Sunday May 31, 2020 13:54

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า Press Releases

EXIM BANK ต่อวาระ 'พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา’ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ สมัยที่ 2 ปฏิทินข่าว—29 May 20

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มีมติเป็นเอกฉันท์ต่อวาระให้นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK อีก 1 สมัย มีระยะเวลา 8 เดือน จนกว่านายพิศิษฐ์จะมีอายุครบ 60 ปี

EXIM BANK แถลงผลการดำเนินงานพักชำระหนี้ พร้อมขยายสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ช่วยเหลือลูกค้าและผู้ส่งออก โดยเฉพาะ SMEs ในภาวะโควิด-19 หุ้น—25 May 20

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า EXIM BANK ได้ช่วยเหลือและเยียวยาลูกค้าและผู้ประกอบธุรกิจส่งออก นำเข้า และนักลงทุนไทยจากผลกระทบของโควิด-19 ด้วยมาตรการต่าง ๆ

EXIM BANK แต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร และฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรม ปฏิทินข่าว—20 May 20

EXIM BANK แต่งตั้งนางสาวพรธิกา กัญจนบุศย์ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร และนายปริญญา งามวัฒนา เป็นผู้อำนวยการฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรม 5 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

EXIM BANK เผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2563 มุ่งขยายสินเชื่อและพักชำระหนี้ให้แก่ผู้ประกอบการ หุ้น—13 May 20

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม) ของปี 2563 ว่า ถึงแม้เศรษฐกิจไทยหดตัวลงในไตรมาสดังกล่าว แต่ EXIM BANK

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดทำถุงยังชีพ 1,400 ชุด ทั่วไป—11 May 20

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ (ที่ 2 จากขวา) รองประธานกรรมการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดเตรียมถุงยังชีพ 1,400 ชุด

ภาพข่าว: EXIM BANK หารือ JETRO กรุงเทพฯ ส่งเสริมการค้าการลงทุนไทย-ญี่ปุ่น หุ้น—27 Feb 20

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยผู้บริหาร EXIM BANK ให้การต้อนรับและพบปะหารือกับนายอัทสึชิ ทาเคทานิ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธาน องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น

ภาพข่าว: EXIM BANK จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล พุทธศักราช ทั่วไป—05 May 20

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นำคณะผู้บริหาร EXIM BANK ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคล

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมกับ ITD และ วสท. ส่งมอบตู้ความดันลบ สนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วไป—05 May 20

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK นายสุเมธ สุรบถโสภณ (ขวาสุด)

ภาพข่าว: EXIM BANK ส่งมอบ Face Shield สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสู้ภัยโควิด-19 ทั่วไป—28 Apr 20

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK และนายพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช (ซ้าย)

EXIM BANK จัดทำโครงการ CSR “EXIM ร่วมใจสู้ภัยโควิด” เยียวยาและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจ ทั่วไป—28 Apr 20

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในสังคม EXIM BANK จึงได้จัดทำโครงการ EXIM ร่วมใจสู้ภัยโควิด

สศก. จับมือ EXIM BANK รุกแคมเปญ 'โครงการ EXIM ร่วมใจสู้ภัยโควิด’ ปฏิทินข่าว—27 Apr 20

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยในฐานะประธานคณะกรรมการการกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CG & CSR ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM Bank

EXIM BANK เตรียมขยายสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 2% ขานรับนโยบาย ธปท. เยียวยาผลกระทบโควิด-19 สำหรับลูกค้า หุ้น—20 Apr 20

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า EXIM BANK ขานรับนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในการสนับสนุนสินเชื่อใหม่ (Soft Loan) ให้แก่ธุรกิจ SMEs ที่มีวงเงินรวมกลุ่มไม่เกิน 500 ล้านบาท

ภาพข่าว: EXIM BANK สมทบทุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซื้อเครื่องมือรักษาโควิด-19 ทั่วไป—14 Apr 20

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK มอบเงินบริจาคในนาม EXIM BANK

EXIM BANK เปิดคลินิกให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์แก่ผู้ส่งออก พร้อมรับเรื่องพักชำระหนี้ 6 เดือน หุ้น—13 Apr 20

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ขณะที่ SMEs

ภาพข่าว: EXIM BANK ส่งมอบหน้ากาก Face Shield และน้ำดื่ม สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์สังกัดกรุงเทพมหานค ทั่วไป—02 Apr 20

นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ส่งมอบหน้ากาก Face Shield 5,000 ชิ้น ซึ่งบุคลากร EXIM BANK ร่วมกันจัดทำ พร้อมน้ำดื่ม 10,000 ขวด

ภาพข่าว: EXIM BANK สนับสนุน “ซัวสดัย ไฟแนนซ์” ในกลุ่ม TK ปฏิทินข่าว—25 Mar 20

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับนางสาวปฐมา พรประภา (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) (TK) และนายประพล พรประภา (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ

ภาพข่าว: EXIM BANK สมทบทุนสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โอกาสครบรอบ 26 ทั่วไป—11 Mar 20

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบเงินบริจาคในนาม EXIM BANK และเงินบริจาคจากผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้า EXIM BANK จำนวน 500,000 บาท ในโอกาสครบรอบ 26 ปี EXIM BANK

นิติฯDPU ชวนผู้ประกอบการ ร่วมงานเสวนา“เปิดประตูสู่ตลาดโลกด้วยแฟรนไชส์” ทั่วไป—09 Mar 20

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank) และ สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ (FLA) ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงาน

ภาพข่าว: EXIM BANK ออกมาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หุ้น—04 Mar 20

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ออกมาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นเงินกู้ระยะยาว อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2 ปีแรกเพียง 2% ต่อปี วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาทต่อราย ระยะเวลาชำระคืนสูงสุด 7 ปี

ภาพข่าว: EXIM BANK สนับสนุนบริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ มหาชน ขยายกิจการรองรับการเติบโตของธุรกิจสินเ ปฏิทินข่าว—02 Mar 20

นางสาวดรัสวันต์ ชูวงษ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมลงนามกับนายมานพ ตรีฤทธิวิไล (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ มหาชน (มะหะทุน)

ภาพข่าว: EXIM BANK จัดโครงการเสริมความเป็นเลิศให้ผู้ประกอบการไทยเริ่มต้นส่งออกได้ หุ้น—26 Feb 20

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (แถวหน้า กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดงานสัมมนา "โครงการเสริมความเป็นเลิศด้านการค้าเพื่อผู้ประกอบการส่งออก" หลักสูตรระดับต้น (Neo Exporter) รุ่น 2

ดีไอทีพี ดีเอฟที และ EXIM โชว์ 4 มาตรการเพิ่มความอุ่นใจ รับมือสหรัฐฯตัดสิทธิ จีเอสพี ปฏิทินข่าว—25 Feb 20

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เร่งวางมาตรการรับมือสหรัฐฯ ระงับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) ภายหลังมาตรการมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 เมษายน 2563 ด้วย 4 แนวทาง ได้แก่

ภาพข่าว: EXIM BANK สนับสนุนทางการเงินแก่ธนาคารชเว ส่งเสริมผู้ประกอบการเมียนมานำเข้าสินค้าไทย หุ้น—25 Feb 20

นางสาวดรัสวันต์ ชูวงษ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และ ดร.ลา ตาว (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป ธนาคารชเว (Shwe Bank) ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK

EXIM BANK พบปะหารือกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐโมซัมบิกประจำประเทศไทย ปฏิทินข่าว—24 Feb 20

นายพิริยะ เข็มพล (ที่ 2 จากขวา) กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยผู้บริหาร EXIM BANK ให้การต้อนรับและพบปะหารือกับนายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ (ที่ 3 จากขวา) กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐโมซัมบิกประจำประเทศไทย

EXIM BANK สนับสนุนทางการเงินแก่ธนาคารประชาชนเมียนมา ส่งเสริมผู้ประกอบการเมียนมานำเข้าสินค้าไทย หุ้น—21 Feb 20

นางสาวดรัสวันต์ ชูวงษ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายก๊อดฟรี สเวน (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารประชาชนเมียนมา (Myanmar Citizens Bank: MCB)

ภาพข่าว: EXIM BANK มอบทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผ่านมูลนิธิฟอร์เด็ก ทั่วไป—20 Feb 20

ดร. น้องนุช เหล่ามณีรัตนาภรณ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นำผู้บริหารและพนักงาน EXIM BANK เข้าร่วมกิจกรรม CSR และมอบเงินบริจาคในโอกาสที่มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว