Wednesday June 3, 2020 09:56

สถาบันเครือข่าย Press Releases

เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเพิ่มผลิตภาพ กับ APO Program ทั่วไป—02 Jun 20

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม และองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization: APO) ขอเชิญผู้สนใจ ผู้บริหารและผู้แทนของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมโครงการ APO

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร Customer Insight & Business Model Innovation : จับทิศทางลูกค้า สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้วยนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ ปฏิทินข่าว—22 May 20

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Customer Insight & Business Model Innovation : จับทิศทางลูกค้า สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้วยนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ มีระยะเวลาการอบรม 4 วัน แบ่งออกเป็น Module

8 หลักสูตร e-Training ให้คุณพัฒนาศักยภาพได้ทุกที่แม้ WfH ปฏิทินข่าว—08 May 20

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท ซัม ซิสเท็ม เล็งเห็นความต้องการขององค์กร ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ และลดต้นทุนด้านเวลาและค่าใช้จ่าย การเรียนรู้แบบ e – Training

ฝ่าวิกฤต Covid 19 เพิ่มเติมความรู้ต่อเนื่องผ่าน FB Live กับ หลักสูตร Human Capital ทั่วไป—31 Mar 20

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษผ่านทาง Facebook Live หลักสูตร Human Capital Management : HCM วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:30 - 15:30 น.

เว้นละยะ หยุด Covid19 รับชมฟรีสัมมนา ผ่าน FB Live กับหัวข้อ “วิธีบริหารการทำงานที่บ้านอย่างมีป ปฏิทินข่าว—31 Mar 20

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญร่วมรับชมฟรีสัมมนา ผ่าน FB Live กับหัวข้อ “วิธีบริหารการทำงานที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ” วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 10:00 - 11:30 น. เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส

ภาพข่าว: องค์กรไทยประกาศความยิ่งใหญ่ คว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี ปฏิทินข่าว—07 Feb 20

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดงานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในงาน พร้อมด้วยคุณปิยะบุตร

ธอส. คว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award : TQA ประจำปี 2562 ทั่วไป—05 Feb 20

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นองค์กรคุณภาพที่ผ่านเกณฑ์ให้ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ประจำปี 2562 รางวัลอันทรงเกียรติสูงสุด

ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสมัครเข้ารับรางวัล อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 ทั่วไป—16 Jan 20

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทการเพิ่มผลผลิต"

ขอเชิญร่วมสัมมนา ในโอกาสครบรอบ 25 ปี สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ International Forum on Transform ปฏิทินข่าว—10 Jan 20

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานสัมมนาครั้งใหญ่ ฉลองครบรอบ 25 ปี กับงาน International Forum on Transform Productivity for Tomorrow Success ในวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง Grand Halls 201 – 203

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร Customer Insight Business Model Innovation : จับทิศทางลูกค้า ทั่วไป—03 Jan 20

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Customer Insight & Business Model Innovation : จับทิศทางลูกค้า สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้วยนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ มีระยะเวลาการอบรม 4 วัน แบ่งออกเป็น -

เชิญเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการในศตวรรษใหม่ Executive Strategic Management ปฏิทินข่าว—23 Sep 19

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการในศตวรรษใหม่ : Executive Strategic Management Program" รุ่นที่ 6 วันที่ 8-10 และ 16-17 ตุลาคม 2562 เวลา 9:00 - 16:00 น.

รวมพลังน้ำใจเยาวชนสิงห์อาสา 20 สถาบันเครือข่ายฯ ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ทั่วไป—12 Sep 19

จากอิทธิพลของพายุ "โพดุล" และ "คาจิกิ" ที่ผ่านมาทำให้หลายพื้นที่ในประเทศไทยได้รับผลกระทบจนเกิดเป็นอุทกภัย "สิงห์อาสา" โดยบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี พร้อมกับเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา จาก 20 สถาบัน

20 สถาบันเครือข่าย สิงห์อาสา ระดมพลังช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจ.สุโขทัย ทั่วไป—09 Sep 19

กลุ่ม "สิงห์อาสา" โดยบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และ มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี พร้อมกับเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา จาก 20 สถาบัน ในภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง ระดมกำลังร่วมกันลงพื้นที่ไปยัง ม.2 บ้านลัดมูลทราย ต.ปากพระ อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

สถาบันเพิ่มฯ จัดอบรม Industry 4.0 Transformation โดยผู้เชี่ยวชาญจาก China Productivity หุ้น—23 Aug 19

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) จัดโครงการอบรมเชิงลึก ในหัวข้อ "Competency for Industry 4.0 Transformation in Manufacturing and Service" ระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม

ภาพข่าว: ธอส. รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศประจำปี 2561 ทั่วไป—16 May 19

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) รับรางวัล"การบริหารสู่ความเป็นเลิศ" Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เปิดใหญ่ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบ ฉลอง 20 ปี ชูแนวคิด พลังงาน—08 Feb 19

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานครบรอบ 20 ปี ชูแนวคิด "ขับเคลื่อนสู่มาตรฐานและนวัตกรรม" (Driving Toward Standardization and Innovation) พร้อมพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการทดสอบ 5

ขอเชิญร่วมอบรม KM Facilitator Concept for Productivity Improvement นักส่งเสริมการจัดการความรู้ ปฏิทินข่าว—07 Feb 19

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร KM Facilitator Concept for Productivity Improvement นักส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8:30-16:00 น. ณ

องค์กรต้นแบบร่วมแชร์ประสบการณ์การบริหารจัดการ SMEs สู่ความเป็นเลิศ ในงาน Experience Sharing: TQA หุ้น—06 Feb 19

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดงานสัมมนา "Experience sharing: TQA for SMEs…บริหารจัดการ SMEs สู่ความเป็นเลิศ" ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ณ โรงแรม ปริ้นพาเลซ มหานาค

13 องค์กรไทยจากหลากหลายภาคส่วน คว้ารางวัล Thailand Quality Class Plus และรางวัล Thailand Quality ปฏิทินข่าว—31 Jan 19

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติประกาศรายชื่อ 13 องค์กรไทยคุณภาพ ทั้งองค์กรรัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจ ดำเนินกิจการในภาคการศึกษา การสาธารณสุข การบริการ และภาคอุตสาหกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Experience sharing: TQA for SMEsบริหารจัดการ SMEs สู่ความเป็นเลิศ ทั่วไป—21 Jan 19

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Experience sharing: TQA for SMEs…บริหารจัดการ SMEs สู่ความเป็นเลิศ ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ในเวลา 08.30 – 14.00 น. ห้อง

เชิญร่วมงานสัมมนา Service 4.0: ยุคแห่งการปฏิวัติงานบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปฏิทินข่าว—17 Jan 19

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "Service 4.0: ยุคแห่งการปฏิวัติงานบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม" เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด แนวโน้ม การปรับตัวด้านการบริการ จากประสบการณ์องค์กรด้านการบริการ

เชิญอบรมหลักสูตร TQA Training Program 2019 ทั่วไป—17 Jan 19

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ดำเนินการโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดอบรมหลักสูตร "การฝึกอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 หรือ TQA Training Program 2019"

ราชภัฏโคราชเปิดเวทีนำเสนอผลการศึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะ โครงการรถไฟความเร็วสูง ทั่วไป—14 Jan 19

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา และสถาบันเครือข่าย ขอเชิญทุกท่านร่วมเปิดเวทีนำเสนอผลการศึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาคม ภายใต้โครงการวิจัย การศึกษาผลกระทบทางสังคมจากการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพ-หนองคาย ในวันพุธที่ 16

5 องค์กรไทยเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปเพื่อยกระดับนวัตกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Process ปฏิทินข่าว—06 Dec 18

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการ Process Innovation Improvement for Operational Excellence เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้ประกอบการในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0

เชิญอบรมหลักสูตร TQA Training Program 2019 เดือนกุมภาพันธ์ ถึงมีนาคม ปฏิทินข่าว—06 Dec 18

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ดำเนินการโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดอบรมหลักสูตร "การฝึกอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 หรือ TQA Training Program 2019"

เชิญอบรมหลักสูตร TQA Training Program 2019 ทั่วไป—26 Nov 18

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ดำเนินการโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดอบรมหลักสูตร "การฝึกอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 หรือ TQA Training Program 2019"

ขอเชิญร่วมโปรแกรมการเตรียมความพร้อมทักษะบุคลากรด้านดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อรองรับอนาคต ไอที—30 Oct 18

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Thriving in Forces of change: Preparing for Future Skills – การเตรียมความพร้อมทักษะบุคลากรด้านดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อรองรับอนาคต" ในวันที่ 22, 29

เชิญร่วมการฝึกอบรม Six Sigma Green Belt Training รุ่น 19 ทั่วไป—24 Oct 18

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญร่วมการฝึกอบรม Six Sigma Green Belt Training (Operation Process) รุ่น 19 ในระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00-16:00

8 สถาบันเครือข่าย มทร. ร่วมมือ สกว. วิจัยผลิตภัณฑ์ OTOP ยกระดับเป็นสินค้าพรีเมี่ยม ทั่วไป—18 Oct 18

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.วิโรจน์ลิ้มไขแสง ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (อธิการบดี มทร.อีสาน) และเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง พร้อมผู้อำนวยการสถาบันการวิจัยและพัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิจัย

ร่วมสร้าง KM Facilitator เพื่อการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร ทั่วไป—02 Oct 18

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "KM Facilitator Concept for Productivity Improvement" เพื่อสร้างนักส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2561 เวลา