Sunday May 31, 2020 10:31

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป Press Releases

ภาพข่าว: ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ส่งมอบหน้ากาก KN-95 ให้แก่โรงพยาบาลปลวกแดง จังหวัดระยอง ทั่วไป—26 May 20

เมื่อเร็วๆ นี้ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ร่วมมอบหน้ากากอนามัย KN-95 ให้แก่โรงพยาบาลปลวกแดง จังหวัดระยอง มุ่งมั่นสนับสนุนและปกป้องเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ผู้เป็นแนวหน้าในการช่วยเหลือผู้ป่วยจากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่อีอีซี บริษัทฯ

ภาพข่าว: ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ส่งมอบหน้ากาก KN-95 ให้แก่โรงพยาบาลปลวกแดง จังหวัดระยอง ทั่วไป—26 May 20

เมื่อเร็วๆ นี้ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ร่วมมอบหน้ากากอนามัย KN-95 ให้แก่โรงพยาบาลปลวกแดง จังหวัดระยอง มุ่งมั่นสนับสนุนและปกป้องเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ผู้เป็นแนวหน้าในการช่วยเหลือผู้ป่วยจากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่อีอีซี บริษัทฯ

ภาพข่าว: ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป สนับสนุนกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวใน จ. ทั่วไป—21 May 20

เมื่อเร็วๆ นี้ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป โดยนายสัญญา เบ้าพูนทอง (กลางขวา) ผู้จัดการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ

ภาพข่าว: ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปสนับสนุนโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในจ. ทั่วไป—19 May 20

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในเครือดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ให้การสนับสนุนโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและแกนนำชุมชนด้านสุขภาพ ประจำปี 2563 ที่ ต. เขาคันทรง อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี

ภาพข่าว: ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้เมืองพัทยาร่วมหนุนโรงพยาบาลในอีอีซีสู้ภัยโควิด-19 ทั่วไป—14 May 20

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มอบหน้ากากอนามัย KN-95 ให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อนำไปแจกจ่ายและส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ผู้ทำหน้าที่ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ ต้านภัยโควิด-19 ทั่วไป—07 May 20

เมื่อเร็วๆ นี้ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องทีมแพทย์ผู้เป็นกำลังสำคัญในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้โรงพยาบาลรามาธิบดีจำนวน 1,000

”โครงการ ดับบลิวเอชเอ ปันกัน” เปิดตลาดออนไลน์ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ผลิตภัณฑ์จากชุมชนในโ ทั่วไป—27 Apr 20

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เปิดตัวโครงการ ดับบลิวเอชเอ ปันกัน เปิดพื้นที่ประชาสัมพันธ์และช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ในจังหวัดชลบุรีและระยอง โดยเว็บไซต์ https://pangan.wha-industrialestate.com/th/home

ภาพข่าว: ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 42 ทั่วไป—21 Apr 20

ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัดสำนักงานนิคมดับบลิวเอชเอตะวันออกร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 42 ณ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก โดยมีสมาชิกชมรม ESEC

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จัดสัมมนาออนไลน์อบรมด้านการบินสนับสนุนธุรกิจอากาศยานไทย ปฏิทินข่าว—17 Apr 20

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ดับบลิวเอชเอคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับเครือข่ายธุรกิจอากาศยานประเทศอิตาลี จัดสัมมนาพิเศษทางออนไลน์ภายใต้หัวข้อ “Building your Aviation Portfolio for 2020 Global Aviation Market”

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เลื่อนจัดประชุมผู้ถือหุ้น เลี่ยงสถานการณ์ COVID-19 จ่อชงบอร์ดปันผลระหว่างกาล ปฏิทินข่าว—13 Apr 20

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ผู้นำธุรกิจแบบครบวงจร ด้านโลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม บริการสาธารณูปโภคและพลังงาน และดิจิทัลแพลตฟอร์ม

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ช่วยเหลือชุมชน สร้างสังคมปลอดภัยเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 ทั่วไป—10 Apr 20

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มีความห่วงใยในการดูแลชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมเพื่อให้ทุกคนในพื้นที่ปลอดภัยและสามารถป้องกันตนเองจากเชื้อโรค ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป พร้อมด้วยประธานคณะกรรมการดับบลิวเอชเอ และมูลนิธินายแพทย์สมยศ อนันตประยูร ปฏิทินข่าว—03 Apr 20

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ มอบเงินช่วยเหลือให้แก่โรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 10 ล้านบาท พร้อมส่งกำลังใจให้แพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลผู้ทำหน้าที่ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบ

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป สนับสนุนการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทย ทั่วไป—30 Mar 20

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่ครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนของภาคเอกชน โครงการอีอีซีมีภาครัฐช่วยสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ มากมาย เช่น

ภาพข่าว: ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั่วไป—11 Mar 20

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี วิชาเอกการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 120 คน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป แสดงปาฐกถาในเวที MFA CEO Forum ครั้งที่ ปฏิทินข่าว—09 Mar 20

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวจรีพร จารุกรสกุล (กลาง) ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญจากกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมแสดงปาฐกถาในเวทีเสวนา MFA CEO Forum ครั้งที่ 20 ภายใต้หัวข้อ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป แสดงปาฐกถาในเวที MFA CEO Forum ครั้งที่ ปฏิทินข่าว—09 Mar 20

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวจรีพร จารุกรสกุล (กลาง) ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญจากกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมแสดงปาฐกถาในเวทีเสวนา MFA CEO Forum ครั้งที่ 20 ภายใต้หัวข้อ

ประธานคณะกรรมการบริษัท ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำปี ทั่วไป—25 Feb 20

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำอันดับหนึ่งในการให้บริการโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม ระบบสาธารณูปโภคและพลังงาน รวมทั้งดิจิทัลแบบครบวงจร

ภาพข่าว: ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป สนับสนุนสโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซีต่อเนื่องเป็นปีที่ ทั่วไป—21 Feb 20

เมื่อเร็วๆ นี้ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เข้าร่วมงานแถลงข่าว "ฉลามชล คนกันเอง 2020" ประกาศสนับสนุนสโมสรฟุตบอลชลบุรีเอฟซีต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 โดยนายรักษ์พล กังน้อย (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการนิคมอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์

ภาพข่าว: ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จัดงานสัมมนา เดินหน้าพลังงานสะอาด ขยะอุตสาหกรรมสู่พลังงานไฟฟ้า พลังงาน—18 Feb 20

เมื่อเร็วๆ นี้ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จัดงานสัมมนาในหัวข้อ "ขยะอุตสาหกรรมสู่พลังงานไฟฟ้า (Industrial Waste to Energy)" ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมรวมถึงแนะนำโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ (CCE)

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ณ หาดเตยงาม ร่วมปลูกฝังการพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน ทั่วไป—17 Feb 20

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในเครือดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป นำทีมโดยนางสาวศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ของบริษัท

ภาพข่าว: ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ต้อนรับคณะผู้แทนจากสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ทั่วไป—13 Feb 20

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ (กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ณ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2 (WHA CIE 2) โดยคณะฯ

ภาพข่าว: ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในชุมชนห่างไกล ผ่านโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ทั่วไป—05 Feb 20

สังคมไทยเป็นสังคมที่ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเกื้อกูล เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันทั้งในยามสุขและยามทุกข์ โดยได้ปลูกฝังความคิดเรื่องความกตัญญูรู้คุณให้กับเด็กๆ แสดงความเคารพต่อบุพการีและผู้ใหญ่ ด้วยการดูแลผู้มีพระคุณในยามแก่เฒ่า แต่ปัจจุบัน

ภาพข่าว: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปร่วมบรรยายในงานสัมมนา หุ้น—03 Feb 20

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญจากสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตในปี 2563 ปฏิทินข่าว—29 Jan 20

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เผยความสำเร็จธุรกิจในปี 2562 เติบโตเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เดินหน้าประกาศแผนธุรกิจประจำปี 2563 พร้อมพัฒนาธุรกิจขับเคลื่อนการเติบโตของทั้ง 4 กลุ่ม ตั้งเป้ารายได้และส่วนแบ่งกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 และคาดว่าอัตราผลกำไร EBITDA

ชุมชนเรียนรู้รักษ์สิ่งแวดล้อมกับดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ทั่วไป—27 Jan 20

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดโครงการและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

ภาพข่าว: ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ทั่วไป—20 Jan 20

เมื่อเร็วๆ นี้ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประจำปี สนับสนุนถุงยังชีพและอุปกรณ์ผู้ป่วยยากไร้ให้ชุมชนในเขตพื้นที่ อบต.ตาสิทธิ์ อ. ปลวกแดง จ. ระยอง โดยนางสาวศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวเอชเอ

ภาพข่าว: ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป สนับสนุนงานวิ่งการกุศลเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลปลวกแดง ทั่วไป—14 Jan 20

เมื่อเร็วๆ นี้ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป นำโดย นางสาวศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคจำนวน 210,380 บาท สนับสนุนโครงการจัดงานวิ่งการกุศล

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ญ. ชนิดา ภูเชิดสาย (น้องเค้ก) ทั่วไป—09 Jan 20

นางสาวศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบของที่ระลึกร่วมแสดงความยินดีแก่ ด.ญ.ชนิดา ภูเชิดสาย (น้องเค้ก) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพระบายสี

ภาพข่าว: ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ต้อนรับคณะผู้แทนจากมณฑลเสฉวน ทั่วไป—27 Dec 19

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ (แถวหน้า กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมการขนส่งประจำมณฑลเสฉวน ประเทศจีน นำโดย มร. เหลย เล่ย (แถวหน้า ที่ 3 จากซ้าย)