Friday September 18, 2020 21:54

ประชุมผู้ถือหุ้น Press Releases

'ณพ ณรงค์เดช’ เคารพมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ฝากงานผู้บริหารชุดใหม่แก้ปัญหา เพื่อนำพาบริษัทเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หุ้น—10 Sep 20

'ณพ ณรงค์เดช’ เคารพมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ หลังได้ชี้แจงการทำงาน ยึดหลักความสุจริต โปร่งใส นำพาบริษัทเติบโตและประสบความสำเร็จในการ COD ครบทั้ง 8 โครงการ รวม 717 MW ซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้ถือหุ้น

LIT ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ผู้ถือหุ้นโหวตผ่านทุกวาระ หุ้น—19 Aug 20

พลตำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถี (ที่ 4 จากขวา ) ประธานกรรมการ และคุณสมพล เอกธีรจิตต์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร บมจ.ลีซ อิท (LIT) ผู้ให้บริการสินเชื่อธุรกิจเพื่อ SMEs

ภาพข่าว: เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จัดประชุมผู้ถือหุ้น E-AGM ประจำปี 2563 หุ้น—18 Aug 20

ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ประธานกรรมการ (ที่2จากซ้าย) นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่2จากขวา)พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MBKET จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ภาพข่าว: TWZ จัดประชุมผู้ถือหุ้น หุ้น—17 Aug 20

นายพุทธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2562

ภาพข่าว: ดุสิตธานีประชุมผู้ถือหุ้น หุ้น—06 Aug 20

นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการ นายชนินทธ์ โทณวณิก ประธานคณะกรรมการบริหาร นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ร่วมงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27/2563

SCN ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ผู้ถือหุ้นโหวตผ่านฉลุยทุกวาระ หุ้น—05 Aug 20

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านธุรกิจพลังงาน พลังงานหมุนเวียน และยานยนต์ที่ใช้พลังงานทางเลือก นำโดยดร.ฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการบริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ภาพข่าว : RBF จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 หุ้น—03 Aug 20

ประชุมผู้ถือหุ้น : ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF พร้อมคณะกรรมการบริษัท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 พร้อมมาตรการป้องกันโควิด19

ภาพข่าว : CPW ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผู้ถือหุ้นไฟเขียวทุกวาระ หุ้น—31 Jul 20

คุณณรงค์ อิงค์ธเนศ (กลาง) ประธานกรรมการ บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) หรือ CPW และคุณปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมถ่ายภาพภายหลังการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

CKP เตรียมจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ New Normal วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคมนี้ หุ้น—29 Jul 20

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKPower) ชื่อย่อหลักทรัพย์ “CKP” เปิดเผยว่า บริษัทฯ จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น.ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4

ภาพข่าว: “ซาบีน่า” จัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 หุ้น—29 Jul 20

นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ ประธานกรรมการ และนายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 โดยเป็นการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ภาพข่าว : บีทีเอสกรุ๊ปฯประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จ่ายปันผล14ส.ค.นี้ หุ้น—23 Jul 20

นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร ร่วมด้วย นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ (BTS) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ภาพข่าว: ผู้ถือหุ้น WHAUP ไฟเขียว ออกหุ้นกู้ 1.6 หมื่นล้านบาท หุ้น—20 Jul 20

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการ (กลาง) ดร.นิพนธ์ บุญเดชานันทน์ (กลางขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมด้วยคณะกรรมการ บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติให้บริษัทฯ

ภาพข่าว: TEAMG ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 หุ้น—17 Jul 20

ประชุมผู้ถือหุ้น : บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ทีมกรุ๊ป (“TEAMG”) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยมีนายศานิต ร่างน้อย ประธานกรรมการ และ ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ภาพข่าว: STI ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผู้ถือหุ้นไฟเขียวทุกวาระ หุ้น—13 Jul 20

นายจุมพล สำเภาพล ประธานกรรมการ นายไพรัช เล้าประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร และนายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI กลุ่มผู้นำในธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร

ภาพข่าว : ECF จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 หุ้น—13 Jul 20

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริษัท (กลางบน) นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ (ที่ 2 จากซ้ายล่าง) กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะกรรมการบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ภาพข่าว: SINGER จัดงานประชุมผู้ถือหุ้น 2563 ผ่านระบบ Blockchain ไฟเขียวทุกวาระ หุ้น—10 Jul 20

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานกรรมการ (ที่ 4 จากขวา) และ นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วย คณะกรรมการ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2

ภาพข่าว: AKP จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รับทราบจ่ายปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.032 หุ้น—10 Jul 20

คุณอุทัย จันทิมา (กลาง) ประธานกรรมการ, คุณวันชัย เหลืองวิริยะ (ที่ 8 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และคุณสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ (ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการ บริษัท จำกัด (มหาชน) หรือ AKP พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ภาพข่าว: GPI ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 หุ้น—09 Jul 20

นายยุทธ วรฉัตรธาร (ที่4 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริษัท ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา (ที่4จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ GPI และคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์

ภาพข่าว: CCP จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 หุ้น—08 Jul 20

นายประทีป ทีปกรสุขเกษม ประธานกรรมการ (ที่ 4 จากขวา) นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) (CCP) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ภาพข่าว: CENTEL ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ปฏิทินข่าว—07 Jul 20

สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ (ที่ 5 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ (ที่ 5 จากซ้าย) รองประธานกรรมการ

กลุ่มอีฟิน เผยความสำเร็จจัดประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์ “IR PLUS AGM” หุ้น—07 Jul 20

กลุ่มอีฟิน เผย โปรเจ็กต์ IR PLUS AGM ผ่านฉลุย ตอบโจทย์การใช้งานประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจดทะเบียนปรับตัวสู่การประชุมยุค New Normal อยู่ที่ไหนก็ประชุมได้ สะดวก และลดต้นทุนในการจัดงาน บริษัทจดทะเบียนเชื่อมั่นใช้บริการ นายพรเลิศ

ภาพข่าว: ILM จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 หุ้น—02 Jul 20

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางขันทอง อุดมมหันติสุข (ยืนกลาง) กรรมการ นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ (ที่ 5 จากขวา) กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ภาพข่าว: “อายิโนะโมะโต๊ะ” จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี หุ้น—02 Jul 20

เมื่อเร็วๆ นี้ มร.ฮิโระฮะรุ โมะโตะฮะชิ (กลาง, แถวสอง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 เพื่อชี้แจงผลการดำเนินธุรกิจในปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมถึงแผนการเติบโตของบริษัทในอนาคต

ASAP กำหนดจัดประชุม AGM วันที่ 30 ก.ค.นี้ ปฏิทินข่าว—01 Jul 20

หลังสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ในไทย คลี่คลายลง บอร์ด บมจ.ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ หรือ ASAP มีมติกำหนดจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 30 ก.ค. เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ชั้น 2 ห้องแกรนด์ฮอลล์ 202-203

TPLAS ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 หุ้น—23 Jun 20

รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วยนายธีระชัย ธีระรุจินนท์ กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) หรือ TPLAS จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2563 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานปี 2562

ภาพข่าว: TM ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 หุ้น—22 Jun 20

ประชุมผู้ถือหุ้น:นายแพทย์ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร (ที่4จากซ้าย) ประธานบริหาร นางสุนทรี จรรโลงบุตร (ที่4จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

RP แจ้งจัดประชุมผู้ถือหุ้น 30 ก.ค.นี้ ปฏิทินข่าว—17 Jun 20

RP เตรียมจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 30 ก.ค.2563 โดยวางมาตรการป้องกัน เพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 พร้อมเสนอขอมติออกหุ้นกู้เพื่อเตรียมพร้อมขยายการลงทุนในอนาคต นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่

ภาพข่าว: PPPM จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 หุ้น—17 Jun 20

คุณน้ำค้าง พึ่งทอง ประธานกรรมการ (นั่งกลาง) คุณวรุณ อัตถากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (นั่งที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในทุกวาระที่บริษัทฯ เสนอ

ไทยพาณิชย์จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 197 พร้อมวางมาตรการเข้มป้องกัน หุ้น—16 Jun 20

ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 197 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของธนาคารฯ ในรอบปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (กรณีพิเศษ) และการจัดสรรกำไรสำหรับงวดครึ่งหลังของปี 2562 ทำให้อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปี

Gossip News: “CSS ประชุมผู้ถือหุ้น30 มิ.ย.นี้” ปฏิทินข่าว—16 Jun 20

บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น (CSS) ได้ฤกษ์กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายนนี้ ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-6 ชั้น 1 อาคาร 1-3 อิมแพ็คชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี งานนี้“สมพงษ์ กังสวิวัฒน์” บอสใหญ่