Saturday November 17, 2018 12:18

พรุ่งนี้ Press Releases

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(17 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—16 Nov 18

กรุงเทพฯ--16 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 13.00 น. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟัง ถกแถลง "สร้างประชาธิปไตย ขั้นหมู่บ้านเพื่อรองรับประชาธิปไตยขั้นประเทศ" ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(15 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—14 Nov 18

กรุงเทพฯ--14 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 13.30 น. สศอ. จัดแถลงข่าว Robotics Cluster Pavilion ครั้ง ที่ 2 ณ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(16 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—15 Nov 18

กรุงเทพฯ--15 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 09.00 น. ทปอ. จัดงาน เปิดมุมมองการแข่งขันธุรกิจการศึกษาไทย ในศตวรรษที่21 ณ Ananda Campus 10.00 น. สภากาชาดไทย

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(16 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—15 Nov 18

กรุงเทพฯ--15 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 08.00 น. สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดงานฟังบรรยายแนะนำ ศูนย์ฯ เยี่ยมชมภายในศูนย์ส่วนเก็บตัวอย่างหิน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10.00 น. ธนาคารออมสิน

กฟผ. จับมือ มศว ทำหลักสูตร STEM2 เรื่องพลังงานไฟฟ้าในประเทศ พลังงาน—15 Nov 18

กฟผ. ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มศว ทำหลักสูตรพหุวิทยาการ STEM2 เรื่องพลังงานไฟฟ้าในประเทศ ภายใต้หัวข้อ "ถ้าพรุ่งนี้ไม่มีไฟฟ้า" โดยนำเสนอประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ผ่าน 8 สาระวิชาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(15 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—14 Nov 18

กรุงเทพฯ--14 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 09.30 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดพิธีเปิดงาน “มหกรรมการลงทุนแห่ง ปี SET in the City 2018” 10.00 น. ปาร์คทูโก จัดงาน

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(14 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—13 Nov 18

กรุงเทพฯ--13 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 13.00 น. บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จัดงานแถลงข่าว “BIZ เปิดตัว ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่” ณ โรงแรมพลูแมน กรุงเทพ แกรนด์

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(13 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—12 Nov 18

กรุงเทพฯ--12 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 09.30 น. กสอ. จัดแถลงข่าวยุทธศาสตร์ SMEs ปี 62 พร้อมพบ ไฮไลท์ต้นแบบที่เติบโต 1000 % ณ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(13 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—12 Nov 18

กรุงเทพฯ--12 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 10.30 น. ทีเอ็มบี จัดงาน “TMB SME Insights” ณ โรงแรมเซนต์ รีจิส

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(12 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—11 Nov 18

กรุงเทพฯ--11 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 09.00 น. สภาธุรกิจตลาดทุนไทย จัดงานสัมมนา FETCO "ระบบการออม เพื่อการเกษียณรองรับสังคมผู้สูงอายุ"

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(12 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—11 Nov 18

กรุงเทพฯ--11 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 11.00 น. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดแถลงข่าวการจัดตั้งศูนย์ นวัตกรรม มิเอะ-ไทยแลนด์ อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 13.00 น.

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(10 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—09 Nov 18

กรุงเทพฯ--9 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 10.00 น. การบินไทย ร่วมกันเปิดร้าน THAI Shop ร้านจำหน่าย สินค้าที่ระลึกของบริษัท การบินไทยฯ สาขาใหม่ ณ ไอ คอน สยาม ช้อปปิ้ง

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(8 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—07 Nov 18

กรุงเทพฯ--7 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 09.00 น. อพวช. จัดงาน “NSM Alumni Day 2018” ณ อาคารสำนักงาน อพ. 10.30 น. ซันสวีท จัดงาน

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(9 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—08 Nov 18

กรุงเทพฯ--8 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 10.00 น. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ ธพว. จัดแถลงข่าว ดัชนี SMEs ไตรมาส 3/61 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 18.00 น. สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(9 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—08 Nov 18

กรุงเทพฯ--8 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 08.30 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับตลาด ทุนไทยสำหรับสื่อมวลชน ประจำปี 2561 ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 10.00 น. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(7 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—06 Nov 18

กรุงเทพฯ--6 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 13.00 น. ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาในหัวข้อ “พลังของผู้ชม กระตุก ธุรกิจสื่อ รอด/ร่วง?” ณ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(8 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—07 Nov 18

กรุงเทพฯ--7 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 13.00 น. ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สสว. จัดพิธีลงนามความ ร่วมมือ กับ สสว.เพื่อสนับสนุนเอสเอ็มอี และผลักดัน การเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ณ SCB

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(6 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—05 Nov 18

กรุงเทพฯ--5 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 10.00 น. ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย จัดงานเปิดตัว “บริการ ดิจิทัลแบงก์กิ้ง” ณ อาคารอินเตอร์ เชนจ์ 21 10.00 น. ทาทา สตีล

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(7 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—06 Nov 18

กรุงเทพฯ--6 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 09.00 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วัน แรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของ บมจ. นอร์ทอีส รับเบอร์ “NER” ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 10.00 น.

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(5 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—04 Nov 18

กรุงเทพฯ--4 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 09.00 น. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จัดพิธีเปิดการซื้อขาย “TFEX Gold Online Futures” ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 13.30 น. สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(3 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—02 Nov 18

กรุงเทพฯ--2 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 07.00 น. กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี จัดกิจกรรม TECHJAM 2018 THE GRAND FINAL ณ อาคาร KBTG

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(2 พฤศจิกายน 2561) ปฏิทินข่าว—01 Nov 18

กรุงเทพฯ--1 พ.ย.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 09.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน แถลงข่าว “Unbox TSE ที่สุดด้านหลักสูตรวิศวกรรม แห่งอนาคต” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 09.00