Friday December 13, 2019 22:32

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า Press Releases

ภาพข่าว: EXIM BANK สนับสนุนผลิตภัณฑ์ตราเพชรขยายโรงงานผลิตไฟเบอร์ซีเมนต์ รองรับความต้องการวัสดุก่อสร้างในไทยและ CLMV ปฏิทินข่าว—12 Dec 19

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมลงนามกับนายสาธิต สุดบรรทัด (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) (DRT) ในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK จำนวน

ภาพข่าว: DRT ลงนามสัญญากู้ยืมขยายกำลังการผลิต NT-11 ปฏิทินข่าว—12 Dec 19

นายสาธิต สุดบรรทัด (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT และนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมลงนามในสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 400 ล้านบาท

ภาพข่าว: EXIM BANK และ DFC ร่วมหารือแนวทางสนับสนุนการค้าการลงทุนไทยและสหรัฐอเมริกา ปฏิทินข่าว—11 Dec 19

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร (ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และผู้บริหาร EXIM BANK ให้การต้อนรับและพบปะหารือกับนายเจฟฟรี แทน (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ปฏิทินข่าว—09 Dec 19

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และพนักงาน EXIM BANK ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

ภาพข่าว: EXIM BANK ยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตรโครงการเสริมความเป็นเลิศด้านการค้าเพื่อผู้ประกอบการส่งออ ปฏิทินข่าว—06 Dec 19

นางวรรธนา มงคลศรี (แถวหน้า ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตรโครงการเสริมความเป็นเลิศด้านการค้าเพื่อผู้ประกอบการส่งออก

ภาพข่าว: EXIM BANK จัดกิจกรรม EXIM รักษ์ดินโลก ตามรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาร ทั่วไป—04 Dec 19

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ (ที่ 4 จากขวา) เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เป็นประธานเปิดโครงการ CSR "EXIM

ภาพข่าว: EXIM BANK พบปะหารืออธิบดีกรมการเงินต่างประเทศและคุ้มครองหนี้สิน สปป.ลาว หุ้น—27 Nov 19

นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ที่ 4 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เข้าเยี่ยมคารวะและพบปะหารือนายสุลิวัด สุวันนะจูมคำ (ที่ 4 จากซ้าย) อธิบดีกรมการเงินต่างประเทศและคุ้มครองหนี้สิน กระทรวงการเงิน

ภาพข่าว: EXIM BANK สนับสนุนกัลฟ์ พีดี พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ พลังงาน—19 Nov 19

นางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศ (EXIM BANK) ร่วมลงนามกับนายสารัชถ์ รัตนาวะดี (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บสย. ผนึก พีเอ็มจี และสถาบันการเงิน จัดงาน ตลาดนัดสินเชื่อประชารัฐ หุ้น—11 Nov 19

บสย. จับมือ พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ผนึกกำลังจัดงาน "ตลาดนัดสินเชื่อประชารัฐ #เติมทุน เสริมแกร่ง SMEs" พาเหรดสินเชื่อ บริการทางการเงิน ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อและการลงทุนแบบครบวงจร

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมประชุมประจำปีธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าในเอเชีย ครั้งที่ หุ้น—08 Nov 19

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 7 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เข้าร่วมการประชุมประจำปีธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าในเอเชีย ครั้งที่ 25 (Asian EXIM Banks Forum)

ฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตสากลของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยที่ #BBB+ หุ้น—07 Nov 19

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Foreign-currency Issuer Default Rating หรือ IDR) ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM) ที่ 'BBB+'

EXIM BANK และ U.S. EXIM Bank หารือแนวทางสนับสนุนการค้าไทย-สหรัฐฯ หุ้น—05 Nov 19

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยภายหลังการหารือกับนางคิมเบอร์ลี่ รีด ประธานและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. EXIM Bank)

ภาพข่าว: EXIM BANK และ DITP หารือความร่วมมือสนับสนุนผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ GSP ปฏิทินข่าว—04 Nov 19

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และผู้บริหาร EXIM BANK พบปะหารือกับนายสมเด็จ สุสมบูรณ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

EXIM BANK เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี 2562 ปล่อยสินเชื่อสร้างปริมาณธุรกิจการค้าการลงทุนกว่า หุ้น—04 Nov 19

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยผลการดำเนินงานในรอบ 9 เดือนของปี 2562 (มกราคม-กันยายน 2562) ว่า EXIM BANK มีสินเชื่อคงค้าง 109,744 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13,927 ล้านบาท หรือ 14.54%

ภาพข่าว: ประธานกรรมการ EXIM BANK นำคณะกรรมการเยี่ยมชมการดำเนินงาน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ หุ้น—31 Oct 19

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นำกรรมการธนาคารเยี่ยมชมการดำเนินงานและรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมภารกิจของ EXIM BANK ในโอกาสที่ประธานกรรมการและกรรมการธนาคารเข้ารับตำแหน่งใหม่

ภาพข่าว: EXIM BANK และคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. หารือแนวทางพัฒนาศักยภาพนักศึกษา หุ้น—31 Oct 19

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และผู้บริหาร EXIM BANK พบปะหารือกับ รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ (กลาง) คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพข่าว: EXIM BANK พร้อมสนับสนุนการค้าการลงทุนไทย-สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ หุ้น—30 Oct 19

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และผู้บริหาร EXIM BANK พบปะหารือกับนายเจฟฟรีย์ ควินตัน มิตเชลล์ ดอยจ์ (กลาง) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย และนายราจิล รัทนัม

ภาพข่าว: EXIM BANK หารือธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง) ส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ หุ้น—25 Oct 19

นายชนะ บุณยะชัย (กลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พบปะหารือกับนายสตีเฟ่น ชาน (ขวา) ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายธุรกิจสถาบัน ธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง) จำกัด

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมประชุมประจำปีกลุ่มความร่วมมือองค์กรรับประกันชั้นนำของโลก หุ้น—24 Oct 19

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และผู้บริหาร EXIM BANK เข้าร่วมการประชุมกลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาคขององค์กรรับประกันชั้นนำของโลก (Berne Union Annual General Meeting 2019)

ภาพข่าว: EXIM BANK ปล่อยกู้ 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่ BCEL สปป.ลาว สนับสนุนผู้ประกอบการ สปป.ลาว หุ้น—21 Oct 19

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายพูโขง จันทะจัก (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว มหาชน (Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao Public: BCEL)

ภาพข่าว: EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการผู้ผลิตและส่งออกอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน หุ้น—18 Oct 19

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นำผู้บริหาร EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการและพบปะหารือกับนายชวน ตู้ธนาธรณ์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท อ๊อคต้าฟู้ดส์ จำกัด

ภาพข่าว: EXIM BANK และ EXIM Bank Malaysia หารือแนวทางสนับสนุนการค้าและการลงทุนไทย-มาเลเซีย หุ้น—18 Oct 19

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และผู้บริหาร EXIM BANK พบปะหารือกับ ดาโต๊ะ ชารุล นาสรี อับดุลราฮิม (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ภาพข่าว: EXIM BANK จัดสัมมนาเสริมความรู้ผู้ประกอบการให้แข่งขันได้ในยุคดิจิทัล ปฏิทินข่าว—11 Oct 19

นางวรรธนา มงคลศรี (ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับนายสมคิด จิรานันตรัตน์ (กลาง) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นายเฉลิมพล ตู้จินดา (ขวา)

ภาพข่าว: EXIM BANK จ่ายค่าสินไหมบริการประกันการส่งออกแก่ บจก. เจ้าจอมวานิช หุ้น—08 Oct 19

นายจารุพัฒน์ พานิชยิ่ง (ขวา) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์และปฏิบัติการรับประกัน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบสินไหมทดแทนจำนวน 1,400,495.40 บาท ให้แก่นางวิไลยพรรณ วาณิชเศรษฐี (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ้าจอมวานิช

ภาพข่าว: EXIM BANK จับมือ สนช. ส่งเสริมและยกระดับธุรกิจนวัตกรรมเพื่อการส่งออกและนำเข้า ปฏิทินข่าว—04 Oct 19

นางวรรธนา มงคลศรี (ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA)

ภาพข่าว: EXIM BANK จัดโครงการเสริมความเป็นเลิศให้ผู้ประกอบการไทยเริ่มต้นส่งออกได้ ปฏิทินข่าว—02 Oct 19

นางวรรธนา มงคลศรี (แถวหน้า กลาง) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดงานสัมมนา "โครงการเสริมความเป็นเลิศด้านการค้าเพื่อผู้ประกอบการส่งออก" หลักสูตร NEO Exporter จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้าของ EXIM BANK

ภาพข่าว: EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการลูกค้าผู้ส่งออกเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ หุ้น—02 Oct 19

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นำผู้บริหาร EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการและพบปะหารือกับนายบุญเลิศ บูรณศักดา (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นทีเอ็น เทรดดิ้ง-ประเทศไทย

ภาพข่าว: EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการผู้ผลิต ออกแบบ และติดตั้งระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ หุ้น—01 Oct 19

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นำผู้บริหาร EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการและพบปะหารือกับนายวิบูลย์ เสรีโยธิน (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการการเงิน บริษัท ออโต้โมชั่นเวิร์ค จำกัด ผู้ออกแบบ ผลิต

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมยินดี สิงห์ เอสเตท เปิด ครอสโร้ดส์ เมกะโปรเจกต์ ไลฟ์สไตล์—25 Sep 19

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมแสดงความยินดีแก่นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี (กลาง) ประธานกรรมการ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารของบริษัท ในโอกาสเปิดตัวโครงการ

ภาพข่าว: EXIM BANK มอบเงินสมทบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั่วไป—18 Sep 19

นายชนะ บุณยะชัย (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมกับกระทรวงการคลังบริจาคสมทบ "กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี" โดยมีนายประสงค์ พูนธเนศ (ขวา) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้รับมอบ