Thursday November 15, 2018 13:38

บริหารธุรกิจศศินทร์ Press Releases

ภาพข่าว: ศศินทร์ จัดบรรยายให้กับนิสิต จากศรีลังกา ทั่วไป—09 Nov 18

คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับนิสิต MBA จากมหาวิทยาลัยจาฟนาร์ ประเทศศรีลังกา พร้อมทั้งจัดบรรยายโดย ศ.ดร.เอียน เฟนวิค รองผู้อำนวยการ ในห้วข้อ "Marketing for a Digital Age: A

ภาพข่าว: จัดบรรยายทางวิชาการ เปลี่ยนศัตรู เป็นคู่คิด ทั่วไป—30 Oct 18

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Scenario Thailand Foundation จัดบรรยายทางวิชาการ เรื่อง "Collaborating with the Enemy" (เปลี่ยนศัตรูเป็นคู่คิด) โดยมี คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ ศศินทร์ กล่าวเปิดงาน ทั้งนี้

Gossip News: ดร. ศิริยุพา ผู้นำยุคเศรษฐกิจพลิกผัน หุ้น—26 Oct 18

กระแสความต้องการพัฒนา "ผู้นำยุคเศรษฐกิจพลิกผัน" นาทีนี้กำลังมาแรงทำให้ ดร. เจี๊ยบ รศ. ดร. ศิริยุพา รุ่งเริงสุข แห่งสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ฯ ผู้สร้างสูตรพัฒนาผู้นำชั้นแนวหน้ารอมาก่อนกระแสจะฮิต

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(24 ตุลาคม 2561) ปฏิทินข่าว—24 Oct 18

กรุงเทพฯ--24 ต.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 13.00 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน เปิดนิทรรศการ “เก็บตังค์ พลังบวก DCA” ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 13.00 น. สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(24 ตุลาคม 2561) ปฏิทินข่าว—23 Oct 18

กรุงเทพฯ--23 ต.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 13.00 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน เปิดนิทรรศการ “เก็บตังค์ พลังบวก DCA” ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 13.00 น. สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จัดบรรยายทางวิชาการ เรื่อง Collaborating with the Enemy- ทั่วไป—22 Oct 18

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Scenario Thailand Foundation ร่วมตอบแทนสังคม โดยจัดการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง "Collaborating with the Enemy" (เปลี่ยนศัตรูเป็นคู่คิด) เพื่อสร้างกระแส "ความสมานฉันท์" และ "ความปรองดอง"

ศศินทร์เปิดเยี่ยมชมสถาบัน พร้อมเข้าฟังหลักสูตรปีการศึกษา 2562 ทั่วไป—16 Oct 18

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ สำหรับปีการศึกษา 2562 หลักสูตร The Flexible MBA, Dual MBA & Master of Engineering และ Executive MBAโดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจเข้าฟังรายละเอียดหลักสูตรการเรียนการสอน

นักวิชาการด้านปรองดองสมานฉันท์ระดับโลก เป็นวิทยากรรับเชิญ บรรยายทางวิชาการ เรื่อง Collaborating ทั่วไป—08 Oct 18

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Scenario Thailand Foundation จัดบรรยายทางวิชาการ เรื่อง "Collaborating with the Enemy" (เปลี่ยนศัตรูเป็นคู่คิด) โดยมี อดัม คาเฮน (Adam Kahane) นักวิชาการด้านปรองดองสมานฉันท์ระดับโลก

ภาพข่าว: แสดงความยินดี #ชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ ทั่วไป—05 Oct 18

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนางณินทิรา โสภณพนิช ภรรยา

ไทยพาณิชย์ ร่วมกับ ศศินทร์ เปิดตัว SCB Investment Center แห่งแรกในสถาบันการศึกษา หุ้น—03 Oct 18

ธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะผู้นำด้านดิจิทัลแบงก์กิ้ง ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจชั้นนำของประเทศ เปิด SCB Investment Center แห่งใหม่ล่าสุดสาขาที่ 12 ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์

ไทยพาณิชย์ ร่วมกับ ศศินทร์ เปิดตัว SCB Investment Center แห่งแรกในสถาบันการศึกษา พร้อมเปิดตัว Sasin หุ้น—04 Oct 18

ธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะผู้นำด้านดิจิทัลแบงก์กิ้ง ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจชั้นนำของประเทศ เปิด SCB Investment Center แห่งใหม่ล่าสุดสาขาที่ 12 ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์

ภาพข่าว: ไทยพาณิชย์ ร่วมกับ ศศินทร์ เปิดตัว SCB Investment Center แห่งแรกในสถาบันการศึกษา หุ้น—04 Oct 18

ธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะผู้นำด้านดิจิทัลแบงก์กิ้ง ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจชั้นนำของประเทศ เปิด SCB Investment Center แห่งใหม่ล่าสุดสาขาที่ 12 ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์

ภาพข่าว: นิสิต MBA ศศินทร์ ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจ the Unilever Future Leaders League ทั่วไป—03 Oct 18

ทีมนิสิต MBA 2018 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชนะเลิศรางวัลการแข่งขันแผนธุรกิจ the Unilever Future Leaders League (Thailand) ประกอบด้วย นางสาวกชกร บุศปพงศ์ นางสาวพิชญ์ชนก เลิศขจรกิตติ และนางสาวธันยธร กุลไพศาล

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หุ้น—01 Oct 18

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดศูนย์การลงทุน SCB Investment Center ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับเป็นศูนย์การลงทุนทางด้านการเงิน เป็นแห่งแรกที่เปิดในสถาบันการศึกษา

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จัดบรรยายทางวิชาการ เรื่อง Collaborating with the Enemy- ทั่วไป—27 Sep 18

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Scenario Thailand Foundation ร่วมตอบแทนสังคม โดยจัดการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง "Collaborating with the Enemy" (เปลี่ยนศัตรูเป็นคู่คิด) เพื่อสร้างกระแส "ความสมานฉันท์" และ "ความปรองดอง"

ศศินทร์เปิดเยี่ยมชมสถาบัน พร้อมเข้าฟังหลักสูตรปีการศึกษา 2562 หุ้น—19 Sep 18

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ สำหรับปีการศึกษา 2562 หลักสูตร The Flexible MBA, Dual MBA & Master of Engineering และ Executive MBAโดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจเข้าฟังรายละเอียดหลักสูตรการเรียนการสอน

ภาพข่าว: ศศินทร์มอบรางวัล ผู้สอนดีเลิศ ประจำปี 2560 ทั่วไป—18 Sep 18

รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับรางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเลิศ ( Teaching Excellence Award) ประจำปี 2560 โดย ศ.เติมศักดิ์ กฤษณามระ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ศศินทร์

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป คว้ารางวัล Aon Best Employers Thailand 2018 ทั่วไป—07 Sep 18

วิชญะ พูลวรลักษณ์ ในนาม บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล "สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2018"(Aon Best Employers Thailand 2018) ซึ่งจัดโดย บริษัท เอออน ฮิววิท ประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

เอออน ร่วมกับ ศศินทร์ ประกาศ 12 องค์กร สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี ทั่วไป—07 Sep 18

เอออน ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร และทรัพยากรบุคคลผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ซึ่งให้บริการที่ครอบคลุมถึงการจัดการความเสี่ยง การเกษียณอายุ และการลงทุนเพื่อสุขภาพ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรายชื่อ 12

ภาพข่าว: ศศินทร์ มอบเงินช่วยเหลือ สปป.ลาว ทั่วไป—27 Aug 18

ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน รองผู้อำนวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนของสถาบันฯ มอบเงินช่วยเหลือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 50,000 บาท โดยมี นายพีระ ทองโพธิ์

2018 Sasin Charity Golf Tournament ทั่วไป—20 Aug 18

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่า ศศินทร์ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๑ (Sasin King' Cup) ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกอล์ฟเมืองแก้ว

ศศินทร์เปิดเยี่ยมชมสถาบัน พร้อมเข้าฟังหลักสูตรปีการศึกษา 2562 ทั่วไป—16 Aug 18

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ สำหรับปีการศึกษา 2562 หลักสูตร The Flexible MBA, Dual MBA & Master of Engineering และ Executive MBAโดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจเข้าฟังรายละเอียดหลักสูตรการเรียนการสอน

ภาพข่าว: เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน บรรยายพิเศษ ที่ศศินทร์ ทั่วไป—09 Aug 18

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การริเริ่มเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม: ผลกระทบต่อประเทศไทย"(Belt and Road Initiative: Implications for Thailand) ได้รับเกียรติจาก นายกวน มู (Guan Mu )

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จัดงานสัมมนาในหัวข้อ การริเริ่มเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม: ทั่วไป—02 Aug 18

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญร่วมทำข่าวการจัดงานสัมมนาในหัวข้อ "การริเริ่มเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม: ผลกระทบต่อประเทศไทย" (Belt and Road Initiative: Implications for Thailand) ในศตวรรษที่ 21

ภาพข่าว: MIT Sloan จับมือ ศศินทร์ จัดการสัมมนา Action Learning Conference ทั่วไป—01 Aug 18

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ( ที่ 5 จากซ้าย )ผู้อำนวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการทั้งจากประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และทั่วโลก ซึ่งเข้าร่วมงานการจัดสัมมนา Action Learning Conference

TMA ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ฯ เปิดโครงการรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate ทั่วไป—31 Jul 18

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ Thailand Corporate Excellence Awards 2018 รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศศินทร์ จัดฟรี 3 สัมมนา ทั่วไป—26 Jul 18

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาธุรกิจตลาดการท่องเที่ยวไทยซึ่งเป็นหนึ่งในหลักสำคัญของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย สัมมนาเนื้อหาจะครอบคลุมการเคลื่อนไหวของการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วยการจัดกลุ่มเมืองชั้นใน

ภาพข่าว: SCB Future Leader Challenge 2018 โครงการประกวดกรณีศึกษาธุรกิจสำหรับนักศึกษาปริญญาโท ทั่วไป—16 Jul 18

คุณพรรณพร คงยิ่งยง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief People Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ และศาสตราจารย์ ดร.เอียน เฟนวิค รองผู้อำนวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เอสซีจีร่วมกับศศินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin ทั่วไป—23 Jan 18

เอสซีจี ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแถลงข่าวเป็นเจ้าภาพจัดงาน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2018 – Deep Tech Innovation อย่างเป็นทางการ

เอสซีจี ร่วมกับ ศศินทร์ จัดการแข่งขัน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2018 Deep Tech ทั่วไป—05 Jan 18

เอสซีจี ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร