื่องในวันรพี ทั่วไป—07 Aug 19

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระทิน ชัยทองคำ รักษาการรองคณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึก วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์

ม.ศรีปทุม เปิดรับสมัครแล้ว! หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง ทั่วไป—30 Jul 19

เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครองและคดีปกครองที่ ก.ศ.ป.รับรอง แล้ว..วันนี้!! สนใจ.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณปราถนา สีหาคุณ ศูนย์กฎหมายศรีปทุม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร.02 579 1111 ต่อ 1010 หรือ 098

ม.ศรีปทุม MOU กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม ทั่วไป—30 Jul 19

คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม จับมือ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เพื่อคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม ผศ.เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร

นิติฯDPU เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านกม.การแพทย์จาก ม.จอร์จทาวน์ มาบรรยายพิเศษเรื่องกฎหมายการแพทย์ General—12 Jul 19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถ่ายภาพร่วมกับ Sarah Roache Director, Global Health Law LL.M. Program and Capacity Building Initiative O'Neill Institute for National and Global Health Law

ม.ศรีปทุม ชลบุรี ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ทั่วไป—02 Jul 19

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่รางวัล จากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี ในวันอังคารที่

DPU เปิดรับสมัคร ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ ทั่วไป—01 Jul 19

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 2 ด้วยหลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูงของคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ชีวิต On stage ของ จ๋า- สุดาพิมพ์ โพธิภักติ ผู้หลงใหลเสน่ห์ของมิวสิคัลสู่ บันเทิง—01 Jul 19

จากเด็กสาวที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางเสียงเพลงและการแสดงบัลเล่ต์ สู่เส้นทางชีวิตบนเวทีทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง จ๋า- สุดาพิมพ์ โพธิภักติ อดีตนิสิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

DPU เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ ทั่วไป—28 Jun 19

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่2 ด้วยหลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูงของคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ภาพข่าว: นิติ ม.หัวเฉียวฯ ร่วมมือทางวิชาการด้านระงับข้อพิพาทกับสถาบันอนุญาโตตุลาการ ทั่วไป—28 Jun 19

รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) (คนที่ 2 จากทางซ้ายของภาพ) ดร.พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ (คนที่ 2 จากทางขวาของภาพ) ผศ.นิก สุนทรธัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มฉก. (คนที่ 1

สาย กม.สุขภาพห้ามพลาด!! DPUชวนฟังบรรยายพิเศษ Law as a Tool to Promote Healthy Diets and Prevent General—25 Jun 19

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "Law as a Tool to Promote Healthy Diets and Prevent Obesity" โดย Sarah Roache, Director, Global Health Law LL.M. Program and Capacity Building Initiative

สาย กม.สุขภาพห้ามพลาด!! DPU ชวนฟังบรรยายพิเศษ Law as a Tool to Promote Healthy Diets and Prevent General—25 Jun 19

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "Law as a Tool to Promote Healthy Diets and Prevent Obesity" โดย Sarah Roache, Director, Global Health Law LL.M. Program and Capacity Building Initiative

ม.ศรีปทุม จับมือ ศาลปกครอง MOU ปูทางสู่การเรียนรู้มิติใหม่กฎหมายศาลปกครอง ทั่วไป—19 Jun 19

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)ระหว่างสำนักงานศาลปกครอง กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และการเสวนาวิชาการเรื่อง "มิติใหม่ของการบังคับคดีปกครอง" (เมื่อ 18 มิ.ย.) ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

ภาพข่าว: เปิดงานสัมมนา Cybersecurity and Personal Data Protection: Get Ready for New Business หุ้น—05 Jun 19

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ในโอกาส เปิดงานสัมมนา เรื่อง "Cybersecurity and

ภาพข่าว: แล่นใบไทยฟอร์มเจ๋ง ม.ศรีปทุม ชลบุรี กวาดแชมป์แล่นใบในรายการ Sattahip Regatta ทั่วไป—15 May 19

จ่าเอก ทศพล มหาวิเชียร นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเรือใบรายการ Sattahip Regatta 2019 เรือใบประเภท platu 25 และล่าสุด จ่าเอก ทศพล มหาวิเชียร ได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทย สู้ศึก ซีเกมส์

ภาพข่าว: พัฒนาศัยกภาพคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม สู่ความเป็นเลิศผลงานทางวิชาการและวิจัย ทั่วไป—09 May 19

คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ นำไปสู่การพัฒนาผลงานทางวิชาการ ด้านการวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ

ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงและเข็มพระปกเกล้า ทั่วไป—23 Apr 19

คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สำเร็จการศึกษาหลักสูตร "การบริหารพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน"รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ ทั่วไป—05 Apr 19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี "สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์" ประจำปี 2562 พร้อมกล่าวอวยพรแก่นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์

ป.โท นิติฯ DPU เปิดรับสมัครนศ.ใหม่ 1/62 ทั่วไป—02 Apr 19

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาค 1/2562 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในทางกฎหมาย ทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติ

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ติดโผการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก ยืนยันความแข็งแกร่ง ทั่วไป—01 Apr 19

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการจัดอันดับ ติดท็อป 200 ของโลก โดย QS World University Rankings by Subject 2019 เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามสาขาวิชาต่างๆ โดย QS จากประเทศอังกฤษ เป็นหน่วยงานในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก

DPU ชวนร่วมงานเสวนา กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ภาระ(หรือ)หน้าที่ใหม่ของผู้ประกอบการไทย ทั่วไป—14 Mar 19

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานเสวนาวิชาการ ภายใต้หัวข้อ "กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ภาระ (หรือ)หน้าที่ใหม่ของผู้ประกอบการไทย ร่วมเสวนาโดยนักวิชาการชั้นนำ อาทิ ผศ.ดร.ปิยะบุตร

น้ำเพชร มหาบัณฑิตนิติศาสตร์สุดเจ๋ง จบป.ตรี อายุ 18 คว้าป.โท อายุ 21 ทั่วไป—11 Mar 19

มหาบัณฑิตนิติศาสตร์ คว้าปริญญาโทอายุ 21 ปี เริ่มต้นเส้นทางกฎหมายตั้งแต่ ม.4 ในระบบ Pre-degree คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมเดินหน้าเรียนต่อเนติฯทันที มุ่งเป้าหมายสู่การเป็นผู้พิพากษา นางสาวประวีณ์ธิดา จารุนิล หรือน้ำเพชร

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ มอบรางวัลอุกฤษ มงคลนาวิน นิติศาสตร์เพื่อสังคม ประจำปี ทั่วไป—11 Mar 19

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ผู้ก่อตั้งและอดีตคณบดี มอบ รางวัลอุกฤษ มงคลนาวิน"นิติศาสตร์เพื่อสังคม" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ให้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณวิทิต มันตาภรณ์