Wednesday September 18, 2019 16:50

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Press Releases

ภาพข่าว: ราชภัฏโคราชเชิดชู คนดีศรีสยาม บุคคลต้นแบบคนดีของแผ่นดิน ทั่วไป—12 Sep 19

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ นักวิชาการศึกษา หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พระพุทธศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้ารับประทานโล่รางวัล ญาณสังวร "คนดีศรีสยาม" ครั้งที่ 8

ราชภัฏโคราชรวมพลังต้านโกง ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ ทั่วไป—09 Sep 19

วันที่ 6 กันยายน 2562 เครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2562 ณ หอประชุมใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน

ราชภัฏโคราชเสริมทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ทั่วไป—09 Sep 19

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดอบรม เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี นางสาวผ่องพรรณ วิเศษศุภการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธาน ดร.ไสว กันนุลา ผู้อำนวยการกองกลาง กล่าวรายงาน

ราชภัฏโคราช จับมือ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี MOU พัฒนาความเป็นเลิศเครือข่ายการศึกษา ทั่วไป—05 Sep 19

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ลงนามร่วมกับ นายธนภัทร แสงจันทร์

ผนึกกำลังพี่น้องสองราช ราชภัฏโคราช ราชมงคลอีสาน MOU ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทั่วไป—02 Sep 19

ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์

ครุศาสตร์ ราชภัฏราชสีมา ประชุมวิชาการ ครูของพระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทั่วไป—26 Aug 19

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562 "ครูของพระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม

ราชภัฏโคราช โชว์ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ Creative Tourism and Local Product Fest ทั่วไป—26 Aug 19

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย อุทยานธรณีโคราช สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา และ CBT อีสานใต้ จัดงานการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ Creative Tourism and Local Product Fest 2019 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนศักยภาพอุทยานธรณีโคราช

ราชภัฏโคราชชวนออกแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในงาน Creative Tourism and Local Product Fest ทั่วไป—14 Aug 19

จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย อุทยานธรณีโคราช สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ CBT อีสานใต้ ขอเชิญสัมผัสการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนศักยภาพอุทยานธรณีโคราช สู่การเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก และ

ครุศาสตร์ ราชภัฏราชสีมา เปิดบ้านประชุมวิชาการ ครูของพระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทั่วไป—09 Aug 19

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562 "ครูของพระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ

เตรียมพบกับ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 62 @ ราชภัฏโคราช ทั่วไป—09 Aug 19

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม"

ราชภัฏโคราช ลดการกระดาษ ก้าวสู่ Smart University จับมือ บ. คอมเซิร์ฟ สยาม ใช้สิทธิโปรแกรม ทั่วไป—02 Aug 19

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย สำนักงานอธิการบดีจัดพิธีลงนามความร่วมมือการอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ โดยมี

ราชภัฏโคราช เปิดบ้านต้อนรับ เลขาธิการ กพฐ. และผู้บริหาร สพฐ. จัดประชุม พลังร่วม ทั่วไป—30 Jul 19

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จัดประชุม "พลังร่วม" ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ราชภัฏโคราชโชว์ศักยภาพนักศึกษาสถาปัตยกรรม แสดงผลงานวิทยานิพนธ์ WAWWARP ทั่วไป—09 Jul 19

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านชมนิทรรศการวิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมและกิจกรรมวิชาการ (Architecture Thesis Exhibition) ภายใต้ชื่อ "WAWARP (วะวาบ) : into the DARK SPACE 2019" ในระหว่างวันที่ 8 – 24

ราชภัฏโคราช ปันน้ำใจ ห่วงใยน้อง ทั่วไป—09 Jul 19

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน ร่วมบริจาคเครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา หรือ ทุนการศึกษา ในกิจกรรมเทิดพระเกียรติ "ราชภัฏโคราช ปันน้ำใจ ห่วงใยน้อง" เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ

โค้งสุดท้าย NRRU รับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี ปี 62 ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 23 ทั่วไป—09 Jul 19

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี โครงการการศึกษาเพื่อปวงชน (ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 23) เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยเปิดรับสมัครและ ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา

ภาพข่าว: RDI NRRU พัฒนาความรู้งานวิจัย อบรมเทคนิค การเขียนโครงการและการประเมินผล ทั่วไป—09 Jul 19

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนโครงการและการประเมินผลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศุภลักษณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์

ภาพข่าว: ราชภัฏราช รวมใจพัฒนาท้องถิ่น ปลูกความจงรักภักดี รวมพลังสามัคคี ทั่วไป—08 Jul 19

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ กองบัญชาช่วยรบที่ 2 เทศบาลตำลบลโนนสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ และผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเสิงสาง จัดพิธีเปิดโครงการราชภัฏโคราชรวมใจเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม

สายแนนลำตะคอง ราชภัฏโคราช ผ่านฉลุย ! เข้ารอบชิงชนะเลิศ ประกวดโปงลางชิงแชมป์ประเทศไทย ปี ทั่วไป—02 Jul 19

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่ง DVD บันทึกการแสดงสดวงดนตรีพื้นบ้านสายแนนลำตะคอง เข้าร่วมการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ประจำปี 2562 (รอบคัดเลือก) ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน จัดโดย กรมพลศึกษา

มร.นม. รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทั่วไป—26 Jun 19

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ หอประชุมใหม่ โดยเริ่มจากขบวนเกียรติยศนำ

ราชภัฏโคราช จับมือ CAT พัฒนาระบบโครงข่ายไอที มุ่งสู่ Smart University ทั่วไป—26 Jun 19

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต

สมาคมศิษย์เก่า ราชภัฏโคราช เชื่อมความสัมพันธ์แน่นแฟ้น ประชุมใหญ่สามัญ ปี ทั่วไป—19 Jun 19

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 โดยมี พลเอก ดร.มารุต ลิ้มเจริญ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

ราชภัฏโคราช จับมือ ภาครัฐและเอกชน ระดมความคิด จัดทำยุทธศาสตร์ 5 ปี ทั่วไป—19 Jun 19

เมื่อเร็วๆนี้ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (พ.ศ.2562-2566) ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์

ราชภัฏโคราชจัดอบรมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ฟรี ! 2 หลักสูตร ทั่วไป—07 Jun 19

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรที่ 1 การเพาะเลี้ยงมดแดงเชิงธุรกิจ

RDI NRRU ขอเชิญนักวิจัย ส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ทั่วไป—31 May 19

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัย ส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 "ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล" (The 11th National Academic Research Conference : Connecting

ภาพข่าว: ราชภัฏโคราช รวมพลังทำความดี ในกิจกรรมปลูกต้นไม้ 1 จังหวัด 1 ถนน ทั่วไป—31 May 19

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 "โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน

ราชภัฏโคราช บริการวิชาการท้องถิ่น ประชุมพัฒนาโครงการความต้องการหมู่บ้านเป้าหมาย ทั่วไป—28 May 19

โครงการจัดตั้งสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงการตามความต้องการของหมู่บ้านเป้าหมายในจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมสถาบันภาษา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว

ราชภัฏโคราช ลงพื้นที่บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้การย้อมสีไหมด้วยวัสดุธรรมชาติ ทั่วไป—28 May 19

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การย้อมสีไหมด้วยวัสดุจากธรรมชาติ ตามโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ณ กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่

ราชภัฏโคราช พัฒนาศักยภาพแรงงาน อบรมทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพทางโลจิสติกส์ ทั่วไป—14 May 19

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ โครงการการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนคุณภาพบุคลากรด้านโลจิสติกส์

ราชภัฏโคราช รับรางวัลจากองค์กรระดับโลก Corporate Recognition Award ทั่วไป—14 May 19

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีมอบรางวัล Corporate Recognition Award รางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรด้านทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำให้แก่ Nakhon Ratchasima Rajabhat University Club หรือ NRRU

ราชภัฏโคราชเปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปศึกษานิพนธ์ ART EYE ? WHY ? ทั่วไป—14 May 19

เมื่อเร็วๆ นี้ สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีเปิดโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปศึกษานิพนธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภายใต้ชื่อ ART-EYE-WHY ? อาร์ต ไอ วาย ART THESIS EXHIBITION "แก จิ อาร์ต อะ ไร กัน นัก หนา" ณ