Thursday July 16, 2020 23:08

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Press Releases

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดทำแปลงข้าวสาธิตภายใต้ โครงการ “เพิ่มข้าว” ทั่วไป—15 Jul 20

นายโยชิฮิโระ ทามูระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำทีมพนักงานในโครงการแบรนด์แอมบาสเดอร์ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ ตราสิงห์ ตราเด็กน้อย

ภาพข่าว: ปตท.สผ. ลงนามความร่วมมือกับ ม.เกษตรฯ เสริมสร้างความยั่งยืนของมหาสมุทร ทั่วไป—15 Jul 20

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (จำกัด) มหาชน (ที่ 3 จากขวา) และ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ที่ 3 จากซ้าย)

ภาพข่าว: ปตท.สผ. ลงนามความร่วมมือกับ ม.เกษตรฯ เสริมสร้างความยั่งยืนของมหาสมุทร ทั่วไป—15 Jul 20

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (จำกัด) มหาชน (ที่ 3 จากขวา) และ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ที่ 3 จากซ้าย)

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจ “การบริโภคเครื่องดื่มที่บรรจุในขวดพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีนเทเรฟแทเลต ทั่วไป—09 Jul 20

ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจการบริโภคเครื่องดื่มที่บรรจุในขวดพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีนเทเรฟแทเลต (PET)

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ทั่วไป—08 Jul 20

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดทำแปลงข้าวสาธิต โดยใช้องค์ความรู้ร่วมกัน ระหว่างงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ภูมิปัญญาประสบการณ์ของเกษตรกร และเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยของ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี คุณวัชระ

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ทั่วไป—08 Jul 20

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดทำแปลงข้าวสาธิต โดยใช้องค์ความรู้ร่วมกัน ระหว่างงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ภูมิปัญญาประสบการณ์ของเกษตรกร และเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยของ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี คุณวัชระ

กรมวิชาการเกษตรเปิดตัว แผนบูรณาการชุดโครงการวิจัยเรื่องความสูญเสียอาหารระดับชาติ ทั่วไป—29 Jun 20

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเครือข่าย พันธมิตร แถลงข่าว เปิดตัวชุดโครงการวิจัยเรื่อง

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดเล่าเรื่อง "ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ทั่วไป—29 Jun 20

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมได้กำหนดจัดกิจกรรมประกวดการเล่าเรื่อง หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้” ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ การจัดประกวด และเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์

อินโดรามา เวนเจอร์ส ผนึกคณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ ต่อยอดความรู้คัดแยกขยะรีไซเคิล ทั่วไป—25 Jun 20

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล ร่วมกับคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิลให้กับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสร้างความตะหนักในคุณค่าของการรีไซเคิล PET

พลัสฯ จับมือ ม.เกษตร ปั้น “นักจัดการสิ่งแวดล้อมฝึกหัด” ทั่วไป—25 Jun 20

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สร้างมิติใหม่ ส่ง PLUS Eduplex ลงนามความร่วมมือพัฒนาหลักสูตร “นักจัดการสิ่งแวดล้อมฝึกหัด” ในโครงการที่พักอาศัย กับคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชูจุดแข็งผู้นำด้านงานดูแลที่พักอาศัย

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั่วไป—25 Jun 20

หัวข้อข่าว: กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ด้วยเทคนิค intensive, hands-on, student-centered learning กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

อบรมการพัฒนาความรู้ระบบ AI และ Image Processing เพื่อแก้ปัหาการผลิตสำหรับอุตสาหกรรม SME ในคลัสเตอร์ ไอที—24 Jun 20

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม "การพัฒนาความรู้ระบบ AI และ Image Processing เพื่อแก้ปัญหาการผลิตสำหรับอุตสาหกรรม SME ในคลัสเตอร์ S-Curve " จำนวน 6 รุ่น รุ่นละ 50 คน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (มีระบบคัดกรองโควิด 19 ) ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อบรมการพัฒนาความรู้ระบบ AI และ Image Processing เพื่อแก้ปัหาการผลิตสำหรับอุตสาหกรรม SME ในคลัสเตอร์ ไอที—23 Jun 20

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม "การพัฒนาความรู้ระบบ AI และ Image Processing เพื่อแก้ปัหาการผลิตสำหรับอุตสาหกรรม SME ในคลัสเตอร์ S-Curve " จำนวน 6 รุ่น รุ่นละ 50 คน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (มีระบบคัดกรองโควิด 19 ) ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ตรวจความดันบวกป้องกันแพทย์จากโควิด-19 ฝีมืออาจารย์วิศวฯ มก. ใช้งานจริงที่ สุขภาพ—12 Jun 20

ทีมอาจารย์วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) นำโดย ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ร่วมกับอาจารย์ในภาควิชา ออกแบบ พัฒนาตู้ตรวจความดันบวกสำหรับแพทย์ใช้ตรวจผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

ขอขยายเวลาการสมัครร่วมกิจกรรมประกวดการเล่าเรื่อง “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ทั่วไป—10 Jun 20

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมได้กำหนดจัดกิจกรรมประกวดการเล่าเรื่อง หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้” ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ การจัดประกวด และเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์

DGA หารือ ม.เกษตรศาสตร์ก่อตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ นำร่อง GovTech ในพื้นที่ ทั่วไป—15 May 20

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดประชุมก่อตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ หรือ Digital Government Technology & Innovation Center โดยความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ม.เกษตรฯ เปิดรับสมัครนิสิตป.โท-เอก ทั่วไป—14 May 20

ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้ - 12 มิ.ย. 63 สมัครได้ที่ www.grad.ku.ac.th ศึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ภาพข่าว: ศรีกรุง ฟู้ดส์ จับมือ ม.เกษตร ให้ความรู้นักศึกษา ผ่านประสบการณ์ในร้านเบเกอรี ทั่วไป—23 Mar 20

น.ส.กนกพร ชิโนรักษ์ ประธานกรรมการบริหาร (CEO) บริษัท ศรีกรุง ฟู้ดส์ จำกัด ร่วมกับ รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำ โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับนักศึกษา ผ่านประสบการณ์จริงในการทำร้านเบเกอรี่ แบบ Reality

ภาพข่าว: CPF มอบประกาศนียบัตร โครงการสหกิจศึกษา ทั่วไป—20 Mar 20

นางภัทนีย์ เล็กศรีสมพงษ์ (แถวนั่งที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายวิชาการอาหารสัตว์บก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา 16 คน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรมอุทยาน-คณะวนศาสตร์ ม. เกษตรฯ จับมือ WCS-WWF เตรียมพร้อมฝึกนิสิตสู่สนามนักอนุรักษ์มืออาชีพ ทั่วไป—12 Mar 20

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์ ผู้อำนวยการสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย และนางสาวพิมพ์พาวดี พหลโยธิน

CPF ลงนาม MOU กับ VGreen ร่วมแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ปฏิทินข่าว—09 Mar 20

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยกระดับงานเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล CPF Run For Charity สู่กิจกรรม

ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ทั่วไป—06 Mar 20

นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย มีระบบการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมาตรฐาน ISO 14001พร้อมชมภาพยนตร์แบบ 4 มิติ เพื่อเรียนรู้โมเดล

เกษตรฯ ขนทัพมืออาชีพด้านการตลาด ติวเข้มเกษตรกรสู่นักขายออนไลน์บนแพลทฟอร์มยักษ์ใหญ่ LAZADA ทั่วไป—04 Mar 20

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดตัวโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ “เปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ” ณ สำนักบริหารคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 Auditorium 306 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ว่า

ศรีกรุง ฟู้ดส์ จับมือคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตร นำนักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ ในร้านเบเกอรี ทั่วไป—03 Mar 20

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่บริเวณบูธ AGRO INDUSTRY ซึ่งตั้งอยู่ภายในการจัดงานเกษตรแฟร์ ปี 2563 ของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน น.ส.กนกพร ชิโนรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ศรีกรุง ฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มศรีกรุงโฮลดิ้ง

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ พัฒนา กระดาษคู่ดิน ยกระดับคุณภาพผลผลิตพืชเมืองหนาว ทั่วไป—28 Feb 20

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิจัยและพัฒนา “กระดาษคู่ดิน” เพื่อใช้ในการทำเกษตรกรรม โดยต่อยอดจากการใช้คลุมพื้นดินรอบโคนต้นยูคาลิปตัสป่าปลูก ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

เอสเอสไอหนุนพัฒนาความรู้โครงสร้างเหล็ก มอบ 8 ทุนปริญญานิพนธ์ SSI for Young ทั่วไป—20 Feb 20

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ มอบ 8 ทุนปริญญานิพนธ์ มูลค่าทุนละ 25,000 บาท ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรม จากมหาวิทยาลับบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ม.เกษตร จัดสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงาน เรื่อง มะยงชิด ทั่วไป—19 Feb 20

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงาน เรื่อง มะยงชิด ติดไฟได้ผลผลิต ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วไป ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การปลูก การดูแลมะยงชิดให้ได้ขนาดเท่าไข่ไก่

ปตท. ร่วมมือกรมป่าไม้ - ม.เกษตรฯ พัฒนาพื้นที่สีเขียวให้ชุมชนบางกะเจ้า ทั่วไป—17 Feb 20

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ และ ผศ.ดร.สคาร ทีจันทึก รองคณะบดีฝ่ายสถานีวิจัยและคณะเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานใน "พิธีส่งมอบโครงการพัฒนาและพื้นฟูพื้นที่สีเขียวสวนเฉลิมพระเกียรติฯ

เปิดเวทีระดมสมองนักวิชาการสหสาขา มองอนาคตประเทศไทยยกเจ้าพระยาเดลต้า 2040 ทั่วไป—17 Feb 20

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาสาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการประชุมสัมมนาผู้เชี่ยวชาญและการรับฟังความคิดเห็นการศึกษา

ภาพข่าว: ไทยประกันชีวิต ร่วมจัดกิจกรรม ให้เลือด ให้ชีวิต สปิริตชาว ทั่วไป—14 Feb 20

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดกิจกรรม "ให้เลือด ให้ชีวิต สปิริตชาว KU" เพื่อรณรงค์ให้นิสิต คณาจารย์