Sunday December 15, 2019 09:44

ทักษิณ Press Releases

มหาวิทยาลัยทักษิณ โชว์ศักยภาพด้านดนตรี จัดคอนเสริ์ต Shades Of Emotion ดึง เครือข่าย 25 สถาบัน กว่า 130 คน บรรเลงร่วมกับ วง Parichat Wind Orchestra ถ่ายทอดบทเพลงสุดประทับใจ ณ หอเปรมดนตรี ทั่วไป—09 Dec 19

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ หลักสูตรดุริยางคศาสตร์สากล กลุ่มวงดุริยางค์เครื่องลม ร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียง รวม 15 สถาบัน จัดการแสดงคอนเสิร์ต

มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือภาคีเครือข่ายจัดลงนามความร่วมมือด้านการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่สถานประกอบการและส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาที่กำลังสำเร็จการศึกษามีงานทำ มุ่งแก้ปัญหาการว่างงาน ทั่วไป—09 Dec 19

มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่สถานประกอบการและส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาที่กำลังสำเร็จการศึกษามีงานทำ ระหว่างบริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท

มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือภาคีเครือข่าย สร้างบ้านปลาหมายเลข ๙ ตามแนวทางของพ่อ ทั่วไป—06 Dec 19

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งและฟาร์มทะเลชุมชนบ้านใหม่ (ท่าเสา) หมู่ที่ ๑ ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ชมรมเพาะกล้า มหาวิทยาลัยทักษิณ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กรมประมง

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติมาเลเซีย ทั่วไป—27 Nov 19

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติมาเลเซีย The National Academy of

ม.ทักษิณ เดินหน้าลดปัญหาขยะทะเล สร้าง นิสิตจิตอาสา รักษ์ทะเล ขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่ายชุมชนพื้น ทั่วไป—25 Nov 19

มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล และคณะกรรมการกิจกรรมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กำหนดจัดโครงการ "นิสิตจิตอาสา รักษ์ทะเล" ในวันที่ 23 เดือนพฤศจิกายน

Super Poll ทำอย่างไรเราจึงก้าวข้ามทักษิณได้ ทั่วไป—25 Nov 19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ทำอย่างไรเราจึงก้าวข้ามทักษิณได้ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)

ม.ทักษิณ รับมอบเงิน กองทุนนักศึกษาเพื่อสังคม พร้อมร่วมมือเครือข่ายภาคประชาชน ทั่วไป—22 Nov 19

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา และอาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิตพัทลุง พร้อมด้วยบุคลากรและนิสิต ร่วมรับมอบทุนจาก นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

ม.ทักษิณ ลงนามความร่วมมือเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก สพม.เขต 16 ทั่วไป—20 Nov 19

คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มุ่งยกระดับคุณภาพครูเชิงพื้นที่ และพัฒนานักเรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการสู่สังคม เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน

รำลึก ป๋าเปรม รัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ ผ่าน เปียโน ของฝากชิ้นสุดท้ายเคียงคู่อาคาร หอเปรมดนตรี ทั่วไป—14 Nov 19

"พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์" อดีตนายกรัฐมนตรี รัฐบุรุษ และประธานองคมนตรีในพระมหากษัตริย์ถึง 2 พระองค์ ซึ่งท่านถึงแก่อสัญกรรมอย่างสงบในเช้าที่ 26 พฤษภาคม 2562 ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในวัย 99 ปี แม้คนส่วนใหญ่ต่างรู้กันดีว่า

ภาพข่าว: ลอยกระทงลงขัน มหาวิทยาลัยทักษิณ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย ชูแนวคิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั่วไป—14 Nov 19

ณ ริมบึง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.กิตติธัช คงชะวัน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา ผู้บริหาร บุคลากร นิสิต

ลอยกระทงลงขัน มหาวิทยาลัยทักษิณ เน้นประโยชน์สูงสุด ได้ร่วมทำบุญช่วยลด ละ เลิก ทั่วไป—11 Nov 19

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 เป็นต้นไป ณ ริมบึง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชวนร่วมลอยกระทง ร่วมทำบุญ ร่วมรักษ์โลกไปกับมหาวิทยาลัยทักษิณ กิจกรรม "ลอยกระทงลงขัน" ร่วมกันลดขยะที่เกิดจากกระทง

พิธีรับหมวกพยาบาลและประดับเข็มชั้นปี แก่นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ทั่วไป—07 Nov 19

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 จนถึงปัจจุบัน โดยมีนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 2 (รุ่นที่ 1) จำนวน 60 คน คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงการเตรียมความพร้อมของนิสิตพยาบาลในการเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล

จากห้องเรียนสู่ท้องทุ่ง สร้างคนเก่ง และดี ที่สังคมต้องการ ทั่วไป—24 Oct 19

ม.ทักษิณ และ ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัยเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน ชวนนักเรียนโครงการ SMA ปิดตำรา เดินออกจากห้องเรียนสู่ประสบการณ์ใหม่เพื่อเสริมสร้างทักษะที่อาจตกหล่นของเยาวชนแห่งศตวรรษที่ 21 "เด็กเก่งวิชาการ แต่ต้องไม่ลืมทักษะชีวิต

ภาพข่าว: FTE เปิดแผนธุรกิจแก่คณะนักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ หุ้น—01 Oct 19

นายทักษิณ ตันติไพจิตร กรรมการผู้จัดการ นายมนต์นฤทธิ์ ธาราพงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และนายปฤณ บุรีคำ ผู้จัดการแผนกขายระบบดับเพลิง บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (FTE)

กรมประมง ผนึกกำลัง CP-TRUE จัดสร้างปะการังเทียม 1,000 แท่ง 12 กันยานี้ ดีเดย์ ส่งมอบชุมชนสงขลา และ ทั่วไป—12 Sep 19

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ สวนป่าทักษิณ (บริเวณชายฝั่งทะเลตลาดประชารัฐบ่อตรุ) อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา พล.ร.ต.ภูมิพันธ์ นิลกำแหง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก ประมงจังหวัดสงขลา นายเรวัตร

ม.ทักษิณ ยกย่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว บุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ทั่วไป—30 Aug 19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ปีพุทธศักราช 2544 ระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ม.ทักษิณ ยกย่อง รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์ รางวัลบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ทั่วไป—30 Aug 19

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์ สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปีพุทธศักราช 2545 และระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาพข่าว: FTE ยกทัพบุกงาน TEMCA FORUM EXHIBITION 2019 PATTAYA ทั่วไป—27 Aug 19

นายทักษิณ ตันติไพจิตร กรรมการผู้จัดการ (ที่3จากซ้าย) และนายมนต์นฤทธิ์ ธาราพงศ์สวัสดิ์ (ที่2จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมทีมงานบริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (FTE) ออกบูธแสดงสินค้าในงาน "TEMCA FORUM & EXHIBITION 2019 PATTAYA"

ข่าวซุบซิบ: ทักษิณ ตันติไพจิตร เอ็มดีใหญ่ FTE ดูสดใสเป็นพิเศษ แว่วมาว่าครึ่งปีหลังงานแน่น หุ้น—23 Aug 19

ช่วงนี้ ทักษิณ ตันติไพจิตร เอ็มดีใหญ่ FTE ดูสดใสเป็นพิเศษ แว่วมาว่าครึ่งปีหลังงานแน่น ทั้งภาครัฐ เอกชน ตุนแบ็คล็อกมูลค่ากว่า450 ล้านบาท ด้านอัตรากำไรก็ดูดีระยะยาว หลังลงซอฟแวร์ใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการดำเนินงาน แถมยังเดินสายแนะนำผลิตภัณฑ์แบบถี่ๆ

ภาพข่าว: FTE โชว์ผลประกอบการครึ่งปีแรก คาดทั้งปีเติบโตไม่ต่ำกว่า12.5% หุ้น—22 Aug 19

นายทักษิณ ตันติไพจิตร (กลาง) กรรมการผู้จัดการ นายมนต์นฤทธิ์ ธาราพงศ์สวัสดิ์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และนายปฤณ บุรีคำ (ขวา) ผู้จัดการแผนกขายระบบดับเพลิง บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน Opportunity Day

ภาพข่าว: FTE จับมือเนทติเซนท์ พัฒนาระบบ เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการองค์กร ปฏิทินข่าว—19 Aug 19

นายทักษิณ ตันติไพจิตร (ที่2จากขวา) กรรมการผู้จัดการ และนายมนต์นฤทธิ์ ธาราพงศ์สวัสดิ์ (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (FTE) ร่วมกับ นายกฤษดา สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลาง) และนายเสรี สาธุกิจชัย

สุดเจ๋ง รร.พัทลุง คว้าถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทั่วไป—19 Aug 19

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพข่าว: ก.ล.ต. - ตลท.เยี่ยมชมกิจการ บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บ้าน/คอนโด—20 Jun 19

นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และ นางประวีรัตน์ เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับกรรมการและผู้บริหาร บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ KUN

ภาพข่าว: ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ทั่วไป—15 May 19

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดพิธีทักษิณานุประทานอุทิศให้ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และการประชุมเสวนาสร้างเครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา โดยมีคณะสงฆ์ นางศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร

กสทช. โรดโชว์ ม.ทักษิณ ครั้งที่ 2 ชวนสร้างไอเดียในโครงการ อัปคลิปพิชิตแสน ซีซั่น ทั่วไป—11 Apr 19

เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แล้ว สำหรับโครงการ "อัปคลิปพิชิตแสน" ซึ่งในปีนี้ เว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม ในเครือ โมโน กรุ๊ป ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดทำโครงการ

ภาพข่าว: ผู้ถือหุ้น FTE ไฟเขียวจ่ายปันผล 96.99% ของกำไรสุทธิฯ หุ้น—01 Apr 19

นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ (กลาง) ประธานกรรมการ นายทักษิณ ตันติไพจิตร (ที่3จากขวา) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ทั่วไป—28 Mar 19

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ นักศึกษาระดับปวช. ชั้นปีที่ 3 คณะวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเข้าใจถึงโมเดล "กระดาษจากคันนา"

ภาพข่าว: FTE โชว์ผลประกอบการปี 61 เตรียมแจกปันผลเพิ่ม 0.11 บาทต่อหุ้น หุ้น—07 Mar 19

นายทักษิณ ตันติไพจิตร (ที่2จากขวา) กรรมการผู้จัดการ นายมนต์นฤทธิ์ ธาราพงศ์สวัสดิ์ (ที่2จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ นายปฤณ บุรีคำ (ขวา) ผู้จัดการแผนกขายระบบดับเพลิง และนายยงยุทธ รัตนโอภาส (ซ้าย) ที่ปรึกษา บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: FTE ให้ข้อมูลนักลงทุนในงานสัมมนา Exclusive Hooninside หุ้น—05 Mar 19

นายทักษิณ ตันติไพจิตร (ขวา) กรรมการผู้จัดการ และนายมนต์นฤทธิ์ ธาราพงศ์สวัสดิ์ (ที่2จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (FTE) ถ่ายภาพร่วมกับ นายประสิทธิ์ กรโชคอนันต์ (ที่ 2 จากขวา)

มรภ.สงขลา นำโนราภาคใต้ #นาฏลักษณ์ทักษิณ โชว์การแสดงเวทีศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ทั่วไป—21 Feb 19

สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา โชว์การแสดงนาฏลักษณ์ทักษิณ ผสมผสานโนราภาคใต้เข้ากับยุคปัจจุบัน ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่น ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 สร้างความประทับใจมหาวิทยาลัย 80 แห่งทั่วประเทศ อาจารย์โอภาส อิสโม ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม