Thursday May 28, 2020 07:44

สภาสังคมสงเคราะห์ Press Releases

กรมอนามัย ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ห่วงใยสุขภาพประชาชน จัดกิจกรรม “ONE FOR ALL: ร่วมใจสู่โควิค-19” ทั่วไป—16 Mar 20

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมกับ กรมอนามัย สภาสังคมสงเคราะห์และมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ผนึกกำลังพันธมิตรภาคเอกชนหลายราย จัดกิจกรรม “ONE FOR ALL: ร่วมใจสู้โควิด-19” ให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 เพื่อ 'ใช้ชีวิตได้ปกติในที่สาธารณะ’

ภาพข่าว: สมาคมสตรีอุดมศึกษาฯ ร่วมยินดีครบรอบ 60 ปี สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ทั่วไป—04 Feb 20

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง นายกสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแด่ พลเอกสิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

เนย-แจม ร่วมพิธีเปิดงาน มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ ทั่วไป—17 Dec 19

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เล็งเห็นศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนพิการ จัดโครงการ "มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ"โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและส่งเสริมอาชีพให้คนพิการทั่วประเทศ

ภาพข่าว: พลเอกสิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯเป็นประธานเปิดงานโครงการ ทั่วไป—17 Dec 19

พลเอกสิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานเปิดงาน โครงการ "มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ" โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและส่งเสริมอาชีพให้คนพิการทั่วประเทศ ได้นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ ณ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รณรงค์สวมหมวกนิรภัยให้กับเด็กวัยเรียนทั่วประเทศ ทั่วไป—16 Dec 19

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินหน้าโครงการ "พี่หัวดี" หวังจุดกระแสรักความปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยให้กับเด็กวัยเรียนทั่วประเทศ พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะผู้บริหารสภาสังคมสงเคราะห์ฯ

ภาพข่าว: งานแถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ ทั่วไป—06 Dec 19

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ" โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล โดยมีร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานคณะกรรมการจัดงาน "มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ"

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จัดแถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ ทั่วไป—06 Dec 19

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ" โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล โดยมีร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานคณะกรรมการจัดงาน "มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ"

ภาพข่าว: แสดงความยินดี และอวยพรให้กับ สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ Miss International ทั่วไป—03 Dec 19

อารยา อรุณานนท์ ประธานโครงการเผยแพร่การป้องกันความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และอวยพรให้กับ สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ Miss International 2019 คนแรกของประเทศไทย และนางสาวไทยประจำปี 2562

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล ทั่วไป—26 Nov 19

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เล็งเห็นถึงศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนพิการ และเป็นการสร้างโอกาสและส่งเสริมอาชีพให้คนพิการทั่วประเทศ ได้นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ จึงจัดโครงการ

ภาพข่าว: รพ.ยันฮี ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จำหน่ายดอกแก้วกัลยา สุขภาพ—19 Nov 19

ทพญ.ลดาวดี สัมฤทธิวณิชชา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลยันฮี ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการจำหน่ายดอกแก้วกัลยา ซึ่งประดิษฐ์โดยคนพิการ รายได้นำไปช่วยเหลือคนพิการทั่วประเทศ โดยมีประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่รพ.ยันฮี

ภาพข่าว: รวมใจงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ทั่วไป—18 Nov 19

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ ครู นักศึกษา นักเรียนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและคณะครู และนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา รวมเป็นส่วนหนึ่งในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562 จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

ภาพข่าว: กลุ่มบริษัทโตเกียวมารีน มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ทั่วไป—13 Sep 19

นายฮิโระโนะริ คิริว (ที่3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) ร่วมกับ บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) มอบทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ.2562 แก่เด็กนักเรียนสังกัดสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาพข่าว: โครงการความพิการป้องกันได้ ถ้ารู้วิธี ทั่วไป—28 Aug 19

อารยา อรุณานนท์ชัย ประธานโครงการความพิการป้องกันได้ ถ้ารู้วิธี สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ยินดีคล้ายวันเกิดพลตรีหญิงคุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ และประชุมกรรมการเพื่อจัดทำการป้องกันความพิการในรูปแบบต่างๆ ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว

นายณัฐนัย อนันตรัมพร เข้ารับรางวัล ลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในวันแม่แห่งชาติ ทั่วไป—28 Aug 19

นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL ได้รับคัดเลือกจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้รับรางวัล "ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2562"

มิ้วส์-ทอย ศิลปินแกรมมี่ รับรางวัลลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี บันเทิง—20 Aug 19

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานมอบรางวัลให้แก่บุคคลที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล "ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี 2562" โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

OCEAN LIFE ไทยสมุทร สนับสนุนคอนเสิร์ต คิดถึงแม่ ครั้งที่ 22 พร้อมมอบของขวัญวันแม่ ด้วย ประกันโอชิ บันเทิง—14 Aug 19

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดย คุณปสันธนีย์ อินทร์เพ็ญ ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กร รับมอบเกียรติบัตรจาก ร.ต.ท.ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดคอนเสิร์ต "คิดถึงแม่" ครั้งที่ 22 จัดโดย

ภาพข่าว: สพร.21ภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี ทั่วไป—13 Aug 19

