Friday April 3, 2020 11:20

ธนาคารเอชเอสบีซี Press Releases

ภาพข่าว: มูลนิธิ EDF จัดกิจกรรม สรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ Bank on a Bright Future with HSBC ทั่วไป—18 Dec 19

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) นำโดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (แถวยืนหน้า-ที่ 10 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ร่วมกับธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย จัดกิจกรรม "สรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ Bank on a Bright Future with HSBC

ธนาคารเอชเอสบีซีจับมือมูลนิธิ EDF จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ทั่วไป—18 Oct 19

ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) จัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน"" ส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ เปิดโอกาสให้อาสาสมัครบุคลากรของธนาคารได้ร่วมกันทำกิจกรรมช่วงวันหยุดร่วมพัฒนาโรงเรียนสุเหร่าเขียว

เอชเอสบีซีชี้สมดุลระหว่างนวัตกรรมและกฎระเบียบนำไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่เติบโตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต หุ้น—09 Sep 19

การให้ความสำคัญกับนวัตกรรมดิจิทัลและกฎระเบียบอย่างเท่าเทียมเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนที่กำลังขยายตัว ทั้งนี้ใจความดังกล่าวเป็นสาระสำคัญจากธนาคารเอชเอสบีซีในงาน ASEAN-EU Business Summit

ธนาคารเอชเอสบีซีได้รับเลือกเป็นธนาคารต่างชาติยอดเยี่ยมของประเทศไทย หุ้น—31 Jul 19

ธนาคารเอชเอสบีซีได้รับคัดเลือกเป็นธนาคารต่างชาติยอดเยี่ยม (Best International Bank) ในประเทศไทย จากนิตยสาร FinanceAsia ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการมอบรางวัลในระดับประเทศของนิตยสารการเงิน FinanceAsia ประจำปี 2562 จากผลการดำเนินงานที่ดีของธนาคาร

ธนาคารเอชเอสบีซี แต่งตั้งผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายจัดการด้านการเงินและบริหารสภาพคล่องคนใหม่ หุ้น—03 Jul 19

ธนาคารเอชเอสบีซี แต่งตั้งนายโจนาธาน เต ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายจัดการด้านการเงินและบริหารสภาพคล่อง ประจำประเทศไทย โดยให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นายเตจะรับผิดชอบผลักดันกลยุทธ์ธุรกิจจัดการด้านการเงินในประเทศไทย

ผลวิจัยของธนาคารเอชเอสบีซีเผยว่าบริษัทในเอเชียยกเทคโนโลยี ความยั่งยืน ปฏิทินข่าว—26 Jun 19

ผลสำรวจระดับโลกล่าสุดของธนาคารเอชเอสบีซี เปิดเผยว่า องค์กรธุรกิจทั่วเอเชียเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นว่าโอกาสการเติบโตธุรกิจในอนาคตขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี ความยั่งยืน และการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพเป็นสำคัญ เพื่อใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางด้านดิจิทัล ขณะที่ 1 ใน 3

ผลวิจัยของธนาคารเอชเอสบีซีเผยว่าบริษัทในเอเชียยกเทคโนโลยี ความยั่งยืน ปฏิทินข่าว—26 Jun 19

ผลสำรวจระดับโลกล่าสุดของธนาคารเอชเอสบีซี เปิดเผยว่า องค์กรธุรกิจทั่วเอเชียเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นว่าโอกาสการเติบโตธุรกิจในอนาคตขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี ความยั่งยืน และการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพเป็นสำคัญ เพื่อใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางด้านดิจิทัล ขณะที่ 1 ใน 3

ธนาคารเอชเอสบีซีแต่งตั้งผู้อำนวยการธุรกิจเครือข่ายต่างประเทศประจำประเทศไทยคนใหม่ ปฏิทินข่าว—17 Jun 19

ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ได้แต่งตั้งนายอเล็กซานเดอร์ มอลล็อชให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานธุรกิจเครือข่ายต่างประเทศ ในประเทศไทย การเข้ารับตำแหน่งของนายมอลล็อชจะช่วยให้ธนาคารเอชเอสบีซีมอบบริการทางการเงินที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นแก่องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ระหว่างป

ภาพข่าว: มูลนิธิ EDF จับมือธนาคารเอชเอสบีซีจัดกิจกรรมอาสาสมัครร่วมพัฒนาโรงเรียน ทั่วไป—31 May 19

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ร่วมกับธนาคารเอชเอสบีซีนำโดยนายพัฒน์ สุขกาญจนที ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ จำกัด จัดกิจกรรมอาสาสมัครร่วมพัฒนาโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต

ธนาคารเอชเอสบีซีชี้อาเซียนต้องรุกชูจุดขาย เพื่อบรรลุศักยภาพห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค หุ้น—21 May 19

ธนาคารเอชเอสบีซีระบุว่า การเปลี่ยนวิถีของห่วงโซ่อุปทานขนาดใหญ่มายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ หากขาดการปรับปรุงเทคโนโลยีและกำลังการผลิตตลอดจนการบูรณาการในระดับภูมิภาค ทั้งนี้

ธุรกิจโรงเรียนนานาชาติปรับตัวรับตลาดแข่งขันสูง ในการใช้แพลตฟอร์มรับชำระเงินแบบใหม่ หุ้น—09 May 19

**โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส จับมือธนาคารเอชเอสบีซีมอบบริการเรียกเก็บเงินเชื่อมโยงทุกช่องทางแบบครบวงจรรายล่าสุด** ธุรกิจโรงเรียนนานาชาติที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยส่งผลให้การแข่งขันในตลาดการศึกษาสูงขึ้น

HSBC Thailand Business Case Competition 2019 เอชเอสบีซี จับมือ มธ. ปฏิทินข่าว—05 Feb 19

ธนาคารเอชเอสบีซี ธนาคารพาณิชย์แห่งแรกในประเทศไทย ร่วมกับโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สานต่อโครงการ "HSBC Thailand Business Case Competition 2019"

ธนาคารเอชเอสบีซีเผยปัจจัยท้าทายทั่วโลกบีบให้แผนบูรณาการของอาเซียนเดินหน้าเร็วขึ้นในปี หุ้น—31 Jan 19

ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารเอชเอสบีซี แสดงทัศนะว่าภัยเสี่ยงจากปัจจัยท้าทายด้านเศรษฐกิจมหภาคที่ฉุดรั้งการเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะเป็นแรงขับให้อาเซียนจำเป็นต้องผลักดันวาระการปฏิรูปอย่างจริงจังมากขึ้นในปี 2562 ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนในปี 2562

ภาพข่าว: เอชเอสบีซีผนึกกำลังทูซีทูพี เพิ่มประสิทธิภาพบริการด้านเรียกเก็บเงินแก่ลูกค้าองค์กรในไทย หุ้น—09 Jan 19

ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย จับมือเป็นพันธมิตรกับบริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการด้านรับชำระเงินชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อมอบบริการเรียกเก็บเงินที่เชื่อมโยงทุกช่องทางการชำระเงินรวมเป็นหนึ่งเดียว (omni-channel collections

ภาพข่าว: ธนาคารเอชเอสบีซี ฉลองครบรอบ 130 ปีการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ปฏิทินข่าว—24 Dec 18

ธนาคารเอชเอสบีซี จัดงานเลี้ยงรับรองลูกค้า พันธมิตรธุรกิจ และแขกผู้มีเกียรติในโอกาสเฉลิมฉลองการดำเนินธุรกิจครบรอบ 130 ปี ในประเทศไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ บ้านพักรับรองเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ธนาคารเอชเอสบีซี

เอชเอสบีซีเปิดตัวบริการเรียกเก็บเงินผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Collections) หุ้น—20 Dec 18

ธนาคารเอชเอสบีซีล่าสุดประกาศเป็นธนาคารต่างชาติชั้นนำในประเทศไทยที่เปิดตัวบริการเรียกเก็บเงินที่เชื่อมโยงทุกช่องทางการชำระเงินรวมเป็นหนึ่งเดียว (Omni-channel collections) อย่างเต็มรูปแบบ โดยร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจกับบริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด

ภาพข่าว: เอชเอสบีซีจับมือมูลนิธิ EDF ส่งเสริมศักยภาพ พัฒนาทักษะอนาคตนักเรียนไทยที่ด้อยโอกาส ทั่วไป—13 Nov 18

นายเคลวิน แทน (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย และนายสรรเพชร นิลรัตน์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ถ่ายภาพร่วมกับ (ซ้าย-ขวา) นางวรนันท์ สุทธปรีดา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด

เอชเอสบีซีจับมือมูลนิธิ EDF ส่งเสริมศักยภาพ พัฒนาทักษะอนาคตนักเรียนไทยที่ด้อยโอกาส ทั่วไป—13 Nov 18

ธนาคารเอชเอสบีซี จับมือมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ประกาศเปิดตัวโครงการ "Bank on a Bright Career with HSBC" ระยะเวลา 1 ปี เริ่มธันวาคม 2561 เป็นต้นไป โดยเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการส่งเสริมโอกาสให้เยาวชนของธนาคารเอชเอสบีซี

ผลสำรวจเอชเอสบีซีเผยว่าบริษัทไทยพร้อมเดินหน้าตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 หุ้น—02 Nov 18

**ร้อยละ 97 ของธุรกิจในไทยใช้ข้อมูลและการประมวลผลเพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานของธุรกิจ เทียบกับสัดส่วนเพียงร้อยละ 78 ของบริษัททั่วโลก** **ร้อยละ 92 ของบริษัทไทยระบุว่าภาพรวมการค้าระหว่างประเทศสดใส** จากการที่ประเทศไทยมีแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง

ธนาคารเอชเอสบีซีได้มีส่วนร่วมในการพัฒนากสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางในต่างประเทศ หุ้น—29 Oct 18

ธนาคารเอชเอสบีซีได้มีส่วนร่วมในการพัฒนากสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางในต่างประเทศ โดยได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับธนาคารกลางในประเทศแคนาดา ฮ่องกง สิงคโปร์ และในโครงการล่าสุดกับธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ("ธนาคารเอชเอสบีซี")

เอชเอสบีซีเผยผลวิจัย: บริษัทในสิงคโปร์มีแผนลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นในอีก 2 หุ้น—02 Aug 18

ผลการวิจัยของธนาคารเอชเอสบีซี ชี้ว่าการลงทุนโดยรวมในอาเซียนจนถึงปี 2563 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากบรรดาบริษัทที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ โดยประเทศไทยจะได้รับอานิสงส์หลักจากตลาดผู้บริโภคที่กำลังเติบโตและบรรยากาศการลงทุนโดยรวมที่ส่งเสริมแผนการขยายธุรกิจ ผลวิจัยของเอชเอ

เอชเอสบีซีเปิดตัวแอปตรวจสอบสถานะธุรกรรมการค้าดิจิทัล ช่องทางที่ง่ายและรวดเร็วกว่าในการเข้าถึงธุรกรรม หุ้น—16 Jul 18

ธนาคารเอชเอสบีซีเปิดตัว "Trade Transaction Tracker" สำหรับตรวจสอบสถานะธุรกรรมการค้าผ่านมือถือ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถตรวจสอบและติดตามสถานะธุรกรรมการค้าของตนเองได้ทันที โดยคุณสมบัติพิเศษดังกล่าวได้ถูกสร้างเพิ่มเข้าไปในแอปพลิเคชัน HSBCnet

ภาพข่าว: เอชเอสบีซีมอบรางวัลสุดยอดทีมเยาวชนนักวิเคราะห์และตอบโจทย์ปัญหาแผนธุรกิจ โครงการ HSBC/TBS หุ้น—07 May 18

ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย นำโดย มร.เคลวิน แทน (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย และรองศาสตราจารย์ ดร. ภิภพ อุดร (ที่ 3 จากขวา) คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริษัทไทยคาดภาพรวมการค้าสดใสและความต้องการสินเชื่อการค้าต่างประเทศขยายตัว หุ้น—26 Mar 18

รายงานผลสำรวจล่าสุดเรื่อง 'Navigator: Now, next and how for business' ของธนาคารเอชเอสบีซี ระบุว่า ธุรกิจในประเทศไทยมีมุมมองเชิงบวกอย่างมากต่อโอกาสการขยายตัวของการค้าในอนาคต และคาดว่าความต้องการสินเชื่อธุรกิจเพื่อการค้าต่างประเทศ

HSBC/TBS Business Case Competition Thailand 2018 เอชเอสบีซี จับมือ มธ. หุ้น—13 Feb 18

ธนาคารเอชเอสบีซี ธนาคารพาณิชย์แห่งแรกในประเทศไทย ร่วมกับโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สานต่อโครงการ "HSBC/TBS Business Case Competition Thailand 2018"

เอชเอสบีซีเปิดบริการพร้อมเพย์เพื่อการชำระเงินแบบเรียลไทม์ หุ้น—29 Jan 18

ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ได้เปิดตัวบริการพร้อมเพย์สำหรับนิติบุคคล อันเป็นวิธีการชำระเงินแบบเรียลไทม์รูปแบบใหม่ เพื่อให้ลูกค้าองค์กรของเอชเอสบีซีสามารถรับเงินโอน ตลอดจนรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการจากผู้ชำระเงินได้แบบเรียลไทม์

ปิดท้ายโครงการ KidsRead ประจำปี 2560 เติมเต็มความรู้ เสริมสร้างทักษะ ทั่วไป—08 Jan 18

บริติช เคานซิล ประเทศไทย และธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย จัดกิจกรรมปิดท้าย โครงการ "Kids Read" สร้างทักษะการอ่านสำหรับเยาวชน ประจำปี 2560 โดยโครงการจบลงผ่านกิจกรรมเล่านิทานภาษาอังกฤษโดยอาจารย์เจ้าของภาษาจากบริติช เคานซิล

ผลสำรวจเอชเอสบีซีเผยบริษัทขนาดเล็กมุ่งใช้กลยุทธ์การเติบโตและการลงทุนอย่างยั่งยืน หุ้น—18 Dec 17

ธนาคารเอชเอสบีซี เปิดเผยผลสำรวจของธุรกิจพาณิชย์ธนกิจว่า เกือบหนึ่งในสามของบริษัทขนาดเล็กซึ่งมีพนักงานจำนวน 200-2,000 คน (ร้อยละ 30) เห็นว่าการสร้างผลกระทบด้านความยั่งยืนต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งใน 3

ภาพข่าว: เอชเอสบีซี ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน สร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ หุ้น—13 Dec 17

ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย โดยนาย เคลวิน แทน ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร (กลาง) มอบเงินบริจาคจำนวน 1,200,000 บาทแก่มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จ.สมุทรปราการ

เอชเอสบีซีแต่งตั้งผู้อำนวยการบริหาร กลุ่มธุรกิจบริหารเงินและตลาดทุนคนใหม่ประจำประเทศไทย หุ้น—16 Oct 17

ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ประกาศแต่งตั้งคุณสุดาพันธ์ ทวีธรรมสถิตย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหาร กลุ่มธุรกิจบริหารเงินและตลาดทุน ประจำประเทศไทยคนใหม่ ทั้งนี้ การแต่งตั้งได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการแล้วจากธนาคารแห่งประเทศไทย