Wednesday November 13, 2019 22:13

พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ Press Releases

ภาพข่าว: รมช.มนัญญาตรวจเยี่ยมเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดนราธิวาส ทั่วไป—13 Nov 19

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านป่าไผ่ จำกัด ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ภาพข่าว: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด ทั่วไป—12 Nov 19

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) จังหวัดราชบุรี โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกร

ภาพข่าว: อธิบดีฯ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย ทั่วไป—31 Oct 19

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมทั้งมอบนโยบายแก่คณะกรรมการ และผู้แทนสหกรณ์โคนมซึ่งเป็นสมาชิกของทางชุมนุมฯ ได้ดำเนินกิจการร่วมกัน

ภาพข่าว: รมช.มนัญญา ร่วมงานครบรอบ 47 ปีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั่วไป—02 Oct 19

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในงานวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี พร้อมกล่าวให้กำลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มุ่งส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ทั่วประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ

ภาพข่าว: อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ตรวจเยี่ยมศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ ทั่วไป—11 Sep 19

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมโรงงานคัดแยกผักของศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งบริหารงานโดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด ซึ่งมีสหกรณ์การเกษตรเป็นสมาชิก 39 สหกรณ์

ภาพข่าว: การประชุมสหกรณ์โครงการหลวง ทั่วไป—10 Sep 19

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และตัวแทนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเตรียมการสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง ปี 2562 จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2562

รมช.มนัญญา ชวนเที่ยวงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ปี 2562 หนุนเพิ่มช่องทางกระจายรายได้สู่ท้อ ทั่วไป—09 Sep 19

วันนี้ (7 ก.ย.62) เวลา 17.00 น. นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ปี 2562 โดยมี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายณรงค์ รักร้อย

ภาพข่าว: กรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยในจังหวัดร้อยเอ็ด ทั่วไป—03 Sep 19

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเสฐียรพงษ์ อินเพน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรเสลภูมิ จำกัด

ภาพข่าว: รมช.เกษตรเยี่ยมพื้นที่คทช.ระบำ ทั่วไป—02 Sep 19

นางสาวมนัญญาไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

ภาพข่าว: รมช.มนัญญา ลงพื้นที่เยี่ยมชมจุดซื้อน้ำยางรายย่อยบ้านทุ่งดุก ทั่วไป—27 Aug 19

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมจุดซื้อน้ำยางรายย่อยบ้านทุ่งดุก หมู่ 1 ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ซึ่งเกษตรกรได้สาธิตการหาค่า DRC

ภาพข่าว: อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ปี 2562 ภายใต้งาน Fresh From Farm เนื้อ ทั่วไป—26 Aug 19

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ปี 2562 ภายใต้งาน "Fresh From Farm เนื้อ นม ไข่ ผัก ผลไม้พรีเมี่ยม By CO-OP" เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า

ภาพข่าว: เปิดงานไมซ์เพื่อชุมชน ปีที่ 2 เปิดมิติใหม่สู่ก้าวต่อไป อุตสาหกรรมไมซ์เพื่อชุมชน ทั่วไป—22 Aug 19

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ ร่วมเปิดงานไมซ์เพื่อชุมชน ปีที่ 2 "เปิดมิติใหม่สู่ก้าวต่อไป อุตสาหกรรมไมซ์เพื่อชุมชน" ณ

ภาพข่าว: รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั่วไป—13 Aug 19

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมทั้งมอบนโยบายการพัฒนาระบบสหกรณ์และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมฯ

รมช.มนัญญา ปล่อยคาราวานรถแท็กซี่สหกรณ์ 300 คัน ร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ทั่วไป—30 Jul 19

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวิศิษฐ์

ภาพข่าว: อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานสาขาเพื่อรวบรวมและเก็บผลผลิตของสมาชิกฯ ทั่วไป—27 Jul 19

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานสาขาเพื่อรวบรวมและเก็บผลผลิตของสมาชิก ณ สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด สาขาทุ่งค่าย (โกดังเก็บและรวมรวมยางพารา) ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ภาพข่าว: กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดกิจกรรมรวมแรงใจ รักษาน้ำใสให้คูคลอง ทั่วไป—25 Jul 19

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการรวมแรงใจ รักษาน้ำใสให้คูคลอง ภายใต้โครงการ "สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก"

ภาพข่าว: อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงผักสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ ทั่วไป—05 Jul 19

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพีรพนธ์ กิจโกศล ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 13,14 และนายดุสิต ทองทา สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกผักของนายสุเมค ลิอ่อนรัมย์ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงสีข้าวกลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบ บุรีรัมย์ ทั่วไป—05 Jul 19

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายพีรพนธ์ กิจโกศล ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 13,14 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงสีข้าวกลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบ ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง

ภาพข่าว: เปิดงานท่องเที่ยวเมืองสุข ณ สุขสยาม ทั่วไป—04 Jul 19

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมพิธีเปิดงาน "ท่องเที่ยวเมืองสนุก ณ สุขสยาม" ภายใต้โครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) และมหกรรมโคเนื้อโคขุนหนองสูง มุกดาหาร จัดระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

ภาพข่าว: อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ตรวจเยี่ยมโรงสีข้าวเหนียวสหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ จำกัด ทั่วไป—01 Jul 19

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อติดตามการใช้ประโยชน์อุปกรณ์การตลาดที่สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ จำกัด ได้รับงบประมาณกลางปี 2561 ไทยนิยมยั่งยืนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ 24,824,500 บาท

กรมส่งเสริมสหกรณ์ดันโครงการยกระดับสินค้าเกษตรผ่านกลไกสหกรณ์ พร้อมสนองนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรระ ทั่วไป—28 Jun 19

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขานรับ นโยบายอุตสาหกรรมเกษตรชุมชน เตรียมดัน 1 อำเภอ 1 สหกรณ์การเกษตร หนุนสหกรณ์ที่มีมูลค่าธุรกิจปีละ 3 แสนล้าน วางเป้าหลักยกระดับราคาพืชเศรษฐกิจ ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน หวังเพิ่มเงินใส่มือเกษตรกร นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ

ภาพข่าว: กิจกรรมปลูก ปั่น ปัก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั่วไป—25 Jun 19

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูก ปั่น ปัก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ "สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" พร้อมด้วยผู้บริหารฯ

ภาพข่าว: การประชุมชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาส ที่ ทั่วไป—24 Jun 19

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาส ที่ 2/2562 พร้อมด้วยนายพีรพนธ์ กิจโกศล ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 13,14 และนางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์

ภาพข่าว: อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เยี่ยมชมสวนโกโก้ จังหวัดลำปาง ทั่วไป—21 Jun 19

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายบรรจง ชัยขุนพล สหกรณ์จังหวัดลำปาง และคณะเจ้าหน้าที่เยี่ยมชมสวนโกโก้ของนายสายัณห์ ปานพินิจ ปราชญ์เกษตรกรของจังหวัดลำปาง ซึ่งได้ทดลองการปลูกโกโก้ในสวนกล้วย และสวนยางพารา ใช้เวลาในการปลูก 2-3 ปี

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เตรียมปลดแอกหนี้สิน 1.7 แสนล้านบาท ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร หุ้น—21 Jun 19

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เตรียมปฏิวัติการแก้หนี้สมาชิกสหกรณ์กว่า 1.7 แสนล้านบาท เตรีมหารือธกส. พักหนี้สมาชิก 3 ปี ให้ทุนสมาชิกกู้สร้างรายได้ เงินคล่องมือค่อยเริ่มชำระหนี้ หลังธปท.พบไม่แก้พาลงเหวทั้งระบบ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า

ภาพข่าว: อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ฯ ทั่วไป—28 May 19

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ภาพข่าว: ร่วมพิธ๊ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั่วไป—15 May 19

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีพิธีเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ นำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และร่วมลงนามถวายพระพร หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภาพข่าว: สหกรณ์จังหวัดน่าน เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทั่วไป—14 May 19

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นางสุภาพ ไทยน้อย สหกรณ์จังหวัดน่าน เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 12-16

ภาพข่าว: มอบเงินรางวัลให้สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติปี 2562 ทั่วไป—08 May 19

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม "การพัฒนาความรู้บทบาทหน้าที่ของผู้นำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร" (วันพืชมงคล) ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ เข้าร่วม

ภาพข่าว: ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมัน ทั่วไป—29 Apr 19

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายณรงค์พล พัฒนศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ และคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อประชุมหารือกับคณะกรรมการของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด สหกรณ์การเกษตรท่าแซะ