Sunday January 26, 2020 05:30

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ Press Releases

ทีเซลส์ จับมือ มน. ขับเคลื่อน โครงการยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผลของเครื่องสำอางระดับคลินิก ทั่วไป—23 Jan 20

กรุงเทพฯ--23 ม.ค.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS)

ทีเซลส์ เปิดบูธ WASTE TO VALUE งานถนนสายวิทย์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 63 ทั่วไป—07 Jan 20

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ขอเชิญชวนน้องๆ และเยาวชน ผู้ปกครอง คุณครู-อาจารย์ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานถนนสายวิทย์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

งานถนนสายวิทย์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 63 ภายใต้แนวคิด BCG Model ทั่วไป—10 Jan 20

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ขอเชิญชวนน้องๆ และเยาวชน ผู้ปกครอง คุณครู-อาจารย์ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

ทีเซลส์ ผลึกพลังความร่วมมือ 12 หน่วยงาน จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการเมดิโคโพลิสเชียงใหม่ ทั่วไป—03 Dec 19

กรุงเทพฯ--3 ธ.ค.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS)

ทีเซลส์ ผนึกกำลังร่วมกับ เอ็นเฮลท์ เซ็นเอ็มโอยู ปลุกผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์สู่โลกธุรกิจ ปฏิทินข่าว—02 Dec 19

กรุงเทพฯ--2 ธ.ค.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ร่วมกับ บริษัท เนชั่นแนล

TCELS จับมือร่วมกับ N Health สนับสนุนงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านชีววิทยาศาสตร์ ทั่วไป—26 Nov 19

กรุงเทพฯ--26 พ.ย.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จับมือร่วมกับ บริษัท

ทีเซลส์จับมือร่วมกับ 9 หน่วยงานพันธมิตร เปิดตัวโครงการเมดิโคโพลิส เชียงใหม่ ทั่วไป—19 Nov 19

กรุงเทพฯ--19 พ.ย.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) จับมือร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่,

7 หน่วยงาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมผลักดันงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ทั่วไป—31 Oct 19

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.), สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (ศลช.), สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.),

ทีเซลส์ หนุนการลงทุนธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ จัดงาน Bio Investment Asia Events—07 Oct 19

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS : Thailand Center of Excellence for Life Sciences) จัดงาน Bio Investment Asia 2019 ภายใต้แนวคิด Radical Transformation of Life Sciences in Asia ในงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2019

ภาพข่าว: นักวิจัย KAPI เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 7th Forum on China-ASEAN Technology Transfer ทั่วไป—03 Oct 19

น.ส.ชลลดา บุราชรินทร์ และ น.ส.พัลลภา วุฒิภาพรกุล นักวิจัย ตัวแทนจากสถาบันผลิตผลเกษตรฯ KAPI พร้อมด้วย ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ, นายอมร ประดับทอง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) และ น.ส.ณัฐฐพัชร์ อั้นทรัพย์, นายวัชรพันธุ์ พิทักษ์ภากร

ทีเซลส์เปิดตัว Human Genomic Music: เครื่องมือสื่อสารสร้างความรับรู้ด้านจีโนมมนุษย์ ทั่วไป—01 Oct 19

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) เปิดตัว Human Genomic Music: เครื่องมือสื่อสารสร้างความรับรู้ด้านจีโนมมนุษย์ ในงาน Bio Investment Asia 2019 ณ EH104 ไบเทค บางนา

ทีเซลส์ (TCELS) ผลักดันองค์ความรู้ด้านกลิ่นบำบัดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั่วไป—24 Sep 19

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร จัดงานสัมมนา "กลิ่นบำบัด:

Bio Investment Asia 2019: Radical Transformation of Life Sciences in ทั่วไป—20 Sep 19

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จัดงาน Bio Investment Asia 2019 ภายใต้แนวคิด Radical Transformation of Life Sciences in Asia ในงาน Thailand LAB INTERNATIONAL

ทีเซลส์ จัดงาน Bio Investment Asia 2019 ปฏิทินข่าว—19 Sep 19

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS (Thailand Centre of Excellence for Life Sciences) ภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดงาน Bio Investment Asia 2019 (ไบโอ อินเวสท์เม้นต์ เอเชีย

ทีเซลส์จัดงานสัมมนา กลิ่นบำบัด: จากองค์ความรู้สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์คุณภาพชีวิต ทั่วไป—17 Sep 19

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร จัดงานสัมมนา "กลิ่นบำบัด:

ทีเซลส์จับมือ 4 หน่วยงานพันธมิตรร่วมงาน เมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์ 2019 ทั่วไป—13 Sep 19

กรุงเทพฯ--13 ก.ย.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS)

Study Director Training ตามหลักการ OECD GLP ในประเทศไทย ทั่วไป—04 Sep 19

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จับมือศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาบุคลากรด้านชีววิทยาศาสตร์

ทีเซลส์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การรับถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อต่อยอดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ทั่วไป—04 Sep 19

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การรับถ่ายทอดเทคโนโลยี

LIFE SCIENCES Tech Licensing Kit for Entrepreneurs Workshop การรับถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั่วไป—28 Aug 19

กรุงเทพฯ--28 ส.ค.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS)

ทีเซลส์ ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายวิจัยพัฒนา ส่งเสริมผู้ประกอบการด้านชีววิทยาศาสตร์ ทั่วไป—28 Aug 19

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายโปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง

ทีเซลส์ เข้าสู่เส้นชัยได้การรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ทั่วไป—13 Aug 19

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

TCELS จัดกิจกรรม รักษ์ฟัน ตรวจสุขภาพช่องปากฟรี เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการบดเคี้ยวที่ดีสำหรับผู้สูงวั สุขภาพ—09 Aug 19

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ "TCELS" กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรม "รักษ์ฟัน" ตรวจสุขภาพช่องปากฟรี เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการบดเคี้ยวที่ดีสำหรับผู้สูงวัย ภายใต้

ทีเซลส์จับมือมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงราย จัด ทั่วไป—07 Aug 19

กรุงเทพฯ--7 ส.ค.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จับมือ

ทีเซลส์ (TCELS) จัดกิจกรรมอบรม 2019 APEC Bio-Medical Technology Commercialization Training Center ทั่วไป—24 Jul 19

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน จัดกิจกรรมอบรม "2019 APEC Bio-Medical Technology Commercialization Training Center (TCTC)"

ADTEC ขอเชิญผู้สูงวัย ร่วมกิจกรรม รักษ์ฟัน ตรวจสุขภาพช่องปากฟรี เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการบดเคี้ยวที สุขภาพ—15 Jul 19

โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง หรือ "ADTEC" ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สูงวัย ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรม "รักษ์ฟัน" ตรวจสุขภาพช่องปากฟรี

2019 APEC Bio-Medical Technology Commercialization Training Center (TCTC) Special Topic Program on ทั่วไป—11 Jun 19

กรุงเทพฯ--11 มิ.ย.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS)

ทีเซลส์ จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—10 Jun 19

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) นำโดย ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม Organization Development

ทีเซลส์ จับมือร่วมกับ สวทช. เชิญชวนผู้ประกอบการศึกษาดูงาน อาหารฟังก์ชั่น ณ ทั่วไป—22 May 19

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย

ทีเซลส์ คว้ารางวัล IPv6 Award 2018 ทั่วไป—13 May 19

ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ มอบหมายให้ นางสาวอารีญา ภาคาหาญ ผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2561

ทีเซลส์ จับมือร่วมกับ มูลนิธิอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม สร้างสรรค์สังคมไทย ทั่วไป—03 May 19

กรุงเทพฯ--3 พ.ค.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ร่วมกับ มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย