Tuesday March 26, 2019 09:55

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร Press Releases

ภาพข่าว: งานสบายๆ ตามสไตล์ วปอ.50 ทั่วไป—22 Oct 18

นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.50) อาทิ พล.อ. นิพัทธ์ ทองเล็ก พล.อ.อ. ชนัท รัตนอุบล ฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล วิศว ศะศิสมิต รศ.นพ. พรชัย มูลพฤกษ์ และ ณัฐวุฒิ สกุลพานิช ร่วมกันจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ภายใต้ชื่องาน "สบายๆ ตามสไตล์ วปอ.50"

ภาพข่าว: วปอ. 50 กระตุ้นสังคม ทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ทั่วไป—08 Nov 17

คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2550 (วปอ. 50) นำโดยประธานรุ่น นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเงินสนับสนุนแก่โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย พร้อมเงินสนับสนุนและสิ่งของจำเป็น

ภาพข่าว: วปอ.60 ร่วมกับไทยพาณิชย์มอบถุงยังชีพให้แก่กองทัพเรือช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ทั่วไป—06 Nov 17

คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 นำโดยพลตรี อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในฐานะประธานนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 60 ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ โดย นางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่

ภาพข่าว: คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2550 (วปอ. 50) ร่วมสืบสานเอกลักษณ์ประเพณีลอยกระทง ทั่วไป—06 Nov 17

คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2550 (วปอ. 50) นำโดยประธานรุ่น นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ที่ 8 แถวแรกยืน) และเพื่อน ๆ ในรุ่น ร่วมชมการแสดงแสง สี เสียง งานลอยกระทงเผาเทียน เล่นไฟ ประจำปี 2560 (รอบสื่อมวลชน)

PEA ร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 27 มูลนิธิแสง - ไซ้กี เหตระกูล ทั่วไป—21 Sep 17

นายชัยทัต พงศ์พฤทธิวัฒน์ พร้อมผู้บริหารและพนักงานในสังกัด ร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 27 มูลนิธิแสง - ไซ้กี เหตระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

PEA เขต 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ทั่วไป—17 May 17

นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับ นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 27มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับคณะนักศึกษาวปอ. รุ่นที่ 50 ทั่วไป—27 Apr 17

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา เปิดบ้านต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 50 เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย มีระบบการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 14001 พร้อมชมภาพยนตร์แบบ 4 มิติ

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) ต้อนรับนักศึกษา วอป. รุ่น 59 พร้อมบรรยายเรื่อง #China Economic หุ้น—11 Apr 17

นายสุวัชชัย ทรงวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลาง) ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 59 ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัยระดับสูงของกระทรวงกลาโหม ประเทศไทย

ภาพข่าว: สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดเลี้ยงแสดงความยินดี ณ โรงแรมแชงกรี-ลา ทั่วไป—11 Apr 17

พลเอก ดร.จรัล กุลละวณิชย์ นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่น 4 (สวปอ.มส.4) กลุ่มคชสาร จัดเลี้ยงอาหารค่ำแสดงความยินดีให้แก่ ดร.สนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: วปอ. รุ่น 58 เดิน-วิ่ง เพื่อศิริราช สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 ทั่วไป—30 Aug 16

พล.ท.ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ (แถวหลังที่ 10 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมคณะนักศึกษา วปอ. รุ่น 58 ร่วมมอบเงิน 54,407,000.- บาท จากการจัดกิจกรรม "วปอ.58 เดิน-วิ่ง เพื่อศิริราช"

ภาพข่าว: คณะ วปอ. รุ่น 2549 ร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนสตรีร่วมรุ่น ณ โรงแรม โฮเต็ล อินดิโก้ กรุงเทพ ทั่วไป—22 Aug 16

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ (แถวบน ที่6 จากขวา) ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ.รุ่น2549 ร่วมกับ พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์ (แถวบน ที่2 จากขวา) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุลศักดิ์ (แถวบน ที่5

ภาพข่าว: WHA บริจาคเงินสร้างบ้านแก่ผู้ยากไร้ในจังหวัดกาญจนบุรี หุ้น—25 Jul 16

นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร (ที่ 5 จากขวา) ประธานกลุ่มดับบลิวเอชเอ (WHA Group) พร้อมคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น58 หมู่ช้าง ร่วมบริจาคเงินสร้างบ้านแก่ผู้ยากไร้ในจังหวัดกาญจนบุรี เป็นจำนวนเงิน 440,988 บาท โดยมี พล.ต. ธรรมนูญ วิถี ผบ.พล.ร.9

ภาพข่าว: วปอ.รุ่นที่ 58 มอบเงินสนับสนุนสถาบันกัลยาณ์ราชรนครินทร์วปอ.รุ่นที่ 58 ทั่วไป—24 Jun 16

คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58 นำโดย พลอากาศตรี นภาเดช ธูปะเตมีย์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานรุ่น พลเรือตรี ชูศักดิ์ ชูไพฑูรย์ และนางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ มอบเงินรายได้จำนวน 4 ล้านบาท จากการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน

ภาพข่าว: กลุ่มเพื่อน วปอ. 58 สายจีน เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ทั่วไป—27 May 16

กลุ่มเพื่อน วปอ. 58 สายจีน นำโดย พลโท ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ (แถวที่สองคนที่ 6 จากซ้าย)ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, พลตรี สมศักดิ์ สมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก, พลเรือตรี คำรณ

