Saturday August 15, 2020 04:55

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ Press Releases

APEC Bio-medical Technology Commercialization Center (APEC TCTC) 2020 ทั่วไป—10 Aug 20

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ Association of University Technology Managers (AUTM) และ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

ทีเซลส์ จับมือร่วมกับ สวทช. และสอวช. ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs สร้างโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่น ทั่วไป—24 Jul 20

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จับมือร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์

ทีเซลส์ขับเคลื่อนโครงการสนับสนุน SMEs เพื่อการขึ้นทะเบียน NOVEL FOOD ทั่วไป—24 Jul 20

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ร่วมกับ ศูนย์ประเมินความเสี่ยงแห่งประเทศไทย (TRAC) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs

ทีเซลส์ขับเคลื่อนโครงการ “Life Sci. Level Up Challenge 2020” ปฏิทินข่าว—13 Jul 20

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จับมือร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดตัวโครงการ “Life Sci. Level Up Challenge 2020” ณ

แสดงความยินดี “ดร.พัชราภรณ์ วงษา” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น ทั่วไป—11 Mar 20

ขอแสดงความยินดีและปรบมือให้กับ ดร.พัชราภรณ์ วงษา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น RTTP (Registered Technology Transfer Professional) พร้อมทั้งได้รับใบ Certificate และเข็มกลัดจาก

ภาพข่าว: ทีเซลส์จับมือสินวัฒนา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทั่วไป—24 Apr 20

ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ และ คุณหงส์สิน เควก (Hong Sin Kwek) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ฟีนิกซิคท์ จำกัด (สินวัฒนา) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการระดมทุน (Crowdfunding)

ทีเซลส์จับมือร่วมกับควอลิตี้ พลัส จัดทำโครงการบริจาคเจลแอลกอฮอล์จำนวน 1,000 ทั่วไป—24 Apr 20

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จับมือร่วมมือกับ บริษัท ควอลิตี้ พลัส จำกัด ผู้ผลิตเครื่องสำอางชั้นนำของประเทศไทย จัดทำโครงการบริจาคเจลแอลกอฮอล์จำนวน 1,000 ลิตร

ทีเซลส์ ผนึกกำลังร่วมกับ มหิดล ต่อยอดผลกระชายขาวต้าน COVID-19 สุขภาพ—01 Jun 20

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ผนึกกำลังร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าว

ทีเซลส์ จับมือ กรม สบส. ขับเคลื่อนการใช้เครื่องมือแพทย์อย่างครบวงจร สุขภาพ—11 Jun 20

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) จับมือร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมมือส่งเสริมและสร้างความตระหนักการใช้เครื่องมือแพทย์อย่างครบวงจร

พิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนา MELB Platform ทั่วไป—30 Jun 20

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) จับมือร่วมกับ บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ บริษัท ฟีนิกซิคท์ จำกัด (สินวัฒนา) ร่วมจัด “พิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนา

ภาพข่าว: เอ็นไอเอ ทีเซลส์ และเครือเปาโล – พญาไทยกระดับย่านโยธี สุขภาพ—19 Jun 20

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA พร้อมด้วย ดร.นเรศ ดำรงชัย (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) และนายอัฐ ทองแตง (ที่ 4 จากซ้าย)

โครงการเตรียมข้อมูลประเมินความปลอดภัยเพื่อยื่นขอรับรองอาหารใหม่ ปฏิทินข่าว—20 May 20

ศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทย (Thailand Risk Assessment Center; TRAC) ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) ขอเชิญผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีผลิตภัณฑ์เข้าข่ายอาหารใหม่ (novel food)

วว. จับมือ TCELS / หน่วยงานพันธมิตรวิจัยก่อนคลินิกทั่วประเทศ ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบตามหล ทั่วไป—04 Mar 20

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ TCELS และหน่วยงานพันธมิตรการวิจัยก่อนคลินิกทั่วประเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “OECD Good Laboratory

ทีเซลส์ ร่วมกับ มศว. ผลักดันสตาร์ทอัพด้านการแพทย์และสุขภาพ ทั่วไป—24 Apr 20

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จับมือร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลักดันโครงการ “Life Sci. Level Up Challenge 2020”

ทีเซลส์ จับมือ ม.มหิดล ผลักดันและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ทั่วไป—25 Mar 20

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร จับมือร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แสดงความยินดี “ดร.กิตติพงศ์ เจียมวิทยานุกูล” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น ทั่วไป—19 Mar 20

ขอแสดงความยินดีและปรบมือให้กับ ดร.กิตติพงศ์ เจียมวิทยานุกูล ผู้จัดการอาวุโส งานยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น RTTP (Registered Technology Transfer Professional) จาก The Alliance of

สร้างสรรค์สังคมไทย ห่างไกลอัลไซเมอร์ ครั้งที่ 11 ทั่วไป—24 Feb 20

กรุงเทพฯ--24 ก.พ.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ร่วมกับ

สร้างสรรค์สังคมไทย ห่างไกลอัลไซเมอร์ ครั้งที่ 11 ทั่วไป—18 Feb 20

กรุงเทพฯ--18 ก.พ.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ร่วมกับ

ทีเซลส์ จับมือร่วมกับ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตรผลักดัน โครงการเชื่อมโยงธุรกิจนวัตกรรมเครื่องสำอางสู่ ทั่วไป—04 Feb 20

กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS)

ทีเซลส์ จับมือ มน. ขับเคลื่อน โครงการยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผลของเครื่องสำอางระดับคลิน ทั่วไป—23 Jan 20

กรุงเทพฯ--23 ม.ค.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS)

ทีเซลส์ เปิดบูธ WASTE TO VALUE งานถนนสายวิทย์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี ทั่วไป—07 Jan 20

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ขอเชิญชวนน้องๆ และเยาวชน ผู้ปกครอง คุณครู-อาจารย์ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานถนนสายวิทย์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

งานถนนสายวิทย์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 63 ภายใต้แนวคิด BCG Model ทั่วไป—10 Jan 20

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ขอเชิญชวนน้องๆ และเยาวชน ผู้ปกครอง คุณครู-อาจารย์ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

ทีเซลส์ ผลึกพลังความร่วมมือ 12 หน่วยงาน จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการเมดิโคโพลิสเชียงใหม่ ทั่วไป—03 Dec 19

กรุงเทพฯ--3 ธ.ค.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS)

ทีเซลส์ ผนึกกำลังร่วมกับ เอ็นเฮลท์ เซ็นเอ็มโอยู ปลุกผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์สู่โลกธุรกิจ ปฏิทินข่าว—02 Dec 19

กรุงเทพฯ--2 ธ.ค.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ร่วมกับ บริษัท เนชั่นแนล