Monday May 25, 2020 04:05

ประกวดดนตรี Press Releases

สายแนนลำตะคอง เข้ารอบชิงชนะเลิศ 5 ปีซ้อน ประกวดโปงลางชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 63 ทั่วไป—01 Apr 20

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่ง DVD บันทึกการแสดงสดวงดนตรีพื้นบ้านสายแนนลำตะคอง เข้าร่วมการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ประจำปี 2563 (รอบคัดเลือก) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั่วไป—21 Jan 20

กรุงเทพฯ--21 ม.ค.--กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญชวนเยาวชนจาก ๔ ภูมิภาค
เข้าร่วมประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม เห็นความสำคัญของการสืบสาน สืบทอดศิลปะทางด้านดนตรีและการแสดงพื้นบ้านเพื่อให้คงอยู่คู่ชาติไทย จึงกำหนดจัดการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ในสถานศึกษาเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นวิศิษฏศิลปิน และทรงพระวิริยะอุตาสาหะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์ต่องานศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยทรงอุปถัมภ์ดนตรีไทยและยังทรงเป็นแบบอย่างอันดีในการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ดนตรีไทย อันเป็นสมบัติวัฒนธรรมของประเทศให้คงอยู่ ซึ่งสอดคล้องนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อต่อยอดงานศิลปวัฒนธรรมให้กับชุมชนและศิลปินในทุกระดับ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ ให้เกิดการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทย

โดยการประกวดจะใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ผู้เข้าประกวดนักร้อง นักดนตรี และนักแสดง อายุไม่เกิน ๒๕ ปี และมีจำนวน ๒๕-๓๐ คน ซึ่งวงดนตรีต้องประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีที่แสดงถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมดนตรีของภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ สำหรับภาคกลางห้ามใช้เครื่องดนตรีไฟฟ้าทุกชนิด ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้เข้าประกวดนักร้อง นักดนตรี และนักแสดง อายุไม่เกิน ๒๒ ปี และมีจำนวน ๒๕-๓

ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน การประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก 2020 ณ ประเทศไทย ทั่วไป—07 Nov 19

กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล จัดงานแถลงข่าว เรื่อง "จัดการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก 2020 (WAMSB World Championship 2020) ณ ประเทศไทย" ไปเมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ชั้น 1

ประเทศไทยรับมอบธงพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดดนตรี และมาร์ชชิ่งอาร์ท ชิงแชมป์โลก World Championship ทั่วไป—11 Jul 19

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) พร้อมคณะผู้แทนไทย จากสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล ในฐานะ World Association of Marching Show Bands (WAMSB Thailand) เข้าร่วมสังเกตการณ์และชมการจัดประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ท ระดับโลก WAMSB World

สายแนนลำตะคอง ราชภัฏโคราช ผ่านฉลุย ! เข้ารอบชิงชนะเลิศ ประกวดโปงลางชิงแชมป์ประเทศไทย ปี ทั่วไป—02 Jul 19

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่ง DVD บันทึกการแสดงสดวงดนตรีพื้นบ้านสายแนนลำตะคอง เข้าร่วมการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ประจำปี 2562 (รอบคัดเลือก) ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน จัดโดย กรมพลศึกษา

ครม. ไฟเขียว ไทยเจ้าภาพจัดการแข่งขันประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก 2020 ทั่วไป—18 Jun 19

วันที่ 18 มิถุนายน นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก

วธ.จัดประกวดดนตรี-การแสดงพื้นบ้าน รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทั่วไป—03 May 19

วธ.จัดประกวดดนตรี-การแสดงพื้นบ้าน "รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ รอบชิงชนะเลิศ รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล

มรภ.สงขลา-ร.ร.แจ้งวิทยา ปลื้มผลงานทีม ศิลป์สร้างสรรค์สงขลา คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ทั่วไป—02 May 19

มรภ.สงขลา-ร.ร.แจ้งวิทยา สุดปลื้ม ทีมศิลป์สร้างสรรค์สงขลา โชว์ผลงานระดับประเทศ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ภาคใต้ ประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน รับถ้วยเกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเงินรางวัล 80,000 บาท ผศ.ทัศนียา คัญทะชา

วธ. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน การประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก 2020 ทั่วไป—02 May 19

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ในแถลงข่าว "การประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ท ชิงแชมป์ประเทศไทย พ.ศ. 2562 และการชิงแชมป์โลก พ.ศ. 2563 (WAMSB World Championship 2020)" โดยมี นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร

วธ.จัดประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก 2020 อย่างยิ่งใหญ่ ชูศักยภาพเยาวชนไทยเข้าแข่งขันดนตรีบ ทั่วไป—30 Apr 19

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ประธานแถลงข่าวการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์ประเทศไทย พ.ศ. 2562 และชิงแชมป์โลก พ.ศ. 2563 (WAMSB World Championship 2020) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

กระทรวงวัฒนธรรม จัดประกวดดนตรี-การแสดงพื้นบ้าน รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม ๔ ภูมิภาค ทั่วไป—03 Apr 19

วธ.จัดประกวดดนตรี-การแสดงพื้นบ้าน "รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม" ๔ ภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมเด็ก-เยาวชนไทยเล่นดนตรี นาฏศิลป์-ศิลปะการแสดงได้อย่างน้อย ๑ ชนิด นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

วธ.จัดประกวดดนตรี-การแสดงพื้นบ้าน รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม ๔ ภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราช ทั่วไป—03 Apr 19

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ร่วมกับ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช ๒๕๖๒ "รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม"

ภาพข่าว: ธนชาตปลื้ม! มอบทุนวงโยธวาทิต สตรีวัดระฆัง โกอินเตอร์ คว้าเหรียญเงิน หุ้น—03 Oct 18

นายเกรียงไกร ภูริวิทย์วัฒนา (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักประธานกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุน แก่วงโยธวาทิตโรงเรียนสตรีวัดระฆัง จำนวน 50,000 บาท โดยมี นายพศิน บุญจฑิตย์ (ขวา) อาจารย์ผู้ฝึกสอน

สายแนนลำตะคอง ราชภัฏโคราช ประกาศศักดา คว้าแชมป์ประเทศไทย ประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ทั่วไป—06 Aug 18

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่งวงโปงลางสายแนนลำตะคอง เข้าร่วมการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2561 (รอบชิงชนะเลิศ)

เก่ง ธชย และ โน้ต ศรัณย์ อวยพรรุ่นน้อง WCOPA หลังทีมไทยคว้ารางวัลรองชนะเลิศระดับโลกชุดประจำชาติและขบ บันเทิง—10 Jul 18

หลังจาก "เก่ง-ธชย ประทุมวรรณ" หรือ "เก่ง เดอะวอยซ์" และ โน้ต ศรัณย์ คุ้งบรรพต หรือ โน้ต KPN สร้างชื่อกระหึ่มในการประกวดดนตรีระดับโลก World Championships of Performing Arts (WCOPA) ครั้งที่ 20 และ 21 ที่ลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา

ข่าวประกวดดนตรี การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน ทั่วไป—09 Jul 18

ประกาศเปิดรับสมัคร การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน ประจำปี 2562 BSRU Marching Band Competition 2019 ชิงถ้วยพระราชทาน โดยการประกวดมีด้วยกัน 5 Divisions ประกอบด้วย - การประกวดประเภทแปรขบวน (Display band) 2 Divisions. - การประกวดประเภทมาร์ชชิ่งพาเหรด (Marching

เก่ง ธยช ส่งกำลังใจให้ ครูพิช พาน้อง สู้ศึก WCOPA ที่ สหรัฐอเมริกา บันเทิง—04 Jul 18

หลังจาก "เก่ง-ธชย ประทุมวรรณ" หรือ "เก่ง เดอะวอยซ์ "สร้างชื่อกระหึ่มในการประกวดดนตรีระดับโลก World Championships of Performing Arts (WCOPA) ครั้งที่ 20 ที่ลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้เวทีนี้กลายเป็นที่จับตามอง ล่าสุด "ครูพิช-พัทธ์นิธาน ศรีเอี่ยม"

ภาพข่าว: การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน ปี 2560 หุ้น—10 Nov 17

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีตัดสินการประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน ปี 2560 ประเภท Symphonic Band รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งวงที่ชนะเลิศการประกวดฯได้แก่

ประกวดดนตรี Imperial Music Award 2017 ทั่วไป—26 Jul 17

ศูนย์การค้าอิมพิเรียล เวิลด์ สำโรง ร่วมกับ นิตยสาร The Guitar Mag ขอเชิญนักเนียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรี "Imperial Music Award 2017" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 150,000

สถาบันดนตรีเคพีเอ็น จัดประกวดดนตรีและการเต้นของนักเรียนรอบชิงชนะเลิศ KPN Music Competition บันเทิง—12 May 17

กลับมาอีกครั้งกับเวทีการแสดงออก ทั้งด้านการร้อง เล่น และเต้น ของนักเรียนสถาบันดนตรีเคพีเอ็น (KPN Music Academy) ในงานประกวดดนตรีและการเต้นรอบชิงชนะเลิศ KPN Music Competition 2017 เพื่อให้นักเรียนของทางสถาบันฯ แต่ละแห่งได้แสดงให้เห็นถึงทักษะ

สีสันงานประกวดดนตรีแห่งอนาคต 2016 Futuristic Music Contest:Season 2 บันเทิง—24 Nov 16

ดนตรีเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่มนุษย์รังสรรค์ขึ้นมาเนิ่นนาน และเป็นสื่อวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่ทรงพลัง ที่จรรโลงจิตใจ ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจ อีกทั้งดนตรียังสร้างภาพลักษณ์อันดีของประเทศอีกด้วย สามารถเข้าถึงชีวิตจิตใจ และทุกกิจกรรม

มรภ.สงขลา ชนะเลิศเดี่ยวดนตรีไทยเพลงพื้นบ้านอีสาน ตอกย้ำความเป็นหนึ่ง ทั่วไป—12 Oct 16

มรภ.สงขลา ผงาดเวทีประกวดดนตรีไทยเพลงพื้นบ้านอีสาน ส่งเพลงโบว์รักสีดำ ชนะเลิศเดี่ยวระนาดทุ้ม ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ควบรองชนะเลิศเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ พร้อมรางวัลชมเชยติดมือทุกคน ตอกย้ำความเป็นหนึ่งทางดนตรีไทย นายบรรเทิง

ภาพข่าว: กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม แถลงผลการแข่งขัน นาฏวาทยะศิลป์ ชูแนวคิด อนุรักษ์ บันเทิง—25 Jul 16

กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดงานแถลงผล การประกวดดนตรีและ การแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช ประจำปี ๒๕๕๙ ภายใต้ชื่องาน "นาฏวาทยะศิลป์" ในแนวคิด อนุรักษ์ สืบสาน วิถีพื้นบ้าน ในวันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ

ภาพข่าว: กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม แถลงผลการแข่งขัน นาฏวาทยะศิลป์ ชูแนวคิด อนุรักษ์ ทั่วไป—13 Jul 16

กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดงานแถลงผล การประกวดดนตรีและ การแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช ประจำปี ๒๕๕๙ ภายใต้ชื่องาน "นาฏวาทยะศิลป์" ในแนวคิด อนุรักษ์ สืบสาน วิถีพื้นบ้าน ในวันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ

จัดเต็ม เก่ง ธชย ประทุมวรรณ นำทีมจากประเทศไทยซิวรางวัลแรก ชุดแต่งกายประจำชาติยอดเยี่ยม!!! บันเทิง—13 Jul 16

"เก่ง ธชย ประทุมวรรณ" นำทีมผู้เข้าประกวด "World Championships of Performing Arts ครั้งที่ 20" จากประเทศไทย ภายใต้การดูแลของหน่วยงานเอกชน "โรงเรียนดนตรีพิชาศิลป์" สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจอย่างยิ่งให้กับคนไทยด้วยการคว้ารางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยม

ภาพข่าว: กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านนาฏวาทยะศิลป บันเทิง—28 Jun 16

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราชประจำปี ๒๕๕๙ ในงาน "นาฏวาทยะศิลป์" ภายใต้แนวคิด อนุรักษ์ สืบสาน วิถีพื้นบ้าน ซึ่งการประกวดแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้

เก่ง ธชย ประทุมวัน ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย... เข้าการประกวดดนตรี...เวทีระดับโลก!!! World บันเทิง—12 May 16

เก่งสมชื่อสำหรับหนุ่มผู้เสพติดการประกวดดนตรีเป็นชีวิตจิตใจ อย่าง "เก่ง ธชย ประทุมวัน" ที่เคยแจ้งเกิดมาแล้วในรายการยอดฮิตอย่าง "The Voice Thailand#1" ที่แม้จะพลาดตำแหน่งแชมป์ไปอย่างหวุดหวิดแต่ไม่มีใครกล้าปฎิเสธความสามารถใน

ผู้ชนะระดับประเทศตบเท้าเข้าชิงแชมป์โลกบนเวทีประกวดดนตรีออนไลน์ Global บันเทิง—03 Dec 15

การแข่งขันระดับประเทศของ "Global Rockstar" เวทีประกวดดนตรีออนไลน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. โดยได้ผู้ชนะจาก 151 ประเทศที่จะเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในวันที่ 15

ระดมพล ระเบิดพลัง เตรียมตัวกันให้พร้อม กับ Nonthaburi Youth Festival ทั่วไป—01 Dec 15

เทศกาลประกวดดนตรีสำหรับเด็กและเยาวชนสุดยิ่งใหญ่กำลังจะกลับมาอีกครั้ง พร้อมกับคุณภาพที่คับแก้วมากกว่าเดิม เพิ่มเติมด้วยกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

งานประกวดดนตรีออนไลน์ Global Rockstar เตรียมเปิดโหวตกลางเดือนนี้ บันเทิง—07 Oct 15

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคมเป็นต้นไป บรรดานักดนตรีที่ส่งผลงานเพลงเข้าร่วมงานประกวดดนตรีออนไลน์ Global Rockstar ประจำปี 2558 สามารถจำหน่ายสินค้าให้แฟนเพลงเพื่อนับเป็นคะแนนโหวตได้ งานนี้มีนักดนตรีจาก 168 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมชิงชัย