Monday July 13, 2020 04:24

ทุนบุญชู ตรีทอง Press Releases

ภาพข่าว: วิทย์ มธ. มอบทุนบุญชู ตรีทอง ศูนย์ลำปาง ทั่วไป—10 Jun 19

ม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) 10 มิถุนายน 2562 – รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ เสริมสุข รักษาการคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คนที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วยนายบุญชู ตรีทอง (คนที่ 4 จากซ้าย) มอบทุนบุญชู ตรีทอง ตลอด 4 ชั้นปี

จากผู้ริเริ่มการกระจายการศึกษาไทยสู่การเปิด ทุนบุญชู ตรีทอง เพื่อการเป็น ผู้ให้ ทางการศึกษาด้วยความหวังเดียวคือเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ทั่วไป—08 Jan 18

"ฐานรากการศึกษา ถือเป็นประเด็นสำคัญที่สังคมต่างให้ความสนใจและจับตามองในทุกยุคสมัย เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งในการช่วยส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในประเทศ ให้พร้อมด้วยทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพ รวมถึงการดำเนินชีวิตประจำวัน

วิทยาศาสตร์ฯ มธ. แจกทุนเรียนฟรี วิทย์คอม ลำปาง รองรับนร.17 จังหวัดภาคเหนือ ทั่วไป—29 Nov 17

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาขาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในพื้นที่17 จังหวัดภาคเหนือ รับทุนการศึกษา "ทุนบุญชู ตรีทอง" ทุนสนับสนุนการศึกษาเต็มจำนวนเมื่อแรกเข้า