Wednesday September 18, 2019 12:33

มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จ Press Releases

คอร์สออกแบบบ้านตามศาสตร์ฮวงจุ้ย อยู่แล้วรวย อยู่แล้วดี ทั่วไป—23 Aug 19

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครผู้สนใจ เรียนออกแบบบ้านตามศาสตร์ "ฮวงจุ้ย" โดย อาจารย์ฉัตรชัย ศิริยอดไพศาล เรียนลัดเคล็ดลับจัดรูปแบบบ้านตามศาสตร์บ้านไหนอยู่แล้วดี บ้านไหนอยู่แล้วรวย อยู่แล้วมั่งมีเงินทอง โชคลาภมากมี เป็นมหาเศรษฐี

อนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดสอน ระบำดาวดึงส์ บันเทิง—23 Aug 19

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนการสอนระบำมาตรฐาน "ระบำดาวดึงส์" หนึ่งในการแสดงมาตรฐานที่เป็นฉบับไทย ปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยจัดเป็นการเรียนการสอนระบำมาตรฐาน "ระบำดาวดึงส์" เปิดรับผู้สนใจ

ติวกวดวิชาสายวิทย์พร้อมไหม มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครแล้ว ทั่วไป—22 Aug 19

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับนักเรียนที่สนใจติวกวดวิชาสายวิทย์ สอนโดยครูพี่รักษ์ ดังนี้ วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย และวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จับมือสภาองค์กรชุมชนพื้นที่ฝั่งธนบุรี 15 เขต MOU ทั่วไป—22 Aug 19

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการ "ประชุมวางแผนสร้างเครือข่ายความร่วมมือในชุมชนและท้องถิ่น 15 เขต ฝั่งธนบุรี" โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมผู้นำสภาองค์กรเขต

ม.รภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรเด็ดๆ ทั่วไป—07 Aug 19

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรเด็ดๆ โดนใจผู้เรียน 3 หลักสูตร หลักสูตรแจ๊สแดนซ์ เบื้องต้น หลักสูตรออกแบบบ้านตามศาสตร์ฮวงจุ้ย และหลักสูตรติวกวดวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์

49.5 % คน กทม คาดหวังปานกลางต่อผลงานของรัฐบาลใหม่ อยากให้เน้นนโยบายเร่งด่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาในการด ทั่วไป—26 Jul 19

กรุงเทพฯ--26 ก.ค.--ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วารสารดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับบทความวิชาการ งานวิจัย ทั่วไป—25 Jul 19

วารสารดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับบทความวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมในสาขาดนตรีทุกสาขา วารสารดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถือเป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางด้านวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมในสาขาดนตรีทุกสาขา เปิดรับบทความฉบับที่

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาวัย 72 ปี สู่รั้วบ้านแห่งความสำเร็จ ทั่วไป—11 Jul 19

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาวัย 72 ปี สู่รั้วบ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ (Graphic and Information Design) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ไอที—24 Jun 19

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สำหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติการสอน และกลุ่มบุคคลทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 26 กรกฎาคม 2562 โดยมีจำนวนที่เปิดรับ 150 คน

วิทยาลัยการดนตรี มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนดนตรีสำหรับเด็ก จำนวน 12 ทั่วไป—24 Jun 19

วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญ ครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาวิชาชีพดนตรี : อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนดนตรีสำหรับเด็ก จำนวน 12 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 หลักสูตรอบรมโดยวิทยากร ดังนี้ ผศ.พนัส ต้องการพานิช และ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนดนตรีสำหรับเด็กรุ่นที่ 1 ทั่วไป—20 Jun 19

วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญ ครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ พัฒนาวิชาชีพดนตรี : อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนดนตรีสำหรับเด็ก จำนวน 12 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน -20 กรกฎาคม 2562 วิทยากร : 1. ผศ.พนัส

บรรณารักษศาสตร์ฯ ทั่วไป—18 Jun 19

จบ ม.6 ปวช. กศน. ก็เรียนได้ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กทม. กำลังเปิดรับสมัครผ่านระบบ www.bsru.ac.th หรือโทรสอบถามรายละเอียด เบอร์โทรศัทพ์ 085-144-9571 และ

81.9 % คน กทม ใช้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ (Mobile Banking App) 5 หุ้น—24 May 19

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการธนาคารพาณิชย์ โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,207

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญชมละครเวทีเรื่อง #อิเหนา ตอน ตัดดอกไม้ฉายกริช บุษบาเสี่ยงเทียน บันเทิง—09 May 19

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญชมละครเวทีเรื่อง 'อิเหนา' ตอน ตัดดอกไม้ฉายกริช – บุษบาเสี่ยงเทียน" จากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สาขาวิชาอาเซียนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

83.6 % คน กทม อยากเห็น กทม เป็นเมืองที่ปลอดจากสุนัข-แมวจรจัด คิดว่าสุนัข-แมวจรจัด ทั่วไป—30 Apr 19

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสุนัข-แมวจรจัด โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,207

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญผู้สนใจร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทั่วไป—06 Mar 19

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญผู้สนใจร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนโครงร่างการวิจัยเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 1" สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับอาจารย์และนักวิจัย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

คน กทม 85.1 % เคยพบเห็นข่าวปลอม (Fake News) เจอข่าวปลอม (Fake News) จากเฟสบุ๊ค (Facebook) ทั่วไป—04 Mar 19

กรุงเทพฯ--4 มี.ค.--ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดงาน พิธีเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏ น้อมรำลึกความหมาย คนของพระราชา ทั่วไป—25 Feb 19

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยสำนักกิจการนักศึกษา จัด "พิธีเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏ" น้อมรำลึกความหมาย "คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน" ซึ่ง "พิธีเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏ" จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่ 14 กุมภาพันธ์

คน กทม คิดว่าจะไปเลือกตั้ง ส.ส. 83.6 % อยากได้ ส.ส. ที่มีความซื่อสัตย์ ทั่วไป—25 Feb 19

กรุงเทพฯ--25 ก.พ.--ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คน กทม ไม่แน่ใจจะมอบของขวัญเป็นอะไรในวันวาเลนไทน์มากที่สุด อยากฉลองวันวาเลนไทน์กับ ณเดชน์ คูกิมิยะ, ทั่วไป—13 Feb 19

กรุงเทพฯ--13 ก.พ.--ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) วันที่ 16 ทั่วไป—25 Jan 19

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยชมรมสุริยะอาสาพยาบาล ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 - 13.00 น. ณ

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จับมือ 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพครู ด้วย ทั่วไป—25 Jan 19

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย ผศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด รองอธิการบดี เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ "การใช้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ"

คน กทม มีความพึงพอใจผลงานของรัฐบาลปานกลาง ในปี 2561 อยากให้แก้ปัญหาเร่งด่วนเรื่องเศรษฐกิจ ทั่วไป—02 Jan 19

กรุงเทพฯ--2 ม.ค.--ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กทม ส่งมอบความสุขปีใหม่ผ่าน LINE มากที่สุด ปีใหม่จะออมเงินให้มากขึ้น และอยากให้คนไทยเคารพ ทั่วไป—02 Jan 19

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนกรุงเทพมหานครต่อเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เดินหน้าพัฒนาสู่ความร่วมมือวิชาการนานาชาติ ทั่วไป—25 Dec 18

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารประชุมหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร สู่ความเป็นสากล

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เจ้าภาพร่วมเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ทั่วไป—24 Dec 18

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เจ้าภาพร่วมเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญ คณาจารย์ นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และบุคคลที่สนใจ ลงทะเบียน ร่วมงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครเรียน ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ทั่วไป—24 Dec 18

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครเรียน ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th ตั้งแต่วันนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาที่เปิดรับสมัครได้แก่ 1.

คน กทม เกินครึ่งเล็กน้อยรู้ว่า ส.ส. มีหน้าที่ทำอะไร คิดว่าจะไปเลือกตั้ง ส.ส. 52.5 % อยากได้ ส.ส. ทั่วไป—11 Dec 18

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเดือนธันวาคม 2561

เชิญชม มหาบุรุษรัตโนดม เดอะมิวสิคัล ละครเวทีอัตชีวประวัติของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง ทั่วไป—27 Nov 18

ภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญผู้สนใจรับชม "มหาบุรุษรัตโนดม เดอะมิวสิคัล" การนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เชิญสั่งจอง รูปหล่อและเหรียญสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง ทั่วไป—27 Nov 18

เชิญสั่งจอง รูปหล่อและเหรียญสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) วาระครบ 150 ปี การเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญชวนศิษย์เก่าและผู้สนใจสั่งจองรูปหล่อและเหรียญ