Tuesday August 11, 2020 07:51

ผังเมืองรวม Press Releases

ปรับแผนเตรียมพร้อมประกาศใช้ผังเมืองรวม กทม.ฉบับใหม่ ทั่วไป—02 Jul 20

นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (สวพ.) กทม. กล่าวกรณีสื่อมวลชน ระบุการเลื่อนบังคับใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ออกไปยังปลายปี 2564

ภาพข่าว: "APM เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างถนนสาย ง2 ง3, ค1 และ ค2 ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด ทั่วไป—01 Jun 20

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่3จากซ้าย) ประธานกรรมการบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) เข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างถนนสาย ง2 ง3, ค1 และ ค2 ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมกับบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Index)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดหนองคายติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมื ทั่วไป—18 Nov 19

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย เพื่อติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองหนองคาย (พระธาตุหล้าหนอง) โดยมี นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง บรรยายสรุปโครงการ นายอิทธิพงศ์

กทม.วางระบบผังเมืองสอดรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทั่วไป—23 Sep 19

นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองกทม. เปิดเผยตามที่สื่อมวลชนเสนอข่าว แนวคิดการย้ายเมืองหลวง เนื่องจากตัวแปร สภาพแวดล้อม ประชากร การพัฒนาเมืองการทรุดตัวของพื้นดิน ส่งผลให้เมืองเปลี่ยนแปลงไปว่าร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

พิจารณาข้อสังเกตร่างผังเมืองรวมกรุงเทพฯ ฉบับใหม่อย่างรอบคอบก่อนบังคับใช้ ทั่วไป—05 Jul 19

นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กทม. เปิดเผยว่า ตามที่สื่อมวลชนตั้งข้อสังเกต การกำหนดสีผังเมืองในร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ไม่ชัดเจน ขาดการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ยผ.ประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน จ.สุราษฎร์ธานี ทั่วไป—22 Oct 18

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๘๑ ก วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ อธิบดีกรมโยธาธิการแลผังเมือง

กรมทางหลวงชนบทเตรียมสรุปแบบทางแยกต่างระดับถนน จ3 ผังเมืองรวมเมืองเชียงรายตัดกับถนนพหลโยธิน ทั่วไป—20 Apr 16

กรมทางหลวงชนบท เตรียมจัดเวทีฟังความเห็นประชาชน เพื่อสรุปแบบทางแยกต่างระดับ จ3 วางแผนแก้ปัญหารถติดจุดตัดทางแยกถนนเลี่ยงเมืองเชียงรายฝั่งตะวันตก นายมานิตย์ นิลเขตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานออกแบบทางในเขตเมือง สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า

ก.พลังงาน ยืนยันคำสั่งคสช. 4/2559 ยกเว้นการบังคับใช้ผังเมืองรวม โรงไฟฟ้าและกิจการด้านพลังงานยังต้องท พลังงาน—28 Mar 16

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า จากอำนาจตามมาตรา 44 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 4/2559 ให้ยกเว้นการบังคับใช้ผังเมืองรวมในกิจการบางประเภท เช่น โรงไฟฟ้า

กรมทางหลวงชนบท วางแผนออกแบบทางต่างระดับถนนเวียงบูรพาข้ามถนนพหลโยธิน ทั่วไป—07 Mar 16

กรมทางหลวงชนบท เตรียมสำรวจออกแบบทางต่างระดับบริเวณถนนสาย จ3 ผังเมืองรวมเมืองเชียงรายตัดกับถนนพหลโยธิน จังหวัดเชียงราย เพื่อแก้ปัญหาจราจรบริเวณทางแยกในอนาคต เมื่อเร็ว ๆ นี้ (19 ก.พ. 59) ที่ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม ตำบลสันทราย อำเภอเมือง

กรมทางหลวงชนบท เตรียมจัดปฐมนิเทศโครงการสำรวจออกแบบ ทางแยกต่างระดับถนนเวียงบูรพาจุดตัดถนนพหลโยธิน ทั่วไป—15 Feb 16

กรมทางหลวงชนบท เตรียมจัดปฐมนิเทศโครงการสำรวจออกแบบทางแยกต่างระดับบริเวณถนนสาย จ3 ผังเมืองรวมเมืองเชียงรายตัดกับถนนพหลโยธิน จังหวัดเชียงราย เพื่อแก้ปัญหาจราจรบริเวณทางแยกในอนาคต นายมานิตย์ นิลเขตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานออกแบบทางในเขตเมือง

ภาพข่าว: สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทั่วไป—25 Jun 15

ผศ.ดร. นพนันท์ ตาปนานนท์, ดร. ดนัย ทายตะคุ, ยงยุทธ เทียนรุ่งเรือง, โฆษิต สุวินิจจิต และ วันชัย ถนอมศักดิ์ ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการประเมินผล กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 9 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและผลกระทบ

ผังเมือง กทม. ต้องแก้ตั้งแต่วันนี้ บ้าน/คอนโด—18 Jul 13

ตามที่ได้ประกาศใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครแล้ว และมีกำหนดหมดอายุในปี 2560 นั้น แม้ทางราชการจะประกาศว่าสามารถแก้ไขได้ทันที แต่เชื่อว่าคงไม่ได้แก้ไข เพราะลำพังผังเมืองรวมทั่วประเทศ 190 บริเวณก็หมดอายุไปเกินกว่าครึ่งหนึ่งแล้ว ในอนาคตร่าง

มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จัดเสวนา "โอกาสและการด้อยค่าของที่ดินตามผังเมืองใหม่ บ้าน/คอนโด—24 Jun 13

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 13:00-17:00 น. ณ ห้องประชุม มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย วิเคราะห์เจาะลึกผังเมืองใหม่จะส่งผลบวกหรือลบต่อมูลค่าของที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างไร ผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร

มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จัดเสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 129 : ทั่วไป—07 Jun 13

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2556 เวลา 13:00-17:00 น. ณ ห้องประชุม มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย วิเคราะห์เจาะลึกผังเมืองใหม่จะส่งผลบวกหรือลบต่อมูลค่าของที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างไรผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: ผังเมืองกรุงเทพฯฉบับใหม่ ทั่วไป—09 May 13

จุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนา เพื่อเผยแพร่สาระสำคัญของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ ณ ห้องจตุรทิศ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ

กรมทางหลวงชนบท จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น โครงการก่อสร้างถนนผังเมือง ง2 ทั่วไป—03 Jul 12

เมื่อเร็ว ๆ นี้ (18 มิถุนายน 2555 ที่ห้องประดับแก้วโรงแรมเพชรรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด) สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นงานสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ถนนสาย ง2

ภาพข่าว: สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555” บ้าน/คอนโด—24 Apr 12

นพ. สมศักดิ์ มุนีพีระกุล นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานจัดงาน “ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2555” โดยเชิญ ผศ. อัศวิน พิชญโยธิน มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “ข้อกำหนดตามร่างผังเมืองรวม กทม.

สำนักผังเมือง กทม. เชิญสื่อมวลชนรับฟังร่างผังเมืองรวมกรุงเทพฯ ฉบับที่ ทั่วไป—29 Jul 11

เชิญสื่อมวลชนรับฟังร่างผังเมืองรวมฯ ปรับปรุงครั้งที่ 3 พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจแนวทางการพัฒนาพื้นที่ และแจ้งให้ผู้ได้รับผลกระทบร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะปิดประกาศ 8 ส.ค.นี้ ณ 50 สำนักงานเขต และสำนักผังเมือง

ผังเมืองรวม กทม. ฉบับใหม่เน้นคุณภาพชีวิต เพิ่มพื้นที่สีเขียว และเป็นธรรม ทั่วไป—14 Jun 11

กทม. เตรียมเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผังเมืองรวมฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ในเดือนหน้า หลังมีการรับฟังความคิดเห็นมากกว่า 30 ครั้ง ก่อนใช้เป็นแนวทางพัฒนาพื้นที่กรุงเทพฯ ต่อไป นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ปี 2553 นักศึกษาสนใจฝึกงานที่ผังเมืองจำนวนมาก ทั่วไป—01 Jul 10

น.ส.อัญชลี ปัทมาสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมืองมีภาระหน้าที่สำคัญในการวางและจัดทำผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ ผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ ผังอนุรักษ์ปรับปรุงฟื้นฟูเมือง การศึกษากำหนดมาตรการและกฎหมายผังเมือง

ได้เวลาปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพฯ ครั้งที่ 3 ทั่วไป—08 Jun 10

กทม. เตรียมปรับปรุงผังเมืองรวมฉบับปัจจุบันใหม่ครั้งที่ 3 ก่อนสิ้นสุดบังคับใช้ในกลางปี 54 สาเหตุจากประชากรเพิ่มเกินขนาดเมืองจะรองรับได้ ระบบขนส่งมวลชนไม่เป็นไปตามแผน เมืองขยายไปรอบนอกไม่มีทิศทาง เจ้าของที่ดิน หน่วยงานราชการ และประชาชนร้องให้ปรับใหม่

เขตบางเขนแชมป์การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท ย.4 ทั่วไป—04 Jun 10

น.ส.อัญชลี ปัทมาสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. แจ้งว่า กรุงเทพมหานครได้ประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีบริการพื้นฐานทางสังคม สาธารณูปโภค

สผม. ขออนุมัติปรับปรุงผังเมืองรวม กทม. ต่อคณะกรรมการผังเมือง ทั่วไป—06 May 10

น.ส.อัญชลี ปัทมาสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง แจ้งว่า สำนักผังเมืองได้จัดประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร โดยมีนายพรเทพ เตชะไพบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิจารณาผลการประเมินกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549

สผม. จำหน่ายหนังสือผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ทั่วไป—17 Dec 09

น.ส.อัญชลี ปัทมาสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. แจ้งว่า กรุงเทพมหานครได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการผังเมือง ให้ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครใช้บังคับอย่างต่อเนื่อง

เชิญชวนตรวจสอบข้อมูลผังเมืองในงานครบรอบ 37 ปีกทม. ทั่วไป—15 Dec 09

กทม. ให้บริการตรวจสอบที่ตั้งที่ดิน สถานที่ก่อสร้าง ตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมกทม. และกฎหมายต่างๆ เกี่ยวกับที่ดิน และอาคารในงานครบรอบ 37 ปี สถาปนากทม. ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 ธ.ค.นี้ ณ มุมนิทรรศการสผม. ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร น.ส.อัญชลี ปัทมาสวรรค์

สผม. ศึกษาข้อมูลประชากรพร้อมปรับปรุงผังเมืองรวม ทั่วไป—03 Dec 09

น.ส.อัญชลี ปัทมาสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครเป็นมหานครขนาดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางในหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการบริหารการปกครอง ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านคมนาคมขนส่ง เป็นต้น

“สผม. ให้บริการแผนที่กรุงเทพมหานคร” ทั่วไป—02 Dec 09

นางสาวอัญชลี ปัทมาสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง สผม. เปิดเผยว่า นอกจาก สำนักผังเมือง จะมีภาระหน้าที่ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร แล้วยังมีหน้าที่ให้บริการข้อมูลด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน เช่น การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน

เขตประเวศแชมป์การขอใช้พื้นที่ดินประเภท ย.3 ทั่วไป—30 Nov 09

น.ส.อัญชลี ปัทมาสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. แจ้งว่า กรุงเทพมหานครได้ประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2549

สผม. เปิดให้เข้าชมผังเมือง กทม. ผ่านเว็บไซต์ ทั่วไป—27 Nov 09

น.ส.อัญชลี ปัทมาสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. กล่าวว่า สำนักผังเมือง มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางผังและจัดทำผังเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการศึกษา สำรวจ วิเคราะห์เพื่อวางและจัดทำผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ ผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้

ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกทม. ทั่วไป—21 Oct 09

น.ส.อัญชลี ปัทมาสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ทั้งของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ประกอบการ