Wednesday June 3, 2020 07:47

คลินิกวัคซีนกรุงเทพ Press Releases

แพคเกจ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สุขภาพ—17 May 18

คลินิกวัคซีนกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอเชิญท่านและคนที่ท่านรักร่วมรณรงค์ฉีด"วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์" โดยเน้นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวัง เช่น เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคปอดเรื้อรัง หอบหืด โรคหัวใจ โรคเบาหวาน

โปรแกรมวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สุขภาพ—12 Oct 17

คลินิกวัคซีนกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอเชิญชวนทุกท่านดูแลสุขภาพ ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่กำลังระบาด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงผู้ที่มีโรคประจำตัว อาทิ โรคปอดเรื้อรัง หอบหืด โรคเลือด เบาหวาน มะเร็ง และ ไตวายเรื้อรัง หรือ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ เป็นต้น

แพคเกจฉีดวัคซีนแบบเหมาจ่ายสำหรับผู้ใหญ่ รพ.กรุงเทพ สุขภาพ—18 Dec 14

คลินิกวัคซีนกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ รณรงค์ให้คนไทยหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรง ขอมอบ “แพคเกจฉีดวัคซีนแบบเหมาจ่าย สำหรับผู้ใหญ่ อาทิ แพคเกจฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ราคา 990 บาท,