Monday August 10, 2020 08:49

งานใบตอง Press Releases

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา คว้ารางวัลชนะเลิศงานประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตองและดอกไม้สด เพื่อเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 21 ทั่วไป—23 Jul 19

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา ได้ส่งตัวแทนพนักงานผู้มีความสามารถ เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดแกะสลักผักและผลไม้ภายในงานประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตองและดอกไม้สด เพื่อเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 21 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเอนกอนันต์ งานประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด ครั้งที่ 21 ในหัวข้อ เฉลิมพระเกียรติ บรมราชาภิเษก เอกอัครบารมีเลิศหล้า ทศมินทรมหาราชา ทั่วไป—22 Jul 19

รองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม เป็นประธานในพิธีประกาศผล และมอบรางวัลงานประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สดเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 21ในหัวข้อ "เฉลิมพระเกียรติ บรมราชาภิเษก เอกอัครบารมีเลิศหล้า ทศมินทรมหาราชา" ในวันศุกร์ที่

ภาพข่าว: งานประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สดเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ทั่วไป—22 Jul 19

รองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม เป็นประธานในพิธีประกาศผล และมอบรางวัลงานประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สดเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 21ในหัวข้อ "เฉลิมพระเกียรติ บรมราชาภิเษก เอกอัครบารมีเลิศหล้า ทศมินทรมหาราชา"

ภาพข่าว: รองนายกรัฐมนตรีรับยินดี ทั่วไป—15 Jul 19

รองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองามรับการแสดงยินดีที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็น รองนายกรัฐมนตรีจากสุนทรี สุดสงวน และชุตินันท์ รวมพลังเอก พร้อมให้สัมภาษณ์การส่งเสริมศิลปแกะสลักผักผลไม้ ผสานงานใบตอง

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเอนกอนันต์ งานประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด ครั้งที่ 21 ทั่วไป—09 Jul 19

ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะจัดการประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตอง

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ ร่วมการแข่งขันประกวดแกะสลักผักผลไม้ ประจำปี 2561 ทั่วไป—22 Aug 18

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ร่วมส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ประกวดแกะสลักผักผลไม้-ผสานงานใบตอง ฯ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมกับคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 4 จากทีมตัวแทนทั่วประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันถึง29

ภาพข่าว: แถลงข่าว 20 ปีแกะสลัก ทั่วไป—25 Jul 18

อารยา อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูนแถลงข่าวฉลอง 20 ปีประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด ครั้งที่ 20 และเชิญชวนให้เยาวชน ผู้สนใจร่วมส่งผลงานแกะสลักผักผลไม้ในหัวข้อ " สลักเสลาผักผลไม้ไทยวิถี

ฉลอง 20 ปีงานประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด ครั้งที่ 20 ในหัวข้อ ทั่วไป—17 Jul 18

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน จึงได้ร่วมกับ การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย และกระทรวงวัฒนธรรม

ภาพข่าว: เพิ่มถ้วยพระราชทาน และเงินรางวัล ทั่วไป—23 Aug 17

อารยา อรุณานนท์ชัย ประธานจัดงานประกวดแกะสลักผักผลไม้ งานใบตองดอกไม้สด ครั้งที่ 19จัดทำถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เพิ่มเป็น 2 รางวัลให้ทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และทีมเทิดพระเกียรติ จังหวัดน่าน

ภาพข่าว: หนังสือรักษด้วยใจ มีชีวิต เล่มแรกของโลก ทั่วไป—22 May 17

อารยา อรุณานนท์ชัย ประธานจัดงานประกวดแกะสลักผักผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สด อภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อาจารย์คฑา ชินบัญชร ตัวแทนกระทรวงวัฒนธรรม และตัวแทนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ภาพข่าว: โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทโรงแรม ทั่วไป—08 Aug 16

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทโรงแรม ในการร่วมการแข่งขันแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๑๘ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

เฉลิมพระเกียรติพระนามยิ่งยศสิริกิติ์ สถิตย์ไว้ในโลกา ทั่วไป—21 Jul 16

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพภาพจัดงานประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สด ครั้งที่ 18 หัวข้อ " เฉลิมพระเกียรติพระนามยิ่งยศสิริกิติ์ สถิตย์ไว้ในโลกา " ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.

สืบทอดแกะสลักความเป็นไทย จากฝีมือด้วยใจ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ ทั่วไป—25 Aug 15

เนื่องด้วยทางโรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของไทย ได้ส่งตัวแทนพนักงานผู้มีความสามารถเข้าร่วมการแข่งขันประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตอง ดอกไม้สดครั้งที่ 17 ในหัวข้อ ท่องเที่ยววิถีไทย ก้องไกลทั่วโลก

ภาพข่าว: ท่องเที่ยววิถีไทย ก้องไกลทั่วโลก ไลฟ์สไตล์—29 Jul 15

ท่านผู้หญิง ภรณีมหานนท์ รองราชเลขานุการในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มอบรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แก่ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในงาน “ประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด ครั้งที่ 17” จัดโดย

ท่องเที่ยววิถีไทย ก้องไกลทั่วโลก ไลฟ์สไตล์—06 Jul 15

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด ครั้งที่ 17 ในหัวข้อ " ท่องเที่ยว วิถีไทย ก้องไกลทั่วโลก " ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันอังคารที่ 28

ซีคอนสแควร์ชวนบุกแดนใต้ในงาน ใบตองครองเมือง ทั่วไป—08 Apr 15

ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ร่วมกับไทยประกันชีวิต จัดงาน “ใบตองครองเมือง: บุกแดนใต้”สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวิถีชีวิตดินแดนด้ามขวานทอง ผ่านเรื่องราวสารพัดกล้วยจากถิ่นใต้หลากสายพันธุ์ อาทิ กล้วยขนุน จังหวัดนราธิวาส กล้วยนางพญา จังหวัดสงขลา

ซีคอนสแควร์ ชวนเช็กอินความอร่อย...ถิ่นแดนกล้วย ในงานใบตองครองเมือง ตอน 3 ทั่วไป—14 Nov 14

ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ ชวนเช็กอินความอร่อยกับอาหารสารพัดเมนู...ถิ่นแดนกล้วยในงานใบตองครองเมือง ตอน “3 เมืองกล้วย” ระหว่างวันที่ 21 - 30 พฤศจิกายน2557 บริเวณลานน้ำพุ ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์

ภาพข่าว: โขนพระราชทาน ศิลปะไทยล้ำค่าทั่วจักรวาล ทั่วไป—27 Jul 14

ท่านผู้หญิง ภรณีมหานนท์ รองราชเลขานุการในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มอบรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ “การประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด ครั้งที่ 16” ให้แก่ ทีมจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในชุดจองถนน

ภาพข่าว: โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ชนะเลิศงานประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด ทั่วไป—25 Jul 14

เชฟบังอร มาลาเล็ก หัวหน้าครัวไทย และคณะ โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาประเภทโรงแรมและบุคคลทั่วไป ในการประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตองและดอกไม้สด ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ “โขนพระราชทาน ศิลปะไทยล้ำค่าทั่วจักรวาล”

ซีคอน บางแคชวนสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนคนกำแพงเพชร ในงาน ใบตองครองเมือง@ตลาดนครชุม ทั่วไป—28 Mar 14

ซีคอน บางแค จัดงาน “ใบตองครองเมือง@ตลาดนครชุม” เนรมิตบรรยากาศชีวิตชุมชนคนกำแพงเพชร แดนดินถิ่นกล้วยไข่ ยกตลาดนครชุมมาไว้ที่กรุงเทพฯตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 7 เมษายน 57 ณ ลานกลาง ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน

"ซีคอนฯ" เนรมิตตลาดเก่า 100 ปี "ริมยมกงไกรลาศ" ชวนบุก "ถิ่นแดนตานี" ทั่วไป—19 Jun 13

ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ และศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค จัดงาน "ใบตองครองเมือง" ชวนบุก ถิ่นแดนตานี เนรมิตตลาดเก่า 100 ปี "ริมยมกงไกรลาศ" จ.สุโขทัยให้ได้สัมผัสบรรยากาศตลาดเก่าบ้านไม้โบราณ

ภาพข่าว: งานแกะสลักผักผลไม้ ไลฟ์สไตล์—31 Aug 12

เรย์มอนแด็ง มานูเอล (ที่ 3 จากขวา) รองผู้จัดการทั่วไป โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ทรงศักดิ์ ศรีทัศน์ (ที่ 3 จากซ้าย) และทีมแกะสลักที่ล่าสุดได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ใน “งานประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สด

ภาพข่าว: ชนะเลิศแกะสลักผัก-ผลไม้ ไลฟ์สไตล์—07 Oct 11

มร. ฟิลิปป์ เลอ บัวริส (ตรงกลาง) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ แสดงความยินดีกับพนักงานของโรงแรมฯ ทรงศักดิ์ ศรีทัศน์ และทีมแกะสลัก ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด ครั้งที่ 13

ภาพข่าว: โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ ชนะเลิศแกะสลักผัก-ผลไม้ ไลฟ์สไตล์—30 Sep 11

มร. ฟิลิปป์ เลอ บัวริส (ตรงกลาง) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ แสดงความยินดีกับพนักงานของโรงแรมฯ ทรงศักดิ์ ศรีทัศน์ และทีมแกะสลัก ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด ครั้งที่ 13

ห่อความอร่อย กับนานาอาหารคาวหวาน ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในงาน “ใบตองครองเมือง” สินค้า—06 Sep 11

ซีคอนสแควร์ ชวนลิ้มรสความอร่อย กับนานาอาหารคาว-หวาน ห่อใบตอง พร้อมร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดใช้ โฟม-ถุงพลาสติก ในงาน “ใบตองครองเมือง” สัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตร้านค้าในชนบท ชมการสาธิต ผลงานประณีตศิลป์จากใบตอง และ สาระความรู้

ภาพข่าว: ชนะเลิศแกะสลักผัก-ผลไม้ ไลฟ์สไตล์—29 Sep 10

อเล็กซานเดอร์ แพร์รี ผู้จัดการโรงแรม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ พร้อมด้วยเชฟสุบิน เชาว์เลอเลิศ หัวหน้าพ่อครัวใหญ่ แสดงความยินดีกับพนักงานของโรงแรม ทรงศักดิ์ ศรีทัศน์ และทีมแกะสลัก ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง

ภาพข่าว: โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ ชนะเลิศการประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตองและดอกไม้สด ครั้งที่ ไลฟ์สไตล์—16 Aug 10

ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ (ซ้าย) รองราชเลขาธิการในสมเด็จฯ ร่วมแสดงความยินดีแก่เชฟบังอร มาลาเล็ก (4 จากขวา) หัวหน้าครัวไทย โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ ที่ชนะเลิศ ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีนาถ ในการประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้