Friday December 4, 2020 09:23

ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ Press Releases

อาคเนย์ จัดงาน TNQA CELEBRATE DAY มอบรางวัลเชิดชูเกียรติตัวแทนคุณภาพ ปฏิทินข่าว—01 Sep 20

ภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต พร้อมด้วยนายจิรวัฒน์ พฤกษ์ภูรีพงศ์ แม่ทัพใหญ่ช่องทางการขายฝ่ายตัวแทน ร่วมงานฉลองความสำเร็จตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ TNQA CELEBRATE DAY พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้ผู้พิชิตคุณวุฒิ TNQA ครั้งที่ 37 ณ เดอะ

ภาพข่าว: เมืองไทยประกันชีวิต มอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดี แก่ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ TNQA ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563 ปฏิทินข่าว—06 Aug 20

นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีกับคณะตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพของเมืองไทยประกันชีวิต ในโอกาสเข้ารับรางวัล

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ตอกย้ำความเป็นตัวแทนมืออาชีพ เข้ารับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ TNQA ปฏิทินข่าว—03 Aug 20

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนมืออาชีพ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ที่ได้รับรางวัลโล่กิตติคุณ 15 ปี ในพิธีมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (TNQA) ครั้งที่ 37 ประจำปี

ภาพข่าว: ตัวแทนฯไทยประกันชีวิตรับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ปฏิทินข่าว—31 Jul 20

นายพิชัย ยอวิทยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ฝ่ายกิจการตัวแทน) บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนฯ ที่ได้รับโล่รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 20 ปี, 15, ปี และ 10 ปี ในงานมอบรางวัล “ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (TNQA)

ภาพข่าว: ตัวแทนคุณภาพ FWD รับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (TNQA) ประจำปี ปฏิทินข่าว—24 Jul 20

นายสหพล พลปัถพี (คนที่ 1 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานตัวแทน และนายอรรถพล ภมรพล (คนที่ 1 จากซ้าย) National Sales Director บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 10 ปี ที่เข้าร่วมรับ

Gossip News : กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ส่งตัวแทน 125 คน รับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ทั่วไป—26 Jun 20

ดร.อุกฤษฏ์ ศรีดโรมนต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตัวแทน บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนของบริษัทฯ ที่ได้รับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ หรือ TNQA (Thailand National Quality Awards) ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563

ตัวแทนฯ ไทยประกันชีวิตโชว์ศักยภาพ กวาดรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ปี ปฏิทินข่าว—16 Jun 20

ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า Business Model ของบริษัทฯ มุ่งสู่การเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน

ภาพข่าว: เอฟดับบลิวดี ปลื้ม ตัวแทนมือทองคว้ารางวัลตัวแทนคุณภาพ (TNQA) ครั้งที่ ทั่วไป—08 Jul 19

นายบรรณยง นราสวัสดิ์ (แถวล่าง คนที่ 4 จากขวา) ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำตัวแทนคุณภาพของบริษัทฯเข้ารับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (TNQA) ครั้งที่ 36 ประจำปี 2562 จัดโดยสมาคมประกันชีวิตไทย

ภาพข่าว: กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต รับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ TNQA ครั้งที่ ปฏิทินข่าว—02 Jul 19

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดย นางแซลลี่ โอฮาร่า (แถวหน้าคนที่ 4 จากขวา ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ถ่ายภาพร่วมกับ นายประสงค์ พูนธเนศ (แถวหน้าคนที่ 5 จากขวา) ปลัดกระทรวงการคลัง ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ (แถวหน้าคนที่ 5 จากซ้าย)

ภาพข่าว: ตัวแทนดีเด่น ครั้งที่ 36 ไทยประกันชีวิต ทั่วไป—27 Jun 19

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง และ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนไทยประกันชีวิต ที่ได้รับรางวัล "ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ" ครั้งที่ 36 ประจำปี 2562 โดยมี

ภาพข่าว: ตัวแทน SCBLIFE รับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ทั่วไป—24 Jun 19

นายเสถียร เลี้ยววาริณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE นำคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี และเชิดชูเกียรติคุณความสำเร็จของพลังตัวแทนคุณภาพของบริษัท ภายใน พิธีมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562

ภาพข่าว: เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมแสดงความยินดีแก่ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ในงาน TNQA ครั้งที่ 36 ทั่วไป—24 Jun 19

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เมืองไทยประกันชีวิต นำทัพตัวแทนคุณภาพ รับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ ปฏิทินข่าว—19 Jun 19

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับช่องทางตัวแทนประกันชีวิตสู่การเป็นนักวางแผนด้านการประกันชีวิตที่สามารถออกแบบให้คำปรึกษา

กรุงเทพประกันชีวิต แสดงความยินดีกับทีมงานมืออาชีพคว้ารางวัล ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (TNQA) หุ้น—17 Jul 18

กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมแสดงความยินดีกับสุดยอดนักขายในงานมอบรางวัล "ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ" ครั้งที่ 35 ประจำปี 2561(TNQA 35th) โดยสมาคมประกันชีวิตไทย

ภาพข่าว: ตัวแทนคุณภาพดีเด่น อลิอันซ์ อยุธยา ประจำปี 2561 ทั่วไป—25 Jun 18

ประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนประกันชีวิตของ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ในโอกาสที่ได้รับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังมอบรางวัล ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ประจำปี ทั่วไป—22 Jun 18

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลโล่ตัวแทนคุณภาพดีเด่น กิตติคุณ 20 ปี และ 15 ปี พร้อมเกียรติบัตร ในงานมอบรางวัล "ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2561 (35th THAILAND NATIONAL QUALITY

ปลื้มตัวแทนไทยประกันชีวิต กวาดรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่น ครั้งที่ 35 ทั้งกิตติคุณ 20 ปี 15 ปี และ 10 หุ้น—21 Jun 18

นับเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจของตัวแทนประกันชีวิต ในพิธีมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ หรือ Thailand National Quality Award : TNQA ครั้งที่ 35 ประจำปี 2561 จัดโดยสมาคมประกันชีวิตไทย ซึ่งในปีนี้มีตัวแทนไทยประกันชีวิต

ภาพข่าว: ตัวแทนดีเด่นกิตติคุณ 20 ปี หุ้น—20 Jun 18

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้เกียรติมอบโล่รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 20 ปี แก่นางลักขณา จารุกิจวณิชย์ ตัวแทน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดเพียงคนเดียวในพิธีมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ หรือ TNQA

ภาพข่าว: ตอกย้ำตัวแทนต้นแบบ 12 TNQA SCBLIFE รับรางวัล ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ปี ทั่วไป—19 Jun 18

คุณเสถียร เลี้ยววาริณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย คุณสหพล พลปัถพี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานตัวแทนประกันชีวิตนำ 12 ตัวแทนคุณภาพดีเด่น SCBLIFE รับมอบรางวัล " ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ" ประจำปี 2561 จากคุณประสงค์ พูนธเนศ

ภาพข่าว: ตัวแทนดีเด่น ครั้งที่ 35 หุ้น—18 Jun 18

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนไทยประกันชีวิต ที่ได้รับรางวัล "ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2561" (Thailand National Quality Awards : TNQA 35th) โดยมี ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล

ภาพข่าว: เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมแสดงความยินดีแก่ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ในงาน TNQA ครั้งที่ 35 ทั่วไป—18 Jun 18

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง และนายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกพร้อมแสดงความยินดีกับคณะตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพของเมืองไทยประกันชีวิต โอกาสเข้ารับรางวัล

ภาพข่าว: เอฟดับบลิวดี ปลื้ม ตัวแทนมือทองคว้ารางวัลตัวแทนคุณภาพ (TNQA) ทั่วไป—11 Jul 17

มร.ฮาน เรดมาร์คเกอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานตัวแทน (แถวบน คนที่ 3 จากซ้าย) บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำตัวแทนคุณภาพของบริษัทฯเข้ารับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (TNQA) ครั้งที่ 34ประจำปี 2560 จัดโดยสมาคมประกันชีวิตไทย

ภาพข่าว: ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต คว้าแชมป์ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติต่อเนื่อง 30 ทั่วไป—07 Jul 17

นายสมชัย สัจจพงษ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงการคลัง ให้เกียรติร่วมมอบรางวัลคุณวุฒิตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ หรือ TNQA ต่อเนื่อง 30 ปี คนแรกของประเทศแก่ นายทรงสันห์ สถิตนาเวศกุล ตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE

ภาพข่าว: แสดงความยินดีกับตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 ทั่วไป—28 Jun 17

คุณปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คุณนรรักษ์ จิรชาญชัย คุณนพพล เบี้ยวไข่มุข รองกรรมการผู้จัดการ และ คุณชวลิต ทองรมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส-ฝ่ายขาย และ CAO ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพ บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด

ภาพข่าว: ตัวแทนดีเด่น ทั่วไป—27 Jun 17

ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนไทยประกันชีวิต ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ "ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2560" โดยมี

ภาพข่าว: ตัวแทนคุณภาพดีเด่น อลิอันซ์ อยุธยา ประจำปี 2560 ทั่วไป—27 Jun 17

สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ ?เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนประกันชีวิตของ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยาประกันชีวิต ในโอกาสที่ได้รับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ

SCBLIFE ปลื้ม สุดยอดตัวแทนต้นแบบ ทรงสันห์ สถิตนาเวศกุล คว้าตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ 30 ปี หุ้น—22 Jun 17

ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต (SCBLIFE) ปลื้ม สุดยอดตัวแทนต้นแบบ "ทรงสันห์ สถิตนาเวศกุล" คว้ารางวัลคุณวุฒิตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ หรือTNQA ต่อเนื่อง 30 ปี คนแรกของประเทศ สร้างความภาคภูมิใจ และเชิดชูเกียรติประวัติสูงสุดให้กับวงการประกันชีวิตไทย

ตัวแทน OCEAN LIFE ไทยสมุทรฯ ผนึกพลังความสำเร็จเข้ารับรางวัล TNQA หุ้น—13 Jun 17

(กรุงเทพฯ) คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า งานมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (Thailand National Quality Awards : TNQA) ครั้งที่ 34 ประจำปี 2560 ตัวแทน OCEAN LIFE

ภาพข่าว: ตอกย้ำความสำเร็จด้านการพัฒนาบุคลากร กรุงเทพประกันชีวิต นำทีมตัวแทนและที่ปรึกษาการเงิน หุ้น—06 Jul 16

อีกหนึ่งบทพิสูจน์ของทีมตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาการเงินคุณภาพของกรุงเทพประกันชีวิต นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหาร บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมแสดงความยินดีกับทีมงานคุณภาพ ในโอกาสขึ้นรับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติครั้งที่

ภาพข่าว: อาคเนย์ประกันชีวิตนำทีมรับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ ทั่วไป—06 Jul 16

ดร.อภิชัย บุญธีรวร รองประธานกรรมการบริหาร อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน และ นายวิชัย ชีวศรีรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานตัวแทน บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีแก่ทีมตัวแทนอาคเนย์ประกันชีวิต