Monday November 18, 2019 05:13

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ Press Releases

ม.หาดใหญ่ มอบจริง แจกจริง ทุนส่วนลดการศึกษาแก่นักเรียน ปี62 ทั่วไป—22 Oct 18

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้สนใจสมัครเรียนต่อระดับอุดมศึกษา โดยมีเงื่อนไขรับทุนส่วนลดได้เพียงสมัครเรียนและรายงานตัวภายในวันเดียวกัน น้อง ๆ นักเรียนทะยอยเดินทางมาสมัครเรียนเป็นจำนวนมาก

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยMuria Kudus Jawa Tengah ประเทศอินโดนีเซีย ทั่วไป—08 Oct 18

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยMuria Kudus Jawa Tengah ประเทศอินโดนีเซีย นำนักศึกษาชาวอินโดนีเซีย 4 คน ลงพื้นที่ฝึกสอนภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ จังหวัดนราธิวาส Borderless Education

ม.หาดใหญ่ จัดบรรยาย ชีวิตมีสุข ชีวิตสำเร็จ โครงการตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ทั่วไป—01 Oct 18

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เดินทางไปจัดบรรยายโครงการ "The Future is now" ในหัวข้อ "ชีวิตมีสุข ชีวิตสำเร็จ" โดย ผศ.ดร.ประสิทธิ์ รัตนพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ม.หาดใหญ่ร่วมกับศอ.บต.จัดงานเดิน-วิ่ง มญ.เพื่อสันติสุข ครั้งที่ 6 ทั่วไป—17 Sep 18

เมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ ที่ 16 กันยายน 2561ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ใกล้สำเร็จ! โครงการยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ทั่วไป—15 Jan 18

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ดร.ปรัชญากรณ์ ไชยคช หัวหน้าโครงการวิจัยและทีมวิจัย จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่นำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยการยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ครั้งที่ 1

ศูนย์รับสมัครนักศึกษา ม.หาดใหญ่ ประจำจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมดี ๆ ทั่วไป—03 Jan 18

ศูนย์รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำจังหวัดปัตตานีลงพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพี่น้องชาวปัตตานี ที่มัสยิดบ้านอัตตักวาและมัสยิดบ้านอิบาดุลเราะโดยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับสมัครจังหวัดปัตตานีได้เข้าร่วมละหมาดและประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายล

โครงการกระบอกเสียงลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อเดินหน้าเปิดโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั่วไป—03 Jan 18

โครงการกระบอกเสียง 1 ในโครงการดี ๆ ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในปีการศึกษา 2560 นี้

ม.หาดใหญ่ หนุนภาคีพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ทั่วไป—20 Dec 17

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษากรรมการและเลขานุการ นายชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะทำงาน

ม.หาดใหญ่และโรงเรียนในเครือฯ จัดกิจกรรมแนะแนวแก่นักเรียน 6 เรียนใน อ.เบตง ทั่วไป—19 Dec 17

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา สำนักสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนวยวิทย์ และโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย เดินทางเข้าจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ อ.เบตง จ.ยะลา ใน 6 โรงเรียน ได้แก่

ม.หาดใหญ่ ชวนนักเรียนสายบุรีเข้าโครงการ Sit in HU ทั่วไป—19 Dec 17

เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ฝ่ายรับสมัครและกิจกรรมทางการตลาด สำนักสื่อสารองค์กร เดินทางไปจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" จ.ปัตตานี จำนวน 70 คน

ภาพข่าว: วันนักการตลาดสัญจร..ภาคใต้ ทั่วไป—13 Nov 15

นายชลิต ลิมปนะเวช (ที่ 2 จากซ้าย) อุปนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เปิดงาน วันนักการตลาดสัญจร..ภาคใต้ ครั้งที่ 11 ซึ่งสมาคมนักการตลาดแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Easy Marketing Everyone can do

โครงการบรรยาพิเศษ เรื่อง นโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยวิทยากร.. คุณอภิสิทธิ์ ทั่วไป—18 Nov 13

โครงการบรรยาพิเศษ เรื่อง “นโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาประเทศ”โดย คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อาจารย์ธีรวุฒิ อ่อนดำ

ภาพข่าว: วารสาร "หาดใหญ่วิชาการ" ผ่านเกณฑ์ TCI ทั่วไป—13 May 13

ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มอบเกียรติบัตรให้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล เหล่าสุวรรณ บรรณาธิการวารสารหาดใหญ่วิชาการ และผู้นำวารสารหาดใหญ่วิชาการของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผ่านการพิจารณาให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI ซึ่งฐานข้อมูล TCI

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง "เศรษฐกิจไทย กับประชาคมอาเซียน" โดย รองศาสตราจารย์ ทั่วไป—28 Feb 13

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง "เศรษฐกิจไทย กับประชาคมอาเซียน" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ณ ห้องประชุมป่าตอง อ.ภูเก็ต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันศุกร์ที่ 8 มี.ค. 2556 สนใจสำรองที่นั่งได้ที่สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ โทร.

ม.หาดใหญ่ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ทั่วไป—02 Dec 12

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดงานลอยกระทงประจำปี 2555 เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีลอยกระทงของไทย ภายในงานจัดให้มีการประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทง และการแสดงนาฏศิลป์ของนักศึกษา โดยนางนพมาศในปีนี้ได้แก่ นางสาวณัฐาภรณ์

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.หาดใหญ่นำร่อง สร้าง Graphic Designer มืออาชีพและตั้งตัวได้ ทั่วไป—08 Oct 12

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดโครงการ “อบรมทักษะการประกอบอาชีพ Graphic Designer มืออาชีพ” ให้แก่ ผู้ประกอบ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่ผ่านคัดเลือกจำนวน 40 คนจากทั่วภาคใต้ได้เข้าอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างผู้ประกอบการด้าน

ธนาคารเกียรตินาคินจับมือม.หาดใหญ่ จัดกิจกรรมติดอาวุธทางปัญญาแก่ครูในจังหวัดสงขลา ทั่วไป—08 Oct 12

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับธนาคารเกียรตินาคิน มูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา มูลนิธิธนาคารเกียรตินาคิน และสถาบันแพคริม ฟิวเจอร์ ลีดเดอร์ จัดโครงการ “เทิดพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินีนาถยุพราช 60 พรรษา นพรัตน์เกียรติร่วมมิตร

ม.หาดใหญ่จัดพิธีประสาทปริญญา รุ่น 13 พร้อมมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัล ทั่วไป—04 Sep 12

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2554 พร้อมทั้งมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลเชิดชูเกียรติ”มะหาดเพชร” ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่าง ๆ

สกอ. ให้ ม.หาดใหญ่เป็น 1 ใน 7 มหาวิทยาลัยตัวอย่าง ของประชาคมอุดมศึกษาที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด ทั่วไป—09 Aug 12

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ(Education Criteria for Performance Excellence) หรือ EdPEx ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้แก่สถาบันอุดมศึกษาของไทยให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด

นักเต้น ม.หาดใหญ่ เต้นทะยานฝัน คว้าแชมป์ “Super Dance” ทั่วไป—09 Aug 12

ทีมนักเต้น ม.หาดใหญ่ กวาดรางวัลอย่างต่อเนื่องหลังจากคว้าแชมป์รุ่นโอเพ้นท์ของการแข่งขัน ซีคอน สตรีท ชาเลนจ์ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ ซึ่งเป็นสุดยอดเวทีของคนรักการเต้นแนวสตรีทแดนซ์ของประเทศไทยมาแล้ว ล่าสุดยังคงโชว์ลีลาร้อนแรงอย่างไม่หยุดยั้ง

ระดมสุดยอดเซียนการตลาด...ปรับธุรกิจสู่ AEC ในวันนักการตลาดฯ ครั้งที่ ทั่วไป—12 Jul 12

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดงานวันนักการตลาดสัญจร...ภาคใต้ ครั้งที่ 8 ระดมนักการตลาดระดับเซียน ชี้แนะการตลาดเชิงรุกเพื่อสู้ศึกอาเซียน ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์

รับน้องม.หาดใหญ่ “สนุก สร้างสรรค์ สามัคคี” เปิดตัว 2 เฟรชชี่ ทั่วไป—12 Jul 12

กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประกวดดาว-เดือนถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติประจำปีของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยในปี 2555 นี้ น้องใหม่เลือดขาว-แดงจากทุกคณะ ได้รับประสบการณ์ที่ดีและความประทับใจจากกิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ในโครงการ“สายใยสายสัมพันธ์” ครั้งที่ 8

ม.หาดใหญ่คว้ารางวัล 2 ปีซ้อน “Thailand ICT Excellence Awards” ทั่วไป—25 Jun 12

อาจารย์ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์จิตรลดา แกล้วทนงค์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ และผู้แทนจากศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้ารับรางวัลชมเชยในงาน Thailand ICT Excellence Awards 2011-2012

ม.หาดใหญ่ คว้ารางวัลสหกิจศึกษาระดับชาติ ทั่วไป—11 Jun 12

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่คว้ารางวัลสถานศึกษาดาวรุ่งด้านการดำเนินงานสหกิจศึกษา ระดับชาติ เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2555 (Thai Cooperative Education Day 2012) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย ณ ห้อง Jubilee

“เด็กกระป๋อง” ม.หาดใหญ่ ผ่านเข้ารอบ “สิงห์สร้างสรรค์ฯปี7” ทั่วไป—14 May 12

ทีม The Fake นิเทศฯม.หาดใหญ่นำผลงานสารคดีข่าวเรื่อง”เด็กกระป๋อง”ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายจากทั่วประเทศ ในการประกวดผลงานการผลิตสารคดีข่าว “โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 7”

สิงห์มะหาดม.หาดใหญ่โฉมใหม่...ยึดมั่นอุดมการณ์ พร้อมรับ AEC ทั่วไป—20 Apr 12

ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ยืนยัน ยังคงยึดมั่นอุดมการณ์ สิงห์แห่งชุมชน ปลูกฝังนักศึกษาให้สนใจการเมือง พร้อมปูพื้นฐานความรู้ เตรียมบัณฑิตพร้อมรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากสิงห์เงิน สู่ สิงห์มะหาด

ดีไซน์การเรียนได้เอง…ที่ภาษาจีนธุรกิจ ม.หาดใหญ่ ทั่วไป—20 Apr 12

ภาษาจีนธุรกิจ ที่วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หลักสูตรทันสมัย เน้นฝึกปฏิบัติในประเทศจีน นักศึกษาออกแบบการเรียนได้เองตามความถนัด โดยมีคณาจารย์มืออาชีพทั้งไทยและจีนคอยให้การดูแลอย่างใกล้ชิด อาจารย์ธิดารัตน์ น้อยสุวรรณ

วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน เน้นปฏิบัติ ..ฝึกงานต่างประเทศ..พร้อมสู่ ทั่วไป—18 Apr 12

วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน (Didyasarin International College) เตรียมพร้อมบัณฑิตสู่ตลาดนานาชาติ ด้วยหลักสูตรนำสมัย เน้นการปฏิบติและฝึกงานในต่างประเทศ พร้อมเดินหน้า MOU กับสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ ASEAN ในปี 2558

ภาพข่าว: PFP ร่วมงานวันนักการตลาดสัญจร...ภาคใต้ ครั้งที่ 7 ทั่วไป—25 Jul 11

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดงานวันนักการตลาดสัญจร..ภาคใต้ ครั้งที่ 7 เพื่อร่วมหาแรงบันดาลใจ ฉีกกฎ แนวคิดใหม่ให้ธุรกิจ ในครั้งนี้ นายทวี ปิยะพัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัทแปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ได้เข้าร่วมเสวนาให้ความรู้

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คว้ารางวัล โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาประจำปี 2553 หุ้น—22 Feb 11

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายดุสิต นนทะนาคร ประธานมูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยกรรมการ Board of Trustees สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาฯ มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร