Friday June 21, 2019 06:59

ชีววิทยาศาสตร์ Press Releases

2019 APEC Bio-Medical Technology Commercialization Training Center (TCTC) Special Topic Program on Technology Valuation ทั่วไป—11 Jun 19

กรุงเทพฯ--11 มิ.ย.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS)

ทีเซลส์ จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—10 Jun 19

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) นำโดย ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม Organization Development

ทีเซลส์ จับมือร่วมกับ สวทช. เชิญชวนผู้ประกอบการศึกษาดูงาน อาหารฟังก์ชั่น ณ ทั่วไป—22 May 19

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย

คอนแนลล์ ซื้อกิจการ อินกรีเดียนท์ รีซอร์สเซส รุกขยายตลาดชีววิทยาศาสตร์ ทั่วไป—16 May 19

คอนแนลล์ (Connell) บริษัทในเครือวิลเบอร์-เอลลิส (Wilbur-Ellis) ผู้ทำการตลาดและจัดจำหน่ายส่วนผสมและเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษรายใหญ่ในเอเชียแปซิฟิก ประกาศซื้อกิจการบริษัท อินกรีเดียนท์ รีซอร์สเซส จำกัด (Ingredient Resources Pty Limited)

ทีเซลส์ คว้ารางวัล IPv6 Award 2018 ทั่วไป—13 May 19

ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ มอบหมายให้ นางสาวอารีญา ภาคาหาญ ผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2561

ทีเซลส์ จับมือร่วมกับ มูลนิธิอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม สร้างสรรค์สังคมไทย ทั่วไป—03 May 19

กรุงเทพฯ--3 พ.ค.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ร่วมกับ มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย

ทีเซลส์ จับมือร่วมกับจุฬาฯ จัดงานแถลงข่าว ก้าวแรกสู่ความสำเร็จ การรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยเซลล์นั ทั่วไป—22 Apr 19

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายโปรแกรมบริหารเภสัชภัณฑ์และเซลล์บำบัด ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงานแถลงข่าว

ทีเซลส์ ขับเคลื่อนงานประชุมระดับนานาชาติ หุ่นยนต์ทางการแพทย์ ทั่วไป—03 Apr 19

กรุงเทพฯ--3 เม.ย.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS)

ทีเซลส์ ผลักดันเทคโนโลยีระดับห้องปฏิบัติการสู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ทั่วไป—29 Mar 19

กรุงเทพฯ--29 มี.ค.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายโปรแกรมบริหารเภสัชภัณฑ์และเซลล์บำบัด

วิศวะมหิดล จับมือ TCELS จัดประชุมนานาชาติหุ่นยนต์การแพทย์ พร้อมทุ่ม 1,200 ล้านบาท ทั่วไป—25 Mar 19

ครั้งแรกในประเทศไทยและในเอเซียแปซิฟิค โดย มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ (BART LAB) ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) เป็นเจ้าภาพจัดในนามประเทศไทย

TCELS จับมือร่วมกับ สวทช. หนุนการวิจัย พัฒนา และทดสอบทางคลินิก อาหารฟังก์ชั่น ปฏิทินข่าว—05 Mar 19

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร จับมือร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย

ทีเซลส์ ขับเคลื่อนการใช้เซลล์ต้นกำเนิดของไทยด้วยเครือข่ายนักวิจัยเซลล์ต้นกำเนิด สุขภาพ—25 Feb 19

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายโปรแกรมบริหารเภสัชภัณฑ์และเซลล์บำบัด ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาจารย์ และนักวิจัย เข้าร่วมงานสัมมนา The Future on Your Fingertip with

ทีเซลส์ เชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs สมัครเข้าร่วมโครงการ คุณภาพ ความปลอดภัย ปฏิทินข่าว—05 Feb 19

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร จับมือร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยมหิดล

ทีเซลเปิดรับสมัครสตาร์ทอัพด้านการแพทย์และสุขภาพ สุขภาพ—04 Feb 19

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซล (TCELS) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัคร เฟ้นหาสตาร์ทอัพด้านการแพทย์และสุขภาพ เพื่อพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมผู้ประกอบการให้เติบโตก้าวไกลสู่สากลซึ่งสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์

ทีเซลส์ สานพลัง ไครโอวิวา จัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เซลล์และยีนบำบัด ปฏิทินข่าว—17 Jan 19

กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายโปรแกรมบริหารเภสัชภัณฑ์และเซลล์บำบัด

ทีเซลส์ ขับเคลื่อนโครงการ การยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผลของเครื่องสำอางและเสริมอาหาร ทั่วไป—17 Jan 19

กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS)

สัมมนา การยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผลของเครื่องสำอางและเสริมอาหาร ทั่วไป—08 Jan 19

กรุงเทพฯ--8 ม.ค.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS)

ทีเซลส์สานพลัง 4 องค์กร เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ SPRINT Batch 2 DEMO ทั่วไป—14 Dec 18

SPRINT เป็น Platform ที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับการบ่มเพาะและเร่งการเติบโต Deep Tech Startup โครงการนี้เกิดขึ้นจากการสานพลังร่วมกันระหว่าง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ ทีเซลส์ (TCELS)

ภาพข่าว: ทีเซลล์ ร่วมจัดแสดงผลงานนิทรรศการ Medicopolis เวชนคร ภายในงาน ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ปฏิทินข่าว—29 Nov 18

ทีเซลล์ ร่วมจัดแสดงผลงานนิทรรศการ Medicopolis เวชนคร ภายในงาน "ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม: THAILAND 4.0 IN THE MAKING" นางวิภาดา พรหมมานพ รองผู้อำนวยการ ศูนย์เป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือ ทีเซลล์(TCELS) (กลาง)

ทีเซลส์ จับมือร่วมกับ มูลนิธิอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย จัดอบรมการให้สุขภาพจิตศึกษาแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยอัล ทั่วไป—28 Nov 18

กรุงเทพฯ--28 พ.ย.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ร่วมกับ มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย

ทีเซลส์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้สุขภาพจิตศึกษาแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ทั่วไป—12 Nov 18

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ร่วมกับ มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การให้สุขภาพจิตศึกษาแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์" ในวันอาทิตย์ที่ 25

งานประชุมวิชาการ 18th ThaiTECT Annual Meeting 2018 ทั่วไป—09 Nov 18

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ร่วมกับ เครือข่ายความร่วมมือการวิจัยทางคิลนิกเพื่อความเป็นเลิศ (ThaiTECT), เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet),

เครือข่ายความร่วมมือการค้นหายาจากสารสกัดผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ทั่วไป—07 Nov 18

กรุงเทพฯ--7 พ.ย.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สมาคมผู้ผลิตเภสัชภัณฑ์ของญี่ปุ่น หรือ JPMA (Japan Pharmaceutical

ทีเซลส์ขับเคลื่อนงานประชุมวิชาการหัวข้อ New Era of Regenerative Medicine ทั่วไป—26 Oct 18

กรุงเทพฯ--26 ต.ค.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการหัวข้อ "New Era

ทีเซลส์จัดประชุมวิชาการ New Era of Regenerative Medicine ทั่วไป—26 Oct 18

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการหัวข้อ "New Era of Regenerative Medicine" ซึ่งจัดขึ้นภายในงาน The 30 th Annual Meeting of the Thai Society for

ภาพข่าว: ทีเซลส์ จัดงานพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มคลัสเตอร์เครื่องมือแพทย์และผลิตภัณฑ สุขภาพ—25 Sep 18

ทีเซลส์ จัดงานพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มคลัสเตอร์เครื่องมือแพทย์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในการประชุมและนิทรรศการ Bio Investment Asia 2018 ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือทีเซลส์

ทีเซลส์ จับมือร่วมกับ มน. จัดงานสัมมนา สู่ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ : ทั่วไป—24 Sep 18

ทีเซลส์ จับมือร่วมกับ มน. จัดงานสัมมนา "สู่ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ : เครื่องสำอางเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต" ยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเทียบเท่ามาตรฐานสากล พร้อมประกาศรางวัล "SMEs Innovation Champion Product Awards

ทีเซลส์ จับมือ ม.นเรศวร จัดสัมมนาให้ความรู้สู่ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์: ทั่วไป—18 Sep 18

"ทีเซลส์"จับมือ ม.นเรศวร จัดสัมมนาให้ความรู้"สู่ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์: เครื่องสำอางเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต" พร้อมประกาศรางวัล "SMEs Innovation Champion Product Awards 2018" ยกระดับความร่วมมือกับเครือข่าย Cosmetic Valley

Yili สร้างสรรค์นวัตกรรม ยกระดับภูมิปัญญา พร้อมเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนมของจีน ทั่วไป—14 Sep 18

การประสานภูมิปัญญาระหว่างจีนและเนเธอร์แลนด์ได้เป็นที่ประจักษ์แก่เมืองวาเกนนิงเกน ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็น "เมืองแห่งชีววิทยาศาสตร์" โดยเมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมยกระดับศูนย์นวัตกรรม Yili European Innovation

ทีเซลส์ผนึกพลังเดินหน้าขับเคลื่อนงานวิจัยด้านชีววิทยาศาสตร์สู่ธุรกิจและการลงทุน Promoting I with I ทั่วไป—12 Sep 18

กรุงเทพฯ--12 ก.ย.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS)