Monday July 22, 2019 23:24

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Press Releases

SET Note ฉบับที่ 6/2562 หุ้นค้าปลีกไทยอยู่อันดับไหนในอาเซียน ? น.ส. ปฐมาภรณ์ นิธิชัย ฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หุ้น—22 Jul 19

เมื่อเมืองเติบโตขึ้น จำนวนประชากรที่อยู่อาศัยหรือทำงานในเขตเมืองย่อมเพิ่มขึ้นตลอดจนจำนวนนักท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจค้าปลีก อย่างไรก็ตาม ชีวิตที่ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ MOU สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา ผลิตงานวิจัย หุ้น—19 Jul 19

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรภพ เกียรติพงษ์สาร ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ และสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา

TRITN รับเงินเพิ่มทุนครบ 490 ลบ. Zico Trust (s) Ltd. ลั่นพร้อมช่วยเสริมสร้างให้บริษัทเติบโตได้อย่างต หุ้น—19 Jul 19

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ("บริษัท") หรือ TRITN โดยนายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงการได้มาของการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบถ้วนทั้งจำนวนเป็นเงิน 490,000,000 บาท จาก Zico Trust (s)

ภาพข่าว: SET Social Impact Day 2019 ส่งเสริมการแก้ป้ญหาสังคมอย่างยั่งยืน ทั่วไป—19 Jul 19

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวในงาน SET Social Impact Day 2019 "ออกแบบ ทางออก มหาชน" การแก้ปัญหาสังคมโจทย์สำคัญอยู่ที่ทำอย่างไรให้ต่อเนื่อง ทำอย่างไรให้คนในสังคมสมัครใจร่วมกันทำดี จึงเป็นที่มาของแพลตฟอร์ม SET Social

ภาพข่าว: SET Social Impact Day 2019 ออกแบบ ทางออก มหาชน หุ้น—17 Jul 19

กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดงาน SET Social Impact Day 2019 "ออกแบบ ทางออก มหาชน" พร้อมด้วยองค์กรพันธมิตร สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ บริษัท ไลฟ์อีส กรุ๊ป จำกัด โครงการพอแล้วดี

ศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร ยิ้มแก้มปริเมื่อ BGC เปิดตัวอย่างสวยงามในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หุ้น—17 Jul 19

สมกับที่ทุ่มเทแรงกายและใจในการทำงาน ... ศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร ยิ้มแก้มปริเมื่อ BGC เปิดตัวอย่างสวยงามในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยังคงครองความเป็นหุ้นที่ทุกคนสนใจอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเตรียมขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มเติม ทั้งตลาดในและต่างประเทศ

ภาพข่าว: อินทัชคว้า 2 รางวัลเกียรติยศ บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี จากงาน Money Banking Awards 2019 หุ้น—12 Jul 19

นายเอนก พนาอภิชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (คนที่ 5 จากซ้าย) รับ 2 รางวัลเกียรติยศ "บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย" และ "บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี" จากงาน Money & Banking

ภาพข่าว: AIMCG เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก หุ้น—12 Jul 19

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กองทรัสต์ AIMCG เข้าเทรดวันแรก มั่นใจศักยภาพทรัพย์สินไลฟ์สไตล์มอลล์มีผลการดำเนินโดดเด่น หุ้น—12 Jul 19

กองทรัสต์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท หรือ 'AIMCG' เข้าเทรดวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (12 ก.ค.2562) มั่นใจจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว จากคุณภาพทรัพย์สินไลฟ์สไตล์ 3 โครงการที่เข้าลงทุนครั้งแรก ที่มีอัตราเช่าพื้นที่สูง

ภาพข่าว: การบินไทยร่วมมือตลาดหลักทรัพย์ออกบัตรโดยสารสำหรับลูกค้าภาคธุรกิจ ไลฟ์สไตล์—10 Jul 19

นายกรกฎ ชาตะสิงห์ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายขายประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และนางพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท การบินไทยฯ

ภาพข่าว ARIN เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก หุ้น—10 Jul 19

ภากร ปีตธวัชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ พล.ต.อ. วีระพงษ์ ชื่นภักดี ประธานกรรมการ บมจ. อรินสิริ แลนด์ ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ.

ภาพข่าว: IPO Roadmap เปิดมุมมองการระดมทุนผ่านตลาดทุนต่อยอดการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ปฏิทินข่าว—10 Jul 19

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เดินหน้าส่งเสริมความเข้าใจแก่เจ้าของกิจการ เรียนรู้เส้นทางการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านหลักสูตร "IPO Roadmap" โดยจัดต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 5

คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ทรูมูฟ ชนะคดี กรณีข้อพิพาทกับ กสท. โทรคมนาคม ไอที—10 Jul 19

คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ทรูมูฟ ชนะคดี กรณีข้อพิพาทกับ กสท. โทรคมนาคม เกี่ยวกับการหักค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC) จากรายได้ก่อนคำนวณผลประโยชน์ตอบแทน มูลค่า 11,946.15 ล้านบาท บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับกรณีที่บริษัท

กรณี บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (NBC) ได้รับการปลด SP จากการแก้ไขปัญหาส่งงบการเงินล่าช้าแล้ หุ้น—05 Jul 19

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 16 แห่ง เป็นการชั่วคราว 1 เดือน ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562 ด้วยบัญชี Cash Balance นั้น นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า บริษัท เนชั่น

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแสดงความยินดี OSP เข้า SET 50 หุ้น—05 Jul 19

นายเพชร โอสถานุเคราะห์ (ขวา) ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP ให้การต้อนรับ นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ (ซ้าย) รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายงานการลงทุนทางตรงในต่างประเทศของบริษัทจดทะเบียนใน mai ปี 2561 ฝ่ายวิจัย หุ้น—04 Jul 19

- ณ สิ้นปี 2561 บริษัทจดทะเบียนจานวน 45 บริษัทมีการลงทุนในต่างประเทศ หรือคิดเป็น 28% ของบริษัทจดทะเบียนใน mai เพิ่มขึ้นจาก 41 บริษัทในปีก่อน โดยในทุกอุตสาหกรรมมีการลงทุนในต่างประเทศ สาหรับภูมิภาคเป้าหมายหลักของการลงทุนได้แก่ อาเซียน

ภาพข่าว: เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงานสัญจร นครศรีธรรมราช หุ้น—04 Jul 19

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จัดงานสัมมนาตลาดหลักทรัพย์ฯสัญจร จ.นครศรีธรรมราช ในหัวข้อ "เทศกาลลงทุน ออมหุ้น สร้างเงินล้าน" และ "หุ้นเด่นครึ่งปีหลัง" พิเศษสำหรับนักลงทุนชาวนครศรีธรรมราช

ภาพข่าว: ARiP ร่วมกับ SET, mai และ maiA จัดงาน Executive forum BUSINESS TRANSFORMATION หุ้น—04 Jul 19

เมื่อเร็ว ๆ นี้ BUSINESS+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ในฐานะสื่อและผู้ให้บริการด้านดิจิทัลครบวงจร ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จัดงาน Executive forum "BUSINESS

INVESTORY Mobile Exhibition on School 2019 หุ้น—03 Jul 19

INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดคาราวานกิจกรรม "INVESTORY Mobile Exhibition on School 2019" จำลองชุดนิทรรศการของ INVESTORY ไปให้ความรู้ด้านการออมและการวางแผนทางการเงินให้แก่กลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ยกความรู้ด้านการออมสู่ต่างจังหวัด หุ้น—03 Jul 19

INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดคาราวานกิจกรรม "INVESTORY Mobile Exhibition on School 2019" จำลองชุดนิทรรศการของ INVESTORY ไปให้ความรู้ด้านการออมและการวางแผนทางการเงินให้แก่กลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

เอ็ม บี เค จับมือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน SET Social Impact Fair 2019 ผ้าเปลี่ยนโลก @ MBK Center หุ้น—02 Jul 19

นายสมพล ตรีภพนารถ(ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นางสาวนพเก้า สุจริตกุล (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรุงศรีจับมือตลาดหลักทรัพย์จัดงานเสวนา Journey to IPO เพิ่มโอกาสธุรกิจผ่านตลาดทุนไทย ทั่วไป—02 Jul 19

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จัดงานเสวนา "Journey to IPO" ให้กับลูกค้ากรุงศรี โดยมีนายสิทธิไชย มหาคุณ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ

ไทยพาณิชย์ลงนามขายธุรกิจประกันชีวิตให้กลุ่มเอฟดับบลิวดี และร่วมเป็นพันธมิตร หุ้น—01 Jul 19

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("SCB") รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ว่า ธนาคารได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นซึ่งมีผลผูกพันเพื่อการขายหุ้นที่ธนาคารถืออยู่ทั้งหมดในบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ("SCB Life")

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ บมจ. เอ็ม บี เค ชวนร่วม SET Social Impact Fair 2019 ปฏิทินข่าว—01 Jul 19

นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บมจ. เอ็ม บี เค ร่วมเปิดงาน SET Social Impact Fair 2019 "ผ้าเปลี่ยนโลก" เปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้ 19 ธุรกิจเพื่อสังคมกลุ่มหัตถกรรมทอมือ

เอ็ม บี เค จับมือ SET จัดงาน SET Social Impact Fair 2019 ผ้าเปลี่ยนโลก @ MBK Center ปฏิทินข่าว—28 Jun 19

เอ็ม บี เค จับมือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 19 ธุรกิจเพื่อสังคมกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือ รวมพลังสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จัดงาน SET Social Impact Fair 2019@MBK Center ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2562 ณ ลาน

ภาพข่าว: ฟินันเซีย เปิดเวทีสัมมนาบอกเคล็ดลับนักลงทุนมือใหม่ หุ้น—28 Jun 19

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ 'Finansia' นำทีมกลยุทธ์ทางเทคนิคและเทรนเนอร์ผู้ให้คำปรึกษาด้านการลงทุน ร่วมจัดสัมมนาให้ความรู้แก่กลุ่มนักลงทุน ในกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 'SET one on one' หัวข้อ

ภาพข่าว: SET Social Impact Gym 2019 เดินหน้าพัฒนาศักยภาพ SE สู่ความยั่งยืนต่อเนื่องปี หุ้น—27 Jun 19

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอื้อมพร ปัญญาใส นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ นำทีมผู้บริหารจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผนึก 31 บจ. mai ผู้ทรงคุณวุฒิและฟินเทค เดินหน้าสร้าง SE แข็งแกร่ง พร้อมขยายผล SET หุ้น—27 Jun 19

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จัดโครงการ SET Social Impact Gym 2019 เดินหน้าพัฒนาศักยภาพธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) สู่ความยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ภาพข่าว: ACG เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก หุ้น—27 Jun 19

แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ.

ภาพข่าว: พิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรม ก้าวสู่ปีที่ 45 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปฏิทินข่าว—26 Jun 19

ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรม "ก้าวสู่ปีที่ 45 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย" ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถร่วมชมผลงานศิลปะจากศิลปินชั้นนำ