Thursday April 2, 2020 23:10

ช่างไฟฟ้า Press Releases

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ รับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั่วไป—02 Apr 20

วันที่ 2 เมษายน 2563 นางสาวสุภาภรณ์ อาจวารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

คลินตัน Summer Sale ลด 20% ทุกรายการ ปฏิทินข่าว—31 Mar 20

โปรโมชั่นสุดพิเศษ Summer Sale ลดราคาสินค้า 20% ทุกรายการ จาก บริษัท คลินตันอินเตอร์เทรด จำกัด #เครื่องมือไฟฟ้าสำหรับคนฉลาดเลือก ผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือฮาร์ดแวร์ เครื่องมือช่างไฟฟ้า ปั๊มน้ำ ปั๊มลม มอเตอร์ ฯลฯ ภายใต้แบรนด์ CLINTON,

ภาพข่าว: สนพ.ยโสธร จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้า ทั่วไป—30 Mar 20

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 ร้อยเอกทศพล พันธุ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ได้อนุมัติให้มีการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าในอาคารระดับ 1

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ทั่วไป—30 Mar 20

สาขาช่างยนต์สาขาช่างไฟฟ้ากำลังสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า เข้าเรียนต่อ ปวช.ผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า เข้าเรียนต่อ ปวส. - ภาคปกติ - ภาคสมทบ เรียนวันอาทิตย์(เหมาะสมหรับผู้ที่งานแล้ว) มีกองทุน กยศ. กู้ได้ 100% มอบตัวเพียง 1,350

ภาพข่าว: ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้า พร้อมกับป้องกันโควิด19 ทั่วไป—30 Mar 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับช่างเทคนิคในสถานประกอบการ ผู้รับเหมาอิสระ รวม 2 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 25-26 มีนาคม 2563 ทั้งนี้

ภาพข่าว: สนพ.ยโสธร เปิดทดสอบความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า ทั่วไป—30 Mar 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร โดยการนำของร้อยเอกทศพล พันธุ์เพ็ง ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร (สนพ.ยโสธร)ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานชาติช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับต้น มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมจำนวน13 คน ทั้งนี้ในการทดสอบมีจุดประสงค์

ภาพข่าว: สพร. 7 อุบลราชธานี ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ทั่วไป—27 Mar 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 15 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงาร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคพังงา ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้นักศึกษาก ทั่วไป—23 Mar 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคพังงา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพังงา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ก่อนจบการศึกษา จำนวน 24 คน เมื่อวันที่ 13 - 14

ภาพข่าว: สนพ.หนองคาย จัดทีมตรวจเยี่ยมประเมินศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้า ทั่วไป—23 Mar 20

นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย นำคณะเข้าตรวจเยี่ยม และตรวจประเมินศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย เพื่อพิจารณาการต่อใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี เดินหน้ารับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า ทั่วไป—20 Mar 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี จัดประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 26 คน โดยผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั่วไป—18 Mar 20

วันที่ 18 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้แก่พนักงานในสถานประกอบกิจการ และบุคคลทั่วไป จำนวน 14 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง

ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 12 มีนาคม 2563 ทั่วไป—20 Mar 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 12 คน มีผู้ผ่าการรับรองความรู้ความสามารถจำนวน 12 คน ทำไม “ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร” ต้องมี หนังสือรับรองความรู้ความสามารถตาม

ภาพข่าว: สนพ.หนองคาย จัดประเมินความรู้ความสามารถให้ผู้ประกอบอาชีพด้านช่างไฟฟ้า ทั่วไป—12 Mar 20

นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย จัดประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้แก่ผู้ยื่นคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 4/2563 เพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงแรงงานด้านการขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วไป—12 Mar 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน และประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชัน "รวมช่าง" ให้ผู้ประกอบการ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องปรับอากาศ และช่างเชื่อมไฟฟ้า โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 32

ภาพข่าว: สพร. 7 อุบลฯ ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั่วไป—21 Feb 20

วันที่ 21 ก.พ. 2563 สพร. 7 อุบลฯ ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับผู้ยื่นขอหนังสือรับรองฯ ซึ่งเป็นกลุ่มพนักงาน บริษัท ดูโฮม จำกัด (ทุกสาขาทั่วประเทศ) จำนวน 21 คน และช่างผู้รับเหมา จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 22 คน ณ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั่วไป—21 Feb 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการ และบุคคลทั่วไป จำนวน 21 คน ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง โดยกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ทั่วไป—20 Feb 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง โดยกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ได้จัดการประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.

ภาพข่าว: สถานประกอบกิจการ บริษัท ระยองสตาร์ จำกัด(โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง) ทั่วไป—20 Feb 20

สถานประกอบกิจการ บริษัท ระยองสตาร์ จำกัด(โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง) นำพนักงานที่ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้เพิ่มเติมให้กับพนักงาน ก่อนที่จะเข้าฝึกอบรมเพื่อทำการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ภาพข่าว: สนพ.ลพบุรี จัดประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 13 ทั่วไป—17 Feb 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้แก่พนักงานในสถานประกอบกิจการ และบุคคลทั่วไป ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง

สพร.22 นครศรีธรรมราช ทดสอบมาตรฐาน โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ทั่วไป—14 Feb 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช โดยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมอแรงงานฯ (นายมานิตย์ มงคลชื่น) ได้ให้การต้อนรับ และเยี่ยมชมเพื่อให้กำลังใจ แก่ผู้เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ตามโครงการ "1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า" ประจำปี

คลินตัน จัดโปรโมชั่น คู่ไหน...ก็ใช่เลย ตลอดเดือนแห่งความรัก ปฏิทินข่าว—13 Feb 20

บริษัท คลินตันอินเตอร์เทรด จำกัด เครื่องมือไฟฟ้าสำหรับคนฉลาดเลือก ผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือฮาร์ดแวร์ เครื่องมือช่างไฟฟ้า ปั๊มน้ำ ปั๊มลม มอเตอร์ ฯลฯ แบรนด์ CLINTON, MASAWA,BOZZ,M-TECH,MONICA,LONGYANG และ TRYTON

ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า ทั่วไป—07 Feb 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี จัดประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 16 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี โดยผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2)

ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จัดประเมินช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั่วไป—06 Feb 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง โดยกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ได้จัดการประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่๒)

ภาพข่าว: 5 ก.พ.2563 สนพ.ลพบุรี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ จำนวน 14 ทั่วไป—05 Feb 20

5 ก.พ.2563 สนพ.ลพบุรี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้แก่พนักงานในสถานประกอบกิจการ และบุคคลทั่วไป จำนวน 14 คน

ภาพข่าว: ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงแรงงานตรวจเยื่ยมการทดสอบฯ E -testing สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั่วไป—05 Feb 20

รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน และหัวหน้าส่วน ตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบ ฯ E-testingฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 โดยมีผู้เข้าทดสอบจำนวน 20 คน ณ