Monday May 25, 2020 07:30

งานวันเกษตร Press Releases

ภาพข่าว: มกอช. ร่วมจัดนิทรรศการ งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 จ.ขอนแก่น ทั่วไป—29 Jan 20

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมจัดแสดงนิทรรศการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 "สืบสานงานพ่อ ต่อยอดปณิธาน รากฐานเกษตรอัจฉริยะ" เพื่อส่งเสริม สร้างการรับรู้ ด้านการผลิต

ภาพข่าว: นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร โรงแรมโฆษะ ให้การต้อนรับ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั่วไป—24 Jan 20

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าพักที่โรงแรมโฆษะ ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 โดยมี นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร โรงแรมโฆษะ

มกอช.สร้างการรับรู้ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร Q Mark ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ทั่วไป—13 Jan 20

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 63 ที่ผ่านมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายบุญเชิด กันภัย เป็นผู้แทนพระองค์ เดินทางไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563

ธนาคารกรุงเทพ จัดงาน #วันเกษตรก้าวหน้า ประจำปี 2562 มอบรางวัลยกย่องเกษตรกรตัวอย่างใช้เทคโนโลยีดิจิทั หุ้น—20 Dec 19

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดงาน 'วันเกษตรก้าวหน้า ประจำปี 2562' หนุนเกษตรกรไทยปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล เรียนรู้-ประยุกต์ดิจิทัลให้เหมาะกับธุรกิจตนเอง พร้อมมอบรางวัลยกย่องเกษตรกรตัวอย่าง ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต-เชื่อมต่อผู้บริโภค

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จัดงาน#วันเกษตรก้าวหน้า 2562 หนุนเกษตรกรไทยปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล หุ้น—20 Dec 19

นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร (ขวา) และนายศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ (ซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดงาน 'วันเกษตรก้าวหน้า 2562' และมอบ 'รางวัลเกษตรก้าวหน้า พ.ศ. 2562' ให้แก่ 2 เกษตรกร ประกอบด้วย

ภาพข่าว: ร่วมเปิดงาน นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ ทั่วไป—05 Feb 19

ร่วมเปิดงาน นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ร่วมพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 ณ อาคารนิทรรศการจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี นายลักษณ์ วจนานวัช

ภาพข่าว: ร่วมงานเกษตรอีสาน ทั่วไป—05 Feb 19

นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ร่วมพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 ณ อาคารนิทรรศการจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี นายลักษณ์ วจนานวัช

กษ. ร่วม มข. จัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ปี 62 ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมเกษตรอีสาน บูรณาการภูมิปัญญา หุ้น—25 Jan 19

วันนี้ (25 มกราคม 2562) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน"วันเกษตรแห่งชาติ ปี 62" ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยมี นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ เปิดงาน งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมเกษตรอีสาน ทั่วไป—25 Jan 19

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดงาน "งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562" ณ อาคารนิทรรศการจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด เกษตร ศาสตร์พระราชา ทั่วไป—23 Jan 19

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ กรมปศุสัตว์ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และจังหวัดนครศรีธรรมราช

สศก. ชวนเที่ยวงานเกษตรอีสาน ประจำปี 62 ดีเดย์ 25 ม.ค. นี้ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หุ้น—21 Jan 19

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สศก. โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (สศท.4) ได้เตรียมร่วมจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 ซึ่งมีหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ

ธนาคารกรุงเทพ จัดงาน #วันเกษตรก้าวหน้า ประจำปี 2561 โชว์ศักยภาพผลิตผล-มอบรางวัลยกย่องเกษตรกรไทย หุ้น—21 Dec 18

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดงาน 'วันเกษตรก้าวหน้า ประจำปี 2561' มอบรางวัลยกย่องเกษตรกรไทยผู้สร้างสรรค์พันธุ์พืชใหม่ๆ หวังเป็นต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมเปิดพื้นที่ชวนเกษตรกรนำสินค้าคุณภาพคัดพิเศษส่งตรงถึงผู้บริโภค ช้อปสินค้าเกษตร ชำระเงินผ่าน QR

ธนาคารกรุงเทพ ขอเชิญร่วมงาน #วันเกษตรก้าวหน้า 2561 สุดยอดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรคุณภาพคัดพิ หุ้น—18 Dec 18

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำโดยนายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร ขอเชิญร่วมสนับสนุนสุดยอดผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรคุณภาพคัดพิเศษมาตรฐานส่งออกในงาน 'วันเกษตรก้าวหน้า 2561' ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 –17.00 น. ณ

งานวันเกษตรและของดีตำบลโป่งแยง ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 ทั่วไป—03 Dec 18

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการทางพฤกษศาสตร์ ร่วมจัดบูธนิทรรศการเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์และจัดกิจกรรมกดไลค์แฟนเพจ เฟสบุคองค์การสวนพฤกษศาสตร์และสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

เมืองซีอานจัดงาน วันเกษตรกร เฉลิมฉลองความสำเร็จในการพัฒนาชนบท ทั่วไป—19 Mar 18

เมืองซีอาน ในมณฑลส่านซี ประเทศจีน จัดงาน "วันเกษตรกร" ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา เพื่อเฉลิมฉลองให้กับวัฒนธรรมและนวัตกรรมการเกษตร รวมถึงผลักดันให้เมืองแห่งนี้ขึ้นแท่นเป็นผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่

อ.ต.ก. ร่วมผลักดันสินค้าเกษตรชุมชนสู่คนเมือง ร่วมจัดกิจกรรมและนิทรรศการในงานวันเกษตรแห่งชาติ ทั่วไป—08 Feb 18

"องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร" หรือ อ.ต.ก. ถือเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เป็นเบื้องหลังปากท้องของพี่น้องเกษตรกรในท้องถิ่นต่างๆ ทั้งในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการค้าขายสินค้าเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูปท้องถิ่นต่างๆ

กยท. ร่วมจัดนิทรรศการงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 61 ชูแนวคิด ศาสตร์พระราชาพัฒนาเกษตรไทย ทั่วไป—31 Jan 18

เมื่อเร็วๆนี้ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง ร่วมพิธีเปิดงาน วันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2561 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561

กรมประมงตบเท้าเข้าร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 61 ชูเทคโนโลยี 4.0 ทั่วไป—29 Jan 18

อาชีพเกษตรกรรมในประเทศไทย ถือเป็นอาชีพสำคัญที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาเป็นเวลานาน ประเทศไทยจึงได้มีการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของการเกษตรกรรม

กระทรวงเกษตรฯ จัดงานกระบือแห่งชาติครั้งที่ 22 ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ ควายไทยเอกลักษณ์ของชาติ ทั่วไป—26 Jan 18

นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพิธีเปิดงานกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ก.เกษตร จับมือ ม.เกษตร จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ปี 2561 ทั่วไป—25 Jan 18

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด "ร่วมกันก้าวไป เกษตรไทย 4.0 "

อ.ต.ก. จัดกิจกรรมและนิทรรศการในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึง 3 ทั่วไป—24 Jan 18

อ.ต.ก. จัดใหญ่ " กิจกรรมและนิทรรศการในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561" ระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เกษตรฯจับมือ 2 มหาวิทยาลัย จัดงานวันเกษตรแห่งชาติและเกษตรภาคอีสาน ดีเดย์ เปิดงาน 26 ทั่วไป—22 Jan 18

เกษตรฯ จับมือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชวนเที่ยวงานวันเกษตรแห่งชาติและงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2561 พบนวัตกรรมการเกษตรใหม่ๆ ผลิตภัณฑ์ และสินค้าทางการเกษตรทั้งสดและแปรรูปที่น่าสนใจมากมาย ด้าน สศก.

ภาพข่าว: วิศวฯ มก. จัดงาน บนเส้นทางวิศวกรรมครั้งที่ 11 ร่วมโชว์นวัตกรรมเพื่อการเกษตร ทั่วไป—22 Jan 18

(จากซ้าย ผศ.ดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ,ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ , ผศ.ดร.เขมะฑัต วิภาตะวนิช รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีและสื่อสารองค์กร , รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพข่าว: ก.เกษตร เตรียมจัดการวันเกษตรแห่งชาติ ปี2561 ทั่วไป—19 Jan 18

นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวเตรียมจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด "ศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรไทย 4.0" ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กระทรวงเกษตรฯ เร่งพัฒนาเกษตรไทยสู่ยุค 4.0 เตรียมจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระดม 22 ทั่วไป—19 Jan 18

นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เตรียมจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด "ศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรไทย 4.0" ระหว่างวันที่ 26

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานแถลงข่าวงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ทั่วไป—18 Jan 18

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด "ร่วมกันก้าวไป เกษตรไทย 4.0" ระหว่าง วันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

งานวันเกษตรก้าวหน้า 2560 สุดยอดงานมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพ ทั่วไป—28 Dec 17

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดงาน "วันเกษตรก้าวหน้า ประจำปี 2560" เพื่อนคู่คิด 'เกษตรก้าวหน้า' เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ ถนนสีลม ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดงาน "วันเกษตรก้าวหน้า ประจำปี

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จัดงาน#วันเกษตรก้าวหน้า 2560 โชว์ศักยภาพผลิตผล-มอบรางวัลยกย่องเกษตรกรไทย หุ้น—25 Dec 17

นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 4 จากขวา) และนายศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดงาน 'วันเกษตรก้าวหน้า 2560' และมอบ 'รางวัลเกษตรก้าวหน้า พ.ศ. 2560' ให้แก่

ธนาคารกรุงเทพ จัดงาน #วันเกษตรก้าวหน้า ประจำปี 2560 โชว์ศักยภาพผลิตผล-มอบรางวัลยกย่องเกษตรกรไทย หุ้น—22 Dec 17

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดงาน 'วันเกษตรก้าวหน้า ประจำปี 2560' เปิดช่องเกษตรกรนำสินค้าคุณภาพคัดพิเศษส่งตรงถึงผู้บริโภค ทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเกษตรกรกับผู้ซื้อ ปิ๊งไอเดียช้อปสินค้าเกษตร ชำระเงินผ่าน QR Code ได้ทันที ขานรับนโยบาย

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(22 ธันวาคม 2560) ปฏิทินข่าว—22 Dec 17

กรุงเทพฯ--22 ธ.ค.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 08.00 น. ธนาคารกรุงเทพ จัดงาน “วันเกษตรก้าวหน้า ประจำปี 2560” ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ 08.00 น. ธนาคารกรุงเทพ จัดงาน 'วันเกษตรก้าวหน้า