Tuesday July 7, 2020 13:20

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง Press Releases

ก.เกษตรฯ นำคณะอาเซียนศึกษาดูงาน ทั่วไป—30 Aug 18

รมช.วิวัฒน์ นำคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ พร้อมด้วยผู้แทนจากจีน เกาหลี ญี่ปุ่น และสหพันธรัฐรัสเซียเยี่ยมชมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ปั้นวิทยากรถ่ายทอดศาสตร์พระราชาสู่สมาชิกสหกรณ์ หวังพัฒนาอาชีพการเกษตรให้เกิดความยั่งยืน ทั่วไป—15 Mar 18

กรมส่งเสริมสหกรณ์สร้างวิทยากรถ่ายทอดความรู้ศาสตร์พระราชาสู่สมาชิกสหกรณ์ทุกอำเภอทั่วประเทศ คัดตัวแทนสมาชิกสหกรณ์จาก 5 ลุ่มน้ำในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ 230 ราย ฝึกปฏิบัติจากของจริงที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี

อำนวย พบปะอาสาสมัครชาวนาหัวไวใจสู้ หวังพัฒนาองค์ความรู้เป็น Smart Farmer ด้านข้าวเหนียว ทั่วไป—01 Jul 15

นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการพบปะชาวนา หัวไวใจสู้ ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาข้าวเหนียว" ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี ว่า

นักเรียนรุ่งอรุณ ร่วมงานมหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน ครั้งที่ ๙ จัดนิทรรศการ การศึกษาเพื่อการแบ่งปัน ทั่วไป—16 Mar 15

โรงเรียนรุ่งอรุณ ร่วมงานมหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน ครั้งที่ ๙ “การศึกษาสร้างฅน ศิษย์องค์ภูมิพล รวมพลสร้างชาติ” วันเสาร์ที่ ๑๔ – วันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี