Friday July 17, 2020 00:21

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย Press Releases

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 7 จังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—16 Jul 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน (16 ก.ค. 63 เวลา 06.00 น.) เกิดวาตภัยในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน อุดรธานี หนองบัวลำภู นครราชสีมา ชลบุรี ชัยนาท และกระบี่ ซึ่ง

ปภ.รายงานเกิดน้ำไหลหลากและวาตภัยในพื้นที่ 6 จังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—14 Jul 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน (14 ก.ค. 63 เวลา 06.00 น.) เกิดน้ำไหลหลากและวาตภัยในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ชลบุรี อุดรธานี และกระบี่ ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร

ปภ.รายงานเกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 4 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—10 Jul 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน (10 ก.ค. 63 เวลา 06.00 น.) เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และชลบุรี รวม 5 อำเภอ 10 ตำบล 23 หมู่บ้าน 1 เขตปกครองพิเศษ

ปภ.รายงานเกิดน้ำไหลหลากและวาตภัยในพื้นที่ 4 จังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—09 Jul 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน (9 ก.ค. 63 เวลา 06.00 น.) เกิดน้ำไหลหลากและวาตภัยในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ชลบุรี และกระบี่ รวม 5 อำเภอ 5 ตำบล 5 หมู่บ้าน 1

ภาพข่าว : สมาคมเพื่อนชุมชนไม่ทิ้งกัน มอบข้าวกล่องช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ทั่วไป—03 Jul 20

สมาคมเพื่อนชุมชน โดย นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน (ที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วยทีมงานสมาคมฯ ลงพื้นที่มอบข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มให้แก่ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลทับมาและเทศบาลตำบลเนินพระ ในพื้นที่ จ.ระยอง ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม จำนวน 1,200 กล่อง

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย 8 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—02 Jul 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) อิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 – ปัจจุบัน ส่งผลให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 8 จังหวัด ได้แก่ พะเยา ลำปาง ลำพูน หนองคาย

ปภ.รายงานเกิดน้ำไหลหลาก 5 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—30 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 – ปัจจุบัน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำไหลหลาก 5 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน พะเยา ลำปาง และเชียงใหม่ รวม 6 อำเภอ 11 ตำบล 31 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย 6 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—29 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) อิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 – ปัจจุบัน ส่งผลให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 6 จังหวัด ได้แก่ พะเยา ลำปาง ลำพูน หนองคาย

ปภ.รายงานเกิดน้ำไหลหลาก 4 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—29 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 – ปัจจุบัน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำไหลหลาก 4 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน พะเยา ลำปาง และเชียงใหม่ รวม 5 อำเภอ 9 ตำบล 21 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 375

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย 4 จังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—25 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) อิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 – ปัจจุบัน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 4 จังหวัด ได้แก่ พะเยา ลำปาง ลำพูน และฉะเชิงเทรา รวม 7

ปภ.รายงานเกิดน้ำป่าไหลหลากใน 2 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน ทั่วไป—16 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ และชลบุรี รวม 2 อำเภอ 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 50 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 20 ไร่ ถนน 1 สาย

ปภ.รายงาน 6 จังหวัด ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “นูรี” ทั่วไป—15 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “นูรี” จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ พะเยา อุตรดิตถ์ เลย อุดรธานี กาฬสินธุ์ และสุราษฎร์ธานี รวม 11 อำเภอ 20 ตำบล 55 หมู่บ้าน

ปภ.รายงานจังหวัดเลย ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “นูรี” ทั่วไป—15 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “นูรี” ได้แก่ จังหวัดเลย รวม 1 อำเภอ 2 ตำบล 7 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 21 ครัวเรือน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ซึ่ง

ภาพข่าว : ยามาฮ่าสนับสนุนต่อเนื่องมอบข้าวสาร และอาหารแห้ง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากไวรัสโควิด-19 ทั่วไป—09 Jun 20

นายพงศธร เอื้อมงคลชัย รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมกันมอบข้าวสารจำนวน 1,000 กิโลกรัม ปลากระป๋อง 2,000 กระป๋อง และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวน 1,200 ห่อ ให้กับ นายชาติชาย อุทัยพันธ์

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย 13 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—08 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในช่วงวันที่ 1 มิ.ย.63 ถึงปัจจุบัน (6 มิ.ย. 63) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 13 จังหวัด แยกเป็น ภาคเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ น่าน ลำปาง พิจิตร และกำแพงเพชร

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย 13 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่อง ทั่วไป—08 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในช่วงวันที่ 1 มิ.ย.63 ถึงปัจจุบัน (7 มิ.ย. 63) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 13 จังหวัด แยกเป็น ภาคเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ น่าน ลำปาง พิจิตร และกำแพงเพชร

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย 12 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—05 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในช่วงวันที่ 1 มิ.ย.63 ถึงปัจจุบัน (5 มิ.ย. 63) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 12 จังหวัด แยกเป็น ภาคเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ น่าน ลำปาง พิจิตร และกำแพงเพชร

ปภ.รายงานเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินสไลด์ ในพื้นที่ 6 จังหวัด ทั่วไป—05 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน (5 มิ.ย. 63 เวลา 06.00 น.) เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินสไลด์ ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน น่าน พิษณุโลก เลย นครสวรรค์ และสมุทรปราการ

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย 10 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—04 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในช่วงวันที่ 1 มิ.ย.63 ถึงปัจจุบัน (4 มิ.ย. 63) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 10 จังหวัด แยกเป็น ภาคเหนือ 2 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง และพิจิตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด

ปภ.รายงานเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินสไลด์ ในพื้นที่ 5 จังหวัด ทั่วไป—04 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน (3 มิ.ย. 63 เวลา 06.00 น.) เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินสไลด์ ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน น่าน พิษณุโลก เลย และสมุทรปราการ รวม 7

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 21 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ทั่วไป—02 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 21 จังหวัด รวม 50 อำเภอ 99 ตำบล 202 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 1,009 หลัง ผู้เสียชีวิต 2 ราย ผู้บาดเจ็บ 2 ราย

ปภ.รายงานเกิดน้ำไหลหลากในจังหวัดเลยคลี่คลายแล้ว เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—01 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำท่วมขัง

ปภ.รายงานเกิดอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม 2 จังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—01 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเมื่อวันที่ 30 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2563 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม 2 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก และเลย รวม 3 อำเภอ 5 ตำบล 9 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 123 ครัวเรือน

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 20 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ทั่วไป—01 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 20 จังหวัด รวม 48 อำเภอ 96 ตำบล 192 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 961 หลัง ผู้เสียชีวิต 2 ราย ผู้บาดเจ็บ 2 ราย

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย 13 จังหวัดคลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—29 May 20

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในช่วงวันที่ 23 พ.ค. 2563 ถึงปัจจุบัน (29 พ.ค. 63) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 16 จังหวัด แยกเป็น ภาคเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ์

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 8 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ทั่วไป—25 May 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 8 จังหวัด รวม 12 อำเภอ 22 ตำบล 50 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 272 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

ปภ.รายงานยังคงมีจังหวัดประกาศเขตฯ ภัยแล้ง 27 จังหวัด ระดมสรรพกำลังแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง ทั่วไป—22 May 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 27 จังหวัด ทั้งนี้ ปภ. ได้บูรณาการทุกหน่วยงานระดมสรรพกำลังแก้ไขปัญหาในพื้นที่ประสบภัย ทั้งการสูบส่งน้ำ การขุดบ่อน้ำตื้น

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย 14 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—20 May 20

20 พ.ค. 63 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในช่วงวันที่ 17 พ.ค. 2563 ถึงปัจจุบัน (20 พ.ค. 63) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 14 จังหวัด แยกเป็น ภาคเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ น่าน แพร่ ลำปาง และลำพูน

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 9 จังหวัด เร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—18 May 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 9 จังหวัด ปัจจุบันคลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่ง ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจควรวม 22 อำเภอ 40 ตำบล 96

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย 11 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—18 May 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในช่วงวันที่ 14 พ.ค. 2563 ถึงปัจจุบัน (17 พ.ค. 63) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 11 จังหวัด แยกเป็น ภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย แพร่ พิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