Thursday September 24, 2020 17:25

ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี Press Releases

ภาพข่าว: ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ฯ เสริมทักษะภาษาอังกฤษให้เยาวชน ในโครงการ CSR School Project ปีที่ 13 เก่ง ENG ไม่มีอึ้ง ทั่วไป—16 Dec 19

นายวิชา ลดาลลิตสกุล (กลาง) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) เอเจนซี่โฆษณาชั้นนำของไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านผังสามัคคี จ.สระบุรี ภายใต้แนวคิด "เก่ง Eng ไม่มีอึ้ง!!"

มธ. คว้าแชมป์ประกวดความคิดสร้างสรรค์ โครงการ CDA Academy ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี มอบ 1 แสน พร้อมสิทธิเข้าทำงานบริษัทในเครือ ทั่วไป—06 Dec 19

นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) เป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดโครงการ Creative Divergence Academy (CDA Academy) ซึ่งเป็นโครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถตอบโจทย์ทางการตลาดได้จริง

ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี เชิญชวนนิสิตนักศึกษา ส่งผลงานประกวดความคิดสร้างสรรค์ ทั่วไป—13 Sep 19

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) บริษัทโฆษณาชั้นนำของไทย เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 สาขานิเทศ วารสาร สถาปัตย์ การตลาด และศิลปกรรม ที่สนใจทำงานในสายงานโฆษณา สมัครเข้าร่วมโครงการ "Creative Divergence Academy" (CDA Academy)

ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี เชิญชวนนิสิตนักศึกษา ส่งผลงานประกวดความคิดสร้างสรรค์ ทั่วไป—13 Sep 19

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) บริษัทโฆษณาชั้นนำของไทย เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 สาขานิเทศ วารสาร สถาปัตย์ การตลาด และศิลปกรรม ที่สนใจทำงานในสายงานโฆษณา สมัครเข้าร่วมโครงการ "Creative Divergence Academy" (CDA Academy)

ภาพข่าว: ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ฯ เสริมทักษะภาษาอังกฤษให้เยาวชน ในโครงการ CSR School Project ปีที่ 12 ทั่วไป—17 Dec 18

นายวิชา ลดาลลิตสกุล (กลาง) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) เอเจนซี่โฆษณาชั้นนำของไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสะอาด จ.สระบุรี ภายใต้แนวคิด "เก่ง Eng ไม่มีอึ้ง!!"

ฟาร์อีสท์ ดีดีบี รวมกิจการ เฟมไลน์ เสริมความแข็งแกร่ง ร่วมสร้างไอเดียแตกต่าง ตอบโจทย์ธุรกิจลูกค้า หุ้น—01 Feb 18

นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) เอเจนซี่โฆษณาชั้นนำของไทย กล่าวว่า ขณะนี้บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) ได้รับโอนกิจการจาก บริษัท เฟมไลน์ จำกัด