Saturday August 24, 2019 05:29

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขล Press Releases

มรภ.สงขลา ร่วมประชุมเครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั่วไป—27 May 19

มรภ.สงขลา เข้าร่วมประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ มรภ.ภูเก็ต 7 สถาบันผนึกกำลังสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริหาร กิจการนักศึกษา ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า

ภาพข่าว: มรภ.สงขลา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มรภ.เพชรบุรี ทั่วไป—22 May 19

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

มรภ.สงขลา จับมือ ทม.เขารูปช้าง สอนว่ายน้ำเด็กด้อยโอกาส ทั่วไป—15 May 19

พลศึกษา มรภ.สงขลา จับมือเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จัดอบรมว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัย หวังช่วยเด็กด้อยโอกาสมีทักษะเอาชีวิตรอด อาจารย์พลากร นัคราบัณฑิต โปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้

มรภ.สงขลา อบรมเทคนิคถ่ายทอดท่ารำการแสดงนาฏศิลป์ไทย ทั่วไป—13 May 19

มรภ.สงขลา จัดอบรมเทคนิคถ่ายทอดท่ารำการแสดงนาฏศิลป์ไทยสู่ความเป็นเลิศ ดึงครู-บุคลากรการศึกษาติวเข้มทักษะ ถ่ายทอดต่อสู่เยาวชน พร้อมสร้างเครือข่ายอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ผศ.ดร.ไชยวุธ โกศล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)

มรภ.สงขลา รับรางวัลหน่วยงานพร้อมให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน ทั่วไป—10 May 19

มรภ.สงขลา รับรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

ภาพข่าว: มรภ.สงขลา ออกค่ายฟื้นฟูอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดาร ทั่วไป—08 May 19

ชมรมวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน มรภ.สงขลา ออกค่าย จ.สตูล ฟื้นฟูอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดาร ปั้นบัณฑิตจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ผศ.ชัยยุทธ มีงาม อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า

มรภ.สงขลา คว้า 2 รางวัลประกวดหนังตะลุงรณรงค์แก้ปัญหายาเสพติด ทั่วไป—07 May 19

นักศึกษาดนตรีไทย มรภ.สงขลา สุดภูมิใจ คว้า 2 รางวัลรองชนะเลิศ ประกวดหนังตะลุงรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายธนากร ศรีสมโภชน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาดนตรีไทย

ศูนย์เครือข่าย สมศ. มรภ.สงขลา รับสมัครผู้ประเมินภายนอก ระดับปฐมวัย ทั่วไป—07 May 19

ศูนย์เครือข่ายสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ภาคใต้ตอนล่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ระดับการศึกษาปฐมวัย ตั้งแต่บัดนี้-31 พฤษภาคม

มรภ.สงขลา รับสมัครนักศึกษา กศ.บป. 500 คน ทั่วไป—26 Apr 19

มรภ.สงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป. คณะวิทย์ มนุษยศาสตร์ฯ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวม 500 คน ระหว่างวันที่ 13-26 พ.ค.นี้ ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า มรภ.สงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป.

มรภ.สงขลา เฟ้นตัวแทน นศ. แลกเปลี่ยนวิชาการ-วัฒนธรรมไต้หวัน ทั่วไป—24 Apr 19

มรภ.สงขลา เปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียน คัดตัวแทนนักศึกษาศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในไต้หวัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสองประเทศ ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)

มรภ.สงขลา ออกค่ายอาสา #น้องพี่เกษตรสัมพันธ์ ทั่วไป—22 Apr 19

มรภ.สงขลา เดินหน้าโครงการน้องพี่เกษตรสัมพันธ์ เรียนรู้วิถีชุมชน ครั้งที่ 5 นำนักศึกษาออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน หวังสร้างแรงบันดาลใจ ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ดร.ศุภัครชา อภิรติกร อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)

#หาเรื่องกลับบ้านยกกำลัง 2 มรภ.สงขลา จัดงานคืนสู่เหย้าชาวคณะวิทย์ฯ ทั่วไป—19 Apr 19

มรภ.สงขลา จัดงานคืนสู่เหย้าชาวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "หาเรื่องกลับบ้านยกกำลัง 2" วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคมนี้ รายได้สมทบทุนการศึกษาให้น้อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมกิจกรรมสังสรรค์ คืนสู่เหย้า

มรภ.สงขลา ผนึก สกว. เปิดตัวโครงการวิจัยพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล ทั่วไป—17 Apr 19

มรภ.สงขลา จับมือ สกว. เปิดตัวโครงการวิจัยพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล ดึงสถาบันการศึกษาในเครือข่ายร่วมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ควบคู่ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า

มรภ.สงขลา เจ้าภาพประชุมภาคีหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั่วไป—11 Apr 19

สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา เจ้าภาพจัดประชุมประจำปีภาคีหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ผนึกท้องถิ่น-เครือข่ายตัวแทน 76 จังหวัด ร่วมขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย นายโอภาส อิสโม ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)

คณะศิลปกรรมฯ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่าดนตรี 1 ศตวรรษ โรงเรียนฝึกหัดครู สู่ ทั่วไป—11 Apr 19

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่าดนตรี สงขลา "1 ศตวรรษ โรงเรียนฝึกหัดครู สู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา" ในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 ณ หอประชุม 1 มรภ.สงขลา

มรภ.สงขลา ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้คำปรึกษาเชิงลึกกลุ่มวิสาหกิจ ทั่วไป—05 Apr 19

มรภ.สงขลา ดึงผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจพื้นที่ จ.สตูล สงขลา พัทลุง อบรมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมส่งอาจารย์ให้คำปรึกษาเชิงลึก ปูทางสู่การได้ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)

มรภ.สงขลา อบรม #EngTech Apps ติว นศ. เสริมทักษะภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ทั่วไป—02 Apr 19

สำนักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา จัดอบรม EngTech & Apps เสริมทักษะภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นคุณภาพ หวังกระตุ้นนักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มรภ.สงขลา ชมฟรี การแสดงโขนชุดนารายณ์ปราบนนทก ทั่วไป—26 Mar 19

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา เชิญชมฟรี การแสดงโขนชุด นารายณ์ปราบนนทก บ่อเกิดเรื่องราวรามเกียรติ์ นักศึกษาเอกนาฏศิลป์ไทยพร้อมโชว์ศักยภาพ วันพุธที่ 3 เมษายนนี้ ผศ.ดร.ไชยวุธ โกศล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า

มรภ.สงขลา สานสัมพันธ์ชายแดนใต้ผ่านค่ายวิทย์-คณิตฯ ทั่วไป—22 Mar 19

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ชายแดนใต้ผ่านค่ายวิชาการ ดึงเยาวชนพัฒนาทักษะด้านวิทย์-คณิตฯ เรียนรู้ความแตกต่างทางอัตลักษณ์ พร้อมปลูกฝังแนวคิดอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)

มรภ.สงขลา เปิดบ้านจัดแข่งขันกีฬาบุคลากรราชภัฏภาคใต้ ครั้งที่ 4 เงือกทองเกมส์ ทั่วไป—14 Mar 19

มรภ.สงขลา เปิดบ้านเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ครั้งที่ 4 "เงือกทองเกมส์" เชิญร่วมชม-เชียร์นักกีฬา วันที่ 1-5 เมษายนนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้

มรภ.สงขลา ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทย์ ผนึกมหาลัยกลุ่มภาคี ร่วมบูรณาการพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืน ทั่วไป—25 Feb 19

มรภ.สงขลา เปิดบ้านจัดระชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4 จับมือมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคีฯ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานวิจัย ร่วมบูรณาการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มรภ.สงขลา ผุดหลักสูตรใหม่ #วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา ชูจุดขายมีรายได้เสริมระหว่างเรียน-จบแล้วโอกาสทำงา ทั่วไป—22 Feb 19

มรภ.สงขลา เปิดตัวหลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา รองรับความต้องการตลาดแรงงาน ชูจุดเด่นเน้นภาษาต่างประเทศสำหรับงานบริการ มีรายได้เสริมระหว่างเรียน จบแล้วโอกาสได้งานทำสูง ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มรภ.สงขลา จัดพิธีถวายสักการะ วันราชภัฏ น้อมเกล้าฯ สำนึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ทั่วไป—14 Feb 19

มรภ.สงขลา จัดพิธีถวายสักการะเนื่องใน "วันราชภัฏ" น้อมเกล้าฯ สำนึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9พระราชทานนามสถาบัน พร้อมมอบโล่คนดีศรีราชภัฏ เชิดชูเกียรติบุคคลผู้ประพฤติตนดีงาม ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า

มรภ.สงขลา เปิดเวทีความร่วมมือสภา สัญจร 4 ภาค ผนึกเครือข่ายวางกรอบพัฒนาวิชาชีพสาธารณสุข ทั่วไป—13 Feb 19

มรภ.สงขลา จัดสัมมนาสภาสัญจร' 4 ภาค เปิดเวทีเจรจากำหนดกรอบความร่วมมือพัฒนาวิชาชีพสาธารณสุข เตรียมผนึกเครือข่ายลงนาม MOU เพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตร หวังช่วยคนไทยเข้าถึงบริการคุณภาพ ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)

มรภ.สงขลา ติวจิตวิทยาการสอนสำหรับอาจารย์ยุค 4.0 ทั่วไป—08 Feb 19

มรภ.สงขลา สัมมนาจิตวิทยาการสอนสำหรับอาจารย์ยุค 4.0 มุ่งพัฒนาผู้เรียนตรงตามเป้าหมายหลักสูตร พร้อมปรับวิธีสอนให้ทันสมัย เชื่อช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)

ภาพข่าว: อธิการบดี มรภ.สงขลา ร่วมงานเลี้ยงรับรองสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั่วไป—29 Jan 19

เมื่อวันที่ 25 มกราคม ที่ผ่านมา ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันตรุษจีนปี 2019 สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่

มรภ.สงขลา พาเหรดรับรางวัลผู้แต่งกายผ้าไทยงดงาม ทั่วไป—28 Jan 19

อาจารย์-เจ้าหน้าที่ มรภ.สงขลา สุดปลื้ม เข้ารับประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้แต่งกายผ้าไทยสวยงาม เผยมีคุณค่าทางใจ สามารถประยุกต์ให้เหมาะกับยุคสมัย ทั้งยังช่วยส่งเสริมอาชีพคนในชุมชน อาจารย์โอภาส อิสโม ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มรภ.สงขลา ร่วมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซ ภาคใต้ ทั่วไป—25 Jan 19

มรภ.สงขลา จับมือองค์กรพันธมิตร ร่วมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซ ภาคใต้ หลักสูตรสร้างธุรกิจยุคเศรษฐกิจดิจิทัล มุ่งเพิ่มทักษะทางภาษาควบคู่ไอซีที เล็งต่อยอดสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)

คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา จัดคอนเสิร์ตมหัศจรรย์แห่งเสียง ทั่วไป—18 Jan 19

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดคอนเสิร์ตมหัศจรรย์แห่งเสียง Human and Aesthetics Music "The Magic of Sounds" วันพฤหัสบดีที่ 31 ม.ค.นี้ ยกศาสตร์ทางดนตรีโชว์ทักษะนอกห้องเรียน อาจารย์วิชัย มีศรี ประธานโปรแกรมดนตรีสากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มรภ.สงขลา เซ็นเอ็มโอยูสมาคมสมาพันธ์ ร.ร.เอกชนภาคใต้-วท.เทคโนโลยีสันติวิทย์ฯ สร้างศักยภาพด้านวิชาการ ทั่วไป—17 Jan 19

มรภ.สงขลา ผนึกสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้-วิทยาลัยเทคโนโลยีสันติวิทย์สงขลา ลงนามความร่วมมือเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการ พร้อมจัดสรรโควต้าให้เด็กเข้าเรียนต่อปริญญาตรี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)