Saturday April 4, 2020 01:15

วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย Press Releases

ภาพข่าว: พิธีประสาทปริญญาครั้งที่ 129 ของสถาบันเอไอที ทั่วไป—22 May 18

ในวันที่ 18 พฤษภาคม ศกนี้ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) จัดพิธีประสาทปริญญาครั้งที่ 129 ณ หอประชุมโรเบิร์ต บี. แบงค์ โดยมีศาสตราจารย์ วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย อธิการบดีสถาบันเอไอทีเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 460 คนจาก 21

ภาพข่าว: สถาบันเอไอทีลงนามในบันทึกความเข้าใจกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั่วไป—01 Feb 18

ศ. วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย (แถวหน้า ที่ 3 จากซ้าย) อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (เอไอที) และนายมงคล พฤกษ์วัฒนา (แถวหน้าที่ 4 จากซ้าย)อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างสถาบันเอไอทีและกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในโครงการ Assessment of

ภาพข่าว: สถาบันเอไอทีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลเมืองท่าโขลงในการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งปฏ ทั่วไป—08 Jan 18

ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 นายไทย ทองปราง (ที่ 4 จากซ้าย) นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง กับ ศ.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย (ที่ 5 จากซ้าย) อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (เอไอที) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองท่าโขลง

นักศึกษาจำนวน 174 คนจาก 11 ประเทศ เข้ารับปริญญาในพิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่ 124 ทั่วไป—21 Dec 15

ศาสตราจารย์ วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) เป็นประธานในการมอบปริญญาแก่นักศึกษาเอไอทีที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 174 คน จาก 11 ประเทศ ในเอเชียและยุโรป ในพิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่ 124 ของสถาบันเอไอที ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้

ภาพข่าว: สถาบันเอไอทีลงนามในบันทึกข้อตกลงกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร ทั่วไป—05 Aug 15

เมื่อเร็วๆนี้ (29 กค. ) ศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย (แถวหน้า ขวา) อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) กับ พลเรือตรีสหพงษ์ เครือเพ็ชร (แถวหน้า ซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม

ภาพข่าว: สถาบันเอไอทีร่วมมือกับหน่วยงานด้านน้ำจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องน้ ทั่วไป—19 Jun 15

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ศ.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย (ที่ 2 จากขวา) อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงกับอีก 7 หน่วยงานและองค์กร ได้แก่ สมาคมนักอุทกวิทยาไทย สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน

อธิการบดีสถาบันเอไอทีได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเก่าแก่อายุ 105 ทั่วไป—01 Apr 15

ศาสตราจารย์ วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หรือสถาบันเอไอที ได้รับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก สถาบันการเกษตรเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ แห่งแซมฮิกกินบอท ทอม (Sam Higginbottom Institute of Agriculture, Technology and Sciences

สถาบันเอไอทีแต่งตั้งอธิการบดีไทยเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ 54 ปี ทั่วไป—21 Jul 14

คณะกรรมการอำนวยการของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ได้แต่งตั้งให้ ศ.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย เป็นอธิการบดีคนใหม่ของสถาบันฯ ในฐานะเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการศึกษาชั้นสูง ที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป

สถาบันเอไอทีกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพเข้าสู่ความร่วมมือระยะเวลา 3 ปี ทั่วไป—29 Jun 14

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) และมหาวิทยาลัยกรุงเทพจะร่วมมือกันในสามปีข้างหน้าทางด้านความริเริ่มของผลประโยชน์ร่วมกันทางวิชาการ งานวิจัยและการเผยแพร่เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ศกนี้ ศ.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย (ซ้าย) อธิการบดีสถาบันเอไอที และ ดร. มัทนา

ภาพข่าว: สถาบันเอไอทีขอบคุณบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (บีเจซี) ทั่วไป—11 Oct 13

สถาบันเอไอทีขอบคุณบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ("บีเจซี")ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจศ. วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย (แถวหน้าที่ 5 จากซ้าย) อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที)

ภาพข่าว: คณะผู้แทนจากสถาบันเอไอทีเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีแห่งเนปาล ทั่วไป—30 Jul 13

ศ. ดร.สหัส บัณฑิตกุล (ที่ 5 จากซ้าย) อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการ บริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) พร้อมด้วย ศ. ดร. วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย (ที่ 7 จากซ้าย) อธิการบดี (เฉพาะกาล) ของสถาบันเอไอที และคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะ ดร. ราม บารัน

ภาพข่าว: สถาบันเอไอทีจัดงาน AIT Technology Event ทั่วไป—11 Jul 13

ฯพณฯ ดร.สุบิน ปิ่นขยัน (ซ้าย) อดีตรมว.กระทรวงการต่างประเทศ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของบริษัท GMS Power Public Company Ltd. และ ศ.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย อธิการบดี (เฉพาะกาล) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ร่วมเป็นประธานเปิดงาน AIT Technology Event

ศ. วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย เป็นอธิการบดีคนใหม่ของสถาบันเอไอที ทั่วไป—08 Jul 13

ศาสตราจารย์ วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการอำนวยการสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) เข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดี (เฉพาะกาล) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 นับเป็นคนไทยคนที่สอง ที่ได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี (เฉพาะกาล)

ภาพข่าว: มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย จัดงานครบรอบ 25 ปี .TH ณ โรงแรมแชงกรี-ลา ทั่วไป—06 Jun 13

ฯพณฯ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด ".TH 25 ปี ทบทวนอดีต พิจารณาปัจจุบัน ผลักดันอนาคต" จัดโดย มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ โดยมี ศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย