Friday May 24, 2019 00:15

ฝีมือชน คนสร้างชาติ Press Releases

มูลนิธิเอสซีจี รวมพลังนักเรียนทุนฯ ร่วมกิจกรรม HEAD HEART HAND เพื่อต่อยอดฝีมือ พัฒนาความคิด และส่งต่อการมีจิตสาธารณะ ทั่วไป—21 May 19

เชาวลิต เอกบุตร (กลาง) กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี จัดกิจกรรม "HEAD HEART HAND" ภายใต้โครงการ "อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ" นำนักเรียนทุนฯ จำนวน 256 คน จากทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนทุนฯ ได้ฝึกทักษะฝีมือ

ศธ.เร่งปั้นอาชีวะฝีมือดี ป้อนตลาดแรงงานชายแดนใต้ สร้างโอกาสงาน มีรายได้มั่นคง ยั่งยืน ทั่วไป—23 Apr 19

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ยกระดับการศึกษาเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งสร้างโอกาสการศึกษาสายวิชาชีพ เน้นพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ตั้งเป้าผลิตบุคลากรฝีมือดีมีคุณภาพ ป้อนตลาดแรงงานชายแดนภาคใต้ ผ่านโครงการและกิจกรรมขับเคลื่อน "อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ"

ศธ.เร่งปั้นอาชีวะฝีมือดี ป้อนตลาดแรงงานชายแดนใต้ สร้างโอกาสงาน มีรายได้มั่นคง ทั่วไป—23 Apr 19

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ยกระดับการศึกษาเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งสร้างโอกาสการศึกษาสายวิชาชีพ เน้นพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ตั้งเป้าผลิตบุคลากรฝีมือดีมีคุณภาพ ป้อนตลาดแรงงานชายแดนภาคใต้ ผ่านโครงการและกิจกรรมขับเคลื่อน "อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ"

อบรมเชิงปฎิบัติการณ์ ครูเจ๋งต้องเป็นอย่างไร สร้างแรงบันดาลใจ เชื่อมั่นในคุณค่าของ ครูอาชีวะ ทั่วไป—19 Dec 18

"เพราะเชื่อมั่นในคุณค่าของคน จึงเชื่อมั่นในคุณค่าของครู" โครงการ "อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ" โดยมูลนิธิเอสซีจีซึ่งมุ่งมั่นในการทำกิจกรรมเพื่อร่วมสนับสนุนการศึกษาในสายอาชีวศึกษามาอย่างต่อเนื่อง จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูครูอาชีวะ โดยได้ริเริ่มกิจกรรม

มูลนิธิเอสซีจีจัดกิจกรรมเสริมทักษะ เตรียมความพร้อม นักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ ทั่วไป—29 Oct 18

มูลนิธิเอสซีจีเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเสริมสร้างทักษะและการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ ก่อนก้าวสู่โลกการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้องๆ ที่กำลังศึกษาในระดับชั้น ปวส. ปีที่ 2 มูลนิธิฯ จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ

ภาพข่าว: มูลนิธิเอสซีจี จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชนฯ เพื่อเตรียมความพร้อม ทั่วไป—17 Oct 18

ขจรเดช แสงสุพรรณ (นั่งที่ 6 จากซ้าย) กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี เปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนมูลนิธิเอสซีจี "อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ" ปวส. 2 และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ พร้อมมอบประกาศนียบัตร ภายใต้โครงการ "อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ"

อนาคตที่มองหา เริ่มจากครูที่มองเห็น มูลนิธิเอสซีจีจัดกิจกรรม workshop ทั่วไป—10 Oct 18

สุวิมล จิวาลักษณ์ (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี จัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ครูเจ๋งต้องเป็นอย่างไร" ภายใต้โครงการ "อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ" เพื่อต่อยอดแรงบันดาลใจให้แก่คุณครูอาชีวะ โดยกิจกรรมในครั้งนี้

อาชีวะฝีมือชนคว้าแชมป์การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจ สู่การเป็น ทั่วไป—27 Sep 18

มูลนิธิเอสซีจีเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเหล่าฝีมือชน คนสร้างชาติ ให้มีโอกาสเรียนรู้ และเสริมสร้างทักษะฝีมือที่จะเป็นประโยชน์ เพื่อนำไปพัฒนาตนเองให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล มูลนิธิฯ ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องการสร้างคนด้วยการศึกษา

มูลนิธิเอสซีจีนำนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ ร่วมชมการแข่งขัน WorldSkills ASEAN Bangkok ทั่วไป—05 Sep 18

สุวิมล จิวาลักษณ์ (ยืนที่ 10 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี นำนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ จำนวน 27 คน เข้าร่วมชมการแข่งขันและเป็นกำลังใจแก่น้องๆ นักเรียนทุนมูลนิธิเอสซีจี จำนวน 6 คน ในสาขาก่ออิฐ สาขาปูกระเบื้อง และสาขาประกอบอาหาร

มูลนิธิเอสซีจีร่วมสนับสนุนน้องๆ เยาวชนและอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ทั่วไป—27 Aug 18

มูลนิธิเอสซีจี นำโดย ขจรเดช แสงสุพรรณ กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วยผู้บริหารมูลนิธิเอสซีจีมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน และงบประมาณสนับสนุนในการเก็บตัวฝึกซ้อมแก่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,100,000

เปิดบ้านต้อนรับอาชีวะรุ่นเยาว์ สู่ครอบครัวมูลนิธิเอสซีจี กับโครงการอาชีวะฝีมือชน ทั่วไป—24 Aug 18

ด้วยภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยกำลังฟื้นตัวและขยายตัวเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้ความต้องการทรัพยากรคนที่มีศักยภาพและมีทักษะฝีมือ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามลำดับ จากผลดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ประจำเดือน พ.ค. 2561 ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)

ภาพข่าว: มูลนิธิเอสซีจีเปิดบ้านต้อนรับน้องๆ อาชีวะ ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนทุน อาชีวะฝีมือชน ทั่วไป—16 Aug 18

สุวิมล จิวาลักษณ์ (กลาง) กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี ร่วมต้อนรับนักเรียนทุน "อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ" ระดับชั้นปวช.1 จำนวน 311 คน จากทั่วประเทศ เพื่อเข้าสู่ครอบครัวมูลนิธิเอสซีจีในกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนทุนฯ ประจำปี 2561 เพื่อให้น้องๆ

มูลนิธิเอสซีจี เตรียมส่งหนังสั้นเชิดชูครูอาชีวะ ทั่วไป—24 Jul 18

หลังประสบความสำเร็จกับหนังสั้นเรื่อง "ทางเลือก" ภายใต้โครงการอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ ในปีที่ผ่านมา ล่าสุด สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี เตรียมส่งเรื่องราวความประทับใจระหว่าง ลูกศิษย์และคุณครูอาชีวะ

สานต่อกิจกรรมอาชีวะฝีมือชน คนทำดี มูลนิธิเอสซีจีชวนนักเรียนทุนฯ ทำรถเข็นสำหรับผู้พิการ ทั่วไป—18 May 18

สุวิมล จิวาลักษณ์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี จัดกิจกรรม "อาชีวะฝีมือชน คนทำดี" ภายใต้โครงการ อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ โดยมูลนิธิเอสซีจี นำนักเรียนทุนฯ ในระดับชั้น ปวช.ปี 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำรถเข็นสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

จิตอาสาอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ โดยมูลนิธิเอสซีจี ร่วมทำความดี ประกอบรถเข็นเพื่อผู้พิการ ทั่วไป—30 May 18

ด้วยเชื่อมั่นว่าสังคมที่มีคุณภาพ ย่อมต้องประกอบไปด้วยคน "เก่งและดี" มูลนิธิเอสซีจีเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนา "คน" จึงมุ่งมั่นเสริมสร้างและปลูกฝังให้นักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ

มูลนิธิเอสซีจี ชวนน้องๆ อาชีวะ มาร่วม อวด เรื่องราวของ ครูอาชีวะ ในดวงใจ กับกิจกรรม ครูเราเจ๋ง ทั่วไป—01 Jun 18

โครงการ "อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ" โดยมูลนิธิเอสซีจี ขอเชิญน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาในระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ร่วม "อวด" เรื่องราวดี ๆ ของสุดยอดครูอาชีวะผู้เป็นต้นแบบของน้อง ๆ รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนสายอาชีพ กับกิจกรรม "ครูเราเจ๋ง เก่งอยากอวด"

มูลนิธิเอสซีจีเพิ่มโอกาสแห่งการเรียนรู้นอกตำรา เสริมแกร่งนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน ทั่วไป—17 Apr 18

เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ ให้ได้มีโอกาสเตรียมความพร้อม เรียนรู้ทักษะที่เป็นประโยชน์ และเสริมสร้างแรงบันดาลใจก่อนที่จะก้าวเข้าสู่โลกการทำงานในอนาคต มูลนิธิเอสซีจีจึงได้จัดกิจกรรม

ภาพข่าว: มูลนิธิเอสซีจี เตรียมความพร้อมนักเรียนทุนสู่โลกการทำงาน ภายใต้โครงการอาชีวะฝีมือชน ทั่วไป—09 Apr 18

ยุทธนา เจียมตระการ (ที่ 4 จากซ้าย ) กรรมการมูลนิธิเอสซีจี และสุวิมล จิวาลักษณ์ (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี ร่วมเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน "ศึกษาดูงาน เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน" ภายใต้โครงการ อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ

มูลนิธิเอสซีจี เปิดรับสมัครนักเรียนทุน #อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ เรียนดี รับทุนฟรี 5 ปี ทั่วไป—03 Apr 18

มูลนิธิเอสซีจี ขอเชิญชวนน้องๆ ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สนใจศึกษาต่อสายอาชีวะ และสามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี 1 ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาบริการ และสาขาเกษตรกรรม มาสมัครขอรับทุน ภายใต้โครงการ "อาชีวะฝีมือชน

นักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ โดยมูลนิธิเอสซีจี คว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ทั่วไป—23 Mar 18

อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ ถือเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาประเทศ ยิ่งในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การสร้างสรรค์นวัตกรรม การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ มีความสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศเป็นอย่างมาก

มูลนิธิเอสซีจี ร่วมให้กำลังใจนักเรียนทุน อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ ทั่วไป—06 Mar 18

มูลนิธิเอสซีจี ร่วมให้กำลังใจ ส่งแรงเชียร์น้องๆนักเรียนทุน"อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ" โดยมูลนิธิเอสซีจี ถึงขอบสนามในการแข่งขัน "การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560"

มูลนิธิเอสซีจีจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ รุ่นที่ 1 ทั่วไป—21 Nov 17

โครงการ "อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ" โดย มูลนิธิเอสซีจี เห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมของน้องนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ รุ่นที่ 1 ที่กำลังจะก้าวสู่โลกการทำงานจริง จึงได้จัดกิจกรรม "อาชีวะฝีมือชน สู่โลกการทำงาน"

ภาพข่าว: มูลนิธิเอสซีจีเตรียมความพร้อมนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ รุ่นแรก ทั่วไป—15 Nov 17

มูลนิธิเอสซีจี นำโดย ขจรเดช แสงสุพรรณ กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี (แถวกลาง ลำดับที่ 3 จากซ้าย) จัดกิจกรรม ""อาชีวะฝีมือชน สู่โลกการทำงาน"" ภายใต้โครงการ อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ ระดับชั้น ปวส. ปี

มูลนิธิเอสซีจีส่งนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ แสดงฝีมือบนเวทีโลก WorldSkills Abu Dhabi ทั่วไป—02 Nov 17

มูลนิธิเอสซีจีร่วมสนับสนุน 2 นักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ แสดงทักษะฝีมือบนเวทีระดับโลก ในการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 หรือ WorldSkills Abu Dhabi 2017 สาขาการก่ออิฐ และสาขาการจัดดอกไม้ ณ กรุงอาบูดาบี

มูลนิธิเอสซีจี เปิดตัวนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ ตัวแทนประเทศไทยแข่งขันฝีมือแรงงาน ทั่วไป—22 Sep 17

มูลนิธิเอสซีจีโดย สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี จัดกิจกรรมเวิร์คช็อปจัดดอกไม้สุดพิเศษภายใต้ชื่องาน "อนาคตอยู่ที่มือเรา...บนเส้นทางชีวิตที่โรยด้วยกลีบดอกไม้ของอาชีวะฝีมือชน" เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักเรียนอาชีวะฝีมือชน สาขาบริการ

#อนาคตอยู่ที่มือเรา มูลนิธิเอสซีจีเปิดตัวอาชีวะฝีมือชนคนเก่ง ตัวแทนประเทศไทยแข่งจัดดอกไม้บนเวทีโลก ทั่วไป—19 Sep 17

มูลนิธิเอสซีจีจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปจัดดอกไม้ภายใต้ชื่องาน "อนาคตอยู่ที่มือเรา...บนเส้นทางชีวิตที่โรยด้วยกลีบดอกไม้ของอาชีวะฝีมือชน" โชว์ศักยภาพนักเรียนอาชีวะฝีมือชน สาขาบริการ พร้อมเปิดตัวน้องป้อม ปราโมทย์ การัมย์ นักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ

มูลนิธิเอสซีจีชวนดูหนังสั้น ทางเลือก พร้อมร่วมสนุก ชม และ แชร์ ฉากประทับใจ ทั่วไป—29 Aug 17

โครงการ "อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ" โดยมูลนิธิเอสซีจี ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมแชร์ความประทับใจจากการรับชมหนังสั้น "ทางเลือก" หนังที่สร้างจากเค้าโครงเรื่องจริงของเด็กอาชีวะฝีมือชนเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างทัศนคติอันดีของคนในสังคมต่อผู้เรียนอาชีวะ

มูลนิธิเอสซีจีนำเหล่า อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ ร่วมทดสอบฝีมือ ฝึกปรือสู่อาชีพ ทั่วไป—04 Aug 17

"นอกจากจะเพิ่มโอกาสในการมีงานทำ การได้รับค่าจ้างที่ยุติธรรมเป็นไปตามมาตรฐานฝีมือแล้ว ยังเป็นการวัดระดับฝีมือและความสามารถของพวกเราเหล่าอาชีวะฝีมือชน หากความสามารถยังไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ก็จะได้กลับไปปรับปรุงฝึกฝนตัวเอง เพื่อพัฒนาฝีมือให้ดีขึ้น