Sunday July 5, 2020 23:39

พายุฝนฟ้าคะนอง Press Releases

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย 13 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—08 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในช่วงวันที่ 1 มิ.ย.63 ถึงปัจจุบัน (6 มิ.ย. 63) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 13 จังหวัด แยกเป็น ภาคเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ น่าน ลำปาง พิจิตร และกำแพงเพชร

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย 13 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่อง ทั่วไป—08 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในช่วงวันที่ 1 มิ.ย.63 ถึงปัจจุบัน (7 มิ.ย. 63) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 13 จังหวัด แยกเป็น ภาคเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ น่าน ลำปาง พิจิตร และกำแพงเพชร

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย 12 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—05 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในช่วงวันที่ 1 มิ.ย.63 ถึงปัจจุบัน (5 มิ.ย. 63) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 12 จังหวัด แยกเป็น ภาคเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ น่าน ลำปาง พิจิตร และกำแพงเพชร

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย 10 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—04 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในช่วงวันที่ 1 มิ.ย.63 ถึงปัจจุบัน (4 มิ.ย. 63) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 10 จังหวัด แยกเป็น ภาคเหนือ 2 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง และพิจิตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 21 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ทั่วไป—02 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 21 จังหวัด รวม 50 อำเภอ 99 ตำบล 202 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 1,009 หลัง ผู้เสียชีวิต 2 ราย ผู้บาดเจ็บ 2 ราย

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 20 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ทั่วไป—01 Jun 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 20 จังหวัด รวม 48 อำเภอ 96 ตำบล 192 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 961 หลัง ผู้เสียชีวิต 2 ราย ผู้บาดเจ็บ 2 ราย

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย 13 จังหวัดคลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—29 May 20

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในช่วงวันที่ 23 พ.ค. 2563 ถึงปัจจุบัน (29 พ.ค. 63) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 16 จังหวัด แยกเป็น ภาคเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ์

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 8 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ทั่วไป—25 May 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 8 จังหวัด รวม 12 อำเภอ 22 ตำบล 50 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 272 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย 14 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—20 May 20

20 พ.ค. 63 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในช่วงวันที่ 17 พ.ค. 2563 ถึงปัจจุบัน (20 พ.ค. 63) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 14 จังหวัด แยกเป็น ภาคเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ น่าน แพร่ ลำปาง และลำพูน

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 9 จังหวัด เร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—18 May 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 9 จังหวัด ปัจจุบันคลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่ง ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจควรวม 22 อำเภอ 40 ตำบล 96

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย 11 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—18 May 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในช่วงวันที่ 14 พ.ค. 2563 ถึงปัจจุบัน (17 พ.ค. 63) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 11 จังหวัด แยกเป็น ภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย แพร่ พิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ทั่วไป—15 May 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 3 จังหวัด รวม 12 อำเภอ 23 ตำบล 38 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 278 หลัง ปัจจุบันคลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่ง

เตรียมพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ กทม. ทั่วไป—14 May 20

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงเดือนนี้ประเทศไทยจะเข้าฤดูฝนอย่างเป็นทางการ โดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ และอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำขังในภาชนะต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย 22 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ทั่วไป—14 May 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในช่วงวันที่ 10 พ.ค. 2563 ถึงปัจจุบัน (14 พ.ค. 63) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 22 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พะเยา น่าน ลำปาง ลำพูน ตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก บึงกาฬ นครพนม

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 11 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ทั่วไป—12 May 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 11 จังหวัด รวม 33 อำเภอ 91 ตำบล 318 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 1,864 หลัง ปัจจุบันคลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่ง

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 29 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ทั่วไป—11 May 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 29 จังหวัด รวม 122 อำเภอ 347 ตำบล 917 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 10,092 หลัง ผู้เสียชีวิต 2 ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 คน

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 28 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ทั่วไป—11 May 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 28 จังหวัด รวม 117 อำเภอ 316 ตำบล 858 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 9,633 หลัง ผู้เสียชีวิต 1 ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 คน

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 18 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ทั่วไป—07 May 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 18 จังหวัด รวม 37 อำเภอ 78 ตำบล 191 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 3,597 หลัง ปัจจุบันคลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่ง

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย 16 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—07 May 20

29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2563 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 16 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน แพร่ พิษณุโลก นครสวรรค์ ลพบุรี สิงห์บุรี หนองคาย นครพนม ขอนแก่น นครราชสีมา สุรินทร์ ฉะเชิงเทรา และสุราษฎร์ธานี รวม 26

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 41 จังหวัด เร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—28 Apr 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 41 จังหวัด รวม 130 อำเภอ 294 ตำบล 907 หมู่บ้าน 5 เทศบาลตำบล บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 8,956 หลัง ปัจจุบันคลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่ง

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 16 จังหวัด เร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—21 Apr 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 16 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำปาง ลำพูน น่าน หนองคาย อุดรธานี นครพนม ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ยโสธร นครราชสีมา ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู

กทม.เตรียมพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน ทั่วไป—15 Apr 20

นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม.กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน ซึ่งมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า กทม. โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 16 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายและช่วยผู ทั่วไป—07 Apr 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 16 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ หนองคาย เลย สกลนคร ขอนแก่น มุกดาหาร ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ นครสวรรค์ ลพบุรี

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 13 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ทั่วไป—07 Apr 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 13 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร เพชรบูรณ์ เลย สกลนคร ขอนแก่น มุกดาหาร ชัยภูมิ นครราชสีมา ศรีสะเกษ นครสวรรค์ ลพบุรี ปราจีนบุรี และตราด รวม 27 อำเภอ

กอปภ.ก. สั่งการ 41 จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทั่วไป—31 Mar 20

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 41 จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก เตรียมพร้อมรับมือพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า และลูกเห็บตกบางพื้นที่ ในช่วงวันที่ 1 – 4 เม.ย.63

กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนชาวสวนเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน เร่งป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต ทั่วไป—04 Mar 20

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ 3-5 มีนาคม 2563 โดยประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่

วสท. แนะนำ คู่มือจัดการบ้าน...หลังน้ำท่วม สำหรับประชาชนและวิศวกร ทั่วไป—24 Sep 19

สภาพอากาศแปรปรวนและพายุฝนฟ้าคะนองของประเทศไทย ส่งผลให้มีฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ปัญหาใหญ่หลังน้ำลดคือการฟื้นฟูทำความสะอาดซ่อมแซมบ้านและอาคารให้พร้อมเข้าอยู่อาศัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย คณะกรรมการคลินิกช่าง

ปภ.รายงานมีพื้นที่ประสบวาตภัย 6 จังหวัด เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—04 Jun 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค.62 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 6 จังหวัด รวม 9 อำเภอ 9ตำบล 26

ปภ.รายงานมีพื้นที่ประสบวาตภัย 3 จังหวัด พร้อมประสานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้าน ทั่วไป—30 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค.62 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 3 จังหวัด รวม 4 อำเภอ 4 ตำบล 15