Saturday May 25, 2019 04:25

ปฏิบัติงาน Press Releases

ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ทั่วไป—23 May 19

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยได้ประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (วิไล) ทั่วไป—23 May 19

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 12 หน่วยงาน เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง

รพ.จิตเวชโคราช เตรียมพร้อมรับมือ ภัยพิบัติ ช่วงฤดูฝน ฟิตซ้อมทีมเยียวยาใจในเขตสุขภาพที่ 9 เกือบ 100 สุขภาพ—23 May 19

รพ.จิตเวชนครราชสีมา จัดอบรมทีมเยียวยาใจระดับอำเภอในเขตสุขภาพที่ 9 ที่มีเกือบ 100 ทีม และนำร่องทีมระดับตำบล 13 ตำบล ฟื้นฟูเทคนิคการเยียวยาจิตใจประชาชนที่ประสบภัยพิบัติและซักซ้อมแผนปฏิบัติงานฉุกเฉิน เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแต่เนิ่นๆ

ธอส.เผยไตรมาสแรกปี 62 ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ 4.4 หมื่นล้านบาท พร้อมประสบความสำเร็จนำระบบปฏิบัติงานหลัก หุ้น—23 May 19

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เผยผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ 44,041 ล้านบาท 35,971 บัญชี ดันยอดสินเชื่อคงค้างรวมที่ 1,128,493 ล้านบาท กำไรสุทธิ 2,866 ล้านบาท ล่าสุด ณ 30 เมษายน 2562 ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้แล้ว 53,348 ล้านบาท

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดโครงการจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในท่าอากาศยานและอำนวยความสะดวก ทั่วไป—23 May 19

ผู้บริหารระดับสูงพร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและผู้แทนจากหน่วยงาน ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ประมาณ 900 คน เข้าร่วมโครงการจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในท่าอากาศยานและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมวิ่งและปั่นเทิดพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาส่งนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทั่วไป—22 May 19

อาจารย์จิรนันท์ กมลสินธุ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ร่วมประชุมกับผู้บริหารของ University of Technology and Education (UTE) - The University of Danang ประเทศสาธาณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสา ทั่วไป—21 May 19

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

มรภ.สงขลา เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั่วไป—17 May 19

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผู้บริหารนำทีมบุคลากร นักศึกษา ปฏิบัติงานจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นทองอุไรเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมแสดงเจตนารมณ์ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติก

ม.เจ้าพระยาเปิดรับสมัคร 3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทั่วไป—16 May 19

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ร่วมกับซีพี ออลล์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในโครงการบัณฑิต พรีเมี่ยม ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมการค้า มีรายได้ระหว่างเรียน เรียนควบคู่ปฏิบัติงานที่ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น เรียนจบแล้วมีงานทำ 100%

ส.ป.ก. จัดอบรม ส่งเสริมความรู้การปฏิบัติงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ทั่วไป—15 May 19

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายวีระพงษ์ พลธิรักษา ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. เป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการส่งเสริมความรู้ในการปฏิบัติงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแก่พนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม " โดยมี ข้าราชการ

ภาพข่าว: ตรวจราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 ทั่วไป—13 May 19

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการของกระทรวงการคลัง พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรคจากการปฏิบัติงาน ณ

ภาพข่าว: ตรวจราชการ จ.สมุทรสงคราม ทั่วไป—10 May 19

นายจำเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 13 หน่วยงาน เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง

นิเทศฯ DPU ฝึกนักศึกษาเรียนรู้โจทย์จริง สร้างสรรค์แผนการระดมทุนเพื่อสภากาชาดไทย ปี ทั่วไป—07 May 19

สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกันฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้การสร้างสรรค์แผนงานจากการปฏิบัติงานจริงในโครงการ "การรณรงค์ทางการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภากาชาดไทย ปี 2"

ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 01/05/2562 ทั่วไป—02 May 19

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 13 หน่วยงาน เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: การบินไทยจัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่พนักงานในโอกาสครบรอบ 59 ปี ไลฟ์สไตล์—30 Apr 19

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม (แถวนั่งที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 35 ปี และ 25 ปี รวมทั้งพนักงานที่เป็นขวัญใจลูกค้า

รัฐบาล โดย วธ. น้อมรับสนองงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ให้เป็นไปตามพระราโชบายอย่างสมพระเกียรติ ทั่วไป—23 Apr 19

วันที่ 23 เมษายน 2562 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปี 2562

ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 22/04/2562 ทั่วไป—23 Apr 19

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงปัญหา อุปสรรค

ภาพข่าว: ยู ซิตี้ ร่วมแสดงความยินดีกับร้านสตาร์บัคส์ สาขาใหม่ ณ ทีเอสที ปฏิทินข่าว—19 Apr 19

คุณวีระพงศ์ โรจนวโรดม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงาน บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากซ้าย) และคุณสรญา เสฐียรโกเศศ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมแสดงความยินดีในการเปิดร้านสตาร์บัคส์ คอฟฟี่ สาขาใหม่

ภาพข่าว: พฤกษา ยกระดับมาตรฐานวงการศึกษาไทยสู่ระดับสากล นำร่องถ่ายทอดนวัตกรรมก่อสร้าง โครงการ ปฏิทินข่าว—19 Apr 19

พฤกษา ผู้นำวงการอสังหาฯ ร่วมกับคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษา จัดโครงการ "ครูอาชีวะ 4.0 By Pruksa" สร้างสมรรถนะครูอาชีวศึกษาฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยจัดหลักสูตรการเรียนการสอนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

ภาพข่าว: ฟินันเซีย จับมือ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ลงนาม MOU ส่งเสริมความรู้วิชาการและทักษะปฏิบัติงานจริง หุ้น—18 Apr 19

นายช่วงชัย นะวงศ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ Finansia พร้อมด้วยนางนุสรา รุ่นเจริญ (ขวา) กรรมการบริหาร สายงานธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์ ฝ่ายงานการตลาดและการขาย

วธ. เปิดอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ปี 62 วันที่ 17 ทั่วไป—18 Apr 19

วธ. เปิดอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ปี 62 วันที่ 17– 28 เม.ย. นี้ ณ มจร.วังน้อย พระนครศรีอยุธยา มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนและธรรมเนียมปฏิบัติ

ไมโครซอฟท์ ขึ้นค่าธรรมเนียมคาร์บอน พร้อมประกาศยกระดับพันธกิจด้านความยั่งยืน ไอที—17 Apr 19

ผลวิจัยใหม่ล่าสุดจาก PwC UK แสดงให้เห็นว่า เทคโนโลยี AI สามารถกระตุ้น GDP โลกได้มากถึง 4.4% และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ 4% ภายในปีพ.ศ. 2573 ด้วยเหตุนี้ ไมโครซอฟท์จึงมุ่งมั่นใช้เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานยโสธรดำเนินการประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถให้กับช่างไฟฟ้า ทั่วไป—17 Apr 19

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ดำเนินการประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้าภายในอาคารจำนวน 13 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร

ภาพข่าว: เอสเอสไอสนับสนุนน้ำดื่มอาชีวะอาสา วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานตรวจ เช็ค ซ่อม ฟรี ทั่วไป—12 Apr 19

บริษัท สหวิริยาสตีลอิสดัสตรี จำกัด (มหาชน) โดยนางกฤษณา เลิศนิธิพร หัวหน้าส่วนศูนย์ข่าวสารและต้อนรับ มอบน้ำดื่มสนับสนุนทีมปฏิบัติงานโครงการอาชีวะอาสา วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน โดยมี นายนิวัฒน์ วิฑูรย์พันธ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษ

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมคอร์สการโรงแรมพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ ทั่วไป—12 Apr 19

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าอบรมระยะสั้นด้านการโรงแรม สำหรับผู้สนใจเปิดธุรกิจโรงแรม ธุรกิจที่พัก หรือผู้ที่กำลังทำงานอยู่ในโรงแรมและธุรกิจที่พัก โดยมี 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรการปฏิบัติงาน

ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ทั่วไป—11 Apr 19

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี โดยได้ให้นโยบายในการปฏิบัติงาน พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยมีนายนิรันดร์ มูลธิดา สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดกิจกรรม ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ประจำปี ทั่วไป—11 Apr 19

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ระดมพนักงานทำความสะอาดเข้าร่วมกิจกรรมล้างห้องน้ำภายในอาคารผู้โดยสาร เพื่อรณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานให้ความสำคัญกับการดูแลทำความสะอาดห้องน้ำให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ อนามัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ราขภัฏโคราช ติวเข้ม! พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านงานธุรการและสารบรรณ ทั่วไป—05 Apr 19

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณ ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์

ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ทั่วไป—05 Apr 19

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร มอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และแผนปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ปตท. - จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ระดับจังหวัด ทั่วไป—04 Apr 19

เพื่อบูรณาการการป้องกัน การระงับเหตุ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม เสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินและอัคคีภัย นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.