Monday May 25, 2020 12:38

งานเภสัชกร Press Releases

BHealthy Society เรื่องยา สายตรงเภสัชกร สุขภาพ—13 Feb 20

ส่งความรัก ความห่วงใย พร้อมให้คำปรึกษาการใช้ยาอย่างถูกต้อง และถูกวิธี ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานเภสัชกร BHealthy Society เรื่องยา สายตรงเภสัชกร BHealthy Society มุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง โดยสร้างพันธมิตรและเครือข่ายด้านสุขภาพ "ดีด้วยกัน

ภาพข่าว: เคทีซีชวนพนักงานร่วมบริจาคถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน แก่โรงพยาบาลราชวิถี เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคมนี้ ทั่วไป—03 Dec 18

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวอภิวันท์ บากบั่น (กลาง) ผู้อำนวยการ - ทรัพยากรบุคคล "เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงานมอบถุงผ้าจำนวน 284 ใบให้แก่ นายชยรัชช์ อุ่นเอกลาภ (ที่ 2 จากซ้าย) หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม และนางไพทร

ภาพข่าว: พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่ ทั่วไป—02 May 18

ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ผู้ลงนามแทนปลัดกระทรวงกลาโหม และนายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผู้อำนวยการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต พลตรีไชย หว่างสิงห์ ผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร และนายสุนันท์ พูลธนกิจ หัวหน้าฝ่ายผลิต องค์การสุรากรมสรรพสามิต

จอห์นสัน คอนโทรลส์ สนับสนุน ไฟเซอร์ สร้างโรงงานเภสัชกรรมมาตรฐาน LEED Platinum บ้าน/คอนโด—27 Oct 17

จอห์นสัน คอนโทรลส์ ( Johnson Controls ) ผู้นำด้านการสร้างอาคารอัจฉริยะและโซลูชั่นการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาเมืองและชุมชนอัจฉริยะ ประกาศว่า บริษัทได้มีบทบาทสำคัญในการช่วย ไฟเซอร์ (Pfizer)

ภาพข่าว: วว. เยี่ยมชม บ.โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติคฯ หารือความร่วมมือพัฒนายาจากสมุนไพร ทั่วไป—03 Feb 17

ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ ผวว. พร้อมด้วย นางฉันทรา พูนศิริ รอง ผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ นางศิรินันท์ ทับทิมเทศ ผอ.ศูนย์ความเชี่ยวชาญนวัตกรรมสมุนไพร (ศนส.) และนักวิจัย ศนส. เข้าเยี่ยมชมบริษัทโรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด

ภาพข่าว: มอบยาและเวชภัณฑ์ เครื่องอุปโภค บริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ทั่วไป—16 Jan 17

เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค.๒๕๖๐ พลตรีไชย หว่างสิงห์ ผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร มอบยาและเวชภัณฑ์ เครื่องอุปโภค บริโภค ที่ได้รับบริจาคจากกำลังพล โรงงานเภสัชกรรมทหารฯ และผู้มีจิตศรัทธาให้กับ พันเอกหญิง วันดี

ก้าวสู่ปีที่ ๕๓ วันคล้ายวันสถาปนา โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ทั่วไป—25 Aug 16

โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ได้จัดตั้งหน่วยอย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ ๒๕๐๖ โดยมีที่ตั้ง ณ เลขที่ ๑๘๓ ซอยตรีมิตร ถนนพระราม ๔ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีการดำเนินงาน

โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม ทั่วไป—11 Aug 16

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 พันเอก ไชย หว่างสิงห์ รองผู้อำนวยการ โรงงานเภสัชกรรมทหารฯ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 12

การจัดแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาด้านอาวุธ/ยุทโธปกรณ์ และด้านความมั่นคงของกระทรวงกลาโหม ณ ทั่วไป—02 Jun 16

โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ได้ร่วมแสดงผลงานวิจัย งานจัดแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาด้านอาวุธ/ยุทโธปกรณ์ และด้านความมั่นคงของกระทรวงกลาโหม ในงานโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ร่วมกับกระทรวงแรงงาน ภายใต้ชื่องาน

ภาพข่าว: เยี่ยมชมอภัยภูเบศร ทั่วไป—30 Mar 16

ดร.พรรณประภา อินทรวิทยนันท์ พร้อมด้วย คุณพิมรา อินทรวิทยนันทน์ กรรมการบริษัท อโยธยาเอสเตท จำกัด เดินทางศึกษาดูงานด้านการแพทย์แผนไทย ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี โดยมี ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม

ภาพข่าว: ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล สุขภาพ—12 Mar 14

ภก. สมบัติ โรจนดำเกิงโชค ประธานชมรมเภสัชกรโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน “การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2557” โดยมี ภก.รศ.(พิเศษ) กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม

อภัยภูเบศร โชว์ผลงานผลิตภัณฑ์ใหม่จาก ?บัว ไผ่ ข้าว? ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ สุขภาพ—05 Sep 13

อภัยภูเบศรโชว์ผลงานผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย ?บัว ไผ่ ข้าว? ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พร้อมขนเรื่องราวความรู้ และกิจกรรมเกี่ยวกับสมุนไพรไทย มอบให้กับผู้ที่รักสุขภาพอย่างจุใจตลอด 5 วันเต็ม ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม

ภาพข่าว: การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวช ประจำปี 2556 สุขภาพ—04 Jul 13

วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดงานประขุม "การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวช ประจำปี 2556" โดยมี ศักดิ์สวัสดิ์ จันทรศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีธัญญา วุฒิไกร แว่นไวศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม

อภัยภูเบศรพัฒนา "ยาหมู่" สุขภาพ—19 Jun 13

ออกเดินทางตามหาความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรมาแล้วหลายประเทศ สำหรับเจ้าแม่สมุนไพรอภัยภูเบศร หมอต้อม-ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ล่าสุดได้ไปเยือนประเทศอินโดนีเซีย และพบกับ "จามู" สูตรยาอายุวัฒนะที่ชาวอินโดฯ

นายกเยี่ยมอภัยภูเบศร ทั่วไป—29 Mar 13

ทันทีที่ทราบข่าวว่า ท่านนายก ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะเดินทางไปเยี่ยมเยือนโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ใน ครม.สัญจร วันที่ 30 มีนาคมนี้ เจ้าแม่สมุนไพรอย่าง คุณต้อม - ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

พบสรรพคุณกระเจี๊ยบแดง ควบคุมความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือด สุขภาพ—22 Nov 12

ตลาดนัดสุขภาพ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน นี้ พบกับเมนูอาหารสมุนไพรจากกระเจี๊ยบ และตลาดผักปลอดสารพิษจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร รับรางวัลจากนิตยสารThailand Tatler ทั่วไป—15 Nov 12

เป็นผู้หญิงเก่งที่คอยปลุกกระแสเรื่องราวดีๆ ให้กับวงการสมุนไพรไทยมาโดยตลอด ล่าสุดแว่วมาว่า ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ยังได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 21 สาวเก่ง ที่ได้รับรางวัล Women Who Make a Difference 2012

วว. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย 2 ชนิดสู่เชิงพาณิชย์ให้แก่เกร็ทเตอร์ฟาร์ม่า ทั่วไป—19 Sep 12

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพรไทย ซึ่งมีประสิทธิภาพควบคุมน้ำหนัก และปรับสมดุลเพื่อการผ่อนคลาย ให้แก่บริษัท โรงงานเภสัชกรรม เกร็ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด

ภาพข่าว: ทีมกรุ๊ปลงนามสัญญาก่อสร้างโรงงานยาแห่งใหม่ให้กับโรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติก บ้าน/คอนโด—20 Feb 12

ทีมกรุ๊ป ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยารายใหญ่ให้เป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างโรงงานผลิตยามูลค่ากว่า 300 ล้านบาท ทีมกรุ๊ป โดย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด และ บริษัท เอสคิว

ภาพข่าว: ทีมกรุ๊ปลงนามก่อสร้างโรงงานยาแห่งใหม่ ทั่วไป—16 Feb 12

ทีมกรุ๊ป ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยารายใหญ่ให้เป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างโรงงานผลิตยามูลค่ากว่า 300 ล้านบาท ทีมกรุ๊ป โดย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด และ บริษัท เอสคิว

รพ. นพรัตนราชธานี บรรยายพิเศษเรื่อง “โรคปวดหลัง” สุขภาพ—13 Dec 10

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จัดบรรยายพิเศษเรื่อง โรคปวดหลัง โดย นพ.ปรารภ ติยะพัฒนพูติ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ , พญ.กชกร ยรรยง กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู , เภสัชกรหญิงอาทิตยา ไทพาณิชย์ กลุ่มงานเภสัชกรรม และคุณเกษชนก เทพวงศ์ กลุ่มงานโภชนาวิทยา ในวันที่ 21 ธันวาคม

เฮอร์บิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล แถลงข่าวเปิดตัว “ธัชชี่” ผลิตภัณฑ์บำรุงและฟื้นฟูผิว สินค้า—09 Oct 09

ด้วย บริษัท เฮอร์บิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิต และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์บำรุงและฟื้นฟูผิว แบรนด์ “ธัชชี่” หรือ THACHY ที่พัฒนาด้วยทีมงานเภสัชกร นักวิทยาศาสตร์เคมี และแพทย์ผิวหนังของไทย

สธ.ร่วมกับกลาโหมแถลงผลโครงการ " ทหารลดพุง " ในโครงการ " รวมใจรักสุขภาพ ทั่วไป—04 Jul 07

โรงงานเภสัชกรรมทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมกับ Phamachem Laboratories แถลงข่าวความสำเร็จ โครงการ “ รวมใจรักสุขภาพ ” พร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นายทหารที่สามารถลดน้ำหนักได้มากที่สุดในการเข้าร่วมโครงการซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่รณรงค์ให้

"โรงงานเภสัชกรรมทหาร" เปิดตัวโครงการนำร่องเพื่อสุขภาพ ทั่วไป—28 Mar 07

เปิดตัวไปแล้วอย่างเป็นทางการสำหรับ “โครงการรวมใจรักสุขภาพ” โครงการดีๆ ที่ “โรงงานเภสัชกรรมทหาร สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมกับ Phamachem Laboratories ได้จัดทำขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการทหารหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น ถือได้ว่าเป็