ภาพข่าว: แถลงข่าว เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติวันจักรี ครั้งที่ 6 โรงแรมดุสิตธานี ทั่วไป—29 Mar 16

ศ. นพ. ธีระ รามสูต ประธานมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ตัวแทนชมรมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 4010 (วปรอ. 4010), กรุงเทพมหานคร และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดงานแถลงข่าว "เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติวันจักรี ครั้งที่ 6" ณ ห้องศาลาแดง

ภาพข่าว: วปอ.2550 จัดงานเสวนา น้ำน้อย แพ้พลังใจ รวมพลังคนไทย ร่วมใจฝ่าภัยแล้ง ทั่วไป—01 Feb 16

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ในฐานะประธานคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่น 2550 หรือ วปอ.รุ่น 2550 จัดงานเสวนา "น้ำน้อย แพ้พลังใจ รวมพลังคนไทย ร่วมใจฝ่าภัยแล้ง" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องน้ำของประเทศเข้าร่วมเสวนา

วปอ. รุ่น 2550 จัดงานเสวนา น้ำน้อย แพ้พลังใจ รวมพลังคนไทย ร่วมใจฝ่าภัยแล้ง 25 มกราคม ทั่วไป—26 Jan 16

คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่น 2550 จัดงานเสวนา "น้ำน้อย แพ้พลังใจ รวมพลังคนไทย ร่วมใจฝ่าภัยแล้ง" โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ด้านการจัดการน้ำของประเทศร่วมเสวนาในครั้งนี้อย่างคับคั่ง

ภาพข่าว: งานเลี้ยงสังสรรค์ วปอ. 49 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ทั่วไป—06 Jan 16

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ (คนที่ 4 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยกลุ่มเพื่อน หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ประจำปี 2549 ร่วมจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี โดยมี สุพัตรา จิราธิวัฒน์ (คนที่ 3 จากซ้าย) รองประธานอาวุโส

ภาพข่าว: ให้การต้อนรับ ทั่วไป—28 Dec 15

ท่านวันคำ วอระวง ผู้อำนวยการใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์ลาว ให้การต้อนรับ พลตรี พหล แก้วพรรณนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) แห่งสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะนักศึกษา วปอ. รุ่นปี

ภาพข่าว: SPU : คณะศิลปะศาสตร์ ม.ศรีปทุม ร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ทั่วไป—19 Nov 15

คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์ รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์และอาจารย์สละ แย้มมีกลิ่น ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำทีมนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 21 คน (7 ทีม)

ภาพข่าว: วปอ.รวมพลังสร้างชาติ จัดทำโครงการ คนไทย ต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ทั่วไป—01 Sep 15

พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ พลเอกสุรพันธ์ วงศ์ไทย ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พลโทสุรสิทธิ์ ถนัดทาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พร้อมศิษย์วปอ.ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงและให้คำมั่นสัญญารวมพลังสร้างชาติ

ชาววปอ.รวมพลังสร้างชาติ ย้ำจุดยืนคนไทย ต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ทั่วไป—01 Sep 15

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รวมพลังสร้างชาติในโครงการ"คนไทย ต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน" พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เปิดเผยว่า

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ ก้าวข้ามวิกฤติประเทศไทย และงานแถลงผลงานวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาคว ทั่วไป—01 Sep 15

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ “ก้าวข้ามวิกฤติประเทศไทย” และงานแถลงผลงานวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๕ ในวันพุธที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ภาพข่าว: วปอ.รวมพลังสร้างชาติ จัดทำโครงการ คนไทย ต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ทั่วไป—27 Aug 15

พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ พลเอกสุรพันธ์ วงศ์ไทย ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พลโทสุรสิทธิ์ ถนัดทาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พร้อมศิษย์วปอ.ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงและให้คำมั่นสัญญารวมพลังสร้างชาติ

ชาววปอ.รวมพลังสร้างชาติ ย้ำจุดยืนคนไทย ต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ทั่วไป—27 Aug 15

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รวมพลังสร้างชาติในโครงการ“คนไทย ต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” (๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘) พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เปิดเผยว่า

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(26 สิงหาคม 2558) ปฏิทินข่าว—26 Aug 15

กรุงเทพฯ--26 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 08.30 น. สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ จัดงาน “คนไทย ต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ณ วิทยาลัยป้องกันราช อาณาจักร 10.30 น.

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(26 สิงหาคม 2558) ปฏิทินข่าว—25 Aug 15

กรุงเทพฯ--25 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 08.30 น. สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ จัดงาน “คนไทย ต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ณ วิทยาลัยป้องกันราช อาณาจักร 10.30 น.

รมว.พม. รับมอบเงิน CSR วปอ. รุ่น ๒๕๕๖ เพื่อสร้างอาคารกิจกรรมสำหรับเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ ทั่วไป—19 Aug 15

วันนี้ (๑๘ ส.ค. ๕๘) เวลา ๑๔.๓๐ น. ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี รับมอบเงิน CSR วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๒๕๕๖ จำนวน ๔

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังร่วมงานคอนเสิร์ต เสียงทิพย์ เพลงหวาน กับ บันเทิง—17 Aug 15

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมงานคอนเสิร์ต “เสียงทิพย์ เพลงหวาน” กับ วปอ.2549 จัดโดยคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2549 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม