Sunday July 12, 2020 00:56

พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ Press Releases

รมช.มนัญญา ชมสมาชิกสหกรณ์สกลนครรวมกลุ่มปลูกพืชเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน ผลิตป้อนตลาดยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ทั่วไป—07 Jul 20

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินทางไปเยี่ยมชมแปลงเกษตรผสมผสานของนายนนทกร ชรารินทร์ อายุ 52 ปี ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

รมช.มนัญญา ชูพืชผลเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน ทั่วไป—03 Jul 20

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมแปลงสมาชิกเกษตรผสมผสานสกลนคร ต.เชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว

ภาพข่าว : รับมอบเมล็ดพันธุ์ ทั่วไป—02 Jun 20

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นสักขีพยานรับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน จากดร.ยงค์ยุทธ ปานสูง กรรมการบริหารบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด และผู้แทนจากสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุทัยธานี พิจิตรและบุรีรัมย์ จำนวน 5 แห่ง เป็นผู้รับมอบ

รมช.มนัญญา เดินตามมติ ค.ร.ม. ฟื้นฟูการบินไทย มั่นใจไม่กระทบผลประกอบการ 82 ทั่วไป—20 May 20

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมแถลงข่าว เรื่อง คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ "การบินไทย"

“รมช.มนัญญา” ลุยระยอง Kickoff ปล่อยคาราวานรถบรรทุกผลไม้ของสหกรณ์ในภาคตะวันออก ทั่วไป—18 May 20

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด – 19 พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวิวัตห์ชัย

ภาพข่าว: มอบนมUHT จากสหกรณ์โคนมให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ ทั่วไป—05 May 20

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ และคณะ เป็นตัวแทนนำผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที จำนวน 3,750 โหล ซึ่งได้รับบริจาคจากสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จ.สระแก้ว สหกรณ์โคนมหนองโพ จำกัด จ.ราชบุรี

ภาพข่าว: รมช.มนัญญาเป็นประธานเปิดโครงการ “ส่งความห่วงใย ถึงพี่น้องไทยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั่วไป—20 Apr 20

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “ส่งความห่วงใย ถึงพี่น้องไทยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู้ภัยโควิด - 19” พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

มนัญญาลงพื้นที่ร้อยเอ็ด ชมศักยภาพสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด ทั่วไป—20 Apr 20

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่จ.ร้อยเอ็ด เพื่อเยี่ยมชมโรงสีข้าวของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งมีขนาดกำลังการผลิต 120 ตัน/วัน

ภาพข่าว: รมช.มนัญญา เปิดโครงการ “ส่งความห่วงใยถึงพี่น้องไทยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั่วไป—20 Apr 20

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “ส่งความห่วงใย ถึงพี่น้องไทยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู้ภัยโควิด -19”พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รมช.มนัญญา ลุยห้างโมเดิร์นเทรด ฝากกระจายผลไม้ชาวสวน แม็คโครนำร่องรับซื้อเพิ่ม40% ทั่วไป—09 Mar 20

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการ "เทศกาลผลไม้ฤดูกาล คุณภาพสด ส่งตรงจากสวน" พร้อมด้วย คณะที่ปรึกษา และนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คลอดแล้ว MOU สู้Covid-19 รมช.มนัญญา ผลักดันกระจายผลผลิตผลไม้ส่งออก ด้วยเครือข่ายสหกรณ์ ทั่วไป—09 Mar 20

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สหกรณ์ผู้ผลิตผลไม้ สหกรณ์เครือข่ายผู้ประกอบการภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ พร้อมด้วย คณะที่ปรึกษา และนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ

ภาพข่าว: กิจกรรมสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—09 Mar 20

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดโครงการ “รณรงค์สะสาง สะอาด สร้างนิสัยเพื่อพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม” ภายใต้โครงการ “สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติ

ภาพข่าว: รมช.มนัญญาเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรนาโยง ทั่วไป—02 Mar 20

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด จังหวัดตรัง ซึ่งสหกรณ์แห่งนี้จัดตั้งมา 30 ปี มีสมาชิก 2,646 คน ทุนดำเนินงาน

รมช.มนัญญา เยี่ยมชมแปลงนาสาธิตร่วมอนุรักษ์ วิถีดั้งเดิม อำเภอนาโยง ทั่วไป—02 Mar 20

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรสหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด ณ สหกรณ์การเกษตรนาโยง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์

รมช.มนัญญา ผลักดันสหกรณ์การเกษตรนาโยง บูรณาการเข้าจัดจำหน่าย ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ทั่วไป—02 Mar 20

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และข้าราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด ณ สหกรณ์การเกษตรนาโยง

ภาพข่าว: วันสหกรณ์แห่งชาติ ทั่วไป—26 Feb 20

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้างกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2563 วันที่ 26

ภาพข่าว: อธิบดีฯ เป็นประธานเปิดอบรม สร้างธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสหกรณ์ ทั่วไป—21 Feb 20

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "สร้างธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสหกรณ์" รุ่นที่ 3 ณ ห้องหลานหลวง โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวงกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพข่าว: อธิบดีฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาฯ กับ ทั่วไป—07 Feb 20

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของบุตร-หลานสมาชิกสหกรณ์โคนมเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล

มนัญญา จับมือ อย. ลงพื้นที่ตลาดไทเยี่ยมชมโครงการผักร่วมใจ พร้อมผลักดันเปิดพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าเกษ ทั่วไป—04 Feb 20

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบผักผลไม้นำเข้า

มนัญญาเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพลังงานแสงอาทิตย์บ้านห้วยเสลา ทั่วไป—03 Feb 20

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ภาพข่าว: อธิบดีฯเปิดโครงการ ลดใช้ถุงพลาสติก แบ่งปันถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน ทั่วไป—31 Jan 20

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ "ลดใช้ถุงพลาสติก แบ่งปันถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน" ภายใต้โครงการ "สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"

ภาพข่าว: อธิบดีฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั่วไป—30 Jan 20

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธานเปิดงาน "เทศกาลโคนมแห่งชาติ" ประจำปี 2563 พร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริเวณงาน โดยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ

รมช.มนัญญา ลุยแก้ปัญหาสหกรณ์ หวังเพิ่มความมั่นใจให้กับสมาชิก ทั่วไป—09 Jan 20

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา

ภาพข่าว: อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมในพิธีเปิดงานโครงการหลวง 2562 ทั่วไป—23 Dec 19

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมในพิธีเปิดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รมช.มนัญญา ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ติดตามโครงการส่งเสริมสมาชิกปลูกข้าวโพดหลังนาปีการผลิต ทั่วไป—20 Dec 19

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ตามโครงการปลูกข้าวโพดหลังนาผ่านระบบสหกรณ์

ภาพข่าว: รมช.เกษตรเยี่ยมแปลงปลูกข้าวกข43 สมาชิกสหกรณ์การเกษตรนิคมบางระกำ ทั่วไป—20 Dec 19

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม แปลงปลูกข้าวเพื่อสุขภาพ พันธุ์ กข43 ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ

ภาพข่าว: อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ทั่วไป—19 Dec 19

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมทั้งให้แนวทางในการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายสมควร พานิชสงเคราะห์

ภาพข่าว: กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ทั่วไป—06 Dec 19

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2562

รมช.มนัญญา ผลักดันจังหวัดอุทัยธานีเป็นเมืองเกษตรปลอดภัย เน้นย้ำเป็นนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการผล ทั่วไป—04 Dec 19

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนจังหวัดอุทัยธานีเมืองเกษตรปลอดภัย

ภาพข่าว: วันดินโลกอุทัยธานี ทั่วไป—04 Dec 19

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันดินโลกWorld soil Day 2019 จังหวัดอุทัยธานี ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