Wednesday September 23, 2020 20:03

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Press Releases

กรุงไทยจับมือ สบน. พลิกโฉมการซื้อขายพันธบัตรสู่ระบบดิจิทัล ครั้งแรกแบบ Real Time ผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง หุ้น—16 Jun 20

ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดร.ภากร ปีตธวัชชัย

เปิดตัว “วอลเล็ต สบม.” มิติใหม่ของการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ และการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น “วอลเล็ต สบม.” หุ้น—16 Jun 20

ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัว “วอลเล็ต สบม.” โดยมี

มติคณะกรรมการ ธอส. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทยแต่งตั้ง หุ้น—15 Jun 20

คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายฉัตรชัย ศิริไล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ วาระที่ 2 โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563

กระทรวงการคลังเดินหน้าสานต่อโครงการ “ก้าวต่อไปเราไม่ทิ้งกันสู้ภัยโควิด-19” หุ้น—25 May 20

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงข่าวการดำเนินมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 ร่วมกับหน่วยงานภายใต้สังกัด และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

คลังเปิดตัวเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน.com รวมทุกมาตรการด้านการเงินดูแลเยียวยาผู้ที่ได้รั หุ้น—25 May 20

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ร่วมกับสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ จัดทำเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน.com เพื่อเผยแพร่มาตรการเยียวยาประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบการจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ไอแบงก์รวมมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ หุ้น—25 May 20

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคาร ร่วมงานแถลงข่าว “การดำเนินมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19 ของกระทรวงการคลัง” ที่มีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้นำแถลง ณ

กระทรวงการคลังหารือความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจสายการบิน เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก ทั่วไป—05 May 20

ในวันที่ 30 เมษายน 2563 กระทรวงการคลังได้มีการหารือร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ โดยมี ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจสายการบิน ได้แก่ สายการบินไทยแอร์เอเชีย

กระทรวงการคลังหารือความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจสายการบิน เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก ทั่วไป—05 May 20

ในวันที่ 30 เมษายน 2563 กระทรวงการคลังได้มีการหารือร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ โดยมี ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจสายการบิน ได้แก่ สายการบินไทยแอร์เอเชีย

ธอส. เผยลูกค้าลงทะเบียนเข้ามาตรการ COVID-19 แล้ว 415,472 ล้านบาท พร้อมเปิดตัวมาตรการที่ 8 หุ้น—05 May 20

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ตามที่ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะกรรมการธนาคาร โดยนายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการธนาคาร ได้มีนโยบายให้ ธอส.

กระทรวงการคลังหารือความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจสายการบิน เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก ทั่วไป—05 May 20

ในวันที่ 30 เมษายน 2563 กระทรวงการคลังได้มีการหารือร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ โดยมี ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจสายการบิน ได้แก่ สายการบินไทยแอร์เอเชีย

ครบ 1 เดือน มาตรการเยียวยา 5,000 บาท มีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 10.6 ล้านราย หุ้น—28 Apr 20

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาท หลังดำเนินการมาแล้วครบ 1 เดือน มีจำนวนการลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 28.8 ล้านรายการ (ปิดรับลงทะเบียนเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563)

มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม หุ้น—08 Apr 20

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาภาครัฐได้เร่งออกมาตรการเพื่อดูแลผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจ ทั้งโดยการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ ลดต้นทุนการระดมทุน รวมถึงการเยียวยาภาคประชาชน อย่างไรก็ดี

มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ หรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ทั่วไป—27 Mar 20

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงข่าวความพร้อมของมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือ “มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน)”

ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ บรรเทาผลกระทบให้ลูกค้า จากปัญหา COVID-19 พักชำระเงินต้น 3 เดือน 6 หุ้น—27 Mar 20

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ตามแนวคิด ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดทำ “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ” แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้าของ ธอส.

ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย ครั้งที่ 1/2563 หุ้น—12 Mar 20

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุม ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงการคลัง

มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงทางอ้อม ระยะที่ หุ้น—12 Mar 20

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ขยายวงกว้างขึ้นทั่วโลกและมีจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม เริ่มต้นจากภาคบริการ

คณะสภาธุรกิจอาเซียน-สหภาพยุโรป (EU-ASEAN Business Council: EU-ABC) ทั่วไป—20 Feb 20

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมนายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง)

ชิมช้อปใช้กระตุ้นเศรษฐกิจผลสำเร็จสูงยอดใช้จ่ายพุ่ง2.8หมื่นล้าน กว่า12ล้านสิทธิ์ลุ้นโชครอบสุดท้ายรางว หุ้น—03 Feb 20

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีจับรางวัล "ชิมช้อปใช้ลุ้นโชคใหญ่" ในรอบสุดท้าย แจกรางวัลใหญ่รถยนต์Toyota Altis (limo) มูลค่า 829,000 บาท และรถกระบะ Toyota Hilux Revo มูลค่า 595,000 บาท ให้กับผู้ใช้จ่ายผ่านกระเป๋า G - Wallet

รมช.ธรรมนัส พร้อมรองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั ทั่วไป—03 Feb 20

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน

ธอส. สนองนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เตรียมวงเงินกว่า 100,000 ล้านบาท สร้างโอกาสทำให้คนไทย หุ้น—24 Jan 20

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติมอบนโยบายการบริหารงาน และติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายรัฐของธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) โดยมีนายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการ ธอส. นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส.

หอการค้าไทย พบ รมว.คลัง ถกประเด็นภาษีเพื่อส่งเสริมธุรกิจ ปฏิทินข่าว—24 Jan 20

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังการนำคณะกรรมการเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอุตตม สาวนายน) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงฯ เพื่อหารือ

ภาพข่าว: ก.ล.ต. ร่วมพบผู้ลงทุนสถาบันในฮ่องกง ที่มี รมว.คลัง เป็นประธาน หุ้น—15 Jan 20

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานที่ประชุม การหารือในหัวข้อ "Thailand Economic Outlook and Opportunities in Capital Markets" ซึ่งกระทรวงการคลัง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ภาพข่าว: ไอแบงก์ ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง ครั้งที่1/2563 หุ้น—06 Jan 20

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยนายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคาร พร้อมผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่1/2563 โดยมีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

จับรางวัลชิมช้อปใช้ครั้งที่ 2 แจกรถกระบะคันที่ 2 และรางวัลอื่นรวม 169 ทั่วไป—03 Jan 20

ในวันนี้ (3 มกราคม 2563) ที่กระทรวงการคลัง ได้มีการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีจากการจับรางวัลชิมช้อปใช้ครั้งที่ 1 หลังจากนั้น เป็นการจับรางวัลชิมช้อปใช้ ครั้งที่ 2 โดยมี ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในงาน

ของขวัญปีใหม่ปี 2563 ของกระทรวงการคลัง หุ้น—25 Dec 19

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง ได้จัดทำของขวัญปีใหม่ปี 2563 สำหรับประชาชนทั่วไป ผู้เสียภาษี เกษตรกรรายย่อย ผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงภาคอสังหาริมทรัพย์

ธอส. พร้อมโอน!! ของขวัญปีใหม่ 1,000 บาท ผ่าน Application GHB ALL สำหรับลูกค้าผ่อนดีมีวินัย หุ้น—16 Dec 19

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สนับสนุนนโยบาย ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่มุ่งส่งเสริมวินัยทางการเงินของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย พร้อมเติมกำลังซื้อ กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียน ในระบบเศรษฐกิจ จัดทำ "โครงการของขวัญปีใหม่ 2563

สถาบันจัดอันดับ SP ได้มีการปรับ Outlook ของไทยดีขึ้นจาก Stable เป็น หุ้น—12 Dec 19

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ล่าสุด เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลาประมาณ 16.30 น. บริษัท S&P Global Ratings (S&P) ได้มีการปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของเศรษฐกิจไทยจากระดับมีเสถียรภาพ (Stable) เป็นเชิงบวก (Positive)

โออาร์ พร้อมสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืน ปฏิทินข่าว—11 Dec 19

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานและร่วมปาฐกถาในงาน "เศรษฐกิจฐานราก พลิกความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทย" โดยมีนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์

ข่าวซุบซิบ: ไทยแลนด์ สมาร์ท มันนี่ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 10 ปฏิทินข่าว—09 Dec 19

พี่จิ้ง-รัฐกร อัสดรธีรยุทธ์ บอสใหญ่จากค่ายดอกเบี้ยธุรกิจ แอบกระซิบมาว่าดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รับเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมพรีวิวเศรษฐกิจไทยปี 2563 ในพิธีเปิดไทยแลนด์ สมาร์ท มันนี่ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด "A Decade of

Gossip News: ไทยแลนด์ สมาร์ท มันนี่ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 10 ปฏิทินข่าว—04 Dec 19

พี่จิ้ง-รัฐกร อัสดรธีรยุทธ์ บอสใหญ่จากค่ายดอกเบี้ยธุรกิจ แอบกระซิบมาว่าดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รับเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมพรีวิวเศรษฐกิจไทยปี 2563 ในพิธีเปิดไทยแลนด์ สมาร์ท มันนี่ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด "A Decade of