Monday February 24, 2020 02:48

ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ Press Releases

ภาพข่าว: สนพ.บุรีรัมย์ จัดทดสอบมาตรฐานภาคทฤษฎี ด้วยระบบ e-Testing ทั่วไป—06 Dec 19

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคความรู้ ผ่านระบบ E testing สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 40 คน ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ของ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1

วศ. ร่วมกับ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไทย วิถีอัตลักษณ์ท้องถิ่น สู่เชิงพาณิชย์ ทั่วไป—19 Aug 19

ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และรองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ร่วมเปิดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไทย "วิถีอัตลักษณ์ท้องถิ่น สู่เชิงพาณิชย์" ภายใต้โครงการ "รักษ์ถิ่น

ภาพข่าว: นุ่น อาร์ต บางระจัน ต้อนรับ เหล่าคณาจารย์และนักศึกษา จาก บันเทิง—23 Feb 15

นุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา และอาร์ต พศุตม์ บานแย้ม จาก “บางระจัน” ควงคู่กันเข้ามาร่วมรายการ “เรื่องเล่าเช้านี้” จับมือกับเหล่าพิธีกรเจ้าบ้าน ร่วมต้อนรับพร้อมเชิญชวนให้คณะเยี่ยมชม เหล่าคณาจารย์และนักศึกษา จาก ม.ราชภัฏบุรีรัมย์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏโคราช MOU ร่วมกับ สำนักศิลปะฯ ม.ราชภัฏสุรินทร์ และ ทั่วไป—13 Aug 14

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์