Sunday October 25, 2020 12:01

สนพ.กระทรวง พลังงาน Press Releases

สนพ. มอบโล่โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) เชื่อมั่นยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ยังมาแรง พลังงาน—14 Oct 20

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย จัดพิธีมอบโล่เป็นเกียรติให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้ารับการสนับสนุนการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าในโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station)

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย(EVAT) จัดเสวนาเรื่อง “ทิศทางการบริการอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย” ยานยนต์—12 Oct 20

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย(EVAT) ขอเชิญร่วมงานพิธีมอบโล่เป็นเกียรติให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้ารับการสนับสนุนการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าในโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station)

สนพ.และสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาเรื่อง “ทิศทางการบริการอัดประจุสำหรับยานยนต์ไ พลังงาน—12 Oct 20

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย(EVAT) ขอเชิญร่วมงานพิธีมอบโล่เป็นเกียรติให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้ารับการสนับสนุนการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าในโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station)

สนพ. เผยผลแคมเปญ นวัตกรรมหาร 2 ลองเลย ปี 62 ผลตอบรับดีเกินคาด พลังงาน—20 Feb 20

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้จัดทำและเผยแพร่ไวรัลคลิปรณรงค์ประหยัดพลังงาน "หาร 2 ลองเลย" ภายใต้โครงการรวมพลังหาร 2 เมื่อเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ปี 2562 ที่ผ่านมา

สนพ. จัด Han 2 The Battle รวมพลคน Gen Y ประชันไอเดีย ประหยัดพลังงาน พลังงาน—25 Nov 19

โครงการ "รวมพลังหาร 2" ปี 2562 โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ปลุกกระแสนวัตกรรมประหยัดพลังงาน ผ่านกิจกรรม "Han 2 The Battle" เปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่ Gen Y แสดงพลังประชันไอเดียประหยัดพลังงาน ณ ลานกิจกรรม ชั้น G

ใช้จริง ประหยัดจัง ประหยัดพลังงานของคนรุ่นใหม่ นวัตกรรมหาร 2 ลองเลย ดึง Gen Y พลังงาน—25 Oct 19

โครงการ "รวมพลังหาร 2" โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้ทำหน้าที่ปลุกกระแสสร้างจิตสำนึกให้คนไทยตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างประหยัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งให้ประชาชนทุกคนมีวินัยคิดก่อนใช้ทุกครั้ง

#หาร 2 ลองเลย ปลุกกระแส Gen Y ใช้นวัตกรรมประหยัดพลังงาน พลังงาน—03 Oct 19

โครงการ "รวมพลังหาร 2" โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้ทำหน้าที่ปลุกกระแสสร้างจิตสำนึกให้คนไทยตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างประหยัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งให้ประชาชนทุกคนมีวินัยคิดก่อนใช้ทุกครั้ง

เทรนด์ใหม่ Gen Y ใช้นวัตกรรมประหยัดพลังงาน พลังงาน—01 Oct 19

โครงการ "รวมพลังหาร 2" โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้ทำหน้าที่ปลุกกระแสสร้างจิตสำนึกให้คนไทยตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างประหยัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งให้ประชาชนทุกคนมีจิตสำนึกคิดก่อนใช้ทุกครั้ง

เทรนด์ใหม่ Gen Y ใช้นวัตกรรมประหยัดพลังงาน พลังงาน—26 Sep 19

โครงการ "รวมพลังหาร 2" โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้ทำหน้าที่ปลุกกระแสสร้างจิตสำนึกให้คนไทยตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างประหยัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งให้ประชาชนทุกคนมีจิตสำนึกคิดก่อนใช้ทุกครั้ง

สนพ. ปลุกกระแส #ชวนกันแชร์ แบ่งกันใช้ คนไทยร่วมใจสร้างวัฒนธรรมหาร 2 บันเทิง—18 Dec 18

เมื่อโลกต่างให้ความสำคัญกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด จึงทำให้เกิดกระแสการรณรงค์ หรือ Sharing ที่เห็นอย่างมากมายในปัจจุบัน เช่นเดียวกับโครงการรวมพลังหาร 2 โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ที่ล่าสุดแคมเปญเรื่องที่ 2 ของปี 2018

สนพ.ชวนทุกท่านส่งท้ายปี 2018 กับงาน หาร 2 ยิ่งแชร์ ยิ่งมันส์ บันเทิง—07 Dec 18

โครงการรวมพลังหาร 2 "ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์" โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เตรียมนำทุกท่านนับถอยหลังเข้าสู่งาน "หาร 2 ยิ่งแชร์ ยิ่งมันส์" ร่วมสร้างวัฒนธรรมหาร 2 แชร์สารพัดไอเดียประหยัดน้ำมัน ส่งท้ายปี 2018 ชวนทอล์คตอนพิเศษ

สนพ. รวมพลคนวัยแชร์ จัดงานใหญ่ หาร 2 ยิ่งแชร์ ยิ่งมันส์ สร้างวัฒนธรรมหาร 2 พลังงาน—17 Dec 18

โครงการรวมพลังหาร 2 "ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์" โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ต่อยอดกระแสวัฒนธรรมหาร 2 "ชวนกันแชร์ แบ่งกันใช้" รวมพลศิลปินคนดังขวัญใจวัยแชร์ ปิดโรงละครสยามพิฆเนศ ชั้น 7 สยามสแควร์วัน จัดกิจกรรมใหญ่

โครงการรวมพลังหาร 2 ชวนคุณมาร่วมสร้างวัฒนธรรมหาร 2 ส่งท้ายปี พลังงาน—28 Nov 18

โครงการรวมพลังหาร 2 โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ต่อยอดความสำเร็จกระแสคลิปวัฒนธรรมหาร 2 เตรียมจัดกิจกรรม "หาร 2 ยิ่งแชร์ ยิ่งมันส์" ดึงศิลปินดังขวัญใจวัยแชร์คับคั่งร่วมสร้างสีสันแคมเปญ พร้อมรณรงค์คนไทย 'ชวนกันแชร์ แบ่งกันใช้'

ดีป้า เดินหน้าขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้ จัดประกวดตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะหนุนใช้เป็นสื่อหลักเพื่อส่งเสร ไอที—28 Nov 18

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแห่งชาติ

สนพ. ปล่อยคลิปวิดีโอ โมชั่นกราฟิก LPG รู้ไว้ไม่เอ้าท์ ตอบโจทย์ทุกคำถาม ทันสมัย พลังงาน—28 Nov 18

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้จัดทำคลิปแอนิเมชันชุด "LPG รู้ไว้ไม่เอ้าท์" เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับก๊าซหุงต้ม หรือก๊าซ LPG และการใช้ก๊าซ LPG ที่ถูกต้อง ให้กับประชาชนทั่วไป สนพ.

หาร 2 ชวนเหล่าขาแดนซ์วาดลวดลายโชว์สเต็ปมันส์! โอ ฮะ โอ่ ชิงรางวัล บันเทิง—26 Nov 18

โครงการรวมพลังหาร 2 ภายใต้แคมเปญ "ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์" โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เอาใจขาแดนซ์ จัดกิจกรรมประกวดออกแบบท่าเต้นสุดฮิตตามเพลง"วัฒนธรรมหาร 2" …โอ ฮะ โอ ฮะ โอ่ ฮะ โอ… ลุ้นชิงเงินรางวัลมูลค่า

หาร 2 กระหึ่มโซเชียล คลิป โอ ฮะ โอ! สร้างปรากฏการณ์ยอดวิวพุ่ง 6 ล้านกว่าวิว พลังงาน—26 Nov 18

กลายเป็นกระแสกระหึ่มทั้งโซเชียลอยู่ในขณะนี้สำหรับคลิปรณรงค์ช่วยชาติประหยัดน้ำมันในชื่อชุด "วัฒนธรรมหาร 2" …โอ ฮะ โอ ฮะ โอ่ ฮะ โอ… ของโครงการรวมพลังหาร 2 โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน

โครงการรวมพลังหาร 2 ชวนแชร์ไอเดียประหยัดน้ำมัน จับมือรายการใต้โต๊ะทำงานทอล์คออนไลน์ กับ หาร 2 พลังงาน—21 Nov 18

จากกระแสตอบรับคลิป "วัฒนธรรมหาร 2" ด้วยยอดทะลุ 7 ล้านวิวในเวลาไม่ถึงเดือน ของโครงการรวมพลังหาร 2 โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และเหล่าคนดังขานรับไอเดียประหยัดน้ำมันในยุคน้ำมันขาขึ้น ต่อยอดสู่กิจกรรมรณรงค์ภาคประชาชน ชวนร่วมกิจกรรม

ข่าวซุบซิบ: โครงการรวมพลังหาร 2 ดึง 3 ศิลปินสาวเสียงดีเวที The Voice บันเทิง—22 Oct 18

โครงการรวมพลังหาร 2 โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้ปล่อยแคมเปญประหยัดพลังงานชุดล่าสุดในชื่อ "วัฒนธรรมหาร 2" เพื่อกลับมาตอกย้ำเรื่องการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการประหยัด "น้ำมัน" เพราะเรื่องน้ำมันเป็นเรื่องของคนทั้งชาติ

โครงการรวมพลังหาร 2 ดึง 3 ศิลปินสาวเสียงดีเวที The Voice ร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงาน บันเทิง—18 Oct 18

โครงการรวมพลังหาร 2 โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้ปล่อยแคมเปญประหยัดพลังงานชุดล่าสุดในชื่อ "วัฒนธรรมหาร 2" เพื่อกลับมาตอกย้ำเรื่องการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการประหยัด "น้ำมัน" เพราะเรื่องน้ำมันเป็นเรื่องของคนทั้งชาติ

สนพ. จับตาสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด สนใจติดตามข้อมูลรายเดือน ได้ที่เว็บไซต์ พลังงาน—23 Jul 18

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาขายปลีกน้ำมันของไทย ในขณะนี้ที่มีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักมาจากการปรับขึ้นของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก

สนพ. ปลุกกระแส ใช้ร่วมกัน ผ่าน หาร 2 Talks ลดใช้พลังงานด้วย Sharing พลังงาน—18 Jun 18

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ตอกย้ำแนวคิด 'ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์' โดยผ่านกิจกรรม 'หาร 2 Talks' ยกโมเดลธุรกิจ 'Sharing Economy' เป็นแบบอย่างของการใช้ร่วมกัน พร้อมทั้งแนะนำให้ประชาชนหันมาใช้ร่วมกัน กล้าคิด กล้าทำ กล้าเปลี่ยน

สนพ. จัด#หาร 2 Talks สร้างวัฒนธรรมประหยัดพลังงาน พลังงาน—14 Jun 18

คลิปหนังสั้น รวมพลังหาร 2 "ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์" ได้รับความนิยมล้นหลามทะลุ 6 ล้านวิวภายในเวลาไม่ถึงเดือน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ต่อยอดกระแส สู่งานทอล์คเพื่อการใช้ร่วมกันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี "หาร 2 Talks Sharing

โครงการรวมพลังหาร 2 สร้างวัฒนธรรมประหยัด ชูแนวคิด Sharing Economy พลังงาน—08 Jun 18

หลังจากแคมเปญคลิปหนังสั้นจากโครงการรวมพลังหาร 2 "ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์" โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้ปล่อยออกสู่โลกโซเชียลทำให้เกิดปรากฏการณ์ยอดวิวบนยูทูปภายใน 24 ชั่วโมง มีผู้รับชมสูงกว่า 2.5 ล้านวิว

สนพ. กระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรม #หาร 2 Talks พลังงาน—05 Jun 18

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงานจัดกิจกรรม 'หาร 2 Talks' ที่จัดขึ้นภายใต้โครงการ 'รวมพลังหาร 2' โดยโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน

สนพ. จัด#หาร 2 Talks สร้างวัฒนธรรมประหยัดพลังงาน พลังงาน—05 Jun 18

คลิปหนังสั้น รวมพลังหาร 2 "ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์" ได้รับความนิยมล้นหลามทะลุ 6 ล้านวิวภายในเวลาไม่ถึงเดือน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ต่อยอดกระแส สู่งานทอล์คเพื่อการใช้ร่วมกันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี "หาร 2 Talks Sharing

คลิปหนังสั้น รวมพลังหาร 2 ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์ ที่คนไทยควรดู สร้างปรากฏการณ์ 1 วัน 2.5 ทั่วไป—03 May 18

'โครงการรวมพลังหาร 2 ประหยัดชัวร์' โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน กระตุกความคิดคนไทย ชวนประหยัดพลังงานไฟฟ้า ผ่านคลิปหนังสั้น รวมพลังหาร 2 "ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์" ปัจจุบันโลกใบใหญ่แคบลงเรื่อยๆ

สนพ. เผยเตรียมเรียกผู้ค้าน้ำมันหารือ งดให้ข่าวก่อนปรับราคา แจงสะท้อนภาวะการแข่งขันที่เป็นธรรม พลังงาน—26 Apr 18

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า เตรียมเชิญผู้ค้าน้ำมันหารือเกี่ยวกับ สภาวการณ์แข่งขันในธุรกิจขายปลีกน้ำมันโดยเฉพาะประเด็นการแจ้งข่าวล่วงหน้า

สนพ. เปิดตัวแอปพลิเคชัน ชีวิตหาร ฟีเจอร์ใหม่ เสริมการรณรงค์ผ่านช่องทางสื่อสารที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม ไอที—03 Jan 18

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดตัวแอปพลิเคชัน "ชีวิตหาร 2" ฟีเจอร์ใหม่ ใช้ธีม "เหมียว-ทู พยากรณ์" หลังจากได้ปล่อยแคมเปญ "รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์" กลับมารณรงค์อีกครั้ง ดึง ป๋อ ณัฐวุฒิ สกิดใจ เป็น อินฟูเอนเซอร์

TOP 10 ผลงานสนพ.ด้านนโยบายพลังงานปี 2560 พลังงาน—03 Jan 18

ในช่วงปี 2560 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน มีผลงานด้านพลังงานสำคัญซึ่งประมวลเป็น 10 เรื่องเด่นที่น่าสนใจ ดังนี้ 1) เปิดเสรีกิจการ LPG จนสำเร็จ การเปิดเสรีธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560