สพร.21 ภูเก็ต นำโดยนายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

ภาพข่าว: เมืองไทยประกันชีวิต สนับสนุนงานวันแม่แห่งชาติปี 2562 ทั่วไป—06 Aug 19

พลเอกสิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวนทุนประกันรวมกว่า 20 ล้านบาทและเสื้อแจ๊กเก็ต - กระเป๋าแม่ดีเด่น และกระเป๋าสำหรับลูกกตัญญู ในโครงการ "เมืองไทยส่งความสุขสู่ชุมชน"

ภาพข่าว: รพ.ยันฮีจำหน่ายดอกมะลิวันแม่ ทั่วไป—17 Jul 19

ทพญ.ลดาวดี สัมฤทธิวณิชชา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยผู้คณะบริหาร โรงพยาบาลยันฮี และตัวแทนจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

โอห์ม - เพลง อาสาทำดีด้วยหัวใจ พรีเซ็นเตอร์ ดอกมะลิวันแม่ ปี 2562 บันเทิง—10 May 19

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลือก 2 นักแสดง จาก สถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 "โอห์ม-ฐิติวัฒน์ ฤทธิ์ประเสริฐ" จากละคร "เล่ห์รัญจวน" และ "เพลง-ธันยพร คงแจ่ม" (เพลง อาร์สยาม) จากละคร "เทพธิดาขนนก" ทำหน้าที่ จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ เป็น

ภาพข่าว: มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กยากจน ทั่วไป—05 Feb 19

มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม นำโดย นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และคุณยุพา ล่ำซำ ที่ปรึกษามูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบเงินจำนวน 640,000 บาท ให้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กยากจน

ป๊อปปี้ เต้ย 2 ศิลปินไมค์ทองคำ ตัวแทนจากเวิร์คพอยท์ร่วมงานแถลงข่าว บันเทิง—31 Jan 19

ป๊อปปี้ ปรัชญาลักษณ์ โชติวุฑฒินันท์ และ เต้ย จักร์รินท์ ศิลา 2 ศิลปินไมค์ทองคำ ค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ด เป็นตัวแทนศิลปินเวิร์คพอยท์ ไปร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันแรลลี่การกุศล ""NCSWT'S Family Rally " ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกนวมหาราช

ภาพข่าว: พลเอกสิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เยี่ยมชมบูธจำหน่าย ดอกแก้วกัลยา ที่ ทั่วไป—23 Nov 18

พลเอกสิงหา เสาวภาพ (ที่ 7 จากซ้าย) ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ พลตรีหญิง คุณหญิง อัสนีย์ เสาวภาพ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ

บิว พงค์พิพัฒน์ อาร์สยาม ปลื้มรับโล่ประกาศเกียรติคุณงานวันคนพิการปี บันเทิง—12 Nov 18

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน "วันคนพิการ ครั้งที่ 50" ประจำปี 2561 อาคารกีฬาเวส 2 ศูนย์ไทย ญี่ปุ่นดินแดง ซึ่งในงานนี้ได้นำชมรมคนพิการ และ เครือข่ายคนพิการทั่วประเทศ ดารา ศิลปิน องค์กรผู้ทำคุณประโยชน์เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ

ภาพข่าว: โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ ร่วมสนับสนุนสภาสังคมสงเคราะห์ ทั่วไป—29 Oct 18

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ นำโดย คุณสุชาติ เกตุนวม ผู้จัดการทั่วไป ร่วมสนับสนุนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริจาคสิ่งของและเครื่องใช้ชนิดต่างๆ เพื่อนำไปใช้เป็นสาธารณประโยชน์ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์

ภาพข่าว: กลุ่มบริษัทโตเกียวมารีน มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 ทั่วไป—01 Oct 18

นายฮิโระโนะริ คิริว (แถวนั่ง ที่4จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง มอบทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ.2561 แก่เด็กนักเรียนสังกัด สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวนทั้งสิ้น 58 ทุน

ภาพข่าว: สหพัฒน์ เข้ารับประทานโล่เกียรติคุณ สนับสนุนงานวันแม่แห่งชาติ ทั่วไป—17 Sep 18

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงาน "วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561" ซึ่งจัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

เอม เบสท์ สุดปลื้ม .. เข้ารับรางวัลลูกกตัญญู 2561 บันเทิง—14 Aug 18

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีมอบรางวัลให้กับลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ โดยพิจารณาจากการเป็นลูกที่ดี ดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยู่ของพ่อแม่อย่างสม่ำเสมอ ประพฤติตามคำสั่งสอน ดำรงตนอยู่ในศีลธรรม และเชิดชูวงศ์ตระกูล

ศิลปินดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงรับรางวัลลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี บันเทิง—14 Aug 18

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานมอบรางวัลให้แก่บุคคลที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล "ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561" โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ว่าที่ ครู ยอดกตัญญูสู้ช่วยแม่เร่ขายล็อตเตอรี่ ทั่วไป—14 Aug 18

"ลิ้ว" บัณฑิตสาวป้ายแดงว่าที่ "ครู" จากเมืองเลย ผู้เคยตีแผ่ชีวิตจริงของตนผ่านเรื่องสั้นในการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศถึง 2 ครั้ง เมื่อปี 2558 และ