Wednesday January 16, 2019 13:32

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย Press Releases

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก ทั่วไป—15 Jan 19

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมกับ ดร. สุเมธ สุทธภักติ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีส วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iWind)

EXIM BANK แต่งตั้งผู้อำนวยการดูแลฝ่ายงาน ฝ่ายธุรกิจธนาคาร ปฏิทินข่าว—14 Jan 19

EXIM BANK แต่งตั้งนางสาวพรสุรีย์ ไทยสีหราช เป็นผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจธนาคาร มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนางสาวพรสุรีย์ ไทยสีหราช เป็นผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจธนาคาร

ภาพข่าว: EXIM BANK สนับสนุนสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ทั่วไป—09 Jan 19

ดร.น้องนุช เหล่ามณีรัตนาภรณ์ (กลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) สนับสนุนของขวัญวันเด็กให้แก่สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ สำหรับใช้จัดงานในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

ภาพข่าว: EXIM BANK มอบเงินสมทบช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากพายุโซนร้อนปาบึก ทั่วไป—08 Jan 19

ดร.น้องนุช เหล่ามณีรัตนาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากพายุโซนร้อนปาบึก ให้แก่นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ในโครงการ "คลังรวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม"

ภาพข่าว: EXIM BANK เข้าพบอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ กรุงพนมเปญ หุ้น—26 Dec 18

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เข้าพบกับนายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ (ที่ 3 จากขวา) อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ

ภาพข่าว: EXIM BANK เข้าพบเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา หุ้น—26 Dec 18

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เข้าพบนายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ (กลาง) เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อแนะนำบทบาทของ EXIM BANK

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมยินดี SME Development Bank ก้าวสู่ปีที่ 55 ทั่วไป—20 Dec 18

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร EXIM BANK ร่วมแสดงความยินดีกับนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development

EXIM BANK แต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ หุ้น—18 Dec 18

EXIM BANK แต่งตั้งนางสาวนันทนา ตันสุขเกษม เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนางสาวนันทนา ตันสุขเกษม เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้

ภาพข่าว: EXIM BANK จัดสัมมนาชี้ทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2562 ปฏิทินข่าว—14 Dec 18

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.นพพร เรืองวานิช (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ภาพข่าว: EXIM BANK จัดงานฉลองความสำเร็จของการออกพันธบัตรสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจำนวน 300 หุ้น—13 Dec 18

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ถ่ายภาพร่วมกับนายฌอห์น ฮอร์ตัน (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายตลาดตราสารหนี้ บริษัท มิซูโฮ เซคเคียวริตี้ เอเชีย จำกัด นายแอรอน กว๊าก (ขวาสุด)

EXIM BANK ร่วมมือกับ DITP ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่เวทีการค้าการลงทุนในโลกดิจิทัล หุ้น—12 Dec 18

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์

EXIM BANK ผนึกความร่วมมือ DITP ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่เวทีการค้าการลงทุนในโลกดิจิทัล หุ้น—12 Dec 18

EXIM BANK ลงนาม MOU กับ DITP ผนึกความร่วมมือด้านการสนับสนุนองค์ความรู้และเครื่องมือทางการเงิน เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้แข่งขันได้ในโลกการค้ายุคใหม่ นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมประชุมผู้นำองค์กรรับประกันภาครัฐในเอเชีย-แปซิฟิก ปฏิทินข่าว—11 Dec 18

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (แถวหน้า ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ถ่ายภาพร่วมกับผู้นำองค์กรรับประกันภาครัฐของประเทศในเอเชียในการประชุมผู้นำองค์กรรับประกันการส่งออกของรัฐระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ภาพข่าว: EXIM BANK จัดสัมมนา ค้าขาย-ลงทุน อย่างไม่เสี่ยง ด้วยเครื่องมือทางการเงิน หุ้น—07 Dec 18

ดร.น้องนุช เหล่ามณีรัตนาภรณ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับนางปรียานุท เธียรตระวัน (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยมี จำกัด ในงานสัมมนา "ค้าขาย-ลงทุนอย่างไม่เสี่ยง

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ทั่วไป—07 Dec 18

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และพนักงาน EXIM BANK ร่วมกล่าวคำปฏิญาณต่อต้านคอร์รัปชัน ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

