Wednesday January 23, 2019 17:29

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Press Releases

สนพ.กาญจนบุรี ร่วมบริการประชาชนตามโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนฯ ทั่วไป—21 Jan 19

ในวันที่ 18 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ออกหน่วยบริการ ตามโครงการบูรณาการร่วม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนารถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั่วไป—18 Jan 19

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ออกหน่วยบริการ ตามโครงการบูรณาการร่วม "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนารถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" โดยในวันที่

พัฒนาฝีมือแรงงานร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ทั่วไป—17 Jan 19

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ร่วมบูรณาการกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยออกบริการประชาชน ณ

การออกหน่วยบริการตามโครงการอำเภอ ... ยิ้มเคลื่อนที่ ทั่วไป—16 Jan 19

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ออกหน่วยประชาสัมพันธ์การฝึกอาชีพ และให้บริการเปลียนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ร่วมกับ โครงการบูรณาการหน่วยแพย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สพร.12 สงขลา ร่วมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จังหวัดสงขลา ทั่วไป—10 Jan 19

สพร.12 สงขลา ร่วมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จังหวัดสงขลา เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมธนารักษ์ จำหน่ายหนังสือชุดเหรียญรัชกาลที่ 9 ทั่วไป—07 Jan 19

หนังสือชุดเหรียญรัชกาลที่ 9 จัดทำขึ้นเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ร้อยเรียงเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดรัชกาล ผ่านเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกที่กรมธนารักษ์จัดทำขึ้น

สนพ.สระบุรี ร่วมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ทั่วไป—24 Dec 18

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ร่วมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กสิกรไทยจัดทำหนังสือ นวมินทรบรมนาถราชไมตรี เทิดพระเกียรติ ร.๙ หุ้น—18 Dec 18

กสิกรไทยจัดทำหนังสือ "นวมินทรบรมนาถราชไมตรี" เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประมวลพระราชกรณียกิจในการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ทีโอที ร่วมน้อมรำลึกในพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั่วไป—18 Dec 18

5 ธันวาคม "วันดินโลก" บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ร่วมน้อมรำลึกในพระอัจฉริยภาพและ พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดย องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ประกาศให้ วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็น "วันดินโลก" WORLD SOIL

ภาพข่าว: กสิกรไทยจัดทำหนังสือ นวมินทรบรมนาถราชไมตรี เทิดพระเกียรติ หุ้น—18 Dec 18

ธนาคารกสิกรไทยจัดทำหนังสือ "นวมินทรบรมนาถราชไมตรี" เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประมวลพระราชกรณียกิจในการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

น้อมรำลึกถึงความรักของพ่อ พร้อมสานสิ่งที่พ่อสอนไว้ ทั่วไป—18 Dec 18

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ (IFB) ได้จัดพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ บพิตรในการนี้มูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา โดย ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยาได้มอบหนังสือ "70

ธนาคารกสิกรไทย จัดงานแนะนำหนังสือเทิดพระเกียรติ นวมินทรบรมนาถราชไมตรี ทั่วไป—14 Dec 18

ด้วยธนาคารกสิกรไทย ได้จัดทำหนังสือเทิดพระเกียรติ "นวมินทรบรมนาถราชไมตรี" ประมวลเรื่องราวประวัติศาสตร์ในการเจริญพระราชไมตรีกับต่างประเทศตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิธ

#อีสท์ เวสท์ ซีด นำร่องโครงการ #ผักโรงเรียน น้อมนำพระราชดำริการเกษตรทฤษีใหม่ ปลูกฝังสู่เยาวชน ทั่วไป—13 Dec 18

บริษัทอีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ชั้นนำของประเทศไทย หรือที่เกษตรกรส่วนใหญ่รู้จักกันในนาม 'เมล็ดพันธุ์ศรแดง' ได้น้อมนำพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือในหลวงรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย

คนบันเทิงร่วมพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต บันเทิง—11 Dec 18

กองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ดำเนินการจัดทำโครงการ "จัดสร้างพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต" เพื่อประดิษฐานเป็นพระประธานภายในวิหารวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ภาพข่าว: บริจาคโลหิต เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ ทั่วไป—11 Dec 18

คุณชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหารโรงแรมโฆษะ (ขวา) ร่วมให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งภายในงานมีผู้เข้าร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก ณ ห้องรับบริจาคโลหิตชั้น2

กระทรวงเกษตรฯ เชิดชู รางวัลวันดินโลก เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล ทั่วไป—11 Dec 18

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังมอบรางวัลวันดินโลก และเป็นประธานในพิธีเปิดงาน 5 ธันวาคม วันดินโลก ปี 2561 (World Soil day 2018 ) "Be the Solution to Soil Pollution : ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ" ณ

จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนคลองบางเขน ทั่วไป—07 Dec 18

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในท้องถิ่น ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนคลองบางเขน ระยะทาง 12 กิโลเมตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ภาพข่าว: วว. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ทั่วไป—06 Dec 18

ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน วว. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ..วันชาติ

วธ.รวมใจชาวชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบ 1,999 ชุมชน ทำบุญตักบาตร จัดนิทรรศการศาสตร์พระราชา ทั่วไป—06 Dec 18

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 รัฐบาลได้เตรียมการจัดงานและกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญดังกล่าว ได้แก่

ภาพข่าว: ราชมงคลพระนคร น้อมรำลึก 5 ธันวา วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 ทั่วไป—04 Dec 18

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ราชมงคลพระนครพร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่

ร.ร.สาธิตฯ มรภ.สงขลา โชว์ผลงานวิชาการ ถ่ายทอดศาสตร์พระราชา 9 แขนง ทั่วไป—04 Dec 18

โรงเรียนสาธิต มรภ.สงขลา เปิดบ้านจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โชว์ศักยภาพเด็กปฐมวัย-ประถมศึกษา พร้อมถ่ายทอดศาสตร์พระราชา 9 แขนง เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดร.พรรณี ผุดเกตุ

ภาพข่าว: ธอส.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ทั่วไป—04 Dec 18

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ นำคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคาร แต่งกายด้วยชุดสีเหลือง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เปิดโลกสดใสกับอิ๋งอิ๋งที่ประเทศไต้หวันเมืองไถจง วันที่ ๕ ธีนวาคมนี้ทาง ททบ บันเทิง—04 Dec 18

รายการเปิดโลกสดใส ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ "5 ธันวาคม" วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9 และยังคงเป็น "วันชาติ" กับ "วันพ่อแห่งชาติ" พร้อมกันนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเคยเสด็จประพาสไต้หวันเป็นเวลา 4 วัน ระหว่าง 5-8 มิ.ย. พ.ศ.

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเชิญร่วมน้อมรำลึกถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ ในนิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ทั่วไป—04 Dec 18

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีเปิดนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" ขึ้น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

ภาพข่าว: พลังบุญทิพย ครั้งที่ 105 ทั่วไป—03 Dec 18

ทิพยประกันภัย จัดงาน " พลังบุญทิพย ครั้งที่ 105 " โดยนำหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสาและสื่อมวลชนร่วมทำบุญ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ

นักแสดง-ศิลปิน โมโน กรุ๊ป ร่วมบอกเล่าความผูกพันถึงคุณพ่อ บันเทิง—03 Dec 18

ทุกๆ วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี นอกเหนือจากเป็นวันที่ระลึกในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แล้ว ยังเป็นวันที่ให้ระลึกถึงสถาบันครอบครัว กับบทบาทของคุณพ่อ ผู้ซึ่งเป็นผู้นำ ผู้เอาใจใส่ ที่มีบทบาทสำคัญต่อลูกๆ และครอบครัว ซึ่ง

คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สุขภาพ—29 Nov 18

คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 อาคาร ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อ.ส.ค. จับมือ นิด้า มุ่งพัฒนาองค์กรสู่ระดับสากล ทั่วไป—29 Nov 18

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ร่วมมือกับ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)มีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่9)

ม.รามฯ เชิญร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 4 ธ.ค.นี้ ทั่วไป—28 Nov 18

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 18 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ" ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561

อีซูซุร่วมกับเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เปิดตัว ของขวัญจากความพอเพียง ภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ ทั่วไป—26 Nov 18

"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานให้ประชาชนคนไทย เป็นแนวทางที่สอนให้รู้จักใช้ความสมดุลเพื่อสร้างความสุขได้ตามกำลังของตนเองโดยต้องไม่ทำอะไรที่เกินพอดีหรือเบียดเบียนผู้อื่น เปรียบเสมือนเสาเข็ม 3