Sunday November 18, 2018 19:43

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ Press Releases

ทีเซลส์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้สุขภาพจิตศึกษาแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ทั่วไป—12 Nov 18

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ร่วมกับ มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การให้สุขภาพจิตศึกษาแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์" ในวันอาทิตย์ที่ 25

งานประชุมวิชาการ 18th ThaiTECT Annual Meeting 2018 ทั่วไป—09 Nov 18

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ร่วมกับ เครือข่ายความร่วมมือการวิจัยทางคิลนิกเพื่อความเป็นเลิศ (ThaiTECT), เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet),

เครือข่ายความร่วมมือการค้นหายาจากสารสกัดผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ทั่วไป—07 Nov 18

กรุงเทพฯ--7 พ.ย.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สมาคมผู้ผลิตเภสัชภัณฑ์ของญี่ปุ่น หรือ JPMA (Japan Pharmaceutical

ทีเซลส์ขับเคลื่อนงานประชุมวิชาการหัวข้อ New Era of Regenerative Medicine ทั่วไป—26 Oct 18

กรุงเทพฯ--26 ต.ค.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการหัวข้อ "New Era

ทีเซลส์จัดประชุมวิชาการ New Era of Regenerative Medicine ทั่วไป—26 Oct 18

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการหัวข้อ "New Era of Regenerative Medicine" ซึ่งจัดขึ้นภายในงาน The 30 th Annual Meeting of the Thai Society for

ภาพข่าว: ทีเซลส์ จัดงานพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มคลัสเตอร์เครื่องมือแพทย์และผลิตภัณฑ สุขภาพ—25 Sep 18

ทีเซลส์ จัดงานพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มคลัสเตอร์เครื่องมือแพทย์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในการประชุมและนิทรรศการ Bio Investment Asia 2018 ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือทีเซลส์

ทีเซลส์ผนึกพลังเดินหน้าขับเคลื่อนงานวิจัยด้านชีววิทยาศาสตร์สู่ธุรกิจและการลงทุน Promoting I with I ทั่วไป—12 Sep 18

กรุงเทพฯ--12 ก.ย.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS)

ทีเซลส์ จัดการประชุมและนิทรรศการ Bio Investment Asia 2018 ทั่วไป—06 Sep 18

ขอเรียนเชิญร่วมงาน การประชุมและนิทรรศการ Bio Investment Asia 2018 โดย ทีเซลส์ ภายในงาน Thailand Lab International 2018 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS ภายใต้การดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทีเซลส์ จัดประชุมBio Investment Asia 2018 ในงาน Thailand International Lab ทั่วไป—04 Sep 18

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศความพร้อมจัดการประชุมและนิทรรศการBio Investment Asia 2018ในงาน Thailand International Lab 2018 ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน ศกนี้ ที่ไบเทค

TCELS จัดงานแถลงข่าวการจัดประชุมและนิทรรศการ Bio Investment Asia 2018 ทั่วไป—03 Sep 18

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) Thailand Center of Excellence for Life Sciences หรือ TCELS กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานแถลงข่าวการจัดประชุมและนิทรรศการ Bio Investment Asia 2018" ภายในงาน Thailand Lab International 2018

TCELS จัดประชุมและนิทรรศการ Bio Investment Asia 2018 ภายในงาน Thailand Lab International ทั่วไป—28 Aug 18

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีโครงการต่างๆ เพื่อผลักดันธุรกิจด้านเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ TCELS เป็นเจ้าภาพจัด การประชุมและนิทรรศการ Bio Investment Asia 2018

ผศลช. ร่วมประชุมหารือกับ APEC Life Sciences Innovation Forum ทั่วไป—23 Aug 18

กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ ทีเซลส์ (TCELS) โดย ดร.นเรศ ดำรงชัย

ขอเรียนเชิญร่วมชมการประกวดสุดยอดหุ่นยนต์ทางการแพทย์เพื่อสุขภาพ i-MEDBOT Innovation Contest 2018 ไอที—01 Aug 18

หลังจากประสบความสำเร็จจากการจัดการประกวดสุดยอดหุ่นยนต์ทางการแพทย์เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 เมื่อปี 2557 และครั้งที่ 2 ในปี 2559 ในปี 2561 นี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทีเซล ปั้น Startup เสิร์ฟภาคอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ ดันไทยเป็นเมดดิเคิลฮับของเอเชีย ทั่วไป—26 Jul 18

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซล (TCELS) เปิดเวที "THAILAND LIFE SCIENCES STARTUP 2018" ปั้น Startup ดาวรุ่งตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ

ทีเซลส์ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยาและชีววัตถุ ทั่วไป—23 Jul 18

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จับมือร่วมกับ International Society of Pharmaceutical Engineering (ISPE), Thailand Affiliate และสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ ( ประเทศไทย ) หรือ TIPA

TCELS ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) จัดงาน THAILAND LIFE SCIENCES STARTUP ทั่วไป—19 Jul 18

ณ ห้อง Balloon 2-3 ชั้น 9 โรงแรมโนโวเทล เพลินจิต สุขุมวิท กรุงเทพฯ (BTSเพลินจิต ทางออกที่ 4) ภายในงานพบกับ ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือTCELS ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ Mike LaRhette ประธาน

TCELS ประกาศผล 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ i-MEDBOT Innovation Contest ทั่วไป—06 Jul 18

TCELS ประกาศผล 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ "การประกวดสุดยอดหุ่นยนต์ทางการแพทย์เพื่อสุขภาพ" i-MEDBOT Innovation Contest 2018 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ประกาศรายชื่อ 10 ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย เตรียมนำเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศ

เปิดวิสัยทัศน์ ประเด็นร้อน 10 ข่าว Life Science เปลี่ยนโลกแนวโน้มที่ต้องจับตามอง ทั่วไป—05 Jul 18

กรุงเทพฯ--5 ก.ค.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ เปิดวิสัยทัศน์ สรุปประเด็นร้อน "10 ข่าว

ทีเซลส์ จับมือร่วมกับ สวทน. และ เอไอเอที จัดสัมมนา ขับเคลื่อนจริยธรรม ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ไอที—19 Jun 18

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จับมือร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AiAT) จัดงานสัมมนาหัวข้อ "ปัญญาประดิษฐ์ Big

ทีเซลส์ จับมือพันธมิตรผลักดันอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ต่อยอดงาน BIO International Convention ทั่วไป—14 Jun 18

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จับมือร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) หรือ BOI (Board of Investment) และ หน่วยงานพัธมิตร โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ หรือ

ทีเซลส์ จับมือพันธมิตรผลักดันอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ต่อยอดงาน BIO International Convention ทั่วไป—14 Jun 18

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จับมือร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) หรือ BOI (Board of Investment) และ หน่วยงานพัธมิตร โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ หรือ

ปัญญาประดิษฐ์ Big data หุ่นยนต์ และ IOT หัวใจของนวัตกรรมใหม่...ที่ไม่ไร้จริยธรรม? ทั่วไป—11 Jun 18

กรุงเทพฯ--11 มิ.ย.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จับมือร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการ

ภาพข่าว: TCELS ขยายเวลารับสมัครผลงาน i-MEDBOT 2018 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน ทั่วไป—06 Jun 18

ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุดยอดหุ่นยนต์ทางการแพทย์เพื่อสุขภาพ i-MEDBOT Innovation Contest 2018

ภาพข่าว: #ทีเซลส์#แถลงข่าวความร่วมมือ 4 สถาบัน ผลักดันนวัตกรรมยาจากธรรมชาติ ทั่วไป—05 Jun 18

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม (ที่6จากซ้าย) ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในงานแถลงข่าว ความร่วมมือและเสวนาด้านนวัตกรรมการพัฒนายาจากธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง'โดยมี ดร.นเรศ ดำรงชัย (ที่5จากขวา) ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือ

ทีเซลส์ สานพลัง ทีโอที บริหารต่อยอด NextGov ก้าวสู่ Thailand 4.0 ทั่วไป—04 Jun 18

กรุงเทพฯ--4 มิ.ย.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) สานพลังร่วมกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ทีเซลส์ ผนึก 3 หน่วยงาน ผลักดันนวัตกรรมยาจากธรรมชาติ หวังต่อยอดเชิงพาณิชย์ ทั่วไป—04 Jun 18

กรุงเทพฯ--4 มิ.ย.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS)

ภาพข่าว: โค้งสุดท้ายการประกวด i-MEDBOT ปิดรับสมัครผลงาน วันที่ 31 พฤษภาคมศกนี้ ทั่วไป—25 May 18

ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุดยอดหุ่นยนต์ทางการแพทย์เพื่อสุขภาพ i-MEDBOT Innovation Contest 2018

ทีเซลส์ ขับเคลื่อนงานวิจัยด้านชีววิทยาศาสตร์สู่ธุรกิจและการลงทุน ทั่วไป—28 May 18

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ผนึกพลังร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBio), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ทีเซลส์ ผนึก 4 หน่วยงาน ผลักดันนวัตกรรมยาจากธรรมชาติ หวังต่อยอดเชิงพาณิชย์ ทั่วไป—31 May 18

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS)จับมือร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือ (MOU) นำทีมนักวิจัย