ภาพข่าว: พิธีเปิดสำนักงานผู้แทน EXIM BANK ในนครหลวงเวียงจันทน์ หุ้น—30 Nov 18

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานผู้แทนธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ในนครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีท่านทิบพะกอน จันทะวงสา รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภาพข่าว: EXIM BANK ลงนาม MOU กับสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว ส่งเสริมการค้าการลงทุนไทย-สปป.ลาว หุ้น—30 Nov 18

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ลงนามร่วมกับนายอุเดด สุวันนะวง ประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว (LNCCI) ในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านข้อมูล

ภาพข่าว: EXIM BANK เปิดสำนักงานผู้แทนในเวียงจันทน์อย่างเป็นทางการตอบสนองนโยบายรัฐบาลเชื่อมโยงการค้าก หุ้น—30 Nov 18

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานผู้แทนธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ในเวียงจันทน์ โดยมีท่านทิบพะกอน จันทะวงสา รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

ภาพข่าว: เยี่ยมชมสำนักงานผู้แทน EXIM BANK ในนครหลวงเวียงจันทน์ ปฏิทินข่าว—30 Nov 18

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ( EXIM Bank) และสื่อมวลชน เยี่ยมชม Export – Import Bank of Thailand Vientiane Representative Officeสำนักงานผู้แทน EXIM BANK

ภาพข่าว: EXIM BANK สนับสนุนสินเชื่อพาณิชยนาวี บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หุ้น—28 Nov 18

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมลงนามกับนางชุติภา กลิ่นสุวรรณ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวรักชนก สำเนียงล้ำ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท

ฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตธนาคารรัฐของไทย 5 แห่ง หุ้น—27 Nov 18

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตธนาคารรัฐ 5 แห่งของประเทศไทย ดังนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (BAAC) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GH BANK) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (IBANK)

ภาพข่าว: EXIM BANK เข้าพบสมาพันธ์อุตสาหกรรมอินเดียประจำภาคตะวันตก หุ้น—27 Nov 18

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เข้าพบนางสาวเจน คาร์คาดา (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการประจำภาคตะวันตก สมาพันธ์อุตสาหกรรมอินเดียประจำภาคตะวันตก

ภาพข่าว: EXIM BANK เข้าพบธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งสาธารณรัฐอินเดีย หุ้น—27 Nov 18

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เข้าพบนายเดวิด รัสควินหะ (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งสาธารณรัฐอินเดีย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนข้อมูล

ภาพข่าว: EXIM BANK เข้าพบสำนักงานส่งเสริมการลงทุนอินเดีย หุ้น—27 Nov 18

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เข้าพบนายดีพัค บักลา (กลาง) ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ สำนักงานส่งเสริมการลงทุนอินเดีย (Invest India)

ภาพข่าว: EXIM BANK เข้าพบองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น ณ นครมุมไบ หุ้น—27 Nov 18

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เข้าพบนายทาเกชิ ฮอนโจ (ขวา) ผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น ณ นครมุมไบ อินเดีย

ภาพข่าว: EXIM BANK เข้าพบธนาคารกลางแห่งอินเดีย หุ้น—27 Nov 18

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เข้าพบนายมริดุล ซักการ์ (กลาง) ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ ธนาคารกลางแห่งอินเดีย ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงินในอินเดีย

ภาพข่าว: EXIM BANK เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย หุ้น—27 Nov 18

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เข้าพบนายชุตินทร คงศักดิ์ (กลาง) เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย

EXIM BANK เยือนอินเดียเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้าการลงทุน จัดทำยุทธศาสตร์ประเทศอินเดีย หุ้น—27 Nov 18

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า EXIM BANK อยู่ระหว่างการจัดทำยุทธศาสตร์ประเทศที่เป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ หนึ่งในนั้นคือ อินเดีย ซึ่งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ EXIM BANK

ภาพข่าว: EXIM BANK ลงนาม MOU กับมิซูโฮ ส่งเสริมการค้าการลงทุนไทย-ญี่ปุ่น ปฏิทินข่าว—26 Nov 18

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับนายมาซายูกิ สุงาวาร่า (ซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ ด้านบริการทางการเงิน

ฟิทช์ประกาศให้อันดับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ มูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หุ้น—22 Nov 18

ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อายุ 5 ปี ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ EXIM (BBB+/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) ที่ 'BBB+'