Wednesday November 21, 2018 15:27

ปฏิทินข่าว Press Releases

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(21 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—21 Nov 18

กรุงเทพฯ--21 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 10.00 น. ธนาคารไทยพาณิชย์ และ เอสซีบี อบาคัส ภายใต้ความ ร่วมมือกับ ลาซาด้า จัดงานแถลงข่าว Ultra-Tech Commerce:

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(21 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—20 Nov 18

กรุงเทพฯ--20 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 10.00 น. ธนาคารไทยพาณิชย์ และ เอสซีบี อบาคัส ภายใต้ความ ร่วมมือกับ ลาซาด้า จัดงานแถลงข่าว Ultra-Tech Commerce:

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(20 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—20 Nov 18

กรุงเทพฯ--20 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 08.30 น. เอสไอเอสบี จัดงานแถลงข่าว พิธีลงนามสัญญาแต่งตั้ง ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ ของ บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB) ณ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(20 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—20 Nov 18

กรุงเทพฯ--20 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 13.00 น. โอราโนส จัดงาน “Premium Product with WORLD CLASS FOOTBALL

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(20 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—19 Nov 18

กรุงเทพฯ--19 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 08.30 น. เอสไอเอสบี จัดงานแถลงข่าว พิธีลงนามสัญญาแต่งตั้ง ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ ของ บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB) ณ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(20 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—19 Nov 18

กรุงเทพฯ--19 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 13.00 น. โอราโนส จัดงาน “Premium Product with WORLD CLASS FOOTBALL

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(19 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—19 Nov 18

กรุงเทพฯ--19 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 09.00 น. ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จัดพิธีเปิดการซื้อขาย หลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. เจ้าพระยามหานคร “CMC” ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 10.30

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(19 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—18 Nov 18

กรุงเทพฯ--18 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 09.00 น. ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จัดพิธีเปิดการซื้อขาย หลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. เจ้าพระยามหานคร “CMC” ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 10.30

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(17 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—17 Nov 18

กรุงเทพฯ--17 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 13.00 น. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟัง ถกแถลง "สร้างประชาธิปไตย ขั้นหมู่บ้านเพื่อรองรับประชาธิปไตยขั้นประเทศ" ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(17 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—16 Nov 18

กรุงเทพฯ--16 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 13.00 น. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟัง ถกแถลง "สร้างประชาธิปไตย ขั้นหมู่บ้านเพื่อรองรับประชาธิปไตยขั้นประเทศ" ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(16 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—16 Nov 18

กรุงเทพฯ--16 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 08.00 น. สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดงานฟังบรรยายแนะนำ ศูนย์ฯ เยี่ยมชมภายในศูนย์ส่วนเก็บตัวอย่างหิน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10.00 น. ธนาคารออมสิน

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(16 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—16 Nov 18

กรุงเทพฯ--16 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 09.00 น. ทปอ. จัดงาน เปิดมุมมองการแข่งขันธุรกิจการศึกษาไทย ในศตวรรษที่21 ณ Ananda Campus 10.00 น. สภากาชาดไทย

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(15 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—14 Nov 18

กรุงเทพฯ--14 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 13.30 น. สศอ. จัดแถลงข่าว Robotics Cluster Pavilion ครั้ง ที่ 2 ณ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(16 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—15 Nov 18

กรุงเทพฯ--15 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 09.00 น. ทปอ. จัดงาน เปิดมุมมองการแข่งขันธุรกิจการศึกษาไทย ในศตวรรษที่21 ณ Ananda Campus 10.00 น. สภากาชาดไทย

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(16 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—15 Nov 18

กรุงเทพฯ--15 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 08.00 น. สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดงานฟังบรรยายแนะนำ ศูนย์ฯ เยี่ยมชมภายในศูนย์ส่วนเก็บตัวอย่างหิน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10.00 น. ธนาคารออมสิน

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(15 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—15 Nov 18

กรุงเทพฯ--15 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 09.30 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดพิธีเปิดงาน “มหกรรมการลงทุนแห่ง ปี SET in the City 2018” 10.00 น. ปาร์คทูโก จัดงาน

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(15 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—15 Nov 18

กรุงเทพฯ--15 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 13.30 น. สศอ. จัดแถลงข่าว Robotics Cluster Pavilion ครั้ง ที่ 2 ณ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(15 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—14 Nov 18

กรุงเทพฯ--14 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 09.30 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดพิธีเปิดงาน “มหกรรมการลงทุนแห่ง ปี SET in the City 2018” 10.00 น. ปาร์คทูโก จัดงาน

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(14 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—14 Nov 18

กรุงเทพฯ--14 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 13.00 น. บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จัดงานแถลงข่าว “BIZ เปิดตัว ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่” ณ โรงแรมพลูแมน กรุงเทพ แกรนด์

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(14 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—13 Nov 18

กรุงเทพฯ--13 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 13.00 น. บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จัดงานแถลงข่าว “BIZ เปิดตัว ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่” ณ โรงแรมพลูแมน กรุงเทพ แกรนด์

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(13 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—13 Nov 18

กรุงเทพฯ--13 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 10.30 น. ทีเอ็มบี จัดงาน “TMB SME Insights” ณ โรงแรมเซนต์ รีจิส

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(13 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—13 Nov 18

กรุงเทพฯ--13 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 09.30 น. กสอ. จัดแถลงข่าวยุทธศาสตร์ SMEs ปี 62 พร้อมพบ ไฮไลท์ต้นแบบที่เติบโต 1000 % ณ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(13 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—12 Nov 18

กรุงเทพฯ--12 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 09.30 น. กสอ. จัดแถลงข่าวยุทธศาสตร์ SMEs ปี 62 พร้อมพบ ไฮไลท์ต้นแบบที่เติบโต 1000 % ณ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(13 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—12 Nov 18

กรุงเทพฯ--12 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 10.30 น. ทีเอ็มบี จัดงาน “TMB SME Insights” ณ โรงแรมเซนต์ รีจิส

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(12 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—12 Nov 18

กรุงเทพฯ--12 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 11.00 น. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดแถลงข่าวการจัดตั้งศูนย์ นวัตกรรม มิเอะ-ไทยแลนด์ อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 13.00 น.

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(12 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—12 Nov 18

กรุงเทพฯ--12 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 09.00 น. สภาธุรกิจตลาดทุนไทย จัดงานสัมมนา FETCO "ระบบการออม เพื่อการเกษียณรองรับสังคมผู้สูงอายุ"

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(12 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—11 Nov 18

กรุงเทพฯ--11 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 09.00 น. สภาธุรกิจตลาดทุนไทย จัดงานสัมมนา FETCO "ระบบการออม เพื่อการเกษียณรองรับสังคมผู้สูงอายุ"

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(12 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—11 Nov 18

กรุงเทพฯ--11 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 11.00 น. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดแถลงข่าวการจัดตั้งศูนย์ นวัตกรรม มิเอะ-ไทยแลนด์ อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 13.00 น.